Thursday, 10 January 2019

దేశం చాలా కిష్ట పరిస్తితుల్లో ఉందిప్పుడు - దేవుడా, రక్షించు నా దేశాన్ని!

మనకి నల్లజాతి వాళ్ళని తల్చుకోగానే అమెరికాలో వాళ్ళు పడుతున్న అగచాట్లు గుర్తుకొచ్చి దుఃఖం పొంగుకొస్తుంది,కానీ యూరోపులోని నల్లజాతివాళ్ళు రాజ్యాలేలుతూ వంశపారంపర్య రాజరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండేవారు venitian Black Regality పేరుతో! అధికారం తమ కుటుంబాల వద్దనే ఆచంద్రతారార్కం నిలిచిఉండటం కోసం కొన్ని వందల యేళ్ళ క్రిందటి నుంచి అఖండమైన వ్యూహనిర్మాణ చాతుర్యంతో ఒక్కొక్క అడుగూ వేస్తూ వచ్చారు - ఈనాటికి లండను నగరం నుంచి illumimatti bankers పేరుతో మృత్యుబేహారుల కింద మార్పు చెంది ప్రపంచ దేశాలన్నిటినీ తమకు వూడిగం చేయించుకోగలుగుతున్నారు!Babylon, Mesopotamia పేర్లు వినగానే మనకి కధావశిష్టమై అంతరించిపోయిన మహోన్నతమైన నాగరికత గుర్తుకొచ్చి మళ్ళీ దుఃఖం పొంగుకొస్తుంది, కానీ మొదట venitian Black Regalityని ఏర్పాటు చేసుకుని తర్వాత Illuminati Bankers రూపంలోకి మారినది వారే!మనకి Aristotle అనగానే అలెగ్జాండరు వంటి  గొప్ప శిష్యుడికి గురువైన తత్త్వవేత్త గుర్తుకొచ్చి చాలా గౌరవభావం కలుగుతుంది, కానీ "certain families are born to rule as an arbitrary elite, while the vast majority of any given population is condemned to oppression, serfdom, or slavery" అనే కులీనవాదపు దురహంకార పూరితమైన సిద్ధాంతానికి సృష్టికర్త అతడే!

1063 CE
Venetian Black Nobility అంతకుముందు ముస్లిముల జెహాదిక్ దాడుల వల్ల కోల్పోయిన ప్రాంతాలను పొందడానికి 1063 నుంచి 1123 సంవత్సరాల మధ్య చేసిన మొదటి మూడు క్రూసేడ్లు సంపదనీ అధికారాన్నీ ఇబ్బడి ముబ్బడి చేశాయి. ఈ oligarchic families క్రమేణ బలం పుంజుకుని 1204 నుంచి అసంఖ్యాక ప్రజానీకానికి శాంతిభద్రతలను ప్రసాదిస్తూ వారి సౌభాగ్యానికి బాటలు వేయాల్సిన ప్రభుత్వాన్ని తమకు మాత్రమే వైభవాలను దఖలు పర్చే జేబు సంస్థ కింద మార్చివేశాయి. అంతటితో ఆగక European Black Nobility  విశేష స్థాయిలో ధనసంపత్తిని సమకూర్చి విస్తృత స్థాయిలో రాజకీయ మద్దతును కూడగట్టి రహస్య సంఘాలను స్థాపించి వాటిని ఉపయోగించుకుని పధకం ప్రకారం కరువులు, వరదలు, తుఫాన్లు, రోగాలు, తిరుగుబాట్లు, యుద్ధాలు వంటివాటిని సృష్టించి ఎంత ఎక్కువ మంది మనుషుల్ని చంపగలిగితే అంత ఎక్కువ స్థాయిలో లాభాల్ని పిండుకోవటం మొదలుపెట్టాయి.

పూర్వ క్రైస్తవీయ కాలంలోని Mediterranean ప్రాంతపు oligarchical political forcesలో Mesopotamiaకి చెందిన Babylon కూడా ఒకటి! The Hiram of Tyre, the Phoenicians, The Persian Empire కూడా ఇలాంటివే.  “whore of Babylon” అని St. John the Divine విమర్శించినది ఎవరినో కాదు, ఈ oligarchical familiesనే అలా తిట్టాడు.  ఇంక గ్రీకో రోమన్ ప్రపంచం మొత్తానికి Delphi నగరంలోని Temple of Apollo ఆర్ధికపరమైన లావాదేవీలకీ సైనికపరమైన గూడుపుఠాణీలకీ కేంద్రంగా ఉండేది - మొదటి రోజుల్లో Lycurgus వంటివాళ్ళు తర్వాతి రోజుల్లో Aristotle వంటివాళ్ళు అక్కడ ఏజెంట్లుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు!

Venice నగరంలో చూస్తే Venetian state treasuryకి అనుబంధమై ఉండి పిల్లలు లేకుండా చచ్చిపోయిన Venice Noble Families యొక్క ఆస్తుల్ని పీల్చుకుంటూ పెరుగుతున్న Basilica of St. Mark అతి పెద్ద పునాది క్షేత్రం. ఇది St. Mark తరిఫీదును అందుకున్న సహాయకుల బృందం పర్యవేక్షణలో నడుస్తూ Venetian Economic Systemలోకల్లా అత్యంత ప్రధానమైన స్థానం ఆక్రమించింది.

The Mocenigo, the Cornaro, the Dandolo, the Contarini, the Morosini, the Zorzi, and the Tron వంటి గొప్ప గొప్ప కుటుంబాల సంపద మీద అజమాయిషీ ఇక్కడినుంచే జరుగుతూ ఉండేది. Venetian oligarchy తమ ఆస్తుల్ని ఉత్తర యూరపుకు తరలించాలని అనుకున్నప్పుడు పదిహేడవ శతాబ్దపు యూరపును ప్రభావితం చేసిన Bank of Amsterdam, పద్ధెనిమిదవ శతాబ్దపు యూరపును ప్రభావితం చేసిన Bank of England వంటివాటికి దీనినుంచే ఆస్తుల బదలాయింపు జరిగింది.

1082 నాటికి, Venetians తమ శక్తి సామర్ధ్యాల్ని ప్రదర్శించి Byzantine Empire నుంచి tax-free trading rightsని పట్టేశారు. ఆ తర్వాత Byzantine Dynastiesతో పెళ్ళి సంబంధాలు కలుపుకునీ Holy Roman Empireతో గొడవలు పెట్టుకునీ ఎదిగి ఎదిగి  Byzantine Empireకి రెండవ రాజధాని అయ్యింది Venice. Venetian Economy మొత్తం వడ్డీ వ్యాపారం,బానిసల వ్యాపారం మీద ఎదిగిందే!

Freemasonsకి ముందరి రూపమైన Knights Templar బృందమే ప్రస్తుత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకి రూపు ఇచ్చి "bond market" అనే ఏర్పాటును కూడా ఒక భాగం చేసి మూర్ఖపు European Nobles మధ్య కలహాలను రగిల్చి వాళ్ళను యుద్ధాలకు పురి కొల్పి యుద్ధరుణాలు ఇచ్చి తమ బానిసల్ని చేసుకుని ఆడించటం మొదలుపెట్టారు. ఒకసారి Crusader Knights Templar ఆశపోతు తనం పెరిగిపోయి Jerusalem నగరంలో యూదు మతస్థులు ఇతరులు కూలగొట్టిన ప్రతిసారీ మళ్ళీ కట్టుకుంటూ వస్తున్న Solomon Temple మీద దాడి చేసి అక్కడ పెద్ద మొత్తంలో పోగైన బంగారపు నిల్వల్నీ ఎన్నెన్నో విలువైన పురాతన వస్తువుల్నీ కొల్లగొట్టి సొమ్ము చేసుకున్నారు - తాము House of Davidకి సంబంధంచినవారు కాబట్టి అది దొంగతనం కాదనీ వారి పూర్వీకుల ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడమనీ సమర్ధించుకున్నారు.

వాస్తవ ప్రపంచంలో అద్భుత విజయాలను సాధించిన  చారిత్రక వ్యక్తులతో గాక దైవాంశ సంభూతులని మతసాహిత్యం వర్ణించిన కల్పిత పాత్రలతో తమకు వారసత్వాన్ని ఆపాదించుకున్న విపరీత ప్రవృత్తియే వారిని ప్రపంచాధిపత్యం కోసం అమానవీయమైన నీచ కార్యాలను చేయటానికి సైతం వెనుకాడని మనస్తత్వానికి అలవాటు చేసి ఉత్సాహవంతులను చేస్తున్నది!

ఈ oligarchical system యొక్క మనుగడలోని మూలస్తంభం ఏమిటో తెలుసా!ఒక కుటుంబం పరిపాలిస్తున్న ప్రాంతంలోని ఇతరులకి స్వంత ఆస్తియే కాదు,అసలు స్వంత అస్తిత్వమే ఉండదు - ఈనాటి మన అవగాహన ప్రకారం పాలితులు, ప్రజలు, పౌరులు వంటి పదాలు వర్తించని కట్టుబానిసత్వం తప్ప స్వేచ్చ ఒక శాతం కూడా ఉండదు. రాజ్యం యొక్క సంపద మొత్తం ఒకే ఓక్క కుటుంబానికి దఖలు పడుతుంది, వంశ పారంపర్యపు దానధర్మాది హక్కులతో సహా! ఈ వారసత్వంలో కూడా లైంగికపరమైన నిషేధాలతో కూడిన జైవిక పవిత్రత ఉండాల్సిన పని లేదు - దాదాపు అన్ని కులీన కుటుంబాల లోనూ వ్యభిచారం, అక్రమ సంబంధాలు, వావి వరసలను అతిక్రమించడం వంటివి సర్వ సాధారణమే, కుటుంబం యొక్క ఉమ్మడి ఆస్తి మాత్రం కుటుంబం యొక్క అజమాయిషీలో ఉంటే చాలు.

oligarchs ఈ వ్యవస్థ పుట్టిన తర్వాత గడిచిన 2,500 సంవత్సరాల నుంచి  "an elite identifying itself as a master race rules over a degraded mass of slaves or other oppressed victims" అని చెప్తున్న Aristotle యొక్క ఎప్పుడు తల్చుకుంటే అప్పుడు సాంస్కృతిక విభేదాలు,కులమత భేదాలు, ప్రాంతీయ తత్వాలు, భాషా ద్వేషాలు, ఆర్ధిక మాంద్యం, కరువు, రోగాలు, యుద్ధం, తీవ్రవాదం, విధ్వంసం వంటివాటిని సృష్టించి ప్రజల్ని భీతావహుల్ని చేసి చంపటానికి మాత్రమే పనికొచ్చే క్రూరమైన సిద్ధాంతాన్న్ని పాటిస్తున్నారే తప్ప దీనికి భిన్నమైన Plato యొక్క epistemology(theory f kbiwkedge) అనే సౌమ్యమైన పద్ధతిని చెత్త కింద తిరస్కరించి పారేస్తున్నారు!

Aristotle బానిసల వ్యవస్థ తప్పనిసరి అని వాదించాడు, కొందరు పుట్టుకతోనే పాలించడానికీ మరికొందరు పుట్టుకతోనే బానిసత్వానికీ విభజించబడ్డారు గనక. విద్యా జ్ఞానమూ తర్కమూ మేధస్సూ శాస్త్రీయతా వంటివి ఆ ఒక్క కుటుంబానికి తప్ప ఇతరులకి అనవసరం అనే పచ్చి నిజాన్ని కూడా నొక్కి చెప్పాడు. Aristotle అనే ఒక వడ్డీ వ్యాపారి తత్వవేత్త వేషం కట్టి ప్రవచించిన దళారీ సిద్ధాంతం మానవ సహజమైన సృజనాత్మకతని చంపేసి oligarchsకి తాము తప్ప ఇతరులు అసలు మనుషులే కాదని నమ్మి తమ బానిసల చేత నమ్మించే స్థాయిలో పొగరుని ఎక్కించింది!

1527 CE
సుమారు 500 సంవత్సరాల వెనక, Renaissance period అని చెప్పబడిన కాలంలో పుట్టిన Niccolo Machiavelli(3 May 1469 to 21 June 1527) అనే Italian diplomat, politician, historian, philosopher, humanist, writer, playwright మరియు poet చెప్పిన రాజనీతి శాస్త్రం పశ్చిమ దేశాల వారికి మహాసామ్రాజ్యాలను నిర్మించటానికి కావలసిన సాధన సంపత్తిని అందించింది. ఇతని సూత్రీకరణలు చాలా క్రూరంగా ఉంటాయి, అధికారం కోరుకున్నవాడు మానవ నిర్మితమైన మరియు దైవప్రచోదితమైన నీతి నియమాల్ని మర్చిపోవాలని చెప్పాడు; వాగ్దానాలు తమ ప్రయోజనాలను త్యాగం చేసి మనకి ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ఇతర్లని మోసం చెయ్యటానికి మాత్రమే చెయ్యాలి, మన ప్రయోజనం కోసం ఎంత దుర్మార్గం చెయ్యటానికైనా సరే వెనుకాడ కూడదు, శత్రువులనే కాదు స్నేహితులను కూడా మన అవసరం గడిచేటంత వరకు నమ్మినట్టు నటించాలి తప్ప నిజమైన అభిమాన దురభిమానాల్ని ప్రదర్శించ కూడదు. కానీ, ఇలాంటి వ్యవహారాల్ని సామాన్య ప్రజలకి తెలియనివ్వకూడదు - శత్రువులను కానీ ప్రజలను కానీ భయపెట్టి మనపట్ల విధేయతని తెచ్చుకోవడం అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వీటిని బహిరంగ పరచాలి!

ఇతన్ని మన చాణక్యుడితో పోలుస్తారు గానీ చాణక్యుడు ఇంత నీచత్వాన్ని బోధించలేదు.ఇతని సిద్ధాంతం ప్రభావం వల్ల కాబోలు 1512లో రాజు తన మీద కుట్ర పన్నుతున్నాడని అనుమానించి పదవి నుంచి పీకేసి మూడు వారాల పాటు కఠిన శిక్షకి గురి చేశాడు - తర్వాత నాటకాలు రాసుకుంటూ  చనిపోయే వరకు మళ్ళీ వెలుగు లోకి వద్దామని అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ కాలం గడిపాడు.

1694 CE
1684లో House of Orangeకి సంబంధించిన King William III ఇదివరకు the City of London చేత స్థాపించబడిన Bank of England అనే ప్రభుత్వ బ్యాంకును, అంటే England యొక్క ఆస్తిని ఒక international bankers బృందం చేతికి అప్పగించాడు. Vatican City వలెనే, the City of London కూడా సామాన్యులకు వర్తించే legal constraints బెడద లేని ఒక సొంత రాజ్యాంగం ఉన్న 100% స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ. అక్కడ కొలువు దీరిన international bankersకి మన పురాణ కధలోని హిరణ్యకశిపుడు సాధించి, కొంతకాలం పాటు సాగించి స్తంభజుని విజృంభణతో అంతమైపోవడానికి కారణమైన త్రిలోకాధిపత్యం అనే లక్ష్యాన్ని పోలిన ప్రపంచ ప్రభుత్వం అనే ఆర్ధిక స్వప్నాన్ని సాకారం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడం కోసమే బ్రిటిష్ ప్రభువు ఈ ఏర్పాటు చేశాడు.

సామాన్యులకీ అజ్ఞానులకీ "The Crown" అనగానే రాజుగారో రాణిగారో గుర్తుకొస్తారు.అలాగే, "London" అని గానీ "The City" అని గానీ అంటే రాజు లేక రాణి యొక్క అధికారిక నివాసం గుర్తుకొస్తుంది.కానీ అది నిజం కాదు.సుమారు 610 చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం ఉన్న "Greater London" ప్రాంతం నడిబొడ్డున కుడివైపుకి జరిగినట్టు ఉండే 677 ఎకరాల స్థలాన్ని "London" అని గానీ "The City" అని గానీ పిలుస్తారు. ఇక "Crown" అని ఈ సర్వ స్వతంత్ర మహా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించే పన్నెండు లేక పద్గ్నాలుగు మంది సభ్యులు కలిగిన ఒక కమిటీని పిలుస్తారు - ఇలా ఏర్పడిన The Cityని the wealthiest square mile on earth అని కూడా పిలుస్తారు, దీని మీద సర్వాధికారాలు Lord Mayorకు మాత్రమే  ఉంటాయి!

1744 CE
మొదటి తరం హిరణ్యకశిపుడు dynasty founder Mayer Amshel Rothschild (1744-1812) పుట్టాడు! వీళ్ళ కుటుంబం యొక్క చరిత్ర 1577 నాటి Izaak Elchanan Rothschild అనే అతని కాలం నుంచీ ప్రముఖమైనదే!Rothschild అనే ఇంటి పేరు zum rothen Schild (with the old spelling "th") అనే జర్మన్ పదం నుంచి వచ్చింది - "with the red shield" అని అర్ధం.అప్పటి సంప్రదాయం ప్రకారం ఇళ్ళని డోర్ నంబర్ చూసి కాక అక్కడ చెక్కిన రంగు రంగుల డిజైన్లని బట్టి గుర్తు పట్టేవారు.Rothschild అంటే Yiddish భాషలో "Red Coat" అని అర్ధం.అతని మనమల తరమైన 1664లో ఇల్లు మారుతున్నప్పుడు వాళ్ళు దీన్నే ఇంటి పేరు కింద ఖాయం చేసుకున్నారు - అప్పుడు మారిన కొత్త ఇల్లే ఎన్నెన్నో వ్యాపార వ్యూహాలతో చరిత్రను  తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు నడిపించగలిగిన కొన్ని తరాల మృత్యు బేహారుల శరీరాలకి రక్షణ కల్పించింది, కల్పిస్తున్నది, కల్పిస్తుంది!

Amschel తండ్రికి goods-trading, currency exchange వ్యాపారాలు ఉండేవి. Prince of Hesseకి అతను వ్యక్తిగత నాణేల సప్లైదారుడు.దగ్గరి బంధువుల సహాయంతో Amshel Rothschild అప్పటికే బ్యాంకింగ్ రంగంలో పేరున్న Hanover లోని Simon Wolf Oppenheimer Banking Firmకి వ్యవస్థాపకుడైన Samuel Oppenheimer మనుమడు Jacob Wolf Oppenheimer దగ్గిర apprenticeship మొదలు పెట్టాడు. 1757 నుంచి Jacob శిక్షణలో foreign trade, currency exchange వంటి కీలకమైన విషయాలలో మంచి అవగాహన కలిగించుకుని 1763లో అన్నకి సహాయం చెయ్యటానికి Frankfurt నగరానికి వచ్చాడు. నాణేల వ్యాపారం మొదలుపెట్టి తండ్రిని ప్రోత్సహించిన Wilhelm of Hesse ప్రాపకం  సంపాదించాడు - త్వరలోనే రాజైన Wilhelm IXకి నమ్మకస్తుడైన బ్యాంకరు కావడంతో ఎదుగుదల మరింత వేగం పుంజుకుంది! సమయానికి వచ్చి పడిన French Revolution హడావిడిలో పారిస్ నుంచి పారిపోయి వచ్చిన కులీన కుటుంబాల వారికి లండన్ నుంచి నిధుల బదలాయింపుతో నక్కని తొక్కి వచ్చినట్టు వ్యాపారం పదింతలు పెరిగింది! 

Wilhelm తన శత్రువైన Prussiaకి సాయం చేస్తున్నందుకు Napoleon కోపగించుకుని 1806లో  Hesse మీద యుద్ధానికి వచ్చాడు. Landgrave భయపడి Holstein వెళ్ళి తల దాచుకున్నాడు - ప్రవాసంలో ఉన్న Wilhelm యొక్క లావాదేవీలను Rothschild చక్కబెడుతూ తన ఆర్జనకి లోటు లేకుండా చూసుకున్నాడు.యుద్ధ సమయంలోనూ ఇతర సమయాల్లోనూ సరుకుల రవాణాకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ Napoleon దగ్గిర నుంచి కూడా ఆదాయం కిట్టించుకున్నాడు!

యుద్ధాలని సృష్టించటానికి వీళ్ళు చేసే గారడీ చాలా నిక్కచ్చి లెక్కలతో కూడిన చిక్కురొక్కురు మలుపులతో నిండిన వైకుంఠపాళి ఆటలా తెలుసుకుంటున్నవాళ్ళకే సంభ్రమాశ్చర్యానందవిషాదక్రోధనిర్వేదాలను ప్రతి సన్నివేశంలోనూ కలిగించేటంత గొప్ప నవరసాత్మకమైన దృశ్యకావ్యంలా గోచరిస్తుంది! మొదట ప్రభువుల స్థానంలో ఉన్న తమ అవసరం కోసం ఇదివరకే అక్కడ నిలబెట్టిన పావుల అహంకారమమకారవ్యామోహాదులనే మెట్ల మీద వాక్యకోవిదుల వలె యుద్దవీణాతంత్రులను కొనగోట మీటుతూ వారు ప్రజల ముందు నిలబడి కలహం తప్ప్పనిసరి అని ప్రజలను ఒప్పించి సమరశంఖం పూరించేలా చేస్తారు!   ఒకసారి రణభేరి మ్రోగాక కొందరు తెలివైనవాళ్ళు యుద్ధాన్ని నివారించటానికి ప్రయత్నిస్తే వారికి ప్రజాద్రోహుల ముద్ర వేసి చెఱసాలకు తరలించడానికి ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యే ఉంటాయి!యుద్ధం మొదలయ్యాక తమ గోదాముల్లో అమ్ముడు పోకుండా పడి ఉన్న పాత సరుకులతో సహా అన్నింటినీ బైటికి తీసి రాజే కింకరుడవటం వల్ల పోటీదారులు లేని అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని రూపాయి సరుకుని వంద రూపాయలకి అమ్మి లాభసాగర తరంగాల మీద తేలియాడుతూ ఉంటారు!యుద్ధం ఎంత కాలం కొనసాగాలి,ఎవరు ఓడిపోవాలి,ఎవరు గెలవాలి అనేవి కూడా ముందే నిర్ణయించుకుని ఉంటారు కాబట్టి వారికి సంతృప్తి కలిగిన తర్వాత యుద్ధ విరమణ ప్రకటిస్తారు!అప్పుడు రెండు వైపులా యుద్ధానంతర పునరావాస పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి - ఇప్పుడు ద్వితీయ శ్రేణి మృత్యుబేహారులు రంగంలోకి దిగి తమ లాభకండూతిని సంతృప్తి పరుచుకుంటారు!ఏ రెండు కల్పిత కధలూ ఒక్కలా ఉండవు గానీ అన్ని యుద్ధాలూ ఒక్కలానే ఉంటాయి - ఇలాగే మొదలవుతాయి, నడుస్తాయి, ఆగుతాయి!

మొదటి తరం హిరణ్యకశిపుడు తను చెయ్యగలిగినంత వ్యాపారం చేశాక మొదటి కొడుకు Amschel Mayerని Frankfurt bankకీ రెండవ కొడుకు Salomonని Vienna bankకీ మూడవ కొడుకు Nathanని turned the London bankకీ నాల్గవ కొడుకు Calmannని Naples bankకీ ఐదవ కొడుకు Jacobని Paris bankకీ అధిపతుల్ని చేసి కన్ను మూశాడు.

ఓం నమో హిరణ్యకశిపాయ నమః

1810 CE
ఆధునిక హిరణ్యకశిప Rothschilds 1810లో యూదుల కోసం ప్రత్యేక దేశం సాధించి పెట్టాలని అనుకుంది.దాంతో పాత జుదాయిజం మతానికి రూపురేఖలు మార్చి కొత్త జుదాయిజం మతాన్ని తయారు చేసింది.వాళ్ళకి కర్తవ్యబోధ చేసి,సాధన సంపత్తిని సమకూర్చి వ్యూహ నిర్మాణ దక్షులైన నేతలను కూడా తయారు చేసి ఇచ్చి అనేక విధాల సహాయ పడింది.

ఎట్టకేలకు యూదుల సుదీర్ఘ కాలపు కలల రూపం Israel అవతరించింది - ఇది Rothschilds మాత్రమే సాధించగలిగిన అద్భుతం, అనితర సాధ్యం!

1815 CE
Rothschilds నడిపిస్తున్న Barings Bank చైనావాళ్ళ నల్లమందు వ్యాపారాన్నీ ఆఫ్రికన్ బానిసల వ్యాపారాన్నీ తన అధీనం లోకి తెచ్చుకుంది.Prussian War, the Crimean War అనే రెండు లాభసాటి యుద్ధాలకి finance చేసింది.బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫ్రెంచివాళ్ళ నుంచి సూయజ్ కెనాల్ స్వాధీనం చేసుకోవటానికి సహాయపడింది.

1823 CE
సుమారు 19వ శతాబ్దపు తొలినాళ్ళలో Pope అప్పు కోసం Rothschilds ముంగిట వాలాడు.అప్పటి నుంచి Vatican ఆర్ధిక వ్యవహారాలను కూడా తనే చూడటం మొదలుపెట్టారు. 1823 నుంచి అధికారికమైన గుర్తింపు పత్రం తీసుకుని worldwide Catholic Church యొక్క అన్ని లావాదేవీలను Rothschilds పర్యవేక్షించడం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం financial business రంగంలో Catholic Church వాటా చాలా చాలా చాలా ఎక్కువ!

1831 CE
Freidrich Hegel(1770-1831) సమాజం యొక్క చలనం గురించి కొన్ని విషయాలను పరిశీలించి కొన్ని విశ్లేషణలను చేసి కొన్ని సూత్రీకరణలు చేస్తూ గతి తార్కిక భావ వాదం అనే సిద్ధాంతం చెప్పాడు.దీని ప్రకారం మానవాళి యొక్క పురోగమనం "thesis", "antithesis" అనే ద్వంద్వాలు సంఘర్షించుకుని వాటి మేలు కలయిక అనిపించే "synthesis" పుట్టుకొస్తూ నడుస్తున్నదని చెప్పాడు.ఇతన్ని sponsor చేసిన Rothschild Business Roundtable వారికి ఒక మహత్తరమైన ఆలోచన వచ్చింది!

అదేమిటంటే, capitalism  అనే thesisకి తామే communism అనే antithesisని సృష్టించితే ఈ రెంటి సంఘర్షణ వల్ల తాము కోరుకుంటున్న New World Order ఆవిర్భవిస్తుందని అంచనా కట్టారు!పేరు గంభీరంగానే ఉంది గానీ దీని తీరు monopoly capitalism మాత్రమే!అప్పుడున్న liberal capitalist econimy అనే thesis నుంచి మొదట Prolitariat Dictatorship అనే antithesisని ఫెయిలవుతుందని తెలిసే సృష్టించారు, దానంతటది ఫెయిలయ్యిందో మరి చరిత్ర గమనాన్ని వేగవంతం చెయ్యడానికి వారే ఫెయిల్ చేశారో తెలియదు గానీ - అది ఫెయిల్ కాగానే restricted capitalist economy అనే synthesని కూడా ఉనికిలోకి తీసుకొచ్చారు!

ఉలిక్కి పడకండి - మనమిప్పుడు New World Order యొక్క మొదటి దశలోనే ఉన్నాం, రెండవ దశలోకి ఇంకా అడుగు పెట్టలేదు.రెండవ దశలో ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసుకున్న Illuminati banking familiesకి చెందినవారూ Black Nobility monarchsకి చెందినవారూ 300 మంది కలిసి ఏర్పడిన సంఘానికి మాత్రమే ఈ భూమి మీద ఉన్న వనరుల మీద నిజమైన  అధికారం ఉంటుంది.

ప్రపంచ జనాభాని 1 బిలియన్ దగ్గిర స్థిరపరచగలిగినప్పుడు రెండవ దశలోకి వెళ్ళినట్టు అర్ధం చేసుకోవాలి.ఆ లక్ష్యానికి చేరుకోవటానికీ చేరుకున్నాక దాన్ని నిలబెట్టి ఉంచటానికీ సంతాన పరిమితిని విధించడం, రోగాల్ని వ్యాపింపజేయ్యడం,యుద్ధాల్నీ కరువుల్నీ సృష్టించడం లాంటి సృజనాత్మకమైన ప్రక్రియలను వాడుకుంటారు.

New World Order యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి:ఎన్నికలు ఉండవు - ఆ ప్రాచీన యూరొపీయ రాజవంశాల వారి అనువంశిక పాలన నడుస్తూ ఉంటుంది, మధ్య తరగతి ఉండదు - పాలకులు,పాలితులు మాత్రమే ఉంటారు, వీదేశీ మారక ద్రవ్యం ఉండదు - ఒకే కరెన్సీ ప్రపంచం మొత్తానికి చెల్లుతుంది, మత విద్వేషాలు ఉండవు - క్రైస్తవమే పాలకులకీ పాలితులకీ కూడా ఆమోదయోగ్యం అవుతుంది, నేరాలు చాలా తక్కువ - పాలితులకి నేరాలు చేసే అవకాశం ఇవ్వరు, ప్రభువులకి సేవలు చెయ్యడమే వారి ఏకైక లక్ష్యం, జన్మకారణం కూడాను.నేరాలూ, ఘోరాలూ పాపాలూ అన్నీ ప్రభువులే చేస్తారు. తిరగబడిన వాళ్ళని కడుపు మాడ్చి చంపెయ్యటమో సమాజం నుంచి బహిష్కరించటమో చేస్తారు. ఒకే ప్రభుత్వం,ఒకే చట్టం,ఒకే సైన్యం,ఒకే సంస్కృతి - విధేయత ఉంటే అంగరంగవైభోగమే, వైవిధ్యం లేకపోవటం ఒకటే లోపం!

"The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness: only power, pure power. 

We are different from all the oligarchies of the past, in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just round the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. 

We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power." అని జార్జి ఆర్వెల్ పెద్దన్న నోట చెప్పినది అతని స్వకపోలకల్పితం కాదు - New World Order గురించి తెలిశాక చూపించిన కఠిన వాస్తవం.

1833 CE
Yale Universityలోని విద్యార్ధి సంఘాలలో Yale Senior society system  చాలా ప్రత్యేకమైనది మొత్తం United Statesలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అలాంటి మరొక సంస్థ లేదు.మొదట్లో దీనికి Brotherhood of Death అనే గంభీరమైన నామధేయం ఉండేది,తర్వాత హాస్యదృష్టి కొంచెం పెరిగి Skull & Bones కింద మార్చి Bones అని పిలుస్తున్నారు.1833లో మొదట స్థాపించినప్పటి నంచి సంవత్సరానికి 15 మందిని initiate చేసుకుంటున్నది.

ప్రతి సంవత్సరం commencement week రాగానే 15 మంది జూనియర్ స్టూడెంట్లు "Skull & Bones. Accept or reject?" అనే invitation అందుకుంటారు.పరపతినీ ధనసంపత్తినీ పెంచుతున్న ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించే ప్రశ్నయే ఉండదు.అయితే, ఆహ్వానం డిగ్రీని బట్టి గానీ  మార్కులను బట్టి గానీ రాదు.1600కి ముందు East coast చేరుకున్న American కుటుంబాల లోని మగపిల్లలకి మాత్రమే ఆహ్వానం వస్తుంది.1783 నుంచి లెక్కపెట్టి వంద సంవత్సరాల లోపు  ఎదిగి  సరైన సమయానికి వాళ్ళ పిల్లల్ని Yale Universityలో చేర్చటం వల్ల old line families గుర్తింపు తెచ్చుకున్నవాళ్ళకి కూడా అవకాశం వస్తుంది.

Initiate అయిన 15 మందినీ మొదటి సంవత్సరం Knights అనీ తర్వాత నుంచి Patriarchs అనీ పిలుస్తారు.non-Yale-talented కుర్రాళ్ళని అధికారం దరిదాపుల్లోకి రాకుండా చెయ్యటానికే దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

ఇలాంటివి ప్రపంచం మొత్తం మీద మూడు సంస్థలు ఉన్నాయి:Illuminati అనేది Germanyలోని University of Ingolstadt నుంచి పుట్టింది, Skull and Bones అనేది United Statesలోని University of Yale నుంచి పుట్టింది - ఇక్కణ్ణుంచి బయటికి వెళ్ళిన కుర్రాళ్ళు Guggenheim రక్షణకవచం లోకి వెళ్తారు, The Group అనేది Oxford Universityలోని All Souls College నుంచి పుట్టింది - ఇక్కణ్ణుంచి బయటికి వెళ్ళిన కుర్రాళ్ళు Rothschilds రక్షణకవచం లోకి వెళ్తారు.

United Statesలోని The Orderకీ Englandలోని The Groupకీ Germanyలోని Illuminatiకీ Russiaలోని Politburoకీ ఒకటే లక్ష్యం - అతి తక్కువ మంది self-appointed ప్రభువర్గానికి అపరిమితమైన అధికారాలను కట్టబెట్టి మిగిలిన వారిని స్వచ్చంద బానిసలను చేసే దుర్మార్గమైన  విధానానికి పురోగామి దృక్పధం అనే ముసుగు తొడగటం.

అందరూ రాజ్యం ప్రజలకి ఎక్కువ స్వేచ్చ ఇవ్వాలని కోరుకుంటే వీరు ప్రజలు రాజ్యానికి ఎక్కువ స్వేచ్చ ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు.ప్రజల్లో వామపక్ష భావాలను సహించరు గానీ తమలో కొందరిని పని గట్టుకుని వామపక్ష భావజాలం తరపున వాదించమని ప్రోత్సహిస్తారు.తమ లోపలే కాదు, రచనాదృశ్యశ్రవణ మాధ్యమాలలోని వామపక్ష మేధావులకు నిధుల్నీ సమాచారాన్నీ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తారు - స్వేచ్చా సమాజం ముసుగు కోసమో వ్యతిరేకతను సహించే ప్రజాస్వామిక దృక్పధం ఉన్నదని చెప్పుకోవటానికో కాదు, హెగెల్ conflict is essential అని చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసేశారు!Russian Communism పరిధికి మించి హడావిడి చెయ్యకుండా ఉండటానికిChina Communism అనేది ఉనికిలోకి వచ్చింది - దానికి కూడా వీరే finance చేశారు.

Conflict పోటీ తత్వాన్ని పెంచి ధనసృష్టి ఎక్కువ జరుగుతుందనే ప్రాక్టికాలిటీ కూడా ఉంది.Korean War, Vietnamese War వంటి యుద్ధాల్లో American corporations లాభాల కోసం శత్రుపక్షం వాళ్ళతో కూడా వ్యాపారం చేశారు!

వీళ్ళకి ఇచ్చే ట్రైనింగ్ మొత్తం ఆర్ధిక పరిస్థితిని వెయ్యి కళ్ళతో గమనిస్తూ thesis బలహీన పడుతుందని తెలియగానే ఎలాంటి antithesis సృష్టిస్తే తమకు కావలసిన synthesis వస్తుందో దానికి తగ్గట్టు పధకాలు రచించి చరిత్రని తాము కోరుకున్న బాట నుంచి ఒక్క అంగుళం కూడా పక్కదారికి పోనివ్వని సరైన దారిలో నడిపించటానికి పనికి వచ్చేటట్టు ఉంటుంది!

1836 CE
"సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించటానికి సింహాసనం మీద ఏ తోలుబొమ్మ కూర్చుంది అనేది అనవసరం నాకు. ప్రజలకి అత్యవసరం అయిన money supplyని నియంత్రించగలిగిన వాడు మాత్రమే British Empireని నియంత్రించగలుగుతాడు - డబ్బుని సృష్టించుతున్నది నేను!" 
 - Nathan Mayer Rothschild(16 September 1777 to 28 July 1836)

1871 CE
John Ruskin అనే విద్యావేత్త Oxford Universityకి వచ్చి  inaugural lecture ఇస్తూ "You were the possessors of a magnificent tradition of education, beauty, rule of law, freedom, decency, and self-discipline! But that tradition could not be saved, and did not deserve to be saved, unless it could be extended to the lower classes in England itself and to the non-English masses throughout the world. 

If this precious tradition were not extended to these two great majorities, the minority of upper-class Englishmen would ultimately be submerged by these majorities and the tradition lost. To prevent this, the tradition must be extended to the masses and to the empire."అనే చిన్న ముక్కని చెప్పాడు. ఆ ప్రసంగం వింటున్న వాళ్ళలో ఉన్న Cecil Rhodes అనే ఒక undergraduate కుర్రాడు అప్పటికి తనకి తెలిసిన longhand పరిజ్ఞానంతో మక్కీకి మక్కీ కాగితం మీదకి దించేశాడు!ఆ కాగితాన్ని ముప్పయ్యేళ్ళ పాటు  నిరంతరం తనకి అత్యంత సమీపంలో ఉండేటట్టు చూసుకున్న్నాడు.

1880 CE
దాదాపు 1880ల నుంచి ఆమెరికా లోనిRockefellera మరియు Rothschilds కలిసి పనిచెయ్యటం మొదలుపెట్టారు.

John D. Rockefeller Ill స్థాపించిన Rockefeller Foundation గత ఇరవయ్యేళ్ళ నుంచి  Population Council, the World Bank, the UN Development Program, the Ford Foundation వంటి సంస్థలతో సమన్వయం కలిగించుకుని anti-fertility vaccine కనిపెట్టడం కోసం కృషి చేస్తున్నది.

1891 CE
Cecil Rhodes ఒక్కడే కాదు, John Ruskin ప్రసంగం చాలామందిని ఉత్సాహం ఉరకలెత్తేటట్టు చేసింది!Arnold Toynbee, Alfred Milner వంటివాళ్ళ ఆప్తమిత్రబృందం తమ జీవితాల్ని British Empire యొక్క అభ్యున్నతి కోసం వినియోగించాలని నిశ్చయించుకున్నారు.

"మిమ్మల్ని మేము ఆ ఇరవై కుటుంబాలకి బానిసల్ని చెయ్యాలనుకుంటున్నాం,మా లక్ష్యానికి సహకరించండి!" అని బహిరంగ వేదికల మీద చెప్పి ప్రజల నుంచి మద్దతు కూడగట్టటం అసాధ్యం గనక రహస్య సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి వాటితో ప్రజలని తమకు తెలియకుండానే వీరికి అనుకూలమైన దారిలోకి నడిపించవచ్చునని ప్రణాళికలు వేశారు.

అలా Cecil Rhodes యొక్క పదహారు సంవత్సరాల నిరీక్షణ అనంతరం February 5, 1891న అతని నాయకత్వంలో ఒక రహస్య సంస్థ ఆవిర్భవించింది.Arthur (Lord) Balfour, (Sir) Harry Johnston, Lord Rothschild, Albert (Lord) Grey వంటివాళ్ళు 'Circle of Initiates' లోనూ ఇతరులు 'Association of Helpers' లోనూ ఉండటానికి నిశ్చయించుకుని కార్యరంగంలోకి దిగారు.

1892 CE
"ప్రజలని ఎప్పటి కప్పుడు ఒకరి కొకర్ని ప్రత్యర్ధులను చేస్తూ ఉండాలి, ఓటర్లని విడగొట్టి ఉంచాలి, వాళ్ళ తెలివితేటల్నీ శక్తియుక్తుల్నీ  ప్రయోజనం లేని విషయాల కోసం వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకు చావటానికే ఉపయోగించుకునేలా చెయ్యాలి, కోర్టుల్ని ఉపయోగించుకుని... చట్టాల్ని అతిక్రమించినట్టు తెలియనివ్వని పద్ధతిలో, సామాన్యులని నిర్వాసితులనీ నిస్సహాయుల్నీ చెయ్యాలి. అప్పుడే వాళ్ళని control చెయ్యటం సాధ్యం అవుతుంది, అప్పుడే financial leadersకి  ప్రయోజనం కలిగించటం కోసం ప్రభుత్వం కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలను తీసుకున్నప్పుడు సంఘర్షించకుండా ఉంటారు"
United States Bankers magazine, 1892

"debt-based monetary system అనేది econimicsని control చెయ్యటానికి ఉపయోగిస్తున్న పద్ధతి, డబ్బు చేతులు మారుతున్న ప్రతిచోట credit అనేది capitalకి ప్రత్యామ్నాయం కావడం వల్ల ప్రభుత్వాలు సైతం దాని పరిధిలోకి వచ్చేశాయి. రాజకీయ నాయకులు కూడా కొనగలిగే,అమ్మగలిగే,ఎన్నుకోబడే,తొలగించబడే,అవసరమైనప్పుడు చంపబడే పనిముట్ల కింద మారిపోయారు. Global Monetary System అనేది ప్రపంచంలోని అతి కొద్ది మంది అత్యంత ధనవంతుల కోసం పనిచేసే central banks యాజమాన్యం చేత అల్లబడిన చిక్కురొక్కురు అల్లిక - దాని పరిధి నుంచి తప్పుకోవడం అసాధ్యం!"
Andrew Gavin Marshall, Global Research

1900 CE
"House of Rothschild యొక్క సంపద, అధికారం, వైభవం, ప్రాభవం ఎంత మేరకు పెరిగాయంటే, 1900 నాటికి భూమి మీద సృష్టించబడిన సంపదలో సగం వారి  అధీనంలో ఉంది."
Des Griffin in his book "Descent Into Slavery?"

1910 CE
1890లలో Oxford, Cambridge వంటి ప్రముఖ విద్యాసంస్థలకి చెందిన కొంతమంది British elites ఒక రహస్య సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు, కానీ 1910లో Round Table అనే పేరుతో ఒక కొత్త journal of empire ఏర్పాటు చేసిన తర్వాతనే దాని అడుగుజాడలు కనపడటం మొదలైంది. 

ఈ గ్రూపు వలస రాజ్యాల్ని మరింత సమర్ధవంతంగా నిర్వహించటానికి ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళికని తయారు చేసింది. మొదట వలస రాజ్యాల ప్రజలకి స్వతంత్రం ఇస్తున్నట్టు భ్రమ పుట్టిస్తారు, తర్వాత central reserve banks ద్వారానూ puppet leaders ద్వారానూ "informal empire" పేరుతో తమ పరిపాలన యధాతధం కొనసాగిస్తారు.

అప్పటికే చుట్టూ ఉన్న అన్ని అరబ్ దేశాల మధ్య పాలస్తీనా దేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అనుభవం ఉంది - వొప్పుకోవాల్సిన వాళ్ళకి కొత్త ఆలోచన పిచ్చపిచ్చగా నచ్చేసింది! 

1913 CE
దాదాపు 19వ శతాబ్దపు చివరి దశకంలో Rothschilds అత్యంత ధనిక దేశమైన అమెరికాని తన పట్టులోకి తెచ్చుకోవాలని అనుకుంది. 1900 దరిదాపుల Paul Warburg అనే సమర్ధుణ్ణి Kuhn Loeb & Co అనే banking firmతో కలిసి పనిచెయ్యమని U.Sకి పంపించింది.  మొదట Jacob Schiff, Paul Warburg కలిసి FEDERAL RESERVE BANK పేరుతో ఒక private central bank స్థాపించటం కోసం ప్రచారం మొదలుపెట్టారు.

1907లో New York Chamber of Commerce ముందు Jacob Schiff గంభీరంగా “If we don’t get a central bank with sufficient credit control, this country will experience the most severe and far-reaching financial panic in its history!” అని ప్రకటించాడు.

వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు, అది అలా జరిగింది! monetary crisis మొదలైంది, financial market అల్లకల్లోలమైంది, దేశం మొత్తంలో పదిల వేల సంఖ్యలో జనం సర్వనాశనమైపోయారు - ఒక్క దెబ్బకి రెండు పెట్టలు, ఇక్కడి నష్టం లాభం రూపంలో Rothschildsకి వెళ్ళడమూ central bank  ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలియజెయ్యడమూ వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి. 

FEDERAL RESERVE SYSTEM (the private central bank of the U.S.) యొక్క విధి విధానాలకి సంబంధించిన final version మొత్తం Georgiaలోని Jekyll Islandలో ఉన్న Morgan Estateలోనే రూపు దిద్దుకుంది.

A. Piatt Andrew, Senator Nelson Aldrich, Frank Vanderlip (president of Kuhn Loeb & Co.), Henry Davidson (senior partner in the J.P. Morgan Bank), Charles Norton (president of Morgan’s First National Bank), Paul Warburg మరియు Benjamin Strong (president of Morgan’s Bankers Trust Co.) కలిసి కూర్చుని చర్చించి అమెరికాతో వ్యాపార వ్యవహారాలు జరపాలని కోరుకునే వారంతా తమ లావాదేవీల కోసం సంప్రదించాల్సిన  Federal Reserve Systemని ఏర్పాటు చేసేశారు - Paul Warburg మొదటి chairman అయ్యాడు.

…AND THUS ENDETH FREEDOM IN AMERICA.

1915 CE
"For even our own Gandhi was a Rothschild stooge, imported in 1915 from South Africa by a Chitpavan Jew—nay- Brahmin Gopal Krishna Gokhale to scuttle our freedom struggle and to recruit Indian soldiers for both world wars to kill Germans." అనేది నమ్మడం కష్టమే!

కానీ, చౌరీ చౌరాలో నలుగురు తెల్లవాళ్ళ కోసం అంత హడావిడి చేసి ఉద్యమాన్ని ఆపేసిన  వాడు మోప్లా వూచకోతలో చచ్చిపోయిన హిందువుల కోసం ఒక్క కన్నీటి చుక్క కూడా కార్చలేదు,హిందువులూ ముస్లిములూ ముక్తకంఠంతో పాకిస్తాన్ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించాక జిన్నాను కలిసి ప్లెబిసైట్ గురించి మాట్లాడి ఇక జరగదనుకున్న పాకిస్తాన్ ఏర్పాటును సుసాధ్యం చేశాడు - అన్నింటికన్న ముఖ్యమైనది:ఎవర్ని మనకి అన్యాయం చేస్తున్నారని ప్రకటించి వాళ్ళ నుంచి స్వాతంత్య్రాన్ని కోరుకుని పోరాడుతున్నాడో వాళ్ళ తరపున మన దేశస్థుల్ని యుద్ధం చెయ్యమని పంపించడం ఏమిటి?

అప్పటివాళ్ళలో illuminati bankers నీడన చేరని నిజమైన నేత అంబేద్కర్ ఒక్కడే కనపడుతున్నాడు నాకు!illuminatti bankers గురించి ఆయనకీ తెలిసి ఉండదు - తెలిస్తే భారతదేశపు చరిత్ర మరోలా కదిలేది కాబోలు!

1917 CE
ఈ పెట్టుబడి దారీ విధానం చాలా భయంకరమైనదని తేల్చి చెప్పి దీన్ని అంతం చేసే రహస్యం తనకి తెలుసునని గతి తార్కిక భౌతికవాదం అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి ప్రపంచంలోని స్వాప్నికులందర్నీ ఉర్రూత లూగించిన మార్క్సిజం  రష్యాలో సాకారం కావటానికి కూడా Lord Alfred Milner, Kuhn Loeb అనే ఇద్దరు finance చేశారంటే అంతకన్న విచిత్రమైన విషయం ఇంకొకటి లేదు, కానీ అది అలానే జరిగింది!Rockefellers తరపున పనిచేస్తున్న వీళ్ళే తోలుబొమ్మ ప్రెసిడెంట్ Woodrow Wilson గారిని ఉపయోగించుకుని అంత అసాధ్యం అనిపించే పనిని కూడా సుసాధ్యం చేసేశారు.

Bolshevik Revolution తమ పునాదుల్ని కూల్చివేయటానికి పుట్టినప్పుడు Rockefellers, Schiffs, Warburgs, Morgans, Harrimans, Milners వంటి పెట్టుబడిదారులు finance చేశారు - ఎందుకు?వాళ్ళకి International Communism అంటే భయం లేదా!లేదు, కారణం తెలిస్తే పగలబడి నవ్వుకుంటారు మీరు - "If we financed it and do not fear it, it must be because we control it." అనిట!

1924 CE
"డబ్బుని సృష్టించేది బ్యాంకులేననీ,అవే దేశపు creditsని control చేస్తాయనీ,Governments పనిచేస్తున్నది బ్యాంకు యజమానులకే తప్ప తమకోసం కాదనీ తెలిస్తే ప్రజలు తట్టుకోలేరనుకుంటాను!"
Reginald McKenna, as Chairman of the Midland Bank, addressing stockholders in 1924

"మన దేశప్రజలకి బ్యాంకుల గురించీ money system గురించీ తెలియకపోవటం మంచిదే అయ్యింది! ఒకవేళ తెలిస్తే గనక, రేపటికల్లా విప్లవం వచ్చెయ్యడం ఖాయం."
Henry Ford, founder of the Ford Motor Company

1929 CE
ఈ Depression ప్రమాదవశాత్తు వచ్చినది కాదు.తమ క్రూరమైన తెలివితేటల్ని ఉపయోగించి రప్పించినదే - international bankers ప్రజల్ని మొదట భయభ్రాంతుల్బి చేసి తర్వాత దాన్ని పోగొట్టిన రక్షకుల అవతార మెత్తి ప్రజల్ని తమ చెప్పుచేతల్లో ఉంచుకోవడానికే చేశారు.

World War Iలో పాల్గొన్న చాలా దేశాలు పెద్ద స్థాయిలో అప్పుల పాలయ్యాయి.యుద్ధానికి బీజం వేసి, పోషించిన international bankersకి అవి మొండిబాకీల కింద తయారయ్యాయి.ఈ మొండిబాకీల నష్టాన్ని పూడ్చుకోవటానికి వేసిన ఎత్తుగడ తర్వాత World War IIకి దారి తీసింది.వీళ్ళు చేసినది యేమిటంటే, అస్మదీయులు తమ షేర్లని అమ్మేశాక artificial inflation వచ్చేలా చేసి stock marketలో ఉత్తుత్తి boom సృష్టించారు.అలా చేస్తే తర్వాత ఏమౌతుందో షేర్ మార్కెట్ గురించి పరిజ్ఞానం వున్నవాళ్ళకి తెలుస్తుంది.అందరూ ఎగబడి కొన్నాక షేర్ల విలువలు వాటంతటవే పడిపోతాయి.ఇలా సృష్టించబడిన Great Depression ఒక్క అమెరికానే కాదు,అమెరికాతో వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్న అన్ని దేశాలలో ఒకేసారి భూకంపం వచ్చినంత పనయ్యింది.శ్రీశ్రీ లాంటివాళ్ళు తమ జ్ఞాపకాల్లో దీన్ని ప్రస్తావించారు.

ఇది అమాయకులైన చిన్న investersని దెబ్బ తీసింది కానీ insiders క్షేమంగానే ఉన్నారు. Paul Warburg 1929 మార్చిలోనే  Crash రాబోతుందని tip అందించడంతో John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Joseph P. Kennedy వంటి money barons ముందుగానే అమ్మేసుకున్నారు కదా!

ముందుగానే బైటికి వెళ్ళిన ఈ మహరాజులు ఆ దెబ్బని తప్పుకోవటమే కాకుండా Crashకి గురై మూతబడిన కంపెనీల్ని చవక ధరకి కొనేసి మొండి బాకీల నష్టాన్ని పూడ్చుకుని ఆనందించారు!

1950 CE
"ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ World Government సాధించే ప్రయత్నాలని ఆపేది లేదు - అది మా ఏకైక లక్ష్యం! అది conquestతోనా, consentతోనా అన్నది మాకు ముఖ్యం కాదు."
James Warburg on Feb. 7, 1950

2017 CE
"హెచ్చరికలు వచ్చాయి: నీ తెలివిని తీసుకెళ్ళి freezerలో పెట్టినట్టు చెయ్యకు అన్నారు. నాలో నేను నవ్వుకున్నాను, కానీ అది నేననుకున్నంత జోకు కాదు... psychopathనవ్వటానికి ట్రైనింగు తీసుకున్నాను నేను.

జనాన్ని నీచంగా చూశాం,వెక్కిరించాం. అంతా పనికిరాని చెత్త - ప్రకృతి, భూమి, మొత్తం తగలబడి పోతుంది. మా లక్ష్యాలను చేరుకునే కొద్దీ,మేము బలపడుతున్న కొద్దీ.

Circles (Illuminati)తో నాకున్న contact, వాళ్ళు నా clients. Churches of Satan లాంటివి చాలా వాటికి వెళ్ళాను. ఆడవాళ్ళని నగ్నం చేసి Holy Mass చేస్తున్న చోట్లకి కూడా వెళ్ళాను. నాకు తమాషాగా అనిపించింది. నాకు వాటిమీద నమ్మకం లేదు - నిజంగా జరుగుతాయని కూడా అనుకోలేదు. 

Circlesలో చాలా కాలం వరకు guestగానే తిరిగాను. నాకు life బాగానే ఉండేది. కాని ఒకసారి, sacrificesలో participate చెయ్యమని పిల్చారు. చిన్నపిల్లల్ని ... చెయ్యలేకపోయాను.

మెల్లమెల్లగా దూరం కావడం మొదలుపెట్టాను. మొత్తం మారిపోయింది, నా ఉద్యోగం పనులు కూడా చెయ్యటం మానేశాను. ఎంతో కాలం చెయ్యలేను కూడా, నేను వాళ్ళకి రెబెల్ అయిపోయాను.

ఆ ప్రపంచంలో ప్రతివాడూ వాళ్ళ జేబులోనే ఉన్నాడు. ఏం చెయ్యడానికీ వెనుకాడరు వాళ్ళు, blackmailing దెబ్బ బాగా తగిలింది నాకు. పిల్లల మీద వాళ్ళు చేస్తున్న పనులే నన్ను చాలా బాధ పెట్టాయి.

మీరు గనక సెర్చి చేస్తే ఇదంతా Walt Disney fairytale కాదని witness accounts చెప్తాయి. దురదృష్ట వశాత్తు ఇది వాళ్ళు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు. 

అసలు Israelలోని మొదటి 10 జాతుల్ని Babyloniaకి రాకుండా నిషేధించినది చినపిల్లల్ని క్రతువుల్లో ఉపయోగించటం వల్లనే, అదీ బలి ఇచ్చినందుకే. 

The Illuminati అనేది నిజంగా ఉంది. బైబిల్లోనూ ఇంకా చాలా పుస్తకాల్లోనూ నేను చదివినది అక్కడ చూశాను - ఒక గ్రూపు తీవ్రమైన ద్వేషాన్ని మోసుకుంటూ తన సొంత దారిలో వెళ్తుందని అక్కడ చెప్పారు.

ఇది మన శరీరాల్ని ద్వేషించే ఒక హంతక శక్తి; ఇది సృష్టిని ద్వేషిస్తుంది; ఇది జీవాన్ని ద్వేషిస్తుంది. ఇది మనల్ని నాశనం చెయ్యటానికి ఏదైనా చేస్తుంది.

అలా చెయ్యాలంటే మనుషుల్ని విడగొట్టాలి.విభజించి పాలించటమనేది వాళ్ళ పద్ధతి." అని Ronald Bernard అనే ఒక Dutch banker తనకి Illuminati Bankersతో కలిగిన ప్రత్యక్ష అనుభవాలను వివరించాడు.

British financial oligarchy యొక్క స్వభావం కొన్ని వందల యేళ్ళ పాటు నక్కలో ఉండే జిత్తులమారి తనాన్నీ, ఎలుగుబంటిలో ఉండే మొండితనాన్నీ, తోడేలులో ఉండే క్రూరత్వాన్నీ, వేటకుక్కలో ఉండే తెగింపునీ, పులిలో ఉండే ఓపికనీ, కోతిలో ఉండే వెకిలితనాన్నీ, ఒంటెలో ఉండే సోమరితనాన్నీ, ఏనుగులో ఉండే భారీతనాన్నీ, సింహంలో ఉండే గర్వాన్నీ అలవాటు చేసుకునే ప్రయత్నంలో మానవత్వాన్ని పోగొట్టుకోవడం వల్ల అలా తయారైంది - సుభాషితాలతోనూ సంధి ప్రతిపాదనలతోనూ మార్చడం గానీ ఏమార్చడం గానీ సాధ్యం అయ్యే పని కాదు. మానవమాత్రులకి వాళ్ళని గెలవటమే కాదు, వాళ్ళకి ఎదురు నిలబడటం కూడా సాధ్యం కాదు. Europeలో,Britainలో కూడా కొందరు ప్రయత్నించారు. కానీ, సమయం చాలకనూ వనరులు లేకనూ విరమించుకున్నారు.అసలు ఎదిరించాలని అనుకోని బుద్ధిమంతులు మాత్రం చాలా సౌకర్యాలు పొందారు!

Rockefeller ఒకసారి "Competition is a sin." అని విసుక్కున్నాడు.ఇప్పటికీ మనకి అర్ధం కాని ఇంత గందరగోళంతో కూడిన సుదీర్ఘకాలపు వ్యూహాలు అన్నీ కూడా పోటీ లేని వ్యాపారం కోసమే!ఏ రంగంలోకి వెళ్ళి ఏ వస్తుసేవల వ్యాపారం చేసినా వీళ్ళే ఉండాలి,సరుకులో మరింత నాణ్యత చూపించి కాకుండా కొనుగోలుదార్లకి తమకన్న ఎక్కవ నాణ్యాతని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నవాళ్ళని తుదముట్టించి శిఖరాగ్రం చేరుకోవాలి, తమకి శిఖరాగ్రం ఇచ్చేవాళ్ళు తమవాళ్ళు, తమకి శిఖరాగ్రం ఇవ్వనివాళ్ళు పరాయివాళ్ళు అనే వీళ్ళ లక్ష్యాలనే వీళ్ళు తయారు చేసి జనం మీదకి వదిలిన క్రైస్తవ, మహమ్మదీయ మతాల సారం పుణికి పుచ్చుకోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది?

క్రైస్తవుల కోసం బైబిలునీ ముస్లిముల కోసం ఖురానునీ తయారు చేసినది illuminatti bankers అనటానికి ఎలాంటి సందేహమూ అక్కరలేదు, వీళ్ళు ఏ కుటుంబాల కోసం వంశపారంపర్యాన్ని సాధించిపెట్టాలని అనుకున్నారో ఆ House of DaviD ఈ రెండింటిలోనూ fundamental acceptable truth కావడానికి అదే ముఖ్యకారణం!

యేసు పునరుత్ధానం అనేది క్రైస్తవులు ఇస్లామిక్ జెహాదీల చేతుల్లో ఓడిపోయి తిరిగి వాళ్ళ మీద గెలవటాన్ని సూచిస్తుంది.ఓటమి చావుతోనూ గెలుపు జీవంతోనూ సమానం అనుకుంటే గానీ అది అర్ధం కాదు!ఒక hipnotist తన subjectని transలోకి పంపించటానికి వాడే suggestions పక్కనున్నవాళ్ళకి అర్ధం కాకపోవచ్చు,అర్ధం కావల్సిన అవసరం లేదు కదా!వీళ్ళు కూడా ఈ రెండింటినీ military code వంటివాటిల్లో ఉండే encryption method వాడి తయారు చేశారు.

బైబిలు వీళ్ళు శిక్షించితే ప్రజలు తిరగబడకుండా తమను శిక్షించిన వారిని క్షమించటమే కాకుండా తమను శిక్షించిన పాపం అంటకుండా వీళ్ళకోసం దేవుణ్ణి ప్రార్ధించేలా తయారు చేస్తుంది!అంటే, రాజు ప్రజల్ని శిక్షించితే ప్రజలు తమ జన్మపాపం వల్లనే శిక్షించబడ్డామని ఓదార్చుకుని తమని శిక్షించిన పాపం తగలకుండా దేవుణ్ణి ప్రార్ధించి  రాజుకి పాపం నుంచి రక్షణ కల్పించాలి - ఇది New World Orderలో క్షేమంగా, ప్రశాంతంగా, ఆరోగ్యంగా బతకాలనుకునే క్రైస్తవులు పాటించాల్సిన మొదటి నిబంధన,

మిగిలిన వాటిని కూడా దాదాపు ఇలాగే అర్ధం చేసుకోవాలి. నిత్యజీవం అంటే నిత్యవిజయం - ఇస్లామిక్ జెహాదీల మీద గెల్చినప్పటి నుంచి తిరుగులేని వరస విజయాలతో దూసుకుపోతూనే ఉన్నారు కదా! ఏసు రెండవ రాకడ అంటే జనాభాని 1 బిలియన్ సంఖ్యకి తగ్గించాక క్రైస్తవేతరుల ఏరివేత+తుదముట్టించుట+మతమార్పిడికి సంబంధించి వీళ్ళు చెయ్యబోయే భీబత్సాలకి సూచన!

ఖురానులోనూ బైబిలులోని అన్ని అంశాలూ కొన్ని భాషాంతరీకరణల భేదాలతో ఇలాగే ఉంటాయి కదా, అదనంగా చేర్చబడిన జెహాదిక్ హింస సైనికావసరాల కోసం చెప్పారు.బైబిలు మరియు ఖురానులోని మక్కన్ సురాలని మాత్రం follow అయ్యేవాళ్ళు సామాన్య పౌరులు అవుతారు, మనస్తత్వంలో Jehadic Inclination ఉన్నవారు సైన్యంలోకి వెళ్తారు.

John Ruskin ఏ సంస్కృతిని పొగిడి illuminatti bankersని inspire చేశాడో ఆ సంస్కృతియే ప్రపంచ సంస్కృతి అవుతుంది.మిగిలిన వాట్ని నిర్ధూమధామం చేసేస్తారు.చరిత్ర లేక ప్రపంచం New World Order యొక్క రెండవ దశలోకి వెళ్ళాక హిందువులు ఉనికిలో ఉండటం అసాధ్యం!హిందువులు కనీసం బేరమాడటానికి కూడా ముఖం చెల్లని స్థితిలో ఉన్నారిప్పుడు!తమ సంస్కృతి పట్ల శ్రద్ధ లేదు, నైతిక ధృఢత్వం లేదు, అవకాశవాదం పెరిగిపోయింది, ఇహాన్ని వదిలి పరాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నారు, పోరాట పటిమ లేదు, స్వాభిమానం లేదు - ఇప్పటికే ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆక్రమించి తమని కూడా పరిపాలిస్తున్న బలమైన శత్రువు మీద పోరాడటానికి కావలసిన ఏ ఒక్క లక్షణమూ లేకుండా తమని తాము ఎలా రక్షించుకోగలుగుతారు?

మనస్సు మీద పనిచెయ్యటం కోసం illumintti gang ఎన్ని tricks వేసినా అక్కడ జరుగుతున్నది డబ్బు చేతులు మారేచోట వాళ్ళు చేస్తున్న చేతివాటపు పని - అర్ధశాస్త్రం కరతలామలకం అయినవాళ్ళకి మాత్రమే దానికి ప్రతిక్రియ ఏమిటో తెలుస్తుంది!మన దేశంలో economics చదివేవాళ్ళు C.A చేసి ఏదో ఒక కంపెనీకి అకవుంటెంట్ అయ్యి పొట్ట పోసుకుంటే చాలుననే ధోరణిలో ఉన్నారు గానీ ఇలాంటి creativity చూపించటం లేదు - దీన్ని ఇలా తగలెట్టింది కూడా వాళ్ళే కదా!ఆర్ధికశాస్త్రంలో దీనికి విరుగుడు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించటం ఖర్చూ శ్రమా కలిసిన దీర్ఘకాలిక వ్యవహారం!మనకి పట్టిన బద్ధకపు దెయ్యం వదిలి, నిద్ర లేచి, ఆవలించి, వొళ్ళు విరుచుకుని, మొహం కడుక్కుని, మీనమేషాలు లెక్కపెట్టి, శుభముహూర్తం చూసుకుని, సకల దేవతలకీ మొక్కుకుని మొదటి అడుగు వెయ్యకముందే అక్కడ ఏసు రెండవ రాకడ వచ్చేస్తుంది!

దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు జరిగే లోపు మనుషులు వ్యక్తిగత స్థాయిలో చేసుకోవాల్సిన రక్షణ ఏర్పాట్లు,కొన్ని నేను కూడా చేస్తున్నవి చెబుతాను:

1.సూర్యుడు ఉదయించే సమయానికి మంచం మీద ఉండకూడదు.నేను 04:30 AM నుంచి 05:00 AM మధ్య నిద్ర లేచి స్నానం చేసి 05:45 AM దరిదాపుల మా అపార్టుమెంటు డాబా మీదకి వెళ్ళి ఉదయించే సూర్యుణ్ణి చూస్తూ 06:15 AM వరకు గడుపుతున్నాను.

2.నేను రోజూ వాడే tooth paste,soap,hair oil,shampoo పతంజలి స్టోర్సు నుంచే తెచ్చుకుంటున్నాను.

3.ఉదయం పూట చన్నీళ్ళ స్నానమే చెయ్యాలి - చలికాలం తప్ప.తలనూనె స్నానానికి ముందు పట్టిస్తే మంచిది.సబ్బుతో రుద్దినప్పుడు చేతుల మీద జిడ్డు పోతుంది.

4.సాయంకాలపు స్నానం సూర్యాస్తమయానికి ముందు చేస్తే మంచిది.లేదంటే 07:00 PMకి ముందు చేసినా పర్వాలేదు.కానీ అందరికీ కుదిరి చావదు కదా!

5.తలస్నానం సాయకాలం రోజూ చేస్తే మంచిది. తలకి నూనె రాస్తున్నప్పుడు ఏ రోజు అంటుకున్న దుమ్ముని ఆ రోజే కడిగేస్తే నయం కదా!

6.వీలున్నంతవరకు 10:30 PM లోపు అన్ని పనులూ ముగించుకుని నిద్రకి సిద్ధం కండి.ఒకట్రెండు రోజులు నిద్ర పట్టనంత మాత్రాన జబ్బేమోనని కంగారు పడక మంచి పుస్తకం చదువుతూనో ఇంటికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూనో గడిపెయ్యాలి.నిద్ర అనేది అలసటను బట్టి శరీరం తీసుకునేది - మీ బ్రెయినుకీ నరాలకీ తెలుసు, కంగారు పడకండి!

ఇవన్నీ వాళ్ళు రోగాలతో దాడి చేస్తారు గాబట్టి ఆ వైపు నుంచి వచ్చే దాడిని ఆపుతాయి. ఇంక లోతైన ఆర్ధిక శాస్త్ర విషయాలు మనకి తెలియవు గాబట్టి మనం చెయ్యగలిగింది ఒకే ఒక్కటి - వాళ్ళు అప్పు ఇవ్వడాన్ని కత్తిలా వాడుతున్నారు గాబట్టి మనం అప్పు చెయ్యకపోవడాన్ని డాలులా వాడుకోవాలి.EMIల వెసులుబాటు ఉంది కదాని వస్తువుల్ని కొనడానికి అప్పు చెయ్యకూడదు.ఎక్కువమంది సొంత ఇంటి కల విషయంలో వ్యామోహానికి గురై Real Estate మోసాలకి బలైపోతున్నారు.


అప్పు కోసం బ్యాంకు గడప ఎక్కని జీవుడు - వీరుడు, ధీరుడు, ధన్యుడు సుమతీ!

6 comments:

 1. . . . హిరణ్యకశ్యపాయ . . .
  హిరణ్యకశిపుడు అనాలి. హిరణ్యకశ్యపుడు అనటం పొరపాటు.

  ReplyDelete
 2. మహనీయులు తిరిగిన చోట మరుగుజ్జుల తచ్చాట
  ********************************************
  Posted On: Thursday,January 10,2019

  హథవిధీ మన భారతీయ సైన్సు కాంగ్రెస్‌ ఎంత అథమ స్థాయికి దిగజారిపోయింది! జగదీష్‌ చంద్ర బోస్‌, సివి రామన్‌, శాంతి స్వరూప్‌ భట్నాగర్‌, హోమీ బాబా వంటి మహా శాస్త్రవేత్తలు నడయాడిన సైన్సు కాంగ్రెస్‌ మహాసభలో సైన్సును భ్రష్టు పట్టించే బఫూన్లూ, సైన్సుకూ, మిథ్యా సైన్సుకూ మధ్య తేడా తెలియని మరుగుజ్జులూ మహోపన్యాసాలు చేస్తుంటే సైంటిస్టులమనుకునే వారు చెవులు రిక్కించి, నోరు వెళ్లబెట్టి వినాల్సిన దుస్థితి దాపురించిందే!
  ఈ నెల 3వ తేదీ నుండి 7వ తేదీ వరకు పంజాబ్‌లోని జలంధర్‌లో జరిగిన 106వ ఇండియన్‌ సైన్సు కాంగ్రెస్‌లో మన ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ వైస్‌ ఛాన్సలర్‌ జి నాగేశ్వరరావు చేసిన ఉపన్యాసం వింటే భారతీయ సైన్సు భవిష్యత్తును తలచుకుని ప్రతి ఒక్కరూ భయపడాల్సి వస్తుంది. ఈ సైన్సు కాంగ్రెస్‌ను 'భవిష్యత్‌ భారత్‌-సైన్సు టెక్నాలజీ' అనే పేరుతో నిర్వహించడం విశేషం. సైన్సు కాంగ్రెస్‌లో విసి గారి 'ప్రవచనాలు' వినండి : మొదటిది, కౌరవులు టెస్ట్‌ ట్యూబ్‌ టెక్నాలజీ వల్ల జన్మించారు. అంటే వాళ్లంతా టెస్ట్‌ట్యూబ్‌ బేబీలన్న మాట. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి టెస్ట్‌ట్యూబ్‌ బేబీ 1978లో ఇంగ్లండ్‌లో ఇన్‌విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్‌ వల్ల పుట్టిన లూయిస్‌ జోరు బ్రౌన్‌ అని ఎవరైనా చెబితే ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ విసి గారు ఊరుకోరు. రెండవది, మన దేశంలో వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే గైడెడ్‌ క్షిపణులున్నాయట. పురాణాల్లో చెప్పే విష్ణుమూర్తి విసిరే విష్ణుచక్రం గైడెడ్‌ క్షిపణి తప్ప మరోటి కాదని నాగేశ్వరరావుగారి ఉవాచ. ఆయన అక్కడితో ఆగలేదు. శ్రీలంకలో రావణాసురుడి దగ్గర 24 రకాల విమానాలుండే వట. అవి దిగడానికీ, ఎగరడానికీ ఆ కాలంలోనే విమానాశ్రయాలుండేవట.
  ప్రముఖ భారతీయ అమెరికన్‌ శాస్త్రవేత్త, నోబుల్‌ బహుమతి గ్రహీత ప్రొఫెసర్‌ వెంకట్రామన్‌ రామకృష్ణన్‌ భారతీయ సైన్సు కాంగ్రెస్‌లో ఇటువంటి వారి ఉపన్యాసాలను గమనించే, దాన్ని ఒక 'సర్కస్‌' అన్నారు. అక్కడ సైన్సును శాస్త్రీయంగా ఆలోచించే వారు తగ్గిపోయి పుక్కిటి పురాణాలనూ, ఆధారాలకు నిలవని మిథ్యా సైన్సునూ సైన్సుగా ప్రబోధించే వారు ఎక్కువైపోయారు. ఒక నాడు సివి రామన్‌ వంటి నోబుల్‌ బహుమతి గ్రహీతలకు నిలయమైన భారతీయ సైన్సు రంగాన్ని నేడు బిజెపి-ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ పరివారం పురాణాలను సమర్ధించే వేదికగా మార్చేయడం దారుణం. అందుకే స్వాతంత్య్రం నాటికి మనకన్నా వెనుకబడిన చైనా శాస్త్రీయ వైఖరితో శాస్త్ర-సాంకేతిక రంగాల్లో ముందుకు పురోగమిస్తుంటే మన దేశం వెనక చూపులు చూస్తోంది.
  To Be continued

  ReplyDelete
 3. Continuing from the above
  ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ విసి గారిని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆయన తన స్వంత తెలివితో ఈ మాటలు చెప్పలేదు. లేక అవి తను పరిశోధన చేసి కనుగొన్న విషయాలూ కావు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌-బిజెపి అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ప్రభుత్వంలోని మన నేతలు చిన్నా పెద్ద అందరూ ఇవే చెబుతున్నారు. ఆయన వాటిని ఫాలో అయిపోయారు అంతే. మన పురాణాల్లో ఉన్న వినాయకుడు ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ చేయడం వల్ల అలా ఏర్పడ్డాడని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 2015లో ముంబయిలో జరిగిన వైద్య నిపుణుల సదస్సులో చెప్పారు. ఆయన ఇంకో విషయాన్ని కూడా కనిపెట్టారు. మహాభారతంలో కర్ణుడు జెనిటిక్‌ ఇంజినీరింగ్‌ వల్ల పుట్టాడని చెప్పారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సత్యపాల్‌ సింగ్‌ మూఢత్వంలో ప్రధానిని మించిపోయారు. 'చార్లెస్‌ డార్విన్‌ పరిణామ వాదం తప్పు. ఎందుకంటే నరవానరం మనిషిగా మారడాన్ని ఎవరూ చూడలేదు' అని సెలవిచ్చారు. 2017 సెప్టెంబర్‌లో ఈయనగారే బెంగళూరు ఐఐటిలో మాట్లాడుతూ... రామాయణం లో పేర్కొన్న 'పుష్పక విమానం' లాంటి 'ఆవిష్కరణల' గురించి ఐఐటి విద్యార్థులకు బోధించాలని సలహా ఇచ్చారు.
  బెంగుళూరులోని 'స్వామి వివేకానంద యోగా అనుసంధాన సంస్థాన్‌లో' ఒక రకమైన యోగా చేస్తే క్యాన్సర్‌ వ్యాధి తగ్గిపోతుందని కేంద్ర మంత్రి ('ఆయుష్‌' శాఖ) శ్రీపాద్‌ నాయక్‌ 2016లో చెప్పారు. దాన్ని తను నిరూపిస్తానని కూడా చెప్పారు. కానీ రెండేళ్లు గడుస్తోంది ఆయన ఇంకా నిరూపించలేదు. హరిద్వార్‌కు చెందిన బిజెపి ఎంపీ ఇటీవల లోక్‌ సభలో మాట్లాడుతూ 'లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే రుషి కణాదుడు అణు పరీక్ష జరిపాడని' పేర్కొని అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ప్రతి జంతువూ ఆక్సిజన్‌ పీల్చుకుని కార్బన్‌ డై ఆక్సైడ్‌ విడుదల చేస్తుందని మనకు తెలుసు. కానీ రాజస్థాన్‌ బిజెపి ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ మంత్రి వాసుదేవ్‌ దేవ్నాని 'ఆవు మాత్రమే ఆక్సిజన్‌ పీల్చుకుని మళ్లీ ఆక్సిజన్‌ విడుదల చేస్తుందని' చెప్పాడు. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి రాధా మోహన్‌ సింగ్‌ 'యోగా వ్యవసాయం' గురించి కనిపెడితే, మరో కాషాయ 'వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త' సుభాష్‌ పాలేకర్‌ ఆవు మూత్రంతో వ్యవసాయం కనిపెట్టారు.
  To Be continued

  ReplyDelete
 4. Continuing from the above
  కేంద్ర హోం మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ గారు ఢిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన హిందీ దివస్‌ సభలో మాట్లాడుతూ క్వాంటమ్‌ ఫిజిక్స్‌లో వార్నర్‌ హీసెన్‌బర్గ్‌ రూపొందించిన అస్థిరతా సిద్ధాంతం (థియరీ ఆఫ్‌ అన్‌సెర్టెనిటీ) వేదాల నుండి తస్కరించిందేనన్నారు. రవీంధ్రనాథ్‌ టాగూర్‌తో హీసెన్‌బర్గ్‌ వేదాల గురించి జరిపిన చర్చల సందర్భంగా ఆయన ఈ సూత్రం పసిగట్టేశాడని మంత్రిగారు వెల్లడించారు.
  ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ తిక్క ఏనాడో తలకెక్కిన గుజరాత్‌లో ఏకంగా పురాణాలనే సైన్సుగా మార్చేసి బోధిస్తున్నారు. భారతీయ సంస్కృతిలోని 'వాస్తవాలు' అనే పేరుతో ప్రతి విద్యార్థి చదవాల్సిన పుస్తకాలను అక్కడి ప్రభుత్వం అచ్చొత్తించింది. అందులో చెప్పిన ఒక సైన్సు సంగతి చూడండి! 'స్టెమ్‌ సెల్‌ పరిశోధన తామే చేశామని అమెరికా చెప్పుకుంటోంది. కానీ శరీర భాగాలు పునః సృష్టి చేసే పేటెంట్‌ను డాక్టర్‌ బాలకృష్ణ గంపత్‌ మతపుర్కార్‌ ఇప్పటికే పొంది వున్నారు... నిజానికి ఈ పరిశోధన ఇప్పటిది కాదనీ, దీన్ని మహాభారతం నుండి డాక్టర్‌ మతపుర్కార్‌ గ్రహించారనీ వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. కుంతికి సూర్యునిలాంటి వెలుగునిచ్చే కొడుకుండేవాడు. రెండేళ్ల నుండి గర్భం దాల్చని గాంధారికి ఈ విషయం తెలిసింది. ఆమె గర్భవతి అయింది కానీ అబార్షన్‌ అయింది. ఆమె కడుపు నుండి పెద్ద మాంసపు ముద్ద బయటకొచ్చింది. ఇది తెలిసి మహర్షి దైపాయన సహాయం కోరారు. ఆయన ఈ మాంసానికి కొన్ని ఔషధాలు కలిపి చల్లని కుండలో పెట్టాడు. తరువాత ఆ మాంసం ముద్దను తీసి నూరు భాగాలు చేసి, ఒక్కో భాగాన్ని నేతితో నిండిన ఒక్కో కుండలో పెట్టాడు. రెండేళ్ల తరువాత అందులో నూరుగురు కౌరవులు తయారయ్యారు. ఇది చదివిన తరువాత స్టెమ్‌సెల్స్‌ తన పరిశోధన కాదనీ మహాభారత సమయంలోనే వున్నదనీ మతపుర్కార్‌ తెలుసుకున్నాడు'... గుజరాత్‌ లోని బడి పిల్లలతో బలవంతంగా చదివిస్తున్న తేజోమయ భారత్‌ పుస్తకం 92-93 పేజీల్లో ఈ విషయం రాశారు.
  ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయ విసి 'టెస్ట్‌ట్యూబ్‌ బేబీల కథ' ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో ఇప్పుడు అర్థమయింది కదూ..! ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ వారు ప్రచారంలో పెట్టిన ఇటు వంటి అశాస్త్రీయ విషయాలనే కాపీ కొట్టి నాగేశ్వర రావు లాంటి వాళ్లంతా చెబుతున్నారు. అసలు ఐన్‌స్టీన్‌ సిద్ధాంతం తప్పు అని నాగేశ్వరరావు గారి ఉవాచ. న్యూటన్‌ పరిశోధనలు పనికిమాలిన వని ఆయన భావన. విశేషమేమంటే 90 ఏళ్ల చరిత్ర గలిగిన ఒక విశ్వవిద్యాలయానికి విసిగా ఉన్న వ్యక్తి ఇటువంటి పనికిమాలిన విషయాలను నిస్సంకోచంగా, నిస్సిగ్గుగా చెప్పడం.
  అశాస్త్రీయ భావాలు వెదజల్లడంలో మూఢ శక్తులకు జంకూ గొంకూ ఉండదు. ఎందుకంటే అసత్యాల మీద మాత్రమే వారు చీకటి సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తారు. ఇదంతా ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ గ్రాండ్‌ ప్రాజెక్టులో ఒక భాగం. అందుకే వారు ఆధునిక సైన్సుపై దాడి చేస్తూ ప్రాచీన భారత సమాజంలో ఘనీభవించిన మూఢ నమ్మకాలను సైన్సుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. నిజానికి తద్వారా వారు ప్రాచీన భారత సమాజంలో అభివృద్ధి చెందిన సైన్సుకు కూడా ద్రోహం చేస్తున్నారు. మన దేశ చరిత్రలో సైన్సు ఒక దశ వరకు అభివృద్ధి చెంది ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. కానీ తరువాత ఫ్యూడల్‌ యుగంలో ఇటువంటి ఛాందస భావాలు పెరగడం వల్ల దాని అభివృద్ధి ఆగిపోయింది. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం, ప్రజాస్వామ్య భావాలు పరిఢవిల్లిన పారిశ్రామిక యూరప్‌లో అది అభివృద్ధి చెందింది.
  మన దేశంలో కూడా సైన్సు మళ్లీ ఉరకలెత్తా లంటే ప్రజల్లో శాస్త్రీయ భావాలు పెరగాలి. బిజెపి-ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ ప్రచారం చేస్తున్న ఛాందస భావాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి. ఈ సందర్భంగా మనం ప్రొఫెసర్‌ రామకృష్ణన్‌ చెప్పిన ఈ వాక్యాలు మననం చేసుకోవాలి. 'సైన్సు మనల్ని అహేతుక భావజాలం నుండీ, పాక్షిక దృక్పథాల నుండీ కాపాడుతుంది...జోతిష్యం, రసవాదం రెండూ మిథ్యాశాస్త్రాలు. పాజిటివ్‌, నెగెటివ్‌ ఎనర్జీ అని దొంగ వైద్యులు, దొంగ బాబాలు చెప్పేవన్నీ పనికిమాలిన మాటలు...దేశంలో ఎవరు ఏ మాంసం తినాలి అన్న చెత్త వాదనలు, మతం పేరుతో గుంజాటనలు దేశానికి నష్ట దాయకం. ఈ వాదనలు చేస్తున్నవారు తమను తాము దేశభక్తుల మని మురిసిపోవచ్చు గాక కానీ వాస్తవానికి వారు దేశాన్ని నష్టపరుస్తున్నారు... ఆధునీకరణ, పారిశ్రామీ కరణ విషయంలో ఇప్పటికే మనం చైనా కన్నా బాగా వెనుకబడిపోయాం. వాళ్లు కృత్రిమ మేధస్సును పెద్ద ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని పురోగమిస్తున్నారు. రోబోటిక్స్‌ మీద, పునరుత్పత్తి ఇంధనాల మీద పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. రానున్న కాలంలో ఇది పెద్ద మార్పును తీసుకొస్తుంది. భారత దేశం ఇప్పటికైనా జాగ్రత్త పడకపోతే బాగా వెనుకబడిపోతుంది.'

  - ఎస్‌ వెంకట్రావు, ప్రజాశక్తి దినపత్రిక నుండి

  ReplyDelete

సందర్శకులకి నమస్కారం.
అందరూ వ్యాఖ్యల్ని నమోదు చేయవచ్చు,ఏ విషయానికి సంబంధించి అయినా మంచి సమాచారం అందించే వ్యాఖ్యల్ని నిరభ్యంతరంగా నమోదు చేయవచ్చు. మోడరేషన్ ఉంది, భాష సభ్యతాయుతంగా ఉంటే విషయం ఎలా ఉన్నా అభ్యంతరం లేదు.మీ మంచి వ్యాఖ్యలతో మంచి టపాలు వేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.మీరు నానుంచి వివరణ ఆశిస్తే వీలయినంత ముందుగానే అడగండి.కొత్త పోష్టు వెయ్యగానే పాతవి ఆగ్రిగేటరు నుంచి పోతాయి గదా!
భవదీయుడు
హరి.S.బాబు