Tuesday, 17 July 2018

ప్రపంచమంతటా చర్చిలు ఎందుకు మూతబడిపోతున్నాయి?క్రైస్తవం తను చేసిన పాపాలకి ప్రయశ్చిత్తం అనుభవించనున్నదా!

"Be sure you know the condition of your flocks, give careful attention to your herds."
- Proverbs 27:23

"నీ మందను ఎల్లప్పుడు పరకాయించుము,సదా నీ తెగను జాగరూకుడవై గమనించుము!"
- సామెతలు 27:23

          హేఁవిటో ఈ గోల!క్రీస్తు జనులు కొందరు వళ్ళంతట వాళ్లే వచ్చి హిందువుల  బ్లాగుల్లోకీ వీడియోల్లొకీ దూరిపోయి "బ్రాహ్మణులు పవిత్రమైనవాళ్ళు అంటారే,మరి,బ్రాహ్మణుడైన రావణుణ్ణి చంపిన రాముడు దేవుడని అంటారే!" అని మనల్ని బెదరగొడదామని చూసి మనంబైబిల్లో తప్పులు పడితే "బైబిలు చాలా విస్తారమైనది - అక్కడొకటీ ఇక్కడొకటీ కొట్టుకొచ్చి అతికించటం కాదు(మరి తను చేస్తున్నదీ అదేగా,కికికి),బైబిలు మొత్తం చదివితే గానీ దాని గొప్పదనం తెలియదు." అని దబాయిస్తుంటే పోనీ చూద్దాం అని క్రైస్తవం గురిచి ఇదివరకున్న కొంచెం జ్ఞానాన్ని పెంచుకుందామని అనుకున్నాను నేను.దానికి తోడు "చర్చిలు మూతబడిపోతున్నాయోచ్!" అని వార్తలు వస్తుంటే వాటి సంగతేంటో చూద్దామని కొంచెం గోకాను! 

          ముందు బైబిలు సంగతి జూద్దామన్జెప్పేసి మొదలెడితే, అదేంటో!యాడ జూసినా "యెహోవా నా కాపరి!", "యేసే నా దేవుడు!","మేము ఆయన గొర్రెలము!", "ఆయన మంచి కాపరి!" అనే సోదితో బుఱ్ఱ వాచిపోయి పుస్తకం ఠాప్పున మూసేశాను!బుఱ్ఱపెట్టి ఆలోచించాల్సిన మనుషులు తమని తాము బుఱ్ఱ లేని గొఱ్ఱెలతో పోల్చుకునే దరిద్రం యేందిరా నాయనా?దిక్కుమాలిన హిండియాలో పుట్టి "బ్రహ్మకి సరస్వతి కూతురు కదా,ఎట్లా పెల్లి సేసుకున్నాడు - అంతా రంకు,చీ!యాక్!ధూ!" ఆనెవోళ్ళకి యెహోవకి తన సృష్టిలోని మానవకాంతల్లో ఒకరైన మరియ ఏమవుతుందో తెలియనే తెలియదా!తెలియదేమో, గొఱ్ఱెలు కదా పాపం!!

1.ఇప్పుడు మరియ భర్త అని పిలవబడుతున్న పెద్దమనిషి మరియని ఎప్పుడు పెళ్ళి చేసుకున్నాడు?పెళ్ళి కాక ముందు కన్యగా ఉండి యేసు పుట్టేసినాక చేసుకున్నాడా?కాదే!పెళ్ళయ్యాకనే వాళ్ళిద్దరూ పన్నులు కట్టటానికి వెళ్తున్న ప్రయాణంలో కదా యేసు పుట్టింది,అవునా?

2.పెళ్ళయ్యాక ఇంకా మరియ కన్య ఎట్లా అవుద్ది?ఫస్ట్ నైట్ కూడా జరగలేదా భార్యా భర్తల మధ్యన అన్ని రోజుల పాటు?పోనీ తొలి చూలున దైవపుత్రుడు పుట్టాడనుకుందాం, తర్వాత కూడా ఆ భర్తగారి వీర్యంతో మరియకి ఒక్క నలుసు కూడా పుట్టలేదే - ఎంచేత?పిల్లల్ని పుట్టించలేని వాడేమో!

3.ఇంతకీ వీరు మన పురాణాలలోనివి మహిమలు కాదు రంకులు అంటున్నారు కదా, అదే లాజిక్కు వారి మరియ కధకీ అమలు చేస్తే మరియకి కడుపు చేసి వీరికి దైవపుత్రుడిని ప్రసాదించిన వీర్యం ఏ మానవమాత్రుడిది?

          WHO IS THE BIOLOGICAL FATHER OF JESUS CHRIST?
ఇలాంటివన్నీ తేల్చడానికి మనం కష్టపడనక్కర లేదండి - ఇక్కడి గొఱ్ఱెలకి తెలియదు పాపం అక్కడి నాస్తికులూ హేతువాదులూ అసలు జీసస్ యదార్ధవ్యక్తియా కల్పితపాత్రయా అన్న కీలకమైన ప్రశ్నకి irrefutable evidenceతో జవాబు చెప్పటానికే చర్చికి చుక్కలు కనబడుతున్నాయి, పాపం పాపం!!

          ఇది విని ఇక్కడి గొఱ్ఱెలు నిర్ఘాంతపోయి అదేదో స్వయానా తేల్చుకుందామని ఆర్భాటంగా వెళ్ళి ఎవరిని అడుగుతారు పాపం?మనోళ్ళకి గభాల్న గుర్తొచ్చేది భూతాల స్వర్గం వమెరికాయే గదా,అక్కడికి గానీ వెళ్ళారనుకోండి - గుండె గుబేలు మంటది!what had happened and why the bride of Christ was in decline. God's marvelous Church has become culturally irrelevant and even distant from is prime purpose of knowing Him, growing in Him, and worshipping Him by making disciples! This is evidenced by what is going on in our culture and in our church. Most of the statistics tell us that nearly 50% of Americans have no church home. In the 1980s, membership in the church had dropped almost 10%; then, in the 1990s, it worsened by another 12% drop-some denominations reporting a 40% drop in their membership. And now, over half way through the first decade of the 21st century, we are seeing the figures drop even more!

          అబ్బే!ఈ భూమ్మీద ఉన్న అన్ని మతాల వాళ్ళూ వొచ్చి పడిపోయి అమెరికా సంకారమైపోయిందని కంగారు పడిపోయి ఫ్రాన్సు దేశానికి వెళ్ళారనుకోండి - ఇంకా ఠారెత్తిపోతారు!“Every year since 1961, it [the Catholic Church in France] has been losing the total number of priests required in such average dioceses as Bordeaux, Nice or Clermont-Ferrand, because losses due to deaths [about 900 a year] or desertions from the ministry are far from being made up. . . .“The French clergy, one of the most numerous in the world, with over 40,000 priests, is an aged clergy. . . . In 1975, one third of its members will be over 60 years of age. . . .“In a confidential report to his counselors, Cardinal Alexandre Renard, archbishop of Lyons, revealed earlier this month the gravity of this crisis. Last October, only 475 young men entered the [French] seminaries, which is 41 percent less than the year before. For lack of students, the few remaining seminaries are now regional. The big gray barracks-like seminary in Issy-les-Moulineaux groups all the seminarists in the Paris area. . . .“The way things are going, in less than a century, the clergy will have disappeared.”​—L’Express, January 5-11, 1970.అన్నమంతా పట్టి చూడనక్కర్లేదన్నట్టు మిగిలిన దేశాల పరిస్థితి కూడా అటూఇటూగా ఇలాగే ఉంది - లేదు,లేదు,ఇదంతా అబద్ధం అని మిగిలిన దేశాలకి వెళ్ళినవాళ్ళకి కాళ్ళు చచ్చుబడిపోవటం,నిలువుగుడ్లు పడటం,నాలుక పిడచగట్టుకుపోవటం లాంటివి అనుభవంలోకి రావటమే తప్ప ఆశావహమైన దృశ్యం కనబడదు!

          ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే priests/ministers సంఖ్య  బలహీనపడింది.రమారమి 18,000 parishలకి అక్కడుండి అజమాయిషీ చేసే priestలు లేరు.ఒకే priest ఎన్నో parishలకి తిరగాల్సి వస్తున్న ది,వీటిల్లో కొన్ని నెలకొకసారి  కూడా తెరవడం గగనమే అవుతున్నది - చావులకో పెళ్ళిళ్ళకో బాప్తిజములకీ తప్ప తెరుచుకోవడం లేదు!అసలే priestలు కరువైన కాలంలో priest పెళ్ళి చేసుకునో మంచి  ఉద్యోగం వచ్చో ఇంకేదన్నా కారణం వల్లనో ministry నుంచి తప్పుకుంటే ఇంక చర్చి గేటుకి "Closed until further notice," బోర్డు వేళ్ళడదియ్యటం తప్ప వేరు దారి లేదు!అయితే, ఆ further notice రావడం ఆ చర్చి యొక్క అదృష్టాన్ని బట్టీ ఉంటుంది.

The United States Census Bureau Records give some startling statistics, backed up by denominational reports and the Assemblies of God U.S. Missions:

• Every year more than 4000 churches close their doors compared to just over 1000 new church starts!

• There were about 4,500 new churches started between 1990 and 2000, with a twenty year average of nearly 1000 a year.

• Every year, 2.7 million church members fall into inactivity. This translates into the realization that people are leaving the church. From our research, we have found that they are leaving as hurting and wounded victims-of some kind of abuse, disillusionment, or just plain neglect!

• From 1990 to 2000, the combined membership of all Protestant denominations in the USA declined by almost 5 million members (9.5 percent), while the US population increased by 24 million (11 percent).

• At the turn of the last century (1900), there was a ratio of 27 churches per 10,000 people, as compared to the close of this century (2000) where we have 11 churches per 10,000 people in America! What has happened?

• Given the declining numbers and closures of Churches as compared to new church starts, there should have been over 38,000 new churches commissioned to keep up with the population growth.

• The United States now ranks third (3rd) following China and India in the number of people who are not professing Christians; in other words, the U.S. is becoming an ever increasing "un-reached people group."

• Half of all churches in the US did not add any new members to their ranks in the last two years.

• So, why do they leave-besides because of death? Why are they not coming?

Between 1992 and 2002, 77% to 87% (160 million in 1992) of Americans identified themselves as Christians in most studies. However, what constitutes a Christian or a churchgoer is the question. One study that I did between 1992 and 2002 had surprising results.

          ఈ పరిస్థితి రావడానికి మొదటి కారణం ప్రేమ,జాలి,దయ వంటి మాటలతో సామాన్యులకి ఓదార్పునీ ధైర్యాన్నీ ఇవ్వడానికి బదులు అధికార మదాంధులకి వూడిగం చేస్తూ నియంతలని ప్రోత్సహించి యుద్ధాలకీ జనహింసకీ కారణమైన చర్చి యొక్క సిగ్గులేని తనం భవిష్యత్తు పట్ల అందమైన కలలతో ఆదర్శవంతమైన సమాజాన్ని కోరుకునే బుద్ధిమంతులైన యువకులకి అసహ్యం కల్గడమే!"Religions do not always contribute to peace, and we have witnessed the frightful consequences of modern religious fanaticism linked with capitalism,colonialism, white racialism and ancient feudal or tribal customs. Let us face it, relations between India and Pakistan have been worsened rather than improved by the religious factor. Nor has religion’s role in Northern Ireland brought consolation to Catholics and Protestants." అని సాక్షాత్తూ World Councl of Chrches అనే సంస్థకి general secretary అయిన Eugene Blake గారు తప్పనిసరై ఒప్పుకున్నారు.అన్ని కులాల వారూ అన్ని మతాల వారూ అన్నదమ్ముల వలె కలిసిపోయి క్రీ.శ 1వ శతాబ్ది నుండి క్రీ.శ 17వ శతాబ్ది వరకు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలూ కలిసి సృష్టించగలిగిన సంపదలో మూడు నుంచి నాలుగో వంతు తనొక్కటే నిలబడి సృష్టించినట్టు తెలుస్తున్న సంపద్విలసితమై ప్రశాంతమైన భారతదేశంలో కులపరమైన భేదాలనూ మతపరమైన ద్వేషాలనూ పెంచి నిట్టనిలువునా చీల్చి అశాంతిమయం చేసి అడుక్కుతినే దేశం స్థాయికి దిగజార్చిన పాపం వూరికే పోతుందా!

          రెండవ కారణం TV చానల్సులో కనిపించే మతప్రచారకులు చేసే ఆర్భాటపు ప్రసంగాల వెనక ఉన్న డొల్లతనం వారి విలాసాలకి సంబంధించిన వార్తలు బాయ్తపడినప్పుడు సామాన్యులు తాము మోసగించబడినట్టు భావిస్తూ చర్చికి వెళ్ళడం తగ్గించి వేస్తున్నారు.అసలు పవిత్రతకి ప్రతీకలుగా ఉండాల్సిన ఫాదర్లూ కార్డినల్సూ ఆఖరికి పోపులు కూడా బూతువీడియోలు చూడటం దగ్గిర్నుంచి చిన్నపిల్లల్ని మానభంగం చెయ్యడం వరకు అనేకమైన అవలక్షణాలకు ప్రతీకలుగా ఉండటం ఎంత దాచెయ్యాలని చూసినా దాగకుండా బయటపడుతూ మొత్తం మతం యొక్క పరువునే పోగొడుతున్నాయి - ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఈ రకమైన మోసకారి తనం లేదనిపించే మతాలకు మారుతున్నారు.వీరిలో ఎక్కువ శాతం జుదాయిజం,ఇస్లాం,బుద్ధిజం వైపుకి ఆకర్షితులు అవుతున్నారు,హిందూమతంలోకి మారేవారి సంఖ్య తక్కువ ఉండడానికి హిందూమతప్రచారకుల చొరవలేమియే కారణం!

© 2007 (research from 1998 to 2006) R. J. Krejcir Ph.D. Francis A. Schaeffer Institute of Church Leadership Development

          Statistics from Barna Research reported recently that perhaps 50% of people who go to a church are not even Christians. I first heard of this statistic when I was in seminary, and even from my "hero," J. Vernon McGee, whom I visited as often as possible. I remember a conversation I had with Francis Schaeffer; he often said he believed a strong percentage of people in the church were not Christians, that they only go for show! At first I did not believe it could be a significant percentage, but after years of pastoral experience, I now know this to be fact. At least 20% in Reformed and Evangelical churches would fit in this category, and the Mainline would be higher than 60%. In the Catholic Church, I suspect it would be over 80%, but I have found no real effective way of testing any of this.

          Now, I can gladly say many churches and denominational groups are growing such as the Calvary Chapel, Assemblies of God, Jehovah’s witnesses, and other Evangelical churches; even the one I pastor is growing. Nevertheless, we see a major problem here. What we hear as responses from most of our church leaders are the excuses of "cultural decay" and "changing values" and that "the average American views the church with little regard." These are authentic factors, but they are just symptoms. The bigger question seems to be what led up to these "symptoms?" What led to the problems of cultural decay and the downgrading of moral absolutes? There is more to it than changing values; after all, a change in values has a root cause. A symptom is usually caused by a systemic disease or an explicit psychological problem.

© 2007 (research from 1998 to 2006) R. J. Krejcir Ph.D. Francis A. Schaeffer Institute of Church Leadership Development

          ప్రపంచంలోనే కనుమరుగైపోతున్న క్రైస్తవాన్ని మన దేశంలో మాత్రం ఎందుకు ప్రోత్సహించాలి?ఈ మతం పుట్టినదే నాటి రోమన్ పాలకులు అనుసరించిన వైదిక సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి యూదులకి స్వతంత్ర రాజ్యం తెచ్చుకోవదం కోసం!ఆ రోజున యే యూదుల కోసం మొదలైందో ఆ యూదులనే అణిచివెయ్యాలని చూస్తున్న నేటి క్రైస్తవుల మీద యూదులు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్న అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తూ కేరింతలు కొట్టక మౌనంగా ఉండిపోవటం దేనికి?యూదులకి హిందువుల పైన భారతదేశం పైన అపారమైన అభిమానం.మనను అభిమానించే యూదులకి జయం కలగాలని కోరుకుందాం.తప్పుడు చరిత్రని మన మీద రుద్ది అబద్ధాలు చెప్పి మనల్ని విదదీసి వీళ్ళు చేసిన గాయాల్ని మాన్పుకుని మళ్ళీ హిందువులు ఏకం కావాలి.యూదులతో కలిసి మన ఉమ్మడి శత్రువుల భరతం పట్టాలి.


జై శ్రీరాం!జై శ్రీరాం!జై శ్రీరాం!

Saturday, 14 July 2018

"రామాయణం మనకి ఎలా ఆదర్శం?" అనేది మనం కత్తి మహష్ లాంటి దగుల్బాజీల నుంచి నేర్చుకోవాలా!

     మొట్టమొదట అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కత్తి మహేష్ దగ్గిర్నుంచి ఇక్కడి అనామక వ్యాఖ్యాత వరకు ఎవరూ రామాయణం చదవ లేదు!

     వాలి వధ చెట్టు చాటు నుంచి దొంగఛాటుగా చెయ్యలేదు.ధనుష్ఠంకారం చేసుకుంటూ బయటికి వచ్చి యుద్ధం అపి చూస్తున్న వాలి గుండెల మీద బాణం నాటాడు.ఈ కుపండితులు రామాయణం చదవలేదు గాబట్టి చెట్టు చాటు నుంచి చంపటం అనే ఆ ఒక్క డౌటునే పట్టుకుని వేళ్ళాడుతున్నారు గానీ సాక్షాత్తూ వాలియే ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తాడు "నన్నెందుకు చంపావు?" అంటూ.రాముడు అన్నింటికీ జవాబులు చెప్పాకనే నోరు మూసుకుని చచ్చాడు వాలి!

     riddles of rama పుస్తకంలో అంబేద్కర్ వాదన కూడా హుందాగా లేదు!రాముడు అక్రమసంతానం అయి వుండవచ్చు అనేలా మొదలుపెట్టాడు.దీని అర్ధం యేమిటి?రాముడు అక్రమసంతానం అయితే అవుగాక. దానికీ అతడి సుగుణాలకి గానీ దుర్గుణాలకి గానీ ఆ పుట్టుక కారణం అని అంబేద్కర్ చెబుతున్నట్టా?పుట్టుకని బట్టి ఆధిక్యత తెచ్చుకున్నారు అని బ్రాహ్మణుల్ని విమర్శించే అంబేద్కర్ రాముడిని అక్రమసంతానం అని ముద్రవేసి యేమి సాధించుదామని అనుకున్నాడు?ఆలోచించండి!

     కొంచెం హుందా అయిన భాషలో చేసినప్పటికీ అంబేద్కర్ విమర్శ కూడా నిష్పక్షపాతమైనది కాదు!ఒకరు చదవమంటే చదువుదామని ఈ భాగం తర్వాత ఆపేశాను గాబట్టి తర్వాత అంబేద్కర్ యేమి విశ్లేషణలు చేశాడో నాకు తెలియదు.

     ఇంక యుద్ధకాండలో వచ్చే అగ్నిప్రవేశం గురించి నేను చాలా వివరంగా చర్చించి ఉన్నాను.అంత పెద్ద విశ్లేషణ ఇప్పుడు అనవసరం. దానికీ ఉత్తర రామాయణంలోని సీతా పరిత్యాగానికి ఉన్న సంబంధం వల్ల ఆ సన్నివేశం ప్రక్షిప్తమని పండితులు అంటున్నారు.ఆ మొత్తం సన్నివేశం రెండు సర్గలలో ముగిసిపోతుంది.ఆ రెండు సర్గలలో వాల్మీకి రచనా సంవిధానానికి భిన్నమైన ఒక వింత కనబడుతుంది!ఆ సన్నివేశంలో దేవతలు/దివ్యపురుషులు కనబడి రాముణ్ణి దేవాధిదేవుడిగా కీర్తించటం జరుగుతంది - ఇది రావణ సంహారం కోసం అవసరమైన మానవత్వానికీ వాల్మీకి మిగతా అన్నిచోట్లా మానవుడిగానే చూపించటానికీ పూర్తి విరుద్ధం!కాబట్టి ఇది ఉత్తర రామాయణం రాసిన తర్వాత దానికి సంబంధం కలపటం కోసం ఇరికించినది అని కొందరు పండితుల వాదన!అయితే, అప్పుడు 24,000 శ్లోకాలలో వెయ్యింటికి ఒకచోట గాయత్రీ మంత్రాక్షరాలు వచ్చే లెక్కని ఎలా తేల్చాలి ఆనే అనుమానం నాకే వస్తున్నది!అది వాల్మీకి ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని రాస్తే జరిగిందా లేక ఆ లెక్కని చూపించటం కోసం ఇతరులు ప్రక్షిప్తాలని చేర్చారా?దానికి జవాబు చెప్పడం అసాధ్యం!!

     అవి ప్రక్షిప్తాలా మొత్తం రామకధలో అంతర్భాగాలా అన్నదానితో సంబంధం లేకుండానే యుద్ధకాండలోనూ ఉత్తర రామాయణంలోనూ రాముడి ప్రవర్తనలో ఏ దోషమూ లేదని చెప్పవచ్చును!ఇక్కడ రాముడిలో తప్పులు పడుతున్నవారిలో ఏవరూ అలాంటి నిజదారాహరణం లాంటి ఘాతుకం తమకి జరిగితే రాముడు చేసినట్టు చెయ్యనక్కరలేదు - ఎటూ మిత్రుడు కత్తి మహేష్ సలహా ఇచ్చినట్టు భార్యల్ని తిరిగి తెచ్చుకోవటానికి యుద్ధాలూ గట్రా చెయ్యకుండా వారి భార్యలకి అక్కడే ఉండి సుఖపడమని వార్త పంపిస్తే సరిపోతుంది. వారి భార్యలకీ సంతోషం కలిగించినట్లవుతుంది.రాముడు రాజు,రాజధర్మం అట్లాగె ఉంటుంది.ఇవ్వాళ మంత్రుల మీద ఆరోపణలు వస్తే రాజీనామా చెయ్యమని గోల చెయ్యడం లేదా?కారణం యేమిటి?ప్రభుత్వం నడపాలని అనుకున్నవాడు దేనికైనా సిద్ధపదాలి, ప్రజల విశ్వాసం పొందడం ముఖ్యం అనేది వీటన్నిటికీ మూలకారణం!ఆరోపనలు బలమైనవి అని తెలుస్తున్నా పదవిని పట్టుకుని వేళ్లాడుతూ రాజీనామా చెయ్యనివాళ్లని దాని గురించి ఉతికి ఆరెయ్యని వాడు ఎవదన్నా ఉన్నాదా ఇప్పుడు రాముణ్ణి విమర్శిస్తున్నవారితో సహా?ఇప్పుడు నా బ్లాగులోని కొత్త పోష్టులో రామాయణం మూలప్రతినుంచి శ్లోకాలు ఎత్తి రాశాను.వాటి ప్రతిపదార్ధ తాత్పర్యాలు కావాలనే వదిలేశాను.సంస్కృతం నేర్చుకుని వాటిలో సీతని రాముడు అనుమానించి వెళ్ళగొట్టినట్టు ఉన్నదేమో చెప్పమనండి ఇక్కడి అనామకం గారిని!

     ఇంకా ప్రజల ఉద్దేశాల్ని చెప్పేవి చూస్తే వాళ్లు సీతని అనుమానిణారనేది కూడా అనుమానమే!వాళ్ల వాదన అంతా,"రేపెప్పుడన్నా మన పెళ్ళాలు తమ తిరుగుబోతు తనంతో కావాలనే ఎవడితోనో సుఖపడి వస్తే రాజుగార్ని ఆదర్సంగా తీసుకుని మారు మాట్లాడకుండా ఇంటికి తెచ్చేసుకోవాలా?" అనే విధంగా ఉన్నది.వాళ్ళ యేడుపంతా వాళ్ళ పెళ్లాల తిరుగుబోతుతనం గురించే!

     ఈ కధలో ఇప్పటికీ పనికొచ్చే విషయం ప్రజలకి ప్రభువు మీద తేలికతనం పుడితే రాజ్యం నడవదు - అరాచకం వస్తుంది అనేది.నిజంగా రాముడు సీత మీద అభిమానం లేకుండా అనుమానంతోనే గెంటేస్తే స్వర్ణసీతతో పనులు జరిపించుకోవాల్సిన అవసరం యేమిటి?రాముడు మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంటే ఆడాళ్ళు కరువా!ఆ కామన్ సెన్సుతో కూడిన సందేహం కూడా రావడం లేదు కేవలం హిందూమతద్వేసం నిలువెల్లా నిండిన కుపండితులకి!

     సీత అగ్నిప్రవేశం నాటి రాముడి ప్రవర్తనకీ సీతా పరిత్యాగం నాటి రాముడి ప్రవర్తనకీ అతడు రాజు కావడమే కారణం!అతనొక మామూలు మనిషైతే మొదటి వనవాసమే దాపరించేది కాదు,ఇంక సీతాహరణమూ రామరావణయుద్ధమూ అగ్నిప్రవేశమూ సీతాపరిత్యాగమూ కూడా జరిగేవి కాదు కదా!రాజధర్మం ప్రకారం చేసినదాన్ని సామాన్యధర్మంతో అంచనా వెయ్యడమే బుద్ధి లేని పని.అయినా,గౌరవనీయుడైన వ్యక్తి నిష్పక్షపాత బుద్ధితో చేసిన విమర్శ అయితే పట్టించుకోవచ్చును గానీ చిట్ఫండ్ ఫ్రాడ్ కేసులో ఇరుక్కుని జనాలు తన్నడానికి వస్తే పారిపోయి తప్పించుకుని తిరుగుతూ బతికిన దగుల్బాజీ మాట్లాడే చవకబారు వాగుడుకి హిందువులు గోల చెయ్యడం కూడా అనవసరమే!

     P.S:అనామకుల వారు ఎలాగూ చెప్పేసారు గదారాముడి కధతో అవసరం లేకుండా చైనావాళ్లు బతికేస్తున్నారు గదా ఇక్కడ మాత్రం దేనికి అని,కానీ వాళ్లు సంస్కారవంతు!తమకి అవసరం లేనిదాన్ని గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు.వాళ్ళు చేసినవన్నీ మీరూ చేయగలరా?

     ఇది నేను "రామాయణం మనకి ఎలా ఆదర్శం?" అనే రచ్చబండ చర్చావేదిక పెట్టిన చర్చ దగ్గిర నేను కత్తి మహేష్ ఆరోపణలకి ఇచ్చిన సమాధానం.ఒక్క శంబూక వధ తప్పిస్తే మిగిలిన రెండు పాయింట్లకీ తిరుగులేని జవాబు ఇచ్చేశాను.భరద్వాజ గారు  I like this comment అనేశారు.ఇంతలో ఎప్పుడూ వారలా అన్నారు వీరలా అన్నారు అని ఉటంకించటం తప్ప సొంత అభిప్రాయాలు చెప్పని జై గొట్టిముక్కల గారు ఈసారి వీరావేశంతో నన్ను నిలదీశారు.

Jai Gottimukkala July 9, 2018 at 11:23 PM
@Haribabu Suraneni:
"అంబేద్కర్ విమర్శ కూడా నిష్పక్షపాతమైనది కాదు"

ఖచ్చితంగా కాదు.అభిప్రాయాలలో నిష్పక్షపాతం అన్నది ఒక భ్రమ. అంబేడ్కర్ అయినా వేరే ఎవరయినా తమతమ దృక్పథంతోనే (POV) రాస్తారు.

     ఇదివరకులా అన్నింటినీ గుదిగుచ్చి చాంతాడు పొడుగు వ్యాఖ్యలు వేసే అలవాటు తగ్గించుకోవడం వల్ల వచ్చిన తంటా ఇది.మనసులో అనుకున్నదే ఇది కూడా చెబితే బాగుండునని, నీహారిక లాంటివాళ్లకి బోరు కొడుతుందేమోనని వదిలేశాను.ఈయన కదిలించటంతో దానికి కూడా జవాబు చెప్పాను. ఏమని?

Haribabu SuraneniJuly 10, 2018 at 1:41 AM
     పుట్టుకతో తమకి వచ్చిన ఆధిక్యతని అడ్డం పెట్టుకుని మమ్మల్ని పుట్టుకని బట్టి అవమానించారు అని పోరాడుతున్న వ్యక్తి రాముడి పుట్టుకని గురించి అనుమానాస్పదమైన వ్యాఖ్యానం చెయ్యడం ఏ విధమైన నిష్పాక్షికత?

     అది వ్యక్తిత్వహననం కిందకి వస్తుంది!అంబేద్కర్ రామాయణాన్ని విమర్శించడం కోసమే ఆ పుస్తకం రాశాడని నాకు తెలుసు.నచ్చనిదాన్ని విమర్శించడం కోసం కూర్చున్నప్పుడు ప్రశంసలు కురిపించరనీ నాకు తెలుసు.కానీ తప్పులు పట్టడానికి ఎన్నుకున్న లాజిక్ ఎలా ఉండాలి?రాముడి మనస్తత్వాన్ని బట్టి అతని గునగణాలు నిర్ధారించాలి గానీ అతను అక్రమసంతానం అని నిరూపించాల్సిన అవసరం ఏమిటి?అంబేద్కర్ రాముడు అనే ఒక వ్యక్తిలో మంచిచెడుల్ని అంచనా వెయ్యడానికి పుట్టుక వల్ల వచ్చిన అక్రమసంతానం అనే విషయాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుంటే బ్రాహ్మణులు పుట్టుకని బట్టి అధిపత్యాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవడంలో తప్పు ఏముంది?

     తను ఏ ఉద్దేశంతో రామాయణాన్ని విమర్శించాలనుకున్నాడో దానికి విరుద్ధమైన వాదన సాక్షాత్తూ అంబేద్కరే చేస్తే అతను ఎవరిమీద దేనికోసం పోరాడుతున్నట్టు?చెప్పండి!

      నికి జైగారు I agree అనటంతో కత్తి మహెష్ లాంటి లేకివెధవల పైత్యకారి వాగుడుకే కాకుండా ఆంబేద్కర్ లాంటి సీరియస్ విమర్శకుల గంభీరమైన రామనిందకి కూడా ఘటశ్రాధం పెట్టేసినట్టే!ఇంక చెప్పడానికి ఏమీ లేదు.కానీ అది రచ్చబండ కదా!అక్కడున్నది నీహారిక కదా!

@ హరిబాబు,
"రేపెప్పుడన్నా మన పెళ్ళాలు తమ తిరుగుబోతు తనంతో కావాలనే ఎవడితోనో సుఖపడి వస్తే రాజుగార్ని ఆదర్సంగా తీసుకుని మారు మాట్లాడకుండా ఇంటికి తెచ్చేసుకోవాలా?"

(మీరు తిన్నగా సమాధానం చెప్పండి.మళ్ళీ రామాయణం అంత పొడుగు వ్యాసం వ్రాయకండి.)

నా మొదటి ప్రశ్న మీరయితే ఏం చేస్తారు ?

     చూశారుగా!బాపు గారు తెర మీద "భశుం" అన్న మాటని సినిమాస్కోపులో చూపించి ప్రేక్షక బాధితుడి చేత "ఇంత కంగాళీ అవకతవక సిన్మా నా జన్మలో చూళ్ళేదయ్యా!" అనిపించినట్టు ఇంత కంగాళీ అవకతవక ప్రశ్న నా జన్మలో ఎదుర్కోలేదండీ! 

     మళ్ళీ బ్రాకెట్టులో తిన్నగా జవాబు చెప్పండి అని హెచ్చరిక!తను పేస్టు చేసిన భాగం ఎవరి సమస్యని చూపిస్తుంది?తమ పెళ్ళాలు తిరుగుబోతులైతే అనేది సామాజికుల సమస్య కదా!రాజుగార్ని ఆదర్శం తీసుకుని ఉంచేసుకోవాలా అన్న డౌటుకి రాజధర్మం సామాన్యధర్మం వేరు వేరు వాటిని కలపినందువల్లనే రాముడు చేసినది తప్పని కత్తులకీ సుత్తులకీ అనిపిస్తున్నది అని బల్లగుద్ది చెప్పానే,ఇంకా నన్ను "మీరైతే యేం చేస్తారు?" అని అడిగితే నేను యే స్థానంలో నిలబడాలి?రాముడు చేసింది తప్పు కాదు అని చెప్పినప్పుడు నేను రాముడి స్థానంలో నిలబడితే రాముడు చేసినదే చేస్తాను కదా - అది కూడా చిలక్కి చెప్పినట్టు ఎన్నిసార్లు చెప్తే ఈవిడకి అర్ధమవుతుందో కూడా తెలియట్లేదే నాకు!ఇక తను పేష్టు చేసింది సామాజికుల యేడుపు కాబట్టి ఆ స్థానంలో వాళ్ళల్లా నేనెందుకు యేడుస్తాను?వాళ్ళకి రాజధర్మం - సామాన్యధర్మం విషయంలో క్లారిటీ లేక యేడ్చారు!నేనయితే నాకున్న క్లారిటీ ప్రకారం నా యేడుపేదో నేను యేడుస్తాను.యేం చేస్తానో ఈవిడకి చెప్పాల్సిన అవసరం నాకేంటి?ఈవిడ నా చుట్టమా,పక్కమా,ఆరుస్తుందా తీరుస్తుందా?ఈ రంధిలో పడి బాపు గారి కార్టూను గుర్తొచ్చి కూడా నవ్వు రాలేదంటే ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో ఆవిడ నన్ను పెట్టిన టార్చరు తెల్సుకోవచ్చు!విసుగునీ చిరాకునీ అణుచుకుని వీలయినంత క్లుప్తంగానే జవాబు చెప్పాను.

@neehaarika
నా మొదటి ప్రశ్న మీరయితే ఏం చేస్తారు ?

hari.S.babu

నేను రాసినదాన్ని అక్షరం పొల్లుపోకుండా కొటేషన్లలో పెట్టి అడుగుతున్నారు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా తిరుగుబోతుతనమే అవుతుంది కదా,కాబట్టి నాకు ఎటువంటి గందరగోళమూ లేదు - స్వీకరించను!

      ఇంతటితో ఆగితే నీహారిక ఎందుకవుతుంది,మొదటి ప్రశ్న కన్న రెండో ప్రశ్నలో పదింతల  అజ్ఞానం వెళ్ళగక్కింది:
నీహారికJuly 10, 2018 at 4:05 AM
2. మీరు చెప్పిందే కత్తి మహేశ్ చెపితే నగర బహిష్కరణ చేసారు. మీరు తిరుగుబోతుతనం అనికూడా అన్నారు.మీరు చెప్పిందీ అతను చెప్పిందీ ఒకటి కాదా ?
మీరు ఎలాంటివాళ్ళైనా జీవితాంతం భరించవలసిందేనా ? మీ నుండి తప్పించుకోడానికి మరో మనిషిని వెతుక్కుంటే తిరుగుబోతు అని అంటారా ? భరించలేని పరిస్థితిలో విడిపోవడమే పరిష్కారం అని రంగనాయకమ్మ కూడా చెప్పారు. సీత తన దగ్గరుండడం కొందరు భరించలేకపోయారు. రాజు కాబట్టి ప్రజల కోసం భార్యను విడువక తప్పలేదు.మీరు విడిచిపెడ్తే ఎవరూ ఏమీ అనరు.రాజు విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి ఇపుడు విమర్శిస్తున్నారు.మీరేమో రాజు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్లు ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవాలా అని అడుగుతున్నారు.నాకు క్లారిటీ రావడం లేదు.

మీరు చెప్పేదీ, రాముడు చేసిందీ, కత్తి చెప్పిందీ ఒకటేలాగా ఉంది.ఎవడి దగ్గరుండాలో మీరెవరు నిర్ణయించడానికి ? సీతకి నిర్ణయాధికారం లేదా ? నేనయితే విడిచిపెడతాను అని మీరు అంటున్నారు. భర్తను వదిలి ఇంకొకరిని కోరుకున్నపుడే విడిపోయినట్లు కదా?

వాల్మీకి రామాయణం కాకుండా లవకుశ సినిమానే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నా సీత తిరిగి అయోధ్యకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు. ఒక విడిపోయిన జంట ఆరాధ్య దైవాలు ఎలా అయ్యారన్నది నా రెండవ ప్రశ్న!

     దీంతో నాకు పిచ్చ ఖోపం వొచ్చేసింది - ఎదురుగా ఉంటే ఆడదని కూడా చూడకుండా పీక పిసికి  చంపేసేవాణ్ణి!లేకపోతే ఈ దుర్మార్గం ఏమిటండీ?రాముడు చేసింది తప్పు కాదని సమర్ధిస్తున్న నన్నూ  రాముణ్ణి దగుల్బాజీ అంటున్న వెధవనీ ఒకే గాటన కట్టేసి మీరిద్దరూ అంటున్నది ఒకటే కదా అంటుంది - అయితే కన్ఫ్యూజన్ అన్నా కావాలి లేదంటే ఇంకాంగ్రువస్ కంబాట్ అయినా కావాలి.కామెంటు మొత్తం గందరగోళంతో కూడినటువంటి తిక్కతో నిండిపోయినప్పటికీ  "ఒక విడిపోయిన జంట ఆరాధ్య దైవాలు ఎలా అయ్యారన్నది నా రెండవ ప్రశ్న!" అన్న ఆఖరి వాక్యమూ ఆ ప్రశ్నా మాత్రం పిచ్చపిచ్చగా నచ్చేశాయి!ఆవిడ స్టయిలే అంత -  రామాయణంలో శూర్పణఖ అంత మిస్టీరియస్ వుమన్.`

Haribabu SuraneniJuly 10, 2018 at 6:10 AM
     మీరు గందరగోళంలో పడితే దానికి నా బాధ్యత ఏముంది?

     మీరు ఉదహరించిన భాగం సామాన్యప్రజల గొడవ!రాజధర్మం,సామాన్యధర్మం వేరుగా ఉంటాయనీ ఆ రెంటినీ ఒకే దృష్టితో చూడకూడదనీ కూడా చెప్పాను.ఇంకా క్లారిటీ రాలేదంటే అది నా తప్పూ కాదు,వాల్మీకి తప్పూ కాదు.

     మీరు అడిగినది రాముడి స్థానంలో నేను ఉంటే ఏమి చేస్తానని కాదు కదా!రాముడి స్థానంలో ఉంటే నేను కూడా రాముడు చేసిందే చేస్తాను.కత్తి మహెష్ దగుల్బాజీతనం అంటున్నది దానిని.దానిని వ్యతిరేకిస్తున్న నాకు అతను అన్నదే నేను అనటాన్ని అంటగడుతున్నారు - ఇది మర్యాద కాదు!రాజధర్మం ప్రకారం అది తప్పు కాదని చెప్పాను.ఇక సామాన్యులు తమ వీలుని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు!తన భార్య తిరుగుబోతు కాదు అని భర్త నమ్మినా లేదంటే తిరుగుబోతు అయినప్పటికీ తనకి వేరే గతి లేకపోయినా కూడా సుబ్బరంగా ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు!మీరు పెట్టిన కండిషన్ ప్రకారమే ఆ అభార్య తిరుగుబోతు అవుతుంది కాబట్తి స్వీకరించను " అన్నాను.మీ వాదన ప్రకారమే చూసినా భర్త నచ్చక మరొకడితో వెళ్ళింది ఆమెకి ఉన్న స్వేచ్చ వల్లనే కదా!విడాకులు కోరాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది అలా చెయ్యకుండా వెళ్ళిన ఆ భార్యకే కదా, భర్తకి ఆ గొడవలన్నీ దేనికి?

     నేను ఎలాంటివాడినైనా భరించాల్సిందేనని నేను అన్నానా?భరించలేకపోతే విడిపోవటానికి మార్గం ఉండగా కొంతకాలం మరొకడితో సుఖపడి బోరు కొట్టో అతను వదిలేస్తేనో నా దగ్గిరకి వచ్చింది యెవరు - తనే కదా!

చూడండి!నాకు ఆ సమస్య రాదు.మిగిలినవి కూడా ఇటువంటి ప్రశ్నలు అయితే ఇంక ఆపెయ్యండి.సమాజంలో అందరికీ వర్తించే నైతికపరమైన ప్రశ్నలని వ్యక్తుల్ని నిలదీసేటట్టు అడగటం క్షమించరానిది.ఈ ధోరణి ప్రశ్నలు ఆపండి

     అసలు రాముణ్ణి విమర్శించేవాళ్ళు గానీ హిందూమతంలో తప్పులు పట్టేవాళ్ళు గానీ మన జవాబుల కోసం ఎదురుచూడటం లేదు.గోగినేని బాబు చర్చలో ఎదటివాళ్ళు సరైన జవాబు చెబుతున్నారు అని అనుమానం రాగానే "మైక్ కట్ చెయ్యండి!మైక్ కట్ చెయ్యండి!" అని హడావిడి చేస్తాడు,ఎందుకనుకుంటున్నారు?తను చెబితే ఎదటివాళ్ళు వినడమే తప్ప ఎదటివాళ్ళు మాట్లాడటం సహించలేని మనస్తత్వం అతనిలో ఉంది!ఉతను కోరుకున్నట్టే మీడియా వాళ్ళు కూడా మైక్ కట్ చేస్తున్నారంటే అర్ధం ఏమిటి?ముందుగా కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం గోగినేని బాబు మాట్లాడుతున్నవాటిని మాత్రమే సహేతుకత ఉన్న మాటలుగానూ హిందువులు జవాబు చెపలేక అవస్థలు పడుతున్న అసమర్ధులుగానూ బైటికి వెళ్ళటానికి వాళ్ళ వంతు సహకారం అందిస్తున్నట్టు తెలియడం లేదా?వేదాలు నాలుగున్నయ్యో ఆరున్నయ్యో తెలియని వాడికి వేదాల్లో సైన్సు లేదని ఎలా తెలిసిందనే ప్రశ్న వెయ్యాల్సిన బాధ్యత యాంకరుకి లేదా?వాదనల వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగమూ లేదు.రచ్చబండ దగ్గిర శ్యామలీయం అన్నట్టు - "ఒక వ్యక్తి మనకు ఆదర్శం కావటం అనేది మన సంస్కారం యొక్క స్థాయిని బట్టి కూడా ఉంటుంది. మన సంస్కారంలో ఉన్న చెడు హెచ్చు ఐతే మంచివాళ్ళు మనకు నచ్చరు. తద్విపర్యయమూ నిజమే." .క్రెడిబిలిటీ కోసం మేమూ హిందువులమే అని చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ రాముణ్ణి దగుల్బాజీ అనేవాళ్ళు గానీ వేదాల్లో సైన్సు లేదనేవాళ్ళు గానీ హిందువులు కారని నేను వ్యాసపరాశరాదిషిర్దీసాయినాధపర్యంతం ఉన్న నా గురుపరంపర పాదాల సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్పగలను!

     ఇతర మతాలకిలా హిందూమతం బాప్తిజం,దావత్ లాంటివి పాటించటం లేదు గనక వీళ్ళ ఆటలు సాగుతున్నాయి.వీళ్ళలోఏ ఒక్కడయినా నేను హిందువుని అని చెప్పుకోవాలంటే హిందూమతాన్ని గౌరవించాలి.ఏదైనా సందేహం వస్తే పెద్దల్ని అడిగి అనుమానం తీర్చుకోవాలి - సద్విమర్శలు చేసేవాళ్ళ భాషా సంస్కారమూ వేరేగా ఉంటాయి, అంత ద్వేషం వెళ్ళగక్కుతూ రాముడి గురించి "దగుల్బాజీ!" అనే పదం వాడటానికి కూడా వెనకాడని వాడు హిందువెట్లా అవుతాడు?కొడుకే అనుకుంటే ఇప్పుడు తండ్రి కూడా మొదలుపెట్టాడు, ఇది ఇంతటితో ఆగుతుందనుకుంటున్నారా?మనం ఎన్ని ఆధారాలు చూపించినా ఎంత బలమైన వాదన వినిపించినా వాళ్ళు మారరు,మారరు గాక మారరు.

     శ్రీనివాసుడు గారు నాకు ఒక లింకు పంపించారు.అందులోని వాదన ఉత్తర రామాయణంలో వాల్మీకంతో కొన్ని వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి గాబట్టి అది ప్రక్షిప్తం కావచ్చుననేలా ఉన్నది.బహుశా మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతున్న గొడవల్ని బట్టి అది ప్రక్షిప్తం గనక దానిని పట్టించుకోనవసరం లేదనే అభిప్రాయం చాలామందికి వస్తున్నది కాబోలు!అయితే, ఆ వ్యాసం చదివాక కూడా ఇన్నివేల యేళ్ళుగా జనం మనసులో ముద్ర వేసుకున్న కధని మర్చిపోయలా చెయ్యగలిగినంత బలం వాటికి లేదని నాకనిపిస్తున్నది!నేను పైన ఉదహరించిన రచ్చబండ దగ్గర చెప్పిన జవాబులో అగ్ని పరీక్షా సీతా పరిత్యాగమూ నూటికి నూరు శాతం ధర్మబద్ధమే అని నిరూపించాను.చెత్త వెధవలు చేస్తున్న తిక్క విమర్శలకి భయపడి ప్రక్షిప్తాల పేరుతో ఆ కధని దాచేస్తే సరిపోతుందని అనుకోకూడదు.అవతార పురుషుల కధల్ని మధ్యలో ఆపకూదదనే సంప్రదాయం ప్రకారమే ఉత్తర రామ చరిత్ర ఆవిర్భవించింది!అయోధ్యలో రాముడు సరయూ నదీప్రవేశం చేసిన తీర్ధం ఉన్నది కదా!వైకుంఠవాసుల అవతార పరిసమాప్తి అలాగే జరగాలని దివ్యపురుషులు తీర్మానించుకుని నడిపించిన లీలావినోదం అది!ఆ కధలో హిందువైన ప్రతివాడూ పులకించిపోవాల్సిన సనాతన ధర్మం ధగధ్ధగాయమానంగా వెలుగుతున్నదే తప్ప సిగ్గుపడి తల దించుకోవాల్సిన విషయం ఏదీ లేదు!

     ఏం తప్పు చేశాడండీ రామిడు?దావీదు మాదిరి ఆరు బయట సరిగంగ స్నానాలు చేస్తున్న మదవతిని చూసి మతి పోగొట్టుకుని తను రక్షించాల్సిన వాడైన తన సైన్యంలోనే పని చేస్తూ దేశం కోసం యుద్ధం చేస్తున్న మొగుణ్ణి చంపించి పక్కలోకి లాక్కున్నాడా?ఎవర్ని మోసం చేశాడు రాముడు?ఎవరి ఆస్తుల్ని దోచుకున్నాడు?అసలు సీతని బలవంతంగా యెత్తుకెళ్ళిన రావణుడు సొంత పెళ్ళాం మండోదరినే సుఖపేట్టలేదు సీతనెలా సుఖపెడతాడు?

     "రాముడు సీతని అడవిలో వదిలిరా అని లక్ష్మణునితో చెప్పినపుడు సీతని అడవిలో దింపివేస్తాడు. అపుడు సీత అయ్యో రామా ! నాకు చెపితే నేనే వెళ్ళిపోయేదానిని కదా నువ్వు అనవసరంగా నిందలో ఇరుక్కున్నావే అని అంటుంది. అంటే సీత కూడా రాముడికి నింద వస్తుందని ఊహించింది కదా ? అదే ఇపుడు జరుగుతున్నది. సీత అన్నదానినే నేను బలపరుస్తున్నాను. అప్పుడు జరిగింది అపుడు జరిగిపోయింది ఇపుడు మనం మార్చలేము.కనుక ఒప్పుకుంటే పోయేదేముంది ? మనవాళ్ళు అనవసరంగా ఆవేశపడిపోతున్నారు కానీ రాముడు ఒక మనిషి. జరిగింది జరిగినట్లు స్వీకరించడమే ! ఏ మతం లోనైనా లోపాలు సహజం. మా మతంలో లోపాలే లేవు అని సర్ది చెప్పుకోవడం ఎందుకు ?అనే కామెంటు ఒకటి నా బ్లాగు దగ్గిర పడింది.మొత్తం కామెంటు చదివితే హిందూద్వేషిలా అనిపించలేదు.ఇటువైపున పరిపూర్ణానంద స్వామి కూడా తీవ్రంగా స్పందించినట్టు చెబుతూ మధ్యేమార్గం కోసం రాజీ ప్రతిపాదన చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది.ఎటూ వేసింది అనామకంగా అవడంతో నాకు నచ్చిన భాగాన్ని మాత్రం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను - ఇలా హుందాగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసిన వారిని నేనెప్పుడూ నిరాశ పర్చను.

     ఈ  వ్యాఖ్యాత కోరుకుంటున్నట్టే నేనూ సామరస్యాన్నే కోరుకుంటున్నాను.కానీ ఒంటి చేతి చప్పట్లలా హిందువులు మాత్రమే సామరస్యాన్ని కోరుకుంటుంటే ఉపయోగం ఏముంది?ఇది ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు,మొదలు పెట్టింది హిందువులు కూడా కాదు.మధ్య యుగాల్లో ఈ దేశం మీద దాడులు చేసి ఇక్కడి రాజుల్ని వోడించి ఇస్లామ అనే కొత్త మతాన్ని పరిచయం చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మతగ్రంధాల నియమాల ప్రకారం కొన్ని ఆలయాలని ధ్వంసం చేసి ఉండొచ్చు గానీ ఇంగ్లీషు వాళ్ళ మీద చేసిన మొదటి స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో హిందువులతో పాటు భుజం భుజం కలిపి పోరాడిన సన్నివేశాన్ని బట్టి ప్రజల మధ్య మతపరమైన అగాధం లేదని తెలుసుకోవచ్చు!

     ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి అధికారం అప్పగించిన తొలిదశలో కూడా పరిపాలన చాలా న్యాయబద్ధంగా ఉండేది.చాలామంది కలక్టర్లూ ఇతర ప్రభుత్వాధికారులూ హిందూ దేవాలయాలకు ధర్మకర్తలుగా ఉండేవాళ్ళంటే మీరు ఇవ్వాళ నమ్మలేరు - కానీ అది నిజం!నాకిప్పుడు పేరు గుర్తు లేదు గానీ తమిళనాడులోని ఒక ప్తముఖమైన ఆలయంలో ఆగమ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన వివాదం ఒకటి కోర్టుకి వెళ్ళింది.జడ్జి క్రైస్తవుడు!అయినా, అధ్యయనం చేసి న్యాయమైన తీర్పుని ఇచ్చాడు - ఇటువంటి క్రైస్తవులనిఏ హిందువు అవమానిస్తాడు?నేను బెజవాద లయోలా కాలేజిలో చదివిన మూడేళ్ళూ కాలేజీవాళ్ళు ఉషశ్రీని పిలిచి రామాయణం గురించి చెప్పించారే గానీ క్రైస్తవమతప్రచారం చేసుకోలేదు!

     మంచివాళ్లని ఎవరూ హింసించదం లేదు.కానీ ఆదినుంచీ రెండవరకం మతప్రచారకుల వల్లనే ఈ వాతావరణం ఏర్పడింది.సంఖ్యాపరంగా రెండవ వర్గానిదే పైచేయి కావడానికి ఎవరు బాధ్యత్ తీసుకోవాలి?మొదటి రోజుల నుంచే తమిళనాడులో తిరువళ్ళువార్ బైబిలుని కాపీ కొట్టి తిరుక్కురల్ రాశాడని చెప్పటం దగ్గిర్నుంచి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పారో లెక్కలేదు!అన్ని లెక్కలూ తీస్తే క్రైస్తవమతంలో ఉన్న పెద్దమనిషి తరహా వ్యక్తులు కూడా నిర్ఘాంత పోతారు - మావాళ్ళు ఇని దారుణాలు చేశారా అని!

     ఒక విచిత్రం ఏమిటంటే, మొదటి తరం పాస్టర్లు బ్రాహ్మణులతో స్నేహం చేసి బ్రాహ్మణుల సహాయంతో వ్యాపించాలని చూశారు - సంస్కృతం చదివారు, కాషాయం కట్టారు, పేర్లతో సహా హిందూ సన్యాసుల వేషాలు వేశారు.ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఎవరయితే వీరిని తమని ఉద్ధరించటానికి దేవుడు పంపిన ఆత్మీయులుగా కనిపిస్తున్నారో ఆ కింది కులాల వారిని గురించి చాలా నీచమయిన అభిప్రాయం ఉండేది - అనాగరికులనీ క్రూరులనీ తొలినాటి క్రైస్తవుల నివేదికల్లో కనిపించిన వర్ణనలుq కింది కులాల వారిని గురించి ఉద్దేశించినవే!అయితే, బ్రాహ్మణులతో సయోధ్య చెడినాక అటువైపుకి వెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి ఆర్య,ద్రవిద పదాలను సృష్టించారు.తమ దేశాలలో నీగ్రోలని చూసిన కళ్లతో చూసి తెల్లగా ఉన్నవాళ్ళు ఆర్యులనీ నల్లగా ఉన్నవాళ్ళు ద్రవిడులనీ ఒక్క ముక్కలో తేల్చి పారేశారు.వాళ్ళు మొదలుపెట్టిన దాన్ని స్వతంత్రం వచ్చాక్ కమ్యునిష్టులూ హ్యూమనిష్టులూ అందుకుని కొనసాగిస్తున్నారు.ఆశ్చర్యం యేమిటంటే,ఇతరులకి సైన్సులో ఎప్పటికప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో చ్గెప్పి ఎడ్యుకేట్ చెయ్యాల్సినవాళ్ళు ఆర్య-ద్రవిద సిద్ధాంతం సైంటిఫిక్ ప్రపంచంలో కొన్ని దశాబ్దాల క్రితమే తిరస్కరించబడిందన్ని విషయాని మాత్రం చెప్పదం లేదు - 2018లో జరిగిన ఒక చర్చా కార్యక్రమలో ఒక హేతువాద అనఘం సభ్యుడు దీన్ని ప్రస్తావించదం చూస్తే  వాళ్ళే అప్డేట్ కావటం లేదేమో అనిపించింది!వీళ్ళంతా తాము చెప్తున్నవి అబద్ధాలని తెలిసే చెప్పారు - బ్రాహ్మణుడు,నల్లమేక,నలుగురు దొంగల కధని భారతీయుల మీద అధికారంలో ఉన్నవారి అందదండలతో చరిత్రనీ సైన్సునీ వక్రీకరించి ప్రయోగించారు, కొంతవరకు విజయం సాధించారు.

     బహుశా అటువైపు దృష్టి పెట్టకపోవటం వల్ల మీకు తెలియదేమో గానీ పైకి కనిపించని కుట్ర ఎప్పట్నించో జరుగుతున్నది.గణేశుడి మొహంలో పురుషుడి వృషణాలూ పురుషాంగమూ సూపర్ ఇంపోజ్ చేసి సెక్సిస్టు మతం పేరు పెట్టి వెక్కిరించడం దగ్గిర్నుంచి చాలా జరుగుతున్నాయి.అరవింద రావో మరొకరో చెప్పారని కాదు,ఆయన చెప్పక ముందు నుంచీ, నా చిన్నప్పటి నుంచీ నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.ఆ పనులు చేసేవాళ్ళు ఫ్రీగా చెయ్యటం లేదు,డబ్బు కోసమే చేస్తున్నారు!వాళ్ళకి డబ్బు దేనికి ఇస్తున్నారు?ఈ కత్తి మహేష్ ఆ వ్యాఖ్యలు చేసిన సందర్భం ఏమిటి?గోగినేని బాబు మీద వచ్చిన విమర్శలకి సంబంధించి జరుగుతున్న చర్చ కదా!బాబు తెలివి యే స్థాయిలో ఉందో తెలుసా!"నాకు వేదాలు నాలుగున్నయ్యో ఆరున్నయ్యో తెలియదు గానీ వేదాల్లో సైన్సు లేదని తెలుసు!" అంటున్నాడు.మధ్యలో "కానీ" తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది?

     ఆ వ్యాఖ్యాత (అమాయకంగానే అంటూ ఉండొచ్చు) అంటున్నట్టు పోనీలే గదా ఒప్పేసుకుందాం అని పబ్లిక్ స్టేట్మెంటు ఇచ్చిన మరుక్షణం "మరి, అంత తెలివితక్కువ వాణ్ణి గొప్పోడని పొగుడుతున్నవాళ్ళు తెలివితక్కువ వాళ్ళు అవరా?ఇన్నేళ్ళూ దాచిపెట్టి మూసేసినది కుట్ర కాదా?అంత భయంకరమైన మతంలో ఉండటం దేనికి?" అనే వాదన లేవనెత్తుతారు!కత్తి  మహేష్ రంగనాయకమ్మని ప్రస్తావించాడు కదా. ఆమె చేసింది యేంటి?మీరు పిచ్చోళ్ళు గాబట్టి రాముణ్ణి అనుసరిస్తున్నారు.రండి దాన్ని వదిలి కమ్యూనిజం కోసం పోరాడండి అని చెప్పటం కోసం కాదా విషవృక్షం రాసింది?ఆమె రాముడు శూర్పణఖని లొట్టలేసుకుంటూ చూశాడనీ మళ్ళీ "అయ్యయ్యో నేనిలా లొట్టలేసుకుంటూ చూశానని జనానికి తెలిస్తే చెడ్డపేరొస్తుంది!" అనుకుని మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయాడనీ రాసింది."పాప్యులారిటీ కోసం పాకులాడే మనస్తత్వం రాముడికి ఉంటే ఆ పాప్యులారిటీని తెచ్చిపెట్టే రాజ్యాన్ని వొదిలి పొగడ్డానికి ఎవరూ లేని కారడవుల్లో అనామకంగా ఎందుకు బతుకుతాడు అనే కామన్ సెన్సు కూడా లేదా ఆవిదకి" అని మీరు జాలిపడేరు - అలా రాస్తేనే తన పని జరుగుతుందని పూర్తి తెలివిలో ఉండే రాసింది!

     చేసిన నిర్వాకం అంతా చేసి ఇప్పుడు కత్తి మహేష్ రామకీర్తనలు పాడడం వెనక ఉన్నది ఏమిటి?వెక్కిరింత!నిజంగా అంత భక్తి పొంగి పొర్లుతున్నవాడే అయితే  అసలు ఆ వ్యాఖ్యలు చేసేవాడే కాదు గదా! హిందువులు వాటిని వ్యతిరేకించిన వెంటనే క్షమాపణ చెప్పొచ్చు గదా, ఇంకెప్పుడూ అలా చెయ్యనని హామీ ఇవ్వొచ్చుగదా!అది మాత్రం చెయ్యడు - పిర్ర గిల్లి జోల పాడే ముదనష్టపు తెలిచి చూపిస్తున్నాడు.ఇతనొక్కడే కాదు చాలామంది ఉన్నారు,ఎవడయినా సరే మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడితే హిందువులూ మళ్ళీ ఇలాగే స్పందించాలి - తప్పదు!ఏరోజు కారోజు బతుకుతెరువు కోసం పరుగులు పెట్టాల్సిన ఆవసరం ఉన్నప్పటికీ ఇటువంటి విషయాలను గురించి కొంత తీరిక చేసుకుని స్పందించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు వచ్చింది!పదే పదే "మీ మతం గురించి మీరు ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్న్నా మాకు అభ్యంతరం లేదు,మా మతం గిరించి తప్పుగా మాట్లాదకండి!" అని చెప్తున్నా వాళ్ళకి అర్ధం కావడం లేదు.కత్తి రామాయణం అనే పేరుతో ఒక హిందువు తన భిప్రాయాలు చెప్పాడు.కనీసం మాటవరసకయినా కత్తి మహేష్ వాడిన మాటని కూడా ప్రస్తావించకుండా చాలా హుందాగా మాట్లాడాడు.అయితే, అక్కడ G.Anik KUmar అనే క్రైస్తవుడి వ్యాఖ్యలు చూస్తే అటువంటివాళ్ళకి హిందూమతం మీద ఎంత ద్వేషం ఉందో,దాన్ని వాళ్ళు కనీసం సభ్యరా సంస్కారాల చాటున దాచుకోవటానికి కూడా ప్రయత్నించడం లేదనీ మీకు అర్ధం అవుతుంది.

     ఒక హిందువు తన మతాన్ని ఇతరులు విమర్శిస్తుంటే కించపడి తన మతాన్ని సమర్ధించుకుంటున్న చోట అతను ఎలా మాట్లాడాడో చూడండి!Ramudu oka kshathriyudu ante oka Raju ( he is not a God ), Ravanasurudu oka bhrahman, ante   Ramanasurudini champina tharvathe Ramudu Devudetla avuthadu ????Did he created any men, animals, earth and world ??No, he just fight for himself not for the people, but after the death of Ravana some people get joy, ante antha chinna vishayanike devudaipothada ?? Atlanukunte, okka ramude kadu, mana swathantram kosam poradina vallandaru devulle, yes or no ??Devudante manam rasukune kathallo puttukochevadu kadu, atlaithe manam devunni creat chesinatlayithadi, ante manishi cheta tayarainavadu devudetla aithadu ??మొదలు పెట్టడమే అసలు రాముడు దేవుడు కాదని అంటూ కధకోని పాత్ర దేవుడెట్లా అవుతాడు అని బైబిలు కధల పోలిక తెచ్చి దేన్ని సృష్టించాడని చాలా గంభీరంగా మాట్లాడినవాడు చర్చలో చాలా నీచమయిన పదాలు కూడా వాడాడు.

     ఆఖరికి నేను కలగజేసుకుని రివర్స్ వెళ్ళడంతో తర్వాత నిశ్శబ్దం అయిపోయాడు.హిందువుల మీద ఇంత తీవ్రమయిన దాడి జరుగుతున్నా హందువులు  సెక్యులరిస్టుల ప్రశంసాపత్రాల కోసం చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోవాలా!మాటకి మాట బదులు చెప్పడానికి కూడా ప్రభుత్వాల నుంచి అనుమతి పత్రాలు తీసుకోవాలా?జియ్యర్ స్వామిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని యాదగిరి గుట్టకి ప్రదక్షిణాలు చేసే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఒక పొగరుబోతు రాముణ్ణి కించపరుస్తుంటే చర్య తీసుకోవటానికి అంత సమయం ఎందుకు తీసుకున్నాడు?ఇంత సమయం తీసుకుని ఇప్పుడు ఉద్ధరించిన ఘనకార్యం ఏమిటి?కత్తి మహేష్ తప్పు చేశాడు గాబట్టి శిక్షని వేసినవాడు తప్పు చెయ్యని పరిపూర్ణానందస్వామికి కూడా అదే శిక్ష వెయ్యడానికి కారణం ఏమిటి?కత్తి రామాయణం వీడియో దగ్గిర కారుకూతలు కూసిన అనిల్ కుమార్ లాంటివాళ్లని సంతోషపెట్టటం కోసం ఒక హిందూ పీఠాధిపతిని అవమానించినవాడు హిందువులకి ప్రీతిపాత్రుడు ఎట్లా అవుతాడు?

     ఎన్నికల్లో మైనారిటీల వోట్లు స్వింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద ఉపయోగపడి ఓటమిని గెలుపు చెయ్యాలన్నా మెజారిటీ వర్గపు ఓట్లు కూడా తగినన్ని పడి మార్జిన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫలితాల్ని తారుమారు చెయ్యగలవు కానీ మెజారిటీ వర్గాన్ని అవమానించి దూరం చేసుకుంటే అది నిరాశనే మిగుల్చుతుంది - 2014లో కాంగ్రెసు తెలంగాణ విషయంలో అలాంటి లెక్కల్నే వేసుకుని యెట్లా బొక్కబోర్లా పడిందో చూసి కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పాతచింతతొక్కు సెక్యులరిస్టు ముద్రకోసం ఉభయతారకపు ఎత్తుగడలకి పోకుండా పరిపూర్ణానందస్వామికి విధించిన శిక్షనిరద్ధు చెయ్యాలి.లేదంటే 2019లో ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవటానికి సిద్ధపడాలి!
జై శ్రీరాం!జై శ్రీరాం!జై శ్రీరాం!

Wednesday, 11 July 2018

పిలవకపోయినా వస్తావు లేవోయ్!కానొరేయ్ అందగాడా, రేయంతా కుమ్మేసి పోవాలోయ్!!

ఈడునంతా తోడుపెట్టి గడ్డపెరుగు చేశాను జుర్రుకు పోవోయ్!
మేడమీద గదిలో మల్లెపూల మంచమేశాను వచ్చి తొణోవోయ్!
నీ కళ్ళలోని కామం నా కళ్ళలో కామాన్ని రగిలిస్తే ఎరుపెక్కిన
మన కళ్ళని చూసి విరహాగ్నులు పులకరించి అంతట్నీ తగలెట్టెయ్యాలోయ్!

చుబుకాన్ని చింపెయ్!చెంపల్ని చంపెయ్!నడుముని నలిపెయ్!
పిరుదుల్ని పిసికెయ్!ఒళ్ళంతా తేనె పూసి నాకెయ్!కొరికేసెయ్!
తొడల మీద తాళం వేసెయ్!శృంగార బురదలో పొర్లించెయ్!
అంగారపర్ణుడిలా పక్షాలు విదదీసి వీర్యమంతా కర్ణుడిలా దానమిచ్చేసెయ్!

చిత్తడి చిరుచెమటల మత్తైన గుబాళింపులో గదంతా నింపెయ్!
ఈ రాతిరి నువ్వో నేనో అటో ఇట్పె తేలిపోవాల కానిచ్చేసెయ్!
రేపో మాపో ఉందో లేదో తెప్పాళని మోతెక్కించెయ్!దున్నెయ్!
దూరెయ్!నూరెయ్!చీరెయ్!లేపెయ్!దంచెయ్!పారెయ్!మోసెయ్! వాడెయ్!

సుకుమారినని భ్రమపడి వూతికే కావిలించుకుని వొదిలేసేవు,
చచ్చినా పరవాలేదని ఎముకలు పటపతమనేట్టు కావిలించుకోవోయ్!
ఎంత రఫ్ఫాడిస్తే అంత మజ్జానిస్తా - నేను శూర్పణఖాదేవి అభిమానినోయ్!!

Wednesday, 4 July 2018

రాముడు దగుల్బాజీయా?సీత రావణుడి దగ్గిర ఉంటేనే సుఖపడేదా!

సీత గురించీ రాముడి గురించీ తమకున్న కసితో నోటికొచ్చింది కూసి నిలదీస్తే నేనొక్కణ్ణే కాదు సాక్షాత్తూ రాముడే సీతని అలా అన్నాడు అని రామాయణం నుంచి ఆ ఒక్క ముక్కనే ఉదాహరణ తెచ్చుకునేవాళ్ళు కధ అక్కడితో ఆగిపోయిందని అనుకుంటున్నారా?అసలు సీత ఎవరి దగ్గిర ఉంటే సుఖపడుతుందో తేల్చటానికి వీళ్ళూ వాళ్ళూ ఎవరు?సాక్షాత్తూ సీతయే అగ్నిపరీక్ష తర్వాత రాముడి దగ్గిరకే వెళ్ళింది కదా!మళ్ళీ మూర్ఖ ప్రజానీకం కారుకూతలు కూసేవరకు రాముడితో సుఖంగానే బతికింది కదా!

एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितम् |
अङ्केनादाय वैदेहीमुत्पपात विभावसुः |
विधूयाथ चितां तां तु विअदेहीं हव्यवाहनः |
उत्तस्थौ मूर्तिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजाम् |
तरुणादित्यसंकाशां तप्तकाञ्चनभूषणाम् |
रक्ताम्बरधरां बालां नीलकुञ्चितमूर्धजाम् ||
अक्लिष्टमाल्याभरणां तथारूपामनिन्दिताम् |
ददौ रामाय वैदेहीमङ्के कृत्वा विभावसुः |


బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత అగ్నిదేవుడు సీతను తన స్వహస్తాలతో నేల మీదకి దించాడు.అగ్నిలో దూకడానికి ముందు ఆమె ధరించిన చీర గానీ అనసూయాదేవి ఇచ్చిన లేపనాలూ అలంకరణలూ గానీ చెక్కు చెదరకుండా రాముడి ముందు నిలబడి ఉంది!

अब्रवीत्तु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः |
एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते |
नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा |
सुवृत्ता वृत्तशौण्डीर्यं न त्वामत्यचरच्छुभा |
रावणेनापनीतैषा वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा |
त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जनाद्वनात् |
रुद्ध चान्तःपुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा |
रक्षिता राक्षसीभिश्च घोराभिर्घोरबुद्धिभिः |
प्रलोभ्यमाना विविधं तर्ज्यमाना च मैथिली |
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्वद्गतेनान्तरात्मना |
विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह्णीष्व मैथिलीम् |
न किंचिरभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते |
ततः प्रीतमना रामः श्रुत्वैवं वदतां वरः |
दध्यौ मुहूर्तं धर्मात्मा बाष्पव्याकुललोचनः |


ఇప్పుడు అగ్నిదేవుడు రామునితో ఇలా చెప్తున్నాడు,"ఈమె నీ సీతయే!ఆమెలో యే కళంకమూ లేదు.ఈమె నిత్యసౌశీల్యవతి.నీపట్ల ఎటువంటి అవిశ్వాసాన్నీ ప్రదర్శించలేదు.తను రావణుడిచే అపహరించబడింది.తన నివాసంలో కట్టుదిట్టమైన కాపలాతో బందీగా ఉంచబడింది.రాక్షసస్త్రీలు ఎన్నో ఆశలను చూపించారు, ఎంతగానో భయపెట్టారు.స్వయంగా రావణుడే ఆమెను చిత్రహింసలు పెట్టాడు.అయినా ఆమె నిన్నే మనస్సులో నిలుపుకున్నది.నిన్ను చూడడం కోసమే అన్ని కష్టాలనూ భరించింది.ఇంతటి పరుష వాక్యాతో బాధించక ఆమెని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను."

ఆ మాటలు విన్న రాముడు సంతోషంతో ముఖం విప్పారి ఇలా అంటున్నాడు:

एवमुक्तो महातेजा धृमानुरुविक्रमः |
उवाच त्रिदशश्रेष्ठं रामो धर्मभृतां वरः |
अवश्यं चापि लोकेषु सीता पावनमर्हति |
दीर्घकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा |
बालिशो बत कामात्म रामो दशरथात्मजः |
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि |
अनन्यहृदयां भक्तां मचत्तपरिवर्तिनीम् |
अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम् |
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा |
रावणो नातिवर्तेत वेल मिव महोदधिः |
प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणाम् सत्यसंश्रयः |
उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनम् |
न च शक्तः सुदुष्टत्मा मनसापि हि मैथिलीम् |
प्रधर्षयितुमप्राप्यां दीप्तामग्निशिखामिव |
नेय मर्हति चैश्वर्यं रावणान्तःपुरे शुभा |
अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा |
विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा |
न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा |
अवश्यं च मया कार्यं सर्वेषां वो वचो हितम् |
स्निग्धानां लोकनाथानामेवं च वदतां हितम् |
इत्येवमुक्त्वा विजयी महाबलः |
प्रशस्यमानह् स्वकृतेन कर्मणा |
समेत्य रामः प्रियया महायशाः |
सुखं सुखार्होऽनुबभूव राघवः |


రాముడు సీత ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రావణుడి లంకను చేరిందో ఎవరికీ తెలియదు గనక ప్రజలు ఆమె శీలాన్ని శంకిస్తారు గనకనే తాను ఆ విధంగా ప్రవర్తించానని చెప్పాడు.

నాకు తన స్వచ్చత గురించి తెలుసు.రావణుడైనా సరే తన అనుమతి లేకుండా తాకనైనా తాకలేడు.నిజానికి తను సంకల్పమమాతరంగానే రావణుణ్ణీ అతని పరివారాన్నీ లంకానగరాన్నె చుట్టూ ఉన్న సముద్రాన్నీ నాశనం చెయ్యగలిగినది!లోకమర్యాదను గౌరవించి తను తన సక్తిని చూపించలేదు.సూర్యుడికి కాంతి ఎలాగో నాకు సీత అలాగ!నేను మరోలా ప్రవర్తించి ఉంటే ప్రపంచమంతా "రాముడు కేవలం వ్యామోహంతోనే రావణుడు చెరబట్టిన సీతని ఏమాత్రం సందేహించకుండా స్వీకరించేశాడు" అని నిందలు మోపేది.ఇప్పుడు మీ అందరి ఆదేశం నాకు సంతృప్తిని కలిగించింది.నాకు ఇక ఏ సంకోచమూ లేదు.

రాముడి అనుమానం నిజమేనని ఎన్ని అగ్నిపరీక్షలు జరిగినా సీతని అవమానించి ఆనందించే అధములు పుడుతూనే ఉంటారని మళ్ళీ మళ్ళీ నిరూపితం అవుతూనే ఉన్నది.ఒక భయానకమైన అనుభవం ముగిసిపోయి ఇక అయోధ్యానగర మహారాణిగా సుఖసంతోషాలతో కలకాలం గడపటానికి కూడా  ప్రాప్తం లేకపోయింది సీతకి కేవలం రావణుడి అపహరణకి గురవటం వల్ల - మధ్యయుగాల నాటి రాజపుత్ర స్త్రీలు సతీసహగమనం వూరికే చేశారా!

ఒకరోజు రాముడు చారులని నగరంలో ఏమి జరుగుతున్నదో నివేదించమని కోరాడు.అప్పుడు భద్రుడనే చారుడు చెబుతున్నాడు:

हत्वा च रावणं युद्धे सीतामाहृत्य राघवः | 
अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत् ||
कीदृशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम् | 
अङ्कमारोप्य हि पुरा रावणेन बलाद्धृताम् ||
लङ्कामपि पुनर्नीतामशोकवनिकां गताम् | 
रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो न कुत्सते ||
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति | 
यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमनुवर्तते ||
एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः | 
नगरेषु च सर्वेषु राजञ्जनपदेषु च ||


"రాముడు రావణుణ్ణి చంపి సీతని తెచ్చుకున్నాడు,అంతవరకు బాగానే ఉంది!కానీ,రావణుడు సీతని ఏమీ చెయ్యకుండా వదిలేశాదని రాముడు ఎట్లా అనుకున్నాడు?రావణుడు సీతని ముట్టుకున్నాడు,పట్టుకున్నాడు,ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు,ఇంతటి అందగత్తెని అంతటి కాముకుడు ఏమీ చెయ్యలేదంటే నమ్మాలా?అయినా రాముడు ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా తెచ్చేసుకున్నాడు."యధా రాజా తధా ప్రజా!" అన్నట్టు మరి, మనం కూడా కొన్నాళ్ళు వేరేవాళ్లతో తిరిగిన మన పెళ్ళాల్ని కిక్కురుమనకుండా యేలుకోవాల్సిందేనా?" ఓ రాజా!ప్రతి గ్రామంలోనూ ఇవే మాటలు వినబడుతున్నాయి.

तस्यैतद्भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्तवत् | 
उवाच सर्वान्सुहृदः कथमेतन्निवेद्यताम् ||
सर्वे तु शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च | 
प्रत्यूचू राघवं दीनमेवमेतन्न संशयः ||
श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थः सर्वेषां समुदीरितम् | 
विसर्जयामास तदा सर्वांस्ताञ्शत्रुतापनः ||


భద్రుడు చెప్పినది విన్నాక రాముడు మిగిలిన చారులను కూడా ప్రతి గ్రామంలోనూ ఉందా అని అడిగాడు.వాళ్లు అవునని చెప్పలేక తలలు దించుకున్నారు.అప్పుడు రాముడు వాళ్లని ఎవరిళ్ళకి వారిని వెళ్ళమని అనుజ్ఞ ఇచ్చాడు.(ఇది ఉత్తరకాండ 43వ సర్గ నుండి తీసుకున్న భాగం)

ఆ తర్వాత రాముడు తమ్ముళ్ళకికబురు పంపించాడు.వాళ్లు వచ్చేసర్కి కన్నీళ్ళతో నిండిన రాముడిముఖం గ్రహణం నాటి  చంద్రుడిలా ఉంది.అంత దుఃఖంలోనూ రాముడు వాళ్ళకి ఎదురేగి ఆసనాల్లో కూర్చందబెట్టి తను చెప్పేది శ్రద్ధగా వినమన్నాడు. (ఉత్తరకాండ 44వ సర్గ)

पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च | 
वर्तते मयि बीभत्सः स मे मर्माणि कृन्तति || ३||
अहं किल कुले जत इक्ष्वाकूणां महात्मनाम् | 
सीतां पापसमाचारामानयेयं कथं पुरे || ४||
जानासि हि यथा सौम्य दण्डके विजने वने | 
रावणेन हृता सीता स च विध्वंसितो मया || ५||
प्रत्यक्षं तव सौमित्रे देवनां हव्यवाहनः | 
अपापां मैथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचरः || ६||
चन्द्रादित्यौ च शंसेते सुराणां संनिधौ पुरा | 
ऋषीणां चैव सर्वेषामपापां जनकात्मजाम् || ७||
एवं शुद्ध समाचारा देवगन्धर्वसंनिधौ | 
लङ्काद्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेशिता || ८||
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीम् | 
ततो गृहीत्वा वैदेहीमयोध्यामहमागतः || ९||
अयं तु मे महान्वादः शोकश्च हृदि वर्तते | 
पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च || १०||
अकीर्तिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्य चित् | 
पतत्येवाधमाँल्लोकान्यावच्छब्दः स कीर्त्यते || ११||


ఓ లక్ష్మణా! నువ్వు మొత్తం ఎరుగుదువు నేను రావణుణ్ణి చంపి సీతను వెనక్కి తెచ్చుకున్నానని, కానీ అలా తెచ్చుకునే ముందు, ప్రజలు ఆమె శీలాన్ని శంకిస్తారని నాకు తెలుసు, కేవలం అందుకే, ఆమెను అగ్నిపరీక్షకు గురిచేశాను. ఆనాడు దివ్యపురుషులు అగ్నిదేవుడితో సహా ఆమె సౌశీల్యాన్ని మెచ్చుకుని నన్ను తనని స్వీకరించమని ఆజ్ఞాపించారు. వీటన్నిటికంటె, నా అంతరాత్మకు సీత మీద ఎటువంటి అనుమానమూ లేదు.అయినా,ప్రజలు మళ్ళీ మళ్ళీ మమ్మల్ని అవమానిస్తూనే ఉన్నారు.అపరిశుభ్రమైన చోట లక్ష్మీదేవి ఉండనట్టే ఏ రాణీ అయినా తనని సదా అనుమానించి ప్రశ్నించే ప్రజల మధ్య సంతోషంగా ఉండలేదు!

ఈ సమస్యకి రెండు రకాల పరిష్కారాలు ఉన్నాయి:

సీత మళ్ళీ పరీక్షకి సిద్ధం కావాలి.ఒకసారి జరిగింది కదా,ఆమె భర్తకి తెలుసు కదా అని సమర్ధించుకుంటే సరిపోదు.అది వాళ్లు చూడలేదు గనక నమ్మలేరు.పోనీ సీత నిరూపించుకోగలుగుతుంది గదాని సిద్ధపడితే ఆ ఉదాహరణ రాజ్యంలోని ఇతర స్త్రీలని ఇబ్బంది పెడుతుంది.

సీతని వదిలి వెయ్యాలి: సీతని అపవాదం నుంచి తప్పించడానికి ఇదే ఉత్తమమైన మార్గం లోకాపవాదం వల్ల కలిగే మనోవేదన నుంచి ఆమెను రక్షించడానికి.ఆమె ఇప్పుడు ఐదారు మాసాల గర్భిణి. ఈ సమయంలో భర్తకు దూరమయ్యే బాధను భరించడం కష్టమే, అయినా సీత మనోధైర్యం గొప్పది గనుక ఆమె తట్టుకోగలదు. ఇందులో కూడా ఒక ప్రమాదం ఉంది.దీన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుని మిగిలినవాళ్లు తమ భార్యల్ని వెళ్ళగొట్టే అవకాశం ఉంది.కానీ రాజుగా నా విచక్షణను ఉపయోగించి ఆ స్త్రీలను కాపాడగలను.సీత విషయంలో మాత్రం నేను అలా చెయ్యలేను.

ఇప్పుడు సీతని వనంలో విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు లక్షణుడు ఇలా చెబుతున్నాడు.
(47వ సర్గ)
वैदेह्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः | 
अवाङ्मुखो बाष्पगलो वाक्यमेतदुवाच ह || १०||
श्रुत्वा परिषदो मध्ये अपवादं सुदारुणम् | 
पुरे जनपदे चैव त्वत्कृते जनकात्मजे || ११||
न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्रतः | 
यानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमर्षः पृष्ठतः कृतः || १२||
सा त्वां त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम संनिधौ | 
पौरापवाद भीतेन ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा || १३||
आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि | 
राज्ञः शासनमाज्ञाय तवैवं किल दौर्हृदम् || १४||
तदेतज्जाह्नवीतीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनम् | 
पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शुभे || १५||
राज्ञो दशरथस्यैष पितुर्मे मुनिपुङ्गवः | 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः || १६||
पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः | 
उपवासपरैकाग्रा वस त्वं जनकात्मजे || १७||


సీత నమ్మలేక నిలదీసినప్పుడు లక్ష్మణుదు ఏడవటం తప్ప ఇంకేమీ చెయ్యలేకపోయాడు.నగరంలోనూ జనపదాల్లోనూ నీ గురించి అపవాదం మొదలైంది.శ్రీరాముడే విని తట్టుకోలేకపోతున్నాడు.నాకు కూడా ఎక్కువ చెప్పలేదు.తనకి నీమీద ఎలాంటి అనుమానమూ లేదు.అది నాకూ తెలుసు.ప్రజాల్ ముందు నిన్ను శీలవతిగా నిలబెట్టి తను దోషరహితుడిగా నిలవటం కోసమే నిన్ను వదిలేస్తున్నాడు!నాకిచ్చిన ఆజ్ఞ దశరధునికి మిత్రుడైన ఈ వాల్మీకి మహాముని ఆశ్రమ సమీపంలో నిన్ను వదిలి రమ్మని.ఒకప్పుడు నువ్వు మునిజనసేవను గురించి పడిన ముచ్చటను గర్భిణితో ఉన్న భార్య కోరికను తీర్చే భర్త ఇచ్చే కానుకగా తీసుకోమన్నాడు.దుఃఖాన్ని తగ్గించుకుని ఋషిసేవ చేసి తరించు.

48వ సర్గ :
లక్ష్మణుడు చెప్పినది వినగానే సీత స్పృహ తప్పి పడిపోయింది.తిరిగి స్పృహలోకి వ్చ్చాక ఇలా అంటున్నది:
यथाज्ञां कुरु सौमित्रे त्यज मां दुःखभागिनीम् | 
निदेशे स्थीयतां राज्ञः शृणु चेदं वचो मम || ९||
श्वश्रूणामविशेषेण प्राञ्जलिः प्रग्रहेण च | 
शिरसा वन्द्य चरणौ कुशलं ब्रूहि पार्थिवम् || १०||
यथा भ्रातृषु वर्तेथास्तथा पौरेषु नित्यदा | 
परमो ह्येष धर्मः स्यादेषा कीर्तिरनुत्तमा || ११||
यत्त्वं पौरजनं राजन्धर्मेण समवाप्नुयाः | 
अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरर्षभ | 
यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन ||


నా తరపున మొదట ఆయనకు నమస్కారం చెప్పు,తర్వాత ఆయన ముగ్గురు తల్లులకీ నమస్కారాలు అందించు,,వారి యోగక్షేమాలు విచారించు,అప్పుడు ఆయనకు చెప్పు - ఈ సమస్యకి ఇదే పరిష్కారం అని తను అనుకుంటే, దీనివల్ల ప్రజలు నన్ను నమ్ముతారని భావిస్తే, నేను కూడా దీనిని సరైన పరిష్కారంగా ఒప్పుకుంటాను!ఏ జన్మలోనో ఏ జంటనో విడదీసి ఉంటాను,లేకుంటే ఇది నాకు సంప్రాప్తించే అవకాశం లేదు.ఇదివరకు,ఆయన పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి, సంతోషంగా ఉందగలిగాను.ఇప్పుడు ఆయనతో గెంటించుకుని ఎట్లా సంతోషంగా ఉండగలను?ఈ భాగీరధిలో దూకి చచ్చే వీలు కూడా లేదు, అది ఆయన్ని నవ్వులపాలు చేస్తుంది.అది పుట్టినింటికీ మెట్టినింటికీ కీర్తికరం కాదు.నేను బహుశా భూమినుంచి పుట్టింది కష్టాలని భరించడానికే కాబోలు!

కొందరు భావించినట్టు వాల్మీకి సీతను రహస్యంగా ఉంచి కాపాడలేదు.ఆశ్రమవాసులకి ఆమె ఎవరో చెప్పాకనే తగిన సేవలు చెయ్యమని పురమాయించాడు.

तासां तद्वचनं श्रुत्वा वाल्मीकिरिदमब्रवीत् | 
सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ||
स्नुषा दशरधस्यैषा जनकस्य सुता सती | 
अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा ||
इमां भवत्यः पश्यन्तु स्नेहेन परमेण ह | 
गौरवान्मम वाक्यस्य पूज्या वोऽस्तु विशेषतः ||

ఇక చివరి సన్నివేశమైన 96వ సర్గలో కూడ వాల్మీకి సీతను ప్రశంసించి తిరిగి స్వీకరించమని శ్రీరాముణ్ని కోరాడు.

97వ సర్గలో:
వాల్మీకి చెప్పినది విన్న శ్రీరాముడు ఇలా అంటున్నాడు:
वाल्मीकिनैवमुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत | 
प्राञ्जलिर्जगतो मध्ये दृष्ट्वा तां देववर्णिनीम् || १||
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित् | 
प्रत्ययो हि मम ब्रह्मंस्तव वाक्यैरकल्मषैः ||
प्रत्ययो हि पुरा दत्तो वैदेह्या सुरसंनिधौ | 
सेयं लोकभयाद्ब्रह्मन्नपापेत्यभिजानता | 
परित्यक्ता मया सीता तद्भवान्क्षन्तुमर्हति ||
जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातौ कुशीलवौ | 
शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे ||
अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः | 
पितामहं पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः ||
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देशा मरुद्गणाः | 
अश्विनावृषिगन्धर्वा अप्सराणां गणास्तथा | 
साध्याश्च देवाः सर्वे ते सर्वे च परमर्षयः ||


ఆర్యా!మీరు చెప్పినది నేను నమ్ముతున్నాను,సీత సౌశీల్యమూ తెలుసు,వీళ్ళు నా బిడ్డలేననీ ఎరుగుదును.అయినా,ప్రబుధర్మం ప్రకారం సీత ప్రజల ముందు తాన్ సౌశీల్యాన్ని నిరూపించుకోకుండా స్వీకరించలేను.

సీత ఈసారి చేసిన ప్రతిజ్ఞ భూకంపాన్ని సృష్టించి ఆమెను భూమాత ఒదిలోనికి చేర్చింది.రాజు దయాహీనుడైనప్పుడు ఆ రాజు చేత పాలించబడే భూమి యొక్క సారం తగ్గుతుందనే ఋషివాక్యాన్ని అక్కడి భూకంపం వల్ల నెర్రెలు విచ్చిన నేల నిజం చేసి చూపించింది.అయితే ఆ దయాహీనత్వం రాముడిది కాదు, అయోధ్యా నగర ప్రజలది!

అయోధ్యా నగర ప్రజలే కాదు,పాలితులు ఏ కాలంలోనైనా ఏ ప్రాంతంలోనైనా పాలకుల పట్ల క్రూరంగానే ఉంటారు.శ్రీరాముడి విషయమే తీసుకోండి - వనవాసం వెళ్తున్నప్పుడు మేమూ వస్తామన్నారు,వనవాసం ముగించుకుని రాగానే సంబరాలు చేసుకున్నారు,కొంచెం తప్పు దొరకగానే అపవాదంతో అవమానించారు.బహుశా సీత వనవాసినిగా ఉన్నప్పుడు తమతో పోల్చుకోవటం వల్ల పుట్టిన జాలి రాణివాసంలో ఉన్నప్పుడు పోల్చుకోవటం వల్ల ఈర్ష్యగా మారింది కాబోలు!"ఒక స్త్రీని, వేశ్య అయినా సరే, కంట కన్నీరు ఉబికేటట్టు ఎవరూ పరుషవాక్యాలతో అవమానించకూడదు!" ఆనె ఋషివాక్యాన్ని విస్మరించి అగ్నిపునీత సీతనే అవమానించారు అయోధ్యా నగర ప్రజలు!

“Let he who is innocent, cast the first stone.” అని క్రీస్తు అన్నాడు!మంచివాళ్లు అసలు రాళ్లు విసరనే విసరరు కదా,విసిరేవాళ్లు తాము పరిశుద్ధులమనే అహంతో ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ విసురుతారు - అలా విసరడం వల్లనే తాము మంచివాళ్లమవుతామనే చావుతెలివి ఉంటే మరింత బలంగా విసురుతారు!రుజువు లేకుండా, కారణం లేకుండా, పశ్చాత్తాపం లేకుండా వాళ్ళు సీతని చెయ్యని తప్పుకి శిక్షించారు! రాముణ్ణి కూడా సీతకి సహాయం చెయ్యలేని నిస్సహాయ స్థితికి నెట్టేశారు.ఒకవేళ రాముడు సీతకి సహాయం చేస్తే పక్షపాత బుద్ధిని ఆపాదించడమనే మరొక దుర్మార్గం మొదలయ్యేది!

అసలు ఒక స్త్రీ శీలాన్ని శంకించడమే మహాపాపం!దానికి తోడు ఆమెని తన శీలాన్ని నిరూపించుకోమని ఒత్తిడి పెట్టడం మరీ క్రూరత్వం - అది మాతృనిందతో సమానమైన ఘోరమైన నేరం!సీతని దూషించే సాహసం సాధుసజ్జనుదు ఎవడూ చెయ్యడు - తనే స్వయాన దగుల్బాజీ అయితే తప్ప రాముణ్ణి దగుల్బాజీ అని యెవడూ అనలేడు!!

అసలు యుద్ధకాండలోని 115 నుంచి 118 సర్గలలో వర్ణించబడిన సీత అగ్నిప్రవేశం ప్రక్షిప్తమని కొందరు పండితులు ఎప్పటినుంచో చెబుతున్నారు.అది నిజమే కావచ్చు.ఇక్కడ తప్ప దేవతలు కధలో ప్రవేశించి సన్నివేశంలో పాత్రధారులై కధని నడిపించటం రామాయణం మొత్తంలో ఎక్కడా అరగదు!అసలు రామావతారం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశమే ఏ విధమైన దైవత్వం లేకుండా మానవుల మధ్యన మానవుల వలె సంచరించి మానవులు అనుభవించే అన్ని కష్టనష్టాలనూ అనుభవిస్తున్నప్పటికీ అన్ని కష్టనష్టాలలో కూడా ధర్మాన్ని వదలకుండా నడుచుకోవటం ఎట్లా అనేదాన్ని మానవులకి చూపించడం కదా!ఈ దృష్టితో పరిశీలిస్తే పుత్రకామేష్ఠి వంటి చాలా ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు ఎన్నో ప్రక్షిప్తాలే అవుతాయి!వీరి వాదన ప్రకారం, వాల్మీకి తర్వాత కాలపు పండితులు శ్రీరాముడి దైవత్వాన్ని నిరూపించే సదుద్దేశంతో చేసిన ప్రక్షిప్తం హిందూద్వేషులకి సీత కష్టాలకి తాము జాలిపడుతున్నట్టు నటిస్తూ ఆమె తరపున వకాల్తా తీసుకుని రాముణ్ణి పురుషాధిక్యత మూర్తీభవించిన దుర్మార్గుదని చిత్రీకరిస్తూ హిందువులను అవమానించడానికి పనికివస్తున్నది కాబట్టి వాటిని తొలగించడమే మార్గం.కానీ అది కుదురుతుందా!ద్వేషించేవాళ్ళు అప్పుడు ఇంకా రెచ్చిపోతారు.ఇప్పటి రూపంలో ఉన్న 24 వేల శ్లోకాలకీ వెయ్యేసి శ్లోకాలకి ఒకచోట శ్లోకం మొదటి అక్షరం స్థానంలో ఉన్న గాయత్రీ మంత్రంలోని అక్షరాలకీ సంబంధం ఉండటాన్ని బట్టి ప్రక్షిప్తాలని ఒప్పుకోవడం కూడా కష్టమే.ఇంతకీ దానివల్ల కలిగిన ధర్మతత్వనిరూపణం మంచిదే కదా!రాముడు సామాన్యుడే అయితే అసలు ఆ కష్టాలు వచ్చేవి కాదు,సామాన్యులకి ఆ పరీక్షలు ఎవరూ పెట్టరు.రాముడు, సీత ఇద్దరూ రాజవంశీయులు. రాజు ప్రజల ముందు సచ్చరిత్రుడిగా ఉండాలనే రాజనీతిని పాటించారు,కష్టాలని భరించారు,కీర్తిని పొందారు.సీత కోసం యేడుస్తున్నాం అంటూ సీతకి ఇష్టమైన రాముణ్ని తిట్టడం దేనికి?

శ్రీరాముడి నిజస్వరూపం తెలుసుకోవాలంటే వాల్మీకి రామయణం కనన్ తులసీదాసు రామచరితమానసం చదవాలి!భవిష్యోత్తర పురాణంలో పరమశివుడే తులసీదాసు వాల్మీకి యొక్క అవతారం అని చెప్పాడు!

वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति ।
रामचन्द्रकथामेतां भाषाबद्धां करिष्यति ॥
భవిష్యోత్తర పురాణం, ప్రతిసర్గ, 4.20వ సర్గ.


కలియుగంలో బ్రహ్మర్షి వాల్మీకి తులసీదాసు రూపంలో జన్మించి ప్రజలకి అర్ధమయ్యే తేలికైన భాషలో శ్రీరామచరీతమానసం రచించి శ్రీరాతత్వాన్ని గానం చేస్తాడు.అది శ్రీరాముని కధలలో సర్వశ్రేష్ఠమైనది అవుతుంది!

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥2॥
भावार्थ:-शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभुशुण्डिजी को रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया


దివ్యమైన శ్రీరామచరితమానసం తొలిసారి పరమశివుని మనస్సులో ప్రబహ్వించింది.తొలి శ్రోత పార్వతీ దేవియే!దానిని మరల మరల తమ తమ పుణ్యవిశేషం చేత కాకభుశుండి వంటి పరమ భాగవతోత్తములు విన్నారు.తుదకు తులసీదాసు యొక్క అసమాన ప్రతిభ చేత సర్వులకూ తెలిసింది! 
ఇది శివ వాక్యం :
अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान।
जे मतिमंद बिमोह बस हृदयँ धरहिं कछु आन॥49॥


రఘురాముని లీలావినోదం అత్యద్భుతమైనది!అత్యున్నతమైన పాండిత్యం గలవారు మాత్రమే వాటిని గ్రహించగలరు.మూఢులు అజ్ఞానం చేత వాటికి విపరీతమైన అర్ధాలు తీసుకుంటారు.

निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी॥1॥
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥
उमा राम बिषइक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥
बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥


“మూర్ఖులు తమ అజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు; తమ అజ్ఞానాన్ని తొలగంచుకోవటానికి బదులు, శ్రీరాముడికే కళంకాన్ని ఆపాదిస్తారు. వీరి ధోరణి మేఘావృతమైన ఆకాశాన్ని చూసి మేఘాల చాటున దాక్కున్న సూర్యుడు అసమర్ధుడని వాదిస్తారు.కంటిని వేలితో నొక్కి చూస్తే ఇద్దరు చంద్రులు కనబడతారు, వేలిని తీస్తే ఒక్క చంద్రుడే కనబడతాడు.

P.S:తమ లోపాల్ని తొలగించుకోవటానికి బదులు ఇతరులకి లోపాల్ని ఆపాదించి ఆనందపడే అజ్ఞానులని వారి కంటినెప్పికి వారిని వదిలివెయ్యదమే ఉత్తమమని దీని అర్ధం - శివవాక్యం తు కర్తవ్యం!ఇటువంటి పనుల వల్ల పాప్యులారిటీని కోరుకునేవారికి ఇటువంటి పనుల వల్ల పాప్యులారిటీ రాకుండా చెయ్యడమే ఉత్తమమైన మార్గం!

Monday, 2 July 2018

అంతా తెలిసిపోయింబని అనుకునంటున్నప్పుడే అసలు నాకేమీ తెలియదని అపించడం ఎందుకో!

ఎందుకో?
అంతా తెలిసిపోయింబని అనుకునంటున్నప్పుడే
అసలు నాకేమీ తెలియదని అనిపించడం ఎందుకో!

ఎందుకో?
అందరూ డబ్బుకోసమే చేరారని తెలిసి కూడా
అందర్నీ ఆత్మబంధువులని మోసపోవడం ఎందుకో!

ఎందుకో?
డబ్బుతో కొనలేనివి ఉన్నాయని తెలిసి కూడా
డబ్బుతోనే అన్నింటినీ కొనడం కోసం వెంపర్లాట ఎందుకో!

ఎందుకో?
ద్వేషాన్ని విత్తితే ద్వేషమే కాస్తుందని తెలిసి కూడా
ద్వేషాలు పెంచుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ నాశనమైపోవడం ఎందుకో!

ఎందుకో?
తమలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోకుండా
తమ కష్టాలకి ఇతరుల్ని నిందించడం ఎందుకో!

ఎందుకో?
అసలు నాకేమీ తెలియదని తెలిశాక కూడా
అంతా నాకే తెలుసునన్న అహంకారం ఎందుకో!

ఎందుకో?
అంతా మిధ్య అని తెలిశాక కూడా
అన్నింటి మీద మోహం పెరగడం ఎందుకో!

ఎందుకో?
ఎందుకో!

Thursday, 28 June 2018

యూరోపియన్లూ అమెరికన్లూ నమ్మే గ్రహాంతారవాసులు నిజంగా ఉన్నారా?మానవులకి సాధ్యం కాదనిపించే ప్రాచీన కట్టడాల్ని గ్రహాంతరవాసులే కట్టారా!

     హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలతో బుద్ధిని వికసింపజేసుకుని కనిపించిన ప్రతి దాన్నీ జరుగుతున్న ప్రతి సంఘటననీ తర్కం ద్వారా విశ్లేషించుకుంటూ అందమైన కల్పనలతో సంతృప్తి పడకుండా ప్రయోగాలు చేసి నిర్ధారించుకున్నాకనే నమ్మడం అనేది శాస్త్రీయమైన ఆలోచనా విధానం అని అందరూ ఒప్పుకుంటారు.అయితే ఎంత శాస్త్రీయంగా ఆలోచించినా నమ్మలేని విషయాలని యెట్లా అర్ధం చేసుకోవాలి?తమ జ్ఞానంతో ఒక సంభావ్యతని శాస్త్రీయమైనదని నిర్ధారించలేని దృగ్విషయం ఎదురైనప్పుడు మనుషులు రెండు రకాల ప్రవర్తనల్ని చూపిస్తున్నారు - అహంకారి అయితే తనకి తెలియనిది ఇంకెవరికీ తెలియడానికి వీల్లేదనే ధోరణితో తనకి తోచి తను చెప్పినదాన్ని నమ్మమంటాడు, వినయశీలి అయితే తనకి తెలిసిన దాన్ని మాత్రమే ఇతరులకి చెప్పి తెలియని దాని గురించి తన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలని గుర్తించి అందుకోసం కొత్త ప్రయత్నాలు మొదలుపెడతాడు. కేవలం 200 యేళ్ల వయస్సున్న ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం మనం రోజువారీ బతుకుల్లో వాడుకుని సుఖపడటానికి కొన్ని వస్తువులని తయారు చెయ్యగలిగింది కానీ మన చుట్టూ ఉన్న విశ్వాన్ని అర్ధం చేసుకోవడంలో ఇంకా తత్తర పడుతూనే ఉన్నది!

     మానవవాదిని అని చెప్పుకునే గోగినేని బాబు దేవుడు లేడు అని బల్ల గుద్ది చెప్తాడు,కానీ ఎలియన్స్ ఉన్నాయి అనో ఉండొచ్చు అనో ఒప్పుకుంటాడు!తను పాటించే మానవవాదాన్ని కనీసం మానవవాతావాదం అని చెప్పుకోవటానికి కూడా తిరస్కరిస్తాడు.తన వాదానికి "తా" అనే ఒక అక్షరం చేర్చినా సహించలేనివాడు ఇతరులకి సహనం లేదని వ్యంగ్యాలు విసురుతాడు!ఈ మధ్యనే ఒక క్రైస్తవమతప్రచారకుడు "ఈ శాస్త్రాల మీద ఎడంకాలు వేసి నుంచున్నాడు క్రైస్తవుడు!" అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు.బాల్‌పెన్ను కనిపెట్టింది క్రైస్తవుడు,విమానం కనిపెట్టింది క్రైస్తవుడు,గడియారం కనిపెట్టింది క్రైస్తవుడు అని చాంతాడు పొడుగు లిస్టు చెప్పాడు.క్రీస్తు పుట్టినది అని చెప్పి కాలాన్ని దానికి ముందు,దానికి వెనక అని విడగొట్టారు గానీ అసలు ఆ క్రీస్తు చారిత్రకవ్యక్తియేనా లేక మతాధిపతులు ప్రజల్ని ఎవరో ఒకరికి విధేయులుగా ఉంచాల్సిన అవసరం కోసం నిలబెట్టిన కల్పితవ్యక్తియా అనేది ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు - అమ్మతోడు, నిజం!క్రీస్తు పుట్టాడని చెబుతున్న కాలానికి మూడువందల సంవత్సరాలకి గానీ ఆ మతం బహిరంగం కాలేదు.అప్ప్పటినుంచి వెయ్యేళ్ళ కాలాన్ని చీకటియుగం అని వారి చరిత్రకారులే నిర్ధారించారు.సైన్సు సంగతి తర్వాత కామన్ సెన్సుని కూడా వారు సహించలేకపోయారు!

     కోపర్నికస్,గెలీలియో వంటివాళ్ళని కూడా వాళ్లు కేవలం సైంటిస్టులు అయినందుకు చంపలేదు.వాళ్ళు  సైన్సు ద్వారా వస్తువులను కనుక్కుని వ్యాపారం చేసి డబ్బు గడించితే చర్చికీ ఇష్టమైనవాళ్ళే అయ్యేవాళ్ళు.కానీ వాళ్ళు చర్చి అధిపత్యాన్ని తిరస్కరించే ఇల్యూమినాటి,మాసన్రీ వంటి ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నారు గనకనే చంపారు,ఖైదు చేశారు,నిషేధించారు.చర్చి అధిపత్యానికి నిజమైన సవాలు ఇస్తూ సమస్త మానవాళికీ ప్రయోజనం కలిగించే గంభీరమైన తాత్విక చింతన క్రీ.శ 11వ శతాబ్దం తర్వాతనే అక్కడ పుట్టింది.అయితే ఇప్పటికీ అబార్షన్ల వల్ల అన్యాయమైపోతున్న ఆడవాళ్ళని సమర్ధించేవారు తమని తాము progressive అని చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ "Libertarianist" అనే లేబుల్ మాత్రమే తగిలించుని సరిపెట్టుకుంటున్నారంటే పరిస్థితిని అర్ధం చేసుకోవచ్చు.

     కన్యాశుల్కంలొ గిరీశం కుంచానికి చిల్లుపడితే అడ్డం తిప్పి కొలిస్తే కూసిన్ని గింజలైనా దక్కుతాయి గదా అన్నట్టు తనని ధిక్కరించే నిజమైన సైన్సుని భ్రష్టు పట్టించటానికి చర్చి ప్రోత్సహించిన సూడోసైన్సు యొక్క అనేకానేకమైన యెత్తుగడలలో ఒక భాగమే ఎలియన్సుకి సంబంధించిన గాలివార్తలని ప్రచారం చెయ్యటం!ప్రాచీన కాలంలో కట్టబడిన అద్భుతమైన నిర్మాణాలని అన్నింటినీ ఎలియన్సుకి అంటగట్టెయ్యటం వీళ్ళ నిత్యకృత్యాల్లో ఒక భాగం.వీళ్ళలో చాలామంది అసలు పరిశోధనల్లో పాలు పంచుకున్నవాళ్లు అయి ఉండరు,ఒకవేళ వీళ్ళు కూడా పరిశోధకులు అయిన్నప్పటికీ వైజ్ఞానిక పరిశోధనా ప్రపంచంలో విశ్వసనీయతా గౌరవమూ ఉన్నవాళ్ళు కాదు.క్రైస్తవమతాన్ని ప్రపంచానికి ఏకైక రక్షణ విధానం అని చెప్తున్న వాళ్ళు కాబట్టి క్రైస్తవమతం సోదిలో కూడా లేని కాలంలోనే ఈ భూమి మీద అనేక ప్రాంతాలలోని మానవసమూహాలు అద్భుతమైన సాంకేతికతని సాధించారనే నిజాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోవడం వల్ల  ఈ గాలివార్తలని ప్రచారం చెయ్యడానికి తగులుకున్నారు.

     వీళ్ళ వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందో పిరమిడ్ల చుట్టూ జరుగుతున్న పరిశోధనల్ని చూస్తే తెలుస్తుంది.చూడగానే పిరమిడ్లు చెల్లా చెదురు నిర్మాణాలు అనిపిస్తాయి.కానీ వాటి మూలల నుంచి ఒక సరళరేఖ గీస్తే అవన్నీ కలిసి నైలు నది  డెల్టాని రెండుగా చీల్చుతున్నట్టు కనుక్కున్నారు.వెంఠనే అలియన్ థియరిస్టులు ""Here is what really happened: A couple of aliens, flying high enough over the Earth to be able to see where the Nile Delta's origin is, easily saw what orientation the pyramid would need to be in order to have its diagonals lie on those two lines."" అంటూ ఎలియన్సు పేరు మీద హడావిడి చేస్తారు.ఒక్క పిరమిడ్సు మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలో ఈనాడు ప్రాచీనమైన ఆన్ని నిర్మాణాలనీ పరిశోధించిన వారందరూ చెబుతున్నది ఒకటే మాట - "ఇవేవీ అనాలోచితంగా కట్టిన నిర్మాణాలు కావు,పైగా ఏ నిర్మాణమూ దానికది విడి నిర్మాణం కాదు.అన్ని నిర్మాణాల వెనకా ఒక ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక ఉంది.ఏ నిర్మాణం ఏ ప్రాంతంలో ఎంత వైశాల్యంలో ఏ విధమైన ఆకారంతో కట్టాలి అని నిర్ధారించుకుని చేసిన సామూహిక నిర్మాణాలు.ఏ ఒక్కదాన్నీ విడిగాచూస్తే ఎందుకు కట్టారో అర్ధం కాదు.అన్నింటినీ కలిపి అర్ధం చేసుకుంటేనే అసలు కారణం తెలుస్తుంది." అని.నిజమైన జిజ్ఞాసువులు ఈ సూడోసైన్సుగాళ్ళని పట్టించుకోకుండా పరిశోదనలు సాగిస్తున్నారు గనకనే సైన్సులో ఈ కొంచెం పురోగతి కనిపిస్తున్నది.అయితే ఈ మధ్యనే వాళ్ళకీ సూడోసైన్సుగాళ్ళని పట్టించుకోకపోవడం వలన జరుగుతున్న ప్రమాదం తెలుస్తున్నది.కొందరు ఈ సూడోసైన్సును ఖండిస్తూ ముందుకి వస్తున్నారు.

     Eric Cline succinctly explains this in his review, noting "pseudoarchaeologists cannot accept the fact that the mere humans might have come up with great innovations such as the domestication of plants and animals or built great architectural masterpieces such as the Sphinx all on their own; rather, they frequently seek or invoke divine, or even alien, assistance to explain how these came to be." archaeologist Jeb Card points out, as does Feder, that the origins of this idea lay in Victorian mysticism and Theosophy, a movement that "blended hermetic magic, spiritualism, Western curiosity abut Eastern religion, colonial racism, and misconceptions of evolution into a worldview of root races, lost continents, and ascended masters who originated on Venus or other worlds."Andrew Collins' book Göbekli Tepe: Genesis of the Gods, reviewed by archaeologist Eric Cline, deals with the Neolithic site in Turkey that Collins tries to connect to the biblical Garden of Eden by treating the Bible as incontrovertible fact.Unfortunately, tales of ancient aliens and extraordinary humans creating the Pyramids as a communication device are often more fascinating than slow cultural change.  Archaeologists need to find a way to showcase the humanity of the past and get across the idea that ancient humans were intelligent, capable, and innovative -- that those of us alive today are the product of that long history of innovation, and that we are continuing the tradition of our early ancestors by inventing cars, computers, and, yes, even pseudo scientists.

     ఈ సూడోసైంటిస్టుల మరొక దినకృత్యం ఇప్పుడు సైన్సు కనుక్కుంటున్నవన్నీ బైబిలు అబద్ధాలను రుజువు చేస్తున్నా సరే తిరగేసి మరగేసి  బైబిలు యొక్క శాస్త్రీయతను నిలబెట్టటం.వీళ్ళ అండతో క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు క్రైస్తవేతర మానవ సమూహాలు పూజించే దేవుళ్ళు తాము చెబుతున్న గ్రహాంతరవాసులు మాత్రమేననీ ఆయా సంస్కృతుల ప్రజలు అజ్ఞానం చేత వాళ్లని పూజిస్తున్నారనీ చెబుతారు.అలా చెప్పటం వవతలివాళ్ళని సిగ్గుపడేలా చేసి తమ మతంలోకి రప్పించుకోవటానికే!అలా చెప్పకపోతే ఆయా సంస్కృతులు తమకన్న గొప్పవి అని ఒప్పుకోవలసి వస్తుంది.అప్పుడు మేము మీకన్న గొప్పవాళ్లం,మాలోకి వస్తే మీరూ గొప్పవాళ్ళు అయిపోవచ్చునని చెప్పటం కుదరదు కదా!

     ఈ క్రైస్తవ మత ప్రచారకుల డాంబికాలు ఎక్కువకాలం నిలబడవు గానీ అసలు ప్రాచీన కాలంలోని ప్రజలు ఆధునికులం అని చెప్పుకుంటున్న మనకి సాధ్యం కాని స్థాయిలో సాంకేతికతని ఉపయోగించి అంతటి బృహన్నిర్మాణాలని ఎట్లా నిర్మించగలిగారు?మానవ సమాజం ఒక తరం కన్న మరొక తరం వృద్ధిని సాధిస్తూ కదులుతుందని అనుకుంటున్న మన నమ్మకాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ వెనుకటి కాలం వాళ్లు సాధించినవాటిని చూసి ఆశ్చర్యపోవడమే తప్ప సాధించలేని తక్కువ స్థాయిలో ఉండటాన్ని ఎట్లా అర్ధం చేసుకోవాలి?వాళ్ళ తర్వాత పుట్టినవాళ్ళం వాళ్ళనుంచి నేర్చుకున్నదానికి మనం కొంత కలుపుతూ వాళ్ళకన్న తెలివిగా ఉండటం సహజం కదా అని అమాయకత్వంతోనో అహంకారంతోనో ఆలోచిస్తే కుదరదు - వాళ్లు మనకన్న తెలివైనవాళ్లు అవడమూ నిజమే, మనం వాళ్ళకన్న తెలితక్కువవాళ్ళం అవడమూ నిజమే!

     ఈ ముడిని విప్పటానికి న్యూరాలజిస్టులు ఆర్కియాలజిస్టుల తవ్వకాల ద్వారా బయటపడిన మానవ కంకాళాల మీద చేసిన పరిశోధనలు పనికొస్తాయి.1.8 మిలియన్ల నాటి మానవ దేహాలలోని మెదడు ఇప్పటి మానవ దేహాలలోని మెదడు కన్న రెండింతలు పెద్దది!"The stone tools that have survived in the archaeological record can tell us something about the intelligence of the people who made them. Even our earliest human ancestors were no dummies" అని వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు.మొదట్లో అద్భుతమైన ప్రజ్ఞ కలిగివుండి పోను పోనూ ప్రజ్ఞ తగ్గిపోవడం అనేది ఇప్పటి ఆధునికులు చెప్తున్న జీవపరిణామవాదం ప్రకారం విచిత్రమైన విషయమే గానీ ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానులు చేసిన యుగవిభజనలో కనిపించేది ఇదే కదా!మొదటిదైన కృత/సత్య యుగంలో దేహపరిమాణంలో గానీ బుద్ధివిశేషంలో గానీ మానవులు సర్వోన్నతులై ఉంటారు, రెండవదైన త్రేతాయుగంలో ఔన్నత్యం కొంత తగ్గుతుంది,ద్వాపరయుగంలో ఔన్నత్యం మరింత తగ్గి కలియుగంలో శైధిల్యం తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది అని చెప్పారు కదా!

     ఈ పరిశోధనలు చేసినవారు మరొక విషయాన్ని కూడా చెబుతున్నారు.మిగిలిన అకడమిక్ న్యూరాలజిస్టులు కూడా ఆ విషయాన్ని నిర్ధారిస్తున్నారు.అదేమిటంటే, ఇప్పటి మానవులు మెదడుకున్న మొత్తం శక్తిలో చాలా తక్కువ శాతాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటున్నారు.కనీసం 50% వరకు ఉపయోగించుకోగలితే చాలు అన్ని రంగాలలో ఇప్పటికన్న ఎంతో మెరుగైన జీవితాన్ని గడుపుతూ శాస్త్రీయతలో ప్రాచీనులతో పోటీ పడగలిగే అవకాశం ఉంది.ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్పటివారు అవసరాన్ని బట్టి అవన్నీ నేర్చుకుని సాధించి మనకు వడ్డించిన విస్తరిని అందించారు.వారు మనకు ఇచ్చినదాన్ని కూడా సరైన పద్దతిలో ఉపయోగించుకుని సుఖపడటమే తెలియని స్థితిలో ఉన్న మనకు కొత్త విషయాలని కనుక్కోవడానికి ఉత్సాహం ఎక్కణ్ణుంచి వస్తుంది?వాళ్ళు అన్నీ అమర్చిపెట్టడం వల్ల కొత్తవి కనుక్కోవాల్సిన అవసరమూ లేదు.మిగిలిన ప్రపంచం సంగతి ఎలా ఉన్నా ఒకనాడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని కలయదిరిగి ఈరోజు భూమి మీద విభిన్నమైనవిగా కనిపించే అసంఖ్యాకమైన సంస్కృతులని ప్రభావితం చేసిన అఖండ ప్రజ్ఞానిధులు పుట్టిన భారతదేశంలోని ప్రజలలో కనిపించే నిస్తబ్దతకి విద్యార్ధులలో బుద్ధిని వికసింపజేసే విషయాలు లేని బానిసగొట్టు విద్యావ్యవస్థయే ముఖ్యమైన కారణం!

     బ్రిటిషువాళ్ళ వలస దేశాల్లో కొంచెం ముందువెనకలుగా మనతోపాటు స్వతంత్రం తెచ్చుకున్న ఇతర దేశాలలో మొదట చేసినది ఇంగ్లీషువాళ్ళు నాశనం చెయ్యాలని చూసిన తమ జాతీయతని నిలబెట్టుకునే గట్టి ప్రయత్నాలు చెయ్యడం.మన దేశంలో జరిగినది మాత్రం అందుకు పూర్తి వ్యతిరేకం - స్వతంత్రం రాకముందు కన్న వచ్చాక బ్రిటిషువాళ్ళ పట్ల ఆరాధన ఇంగ్లీషు భాష పట్ల బానిసత్వం పెరిగాయి!ఒక ముండలముఠాకోరువెధవ స్వతంత్రభారతప్రప్రధమప్రధాని స్థానంలో ఉండి తన పేరుని దేవానంద ధర్మానంద కౌశాంబి అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడి డి.డి.కౌశాంబి అనీ శ్రీపాద అమృత డాంగే అన్న వినసొంపైన చక్కని పేరుని మడతలు వేసి యస్.ఏ.డాంగే అనీ చెప్పుకున్న ఈదేశంలోఏముందినాబొంద గాళ్ళని విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీఠాధిపతులుగా నియమించి వాళ్ళచేత పరమ పాషండాలతో నిండిన అబద్ధాల చరిత్రని రాయించి పిల్లల చేత చదివించాడు!తెల్లగా పుట్టినవాళ్ళంతా ఆర్యులు నల్లగా పుట్టినవాళ్ళంతా ద్రవిడులు, ఆర్యులు ఎక్కడినుంచో వచ్చి ఇక్కడున్న స్థానికులైన ద్రవిడుల్ని అణగదొక్కి తమ సంస్కృతిని రుద్దేశారు అని ప్రజలని చీల్చడానికి రాస్తున్నవి అబద్ధమని తెలియకనే రాశారా రొమిల్లా ధాపర్ లాంటివాళ్ళు?పక్కనుంచి అంబేద్కర్ చెప్తూనే ఉన్నాడు కదా ఇవన్నీ అల్లికలూ కుట్టుపనులూ అని!ప్రపంచమంతటికీ మేమే సంస్కృతిని నేర్పామనటం సాంస్కృతిక దురహంకారం అనే అజ్ఞానులకి అరేబియాలో బయటపడుతున్న ప్రాచీన కాలపు గణేశ విగ్రహాలూ రష్యా శాస్త్రవేత్తలు దక్షా మ్యాప్ అని పేరు పెట్టుకున్న శిలాఫలకాలూ కనపడటం లేదా?విదేశీయులే "ప్రపంచంలోని సమస్త నాగరికతలకూ భారతదేశమే మాతృస్థానం!" అని బల్లగుద్ది చెప్తుంటే మన వెనకటి తరాల వాళ్ళ గొప్పని మనం గుర్తు చేసుకోవడం కూడా సాంస్కృతిక దురహంకారం అంటూ మనవాళ్ళకి గ్రీకులు చెప్పేవరకూ రాశుల గురించి తెలియదు లాంటి చెత్తవాగుడు వాగడం ఏ  రకం తెలివి?

     ప్రాచీన భారతీయ మేధావుల గొప్పదనాన్ని ఒప్పుకోలేని వాళ్ళు ఆయా నాగరికతలు అక్కడి స్థానికుల బుద్ధివిశేషం ఏమీ లేకుండా వారికి నాగరికతని భారతీయులు పరిచయం చెయ్యడం వల్లనే వాళ్ళు అలా ఉన్నారనడం హిందువుల అహంకారం అంటున్నారు గానీ చాలా కాలం నుంచీ ప్రపంచమంతటా జరుగుతున్న పరిశోధనా ఫలితాలు ఈ మధ్యనే స్పష్టమైన రూపం దాలుస్తూ పైకి విభిన్నమైన అనేక నాగరికతలు లోనారసి చూస్తే అన్నింటిలోనూ ఏకాత్మకతను చూపిస్తున్నాయనీ ఇవన్నీ ఒకే మూలం నుంచి రావడం వల్లనే  ఆ పోలికలు సాధ్యపడినాయనీ సూచిస్తున్నాయి.మీదుమిక్కిలి ఈ ఏకాత్మకతను ప్రదర్శించే లక్షణాలు ఆర్య-ద్రవిడ సిద్ధాంతులు పులిమినట్టు బయటినుంచి వచ్చినవారు రుద్దితే రుద్దించుకున్నట్లు గాక అవి ఆయా ప్రాంతాల నాగరికతలో విదేశీయమని ముద్రవేసి లాగిపారెయ్యలేనంత ఆత్మీయమైనవి అయిపోయాయనేది తెలుస్తున్నది
     ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాచీన కాలపు భవనాల నిర్మాణంలో T-Grooves అనే ఇనుప పరికరాలు కనిపిస్తున్నాయి.ఆ కాలపు నిర్మాణ కౌశలం ఎంత గొప్పదంటే సిమెంటు వాడకపోయినా అంత పెద్ద రాళ్ళు లెగో బ్రిక్స్ కన్న కుదురైన పద్ధతిలో అమరిపోయి ఇంత సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత కూడా చెక్కు చెదరకుండా నిలబడి ఉన్నాయి.Tiahuanaco, Ollantaytambo, Koricancha, Mesopotamia, Egypt, Cambodia వంటి ప్రాంతాలు కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ సాంకేతికతలో ఎంత దగ్గిర పోలిక ఉందో!అందుకే పరిశోధకులు విస్మితులవుతున్నారు,కానీ భారతదేశపు వాస్తుశిల్పకళలో ఇది సామాన్యమైన విషయం.దాదాపు ప్రాచీన కాలపు అన్ని హిందూ దేవాలయాలలోనూ ఈ పనిముట్టును చాలా విరివిగా వాడారు.మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాలలో చెదురు మదురుగా కనబడి భారతదేశంలో విరివిగా కనఫడటంలోని అర్ధమేమిటి?మొదట ఇక్కడివారు ఈ సాంకేతికతని కనిపెట్టి అనుభవం మీద రాటుదేలి ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా కొన్ని సమూనాలు నిర్మించి అక్కడివారికి పరిచయం చేశారని కాదా!

     పిరమిడ్లు అనగానే మనకు ఈజిప్టు మాత్రమే గుర్తుకొస్తుంది.కానీ ఇవి చాలా ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి.కొన్ని ఖగోళ సంబంధమైన విషయాలను తమ నిర్మాణంలో ఇముడ్చుకుంటే కొన్ని ఆ ప్రాంతం యొక్క భౌమాయస్కాంత శక్తిపాతాన్ని ప్రభావితం చేసే విధంగా నిర్మించబడ్డాయి.భారతదేశంలోనూ ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాచీన నాగరికతలు వెల్లి విరిసిన ప్రాంతాలలోనూ అరచేతి ముద్రల అలంకరణ కనిపిస్తుంది.అరచేతిని రంగులలో ముంచి రాతిమీద అద్దడం నుంచి అరచేతినే రాతిమీద ఉంచి చుట్టూ రంగులను వెదజల్లడం వరకు ఎన్నో రకాలైన పద్ధతులలో ఈ హస్తముద్రలని వాడుకున్నారు.దీని అర్ధం యేమిటో యెవరికీ తెలియడం లేదు గానీ నా వూహ ప్రకారం వాటిని రూపు దిద్దినవారు "కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ" శ్లోకంతో దినచర్యను ప్రారంభించే సనాతన ధార్మిక సంప్రదాయంలో అరచేతికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను సూచిస్తున్నారు.

     ఇవి కాలక్షేపానికో  యధాలాపంగానో చేసినవి కావు.అసలు ప్రాచీన కాలంలోని ఏ ఒక్క నిర్మాణమూ అర్ధం లేనిది కాదు,ఇంతమంది పరిశోధకులు ఇంతకాలం పాటు శ్రమించినా ఇది ఇక్కడ అనవసరమని తీసి పక్కన పెట్టలేకపోతున్నారు.స్వస్తిక చిహ్నాన్నే తీసుకోండి - ఇపుడది నాజీ హిట్లర్ వాడడం వల్ల జర్మన్లకి ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది.కానీ ప్రాచీన కాలపు యూరోపియన్ సంస్కృతికి సంబంధించిన Etruscan, Greek, Roman, Gaul, Celt నాగరికతకి చెందిన శిధిలాలలో స్వస్తిక చిహ్నం కనబడుతుంది.స్వస్తిక చిహ్నం పుట్టినది హిందూమతంలోనే అనీ పైన చెప్పుకున్న నాగరికతలు హిందూమతం నుంచి ప్రేరణ పొందినవేననీ ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కరలేదు కదా!
     ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్లలో స్ఫింక్స్ అనే రూపం ఉంది.దీని ప్రత్యేకత నృసింహావతారమూర్తిలోని సింహం తలతో ఉన్న మానవ రూపంలా సింహం దేహానికి మనిషి తలను అతికించినట్టు ఉండటం.మన పౌరాణిక సాహిత్యంలో కామధేనువు రూపచిత్రణ కొంచెం పత్యేకంగా ఉంటుంది.తోక ఆవుతోకలా కాక నెమలి పింఛంలా ఉంటుంది.మిగిలిన దేహం అంతా చూడచక్కని ఆవు - అయితే తల మాత్రం మానవస్త్రీది!ఇక్కడ కామధేనువుకి స్త్రీముఖం ఉంటే అక్కడ స్ఫింక్స్ అనే రూపానికి పురుషుడి ముఖం ఉంటుంది.అంటే ఇవి స్త్రీ పురుష తత్వాలకి సంబంధించిన ద్వంద్వాలు - ఏ సంస్కృతి దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో అక్కడ  ఆ మూర్తి ప్రముఖంగా ఉంది.ప్రపంచంలోని అన్ని చోట్లా మనం భద్రకాళి అని పిలుచుకున మూర్తి వలె నాలుక బయటికి చాపిన ఉగ్రమూర్తులు కనబడుతున్నాయి.అర్ధం తెలియనివాళ్ళకి ఇది భయోత్పాతాన్ని కలిగించే డెవిల్ వర్షిప్ అనిపిస్తున్నది,కానీ వాటిని అర్ధం చేసుకోవాలంటే భారతీయ సంస్కృతిని అర్ధం చేసుకోవాలి.దుష్టులని భయపెట్టడం వల్లనే శిష్టులని రక్షించగలగడం అనే రహస్యం వాటిలో ఇమిడివుంది గనకనే ప్రపంచమంతటా వాటిని గౌరవిస్తున్నారు,పూజిస్తున్నారు!

     ఇంకా విశేషం యేమిటంటే, ప్రాచీన కాలంలోని పూజారి వ్యవస్థ అన్ని నాగరికతలలోనూ ఒక్కలాగే ఉంది.మొత్తం సామాజిక జీవితంలో అతనికున్న ప్రాధాన్యతా సామాజికుల నుంచి అతనికి లభించే గౌరవాలూ వేషధారణా ప్రవర్తనా అన్నీ ఒక్కలాగే ఉండడమే కాకుండా అవి భారతదేశపు ఆలయ పూజారుల వ్యవస్థను పోలి ఉన్నాయి.ప్రపంచ నాగరికతల మధ్యన ఉన్న అన్ని పోలికలలోనూ ఈ ఒక్కటి చాలు అవన్నీ హిందూమతం అని వాళ్ళు పేరు పెట్టిన సనాతన ధర్మమే అత్యంత ప్రాచీనమైనదే కాక అత్యంత ప్రభావశీలమైనది కూడా అని నిరూపించడానికి!
     అసలైన అద్భుతం యేమిటంటే మిగిలిన ప్రాంతాలలో చెదురుమదురై కనబడుతున్న ఆ కొన్ని నిర్మాణాలలోని విస్మయపరిచే సాంకేతికత భారతదేశంలోని ప్రాచీన కాలపు ఆలయాల నిర్మాణంలొ అతి సామాన్యమై గోచరిస్తున్నది. వెయ్యి స్తంభాల గుడిలో స్తంభాలని ఎప్పుడయినా లెక్కపేట్టారా?ఖచ్చితంగా వెయ్యి స్తంభాలు లెక్కకి రావు! వెయ్యి స్తంభాలు ఉన్నాయి, కానీ మీకు కనపడటం లేదు అంటే నమ్ముతారా!ఇంద్రజాలమో మహేంద్రజాలమో కాదు,అది వారి నిర్మాణ కౌశలం!మీరు గోడల్ని పరిశీలించి చూస్తే ఇటుకలుగా వాడిన రాళ్ళకి మధ్యన గాడులు కనిపించక అది ఏకశిలానిర్మాణమేమో అనిపిస్తుంది.కానీ కాదు.వాళ్ళు రాతి ఇటుకల్ని ఇప్పటి లెగో బ్రిక్స్ కన్న ఎంతో సంక్లిష్టమైన అమరికలతో చెక్కి ఒకదానిలో ఒకటి ఇరికించితే మీరు చూస్తున్న ఏకాండశిలానిర్మాణం అనిపించే ఆలయం తయారైంది!ఇక్కడ ఇంకొక విశేషం యేమిటంటే,అన్ని ఆలయాలలోనూ గోడల మీద దేవతాప్రతిమలతోనో నృత్యభంగిమలతోనో అలంకరించితే ఇక్కడ విచిత్రమైన ఆకారాలతో అలంకరించారు,ఎందుకంటారూ!అవి వాళ్ళు రాళ్ళని తొలచడానికి ఉపయోగించిన పనిముట్లు!ఈ ఆలయంలోనే కాదు దాదాపు ఎలా కట్టారో తెలియడం లేదని అనిపించే ప్రతి ఆలయంలోనూ తాము కట్టిన సాంకేతికతను గురించి క్లూలు ఇస్తూనే ఉన్నారు.ఇంత తెలివైనవాళ్ళూ ఇటువంటి సాంకేతికతని ప్రదర్శించినవాళ్ళూ మానవులే కదా!మిగిలిన చోట్ల కూడా ఆయా నిర్మాణాలని కట్టినవాళ్ళు వీళ్లే కాకూడదా?ఈ కాస్త కోసం ఎలియన్సు రావాలా!
     ప్రతీ ఆలయంలోనూ ఆ అలయానికి మాత్రమే అమరేటట్టు ఒక ప్రత్యేకతను చూపించడం,ఆ ప్రత్యేకతను మరే ఆలయంలోనూ వాడకపోవటం అనే ఇక్కడి వారి ధోరణి వల్లనే ప్రపంచంలోని అన్ని నిర్మాణాలూ కొన్ని పొలికల్నీ కొన్ని తేడాల్నీ చూపిస్తున్నాయి!భూమి మీద విసిరివేయబడినట్లు కనిపించే ప్రాచీ కాలపు కట్టడాలు ఏవీ అనుకోకుండా కట్టినవి కాదనీ వాటన్నిటి వెనకా ఖచ్చితమైన పరస్పరాధారితమైన విషయాలు ఉన్నాయనీ శాత్రవేత్తలు ఒప్పుకుంటున్నారు.ఉదాహరణకి ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్లలో పెద్దదైన గిజా పిరమిడ్ బరువు 5,955,000 టన్నులు.దీనిని 10^8తో హెచ్చిస్తే భూమి యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది!దాదాపు ప్రతి నిర్మాణంలోనూ కనబడుతున్నఇలాంటి విశేషాల్ని గమనించిన ఒక శాస్త్రవేత్త "I can’t help to wonder if there is a slight chance that somehow, ancient cultures all over the world were connected, either through a global consciousness, or another global phenomenon that helped point them in a single direction, which resulted in the construction of countless ancient sites that look alike as if it was a construction process on a global scale.Almost as if every single culture on our planet felt the need to place monuments such as the pyramids, the Stonehenge, Teotihuacan and other incredible places in specific locations.What these ancient civilizations did was create a pattern, a pattern that we today are identifying and connecting, forming a massive puzzle, piece by piece." అని భావిస్తున్నాడంటే ఆశ్చర్యంగా లేదూ!ఈ రకమైన పరస్పరాశ్రితమైన సంబంధాల్ని మానవజాతి ప్రభవించిన మొట్టమొదటి రోజుల్లోనే గుర్తించి చాలా ముందుగానే గణితశాస్త్రం, ఖగోళశాస్త్రం, లోహవిజ్ఞానశాస్త్రం వంటివాటిలో జ్ఞానరాశిని పెంచుకుని అందరికీ పంచి వసుధైవకుటుంభభావనని గురించి చెప్తున్న సనాతన ధార్మికులకి కాక వీటిని నిర్మించే మేధస్సు ఇంకెవరికి ఉంటుంది?

     పెరూ లోని నాజ్కా ఎడారిలో భూమి మీద అతి పెద్ద పరిమాణంలో నేలమీద గియ్యబడిన కొన్ని చిత్రాలు సామాన్యప్రజలనే కాక పరిశోధకులని కూడా విస్మయపరుస్తున్నాయి.Salisbury పొలిమేరలో ఉన్న Stonehenge నిర్మాణాన్ని కూడా మిధ్యావాదులు గ్రహాంతరవాసులకి దఖలు పర్చేశారు గానీ పరిశోధకులు అంగీకరించడం లేదు.Erich von Däniken అనే  స్విస్ మేధావి అది సౌరమండలం యొక్క నమూనా కావచ్చునని ప్రతిపాదించాడు.అసలు పరిశోధకులు వాటిలో కనబడుతున్న రేఖాగణిత విషయాలనీ ఖగోళ సంబంధమైన విషయాలనీ గమనించి గభాల్న వాటిని గ్రహాంతరవాసులకి అంటగట్టే సాహసం చెయ్యడం లేదు గానీ మిధ్యావాదులు మాత్రం గ్రహాంతరవాసులకి దఖలు పర్చేశారు.అంతేకానీ అత్యంత ప్రాచీన కాలంలోనే గణితశాస్త్రాన్నీ ఖగోళ శాస్త్రాన్నీ స్వాధీనం చేసుకున్న భారతీయ విజ్ఞానుల ప్రమేయాన్ని ఎవరూ ప్రస్తావించడం లేదు.అయితే ఈ సందేహాన్ని పరిశోధకుల ముందు ఉంచినప్పుడు వారూ కొట్టిపారెయ్యడం లేదు.అసలైన విషాదం ఏమిటంటే ఆ ప్రాంతంలో అధికారం చలాయిస్తున్న ప్రభుత్వాలు ఆ రకమైన ఫలితాలని తొక్కిపెట్టేస్తున్నాయి. 
     మహాభారతంలో యుద్ధకాండకు ముందు వచ్చే భూపర్వంలో ఒకచోట భూమి నిర్జీవమైన రాళ్లూ మట్టీ కలిసిన గోళం కాదనీ అది కూడా ప్రాణియేననీ చెబుతూ దానిని పరమాత్మ స్వరూపంగా గుర్తించితే పాపకర్మలు చెయ్యడం తగ్గుతుందనే సూత్రీకరణ ఒకటి ఉంటుంది - ఈ రోజున స్వార్ధపరులైన కొందరు మానవుల భోగలాలసత కోసం భూమిని కుళ్ళబొడుస్తున్నది అది కేవలం మట్టిదిబ్బ అనే చిన్నచూపు వల్లనే కదా!ఎన్నిసార్లు గడ్డి పెట్టినా తెలుగులో మంత్రాలు చదవలేదని బూతులబుంగ తెలుగులో కుళ్ళిచచ్చే కూష్మాండం గాళ్ళకి వాళ్ళు అలా ప్రవర్తించడం వల్లనే హిందువులు మరింత ధృఢమవుతున్నారని తెలియడం లేదు - అది వాళ్ళ కోడిమెదడు తెలివి.వాళ్ళ యేడుపుని ఆరున్నొక్క రాగం స్థాయికి పెంచేలా ఒక్క భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచమంతటా హిందూధర్మం బలం పెంచుకుంటున్నది!కేవలం అరగంట వ్యవధిలో 13 మైళ్ళ కైవారంలో నిర్దుష్టమైన అన్ని వివరాలతో సమగ్రమైన రూపంతో కనబడిన ఓరెగాన్  శ్రీచక్రం దైవం హిందువులకి ఇస్తున్న సూచన - "మీరు ఒక్క అడుగు వేస్తే నేను మిమ్మల్ని పది అడుగులు నడిపిస్తాను.తొలి అడుగు వెయ్యడమే మీ వంతు.మిగిలినది నా వంతు!" అని పూరించిన పాంచజన్య శంఖధ్వానం అది. వినబడటం లేదా?


Hinduism is rasing, raising, raising!!!