Tuesday, 9 May 2017

ప్రతి యేడూ ముస్లిములు స్మరిస్తున్న ముబాహలా చాలెంజి నిజంగా ప్రవక్త యొక్క విజయమేనా!అది విజయమేనని ఎట్లా నిర్ధారించాలి?ప్రవక్త కుటుంబం మొత్తం ఆ చాలెంజి ప్రకారమే అంతమైపోయింది గద?!

          ఈ వరసలో నేను ఒక భాగం చివరి ప్రస్తావనతో అరొక భాగాన్ని యెత్తుకుంటున్నాను.ఆ లెక్క ప్రకారం మక్కాలోని కాబా గుడి చరిత్రా,దాని చుట్టూ సంవత్సరాని కొకసారి హిందువుల తీర్ధయాత్రని అనుకరిస్తూ చేస్తున్న హజ్ యాత్రా లాంటి మెయిన్ టాపిక్ ఎత్తుకోవాలి.కానీ ఒక వర్గం వారే ప్రముఖంగా చెపుకుంటున్నప్పటికీ ముబహల చాలంజి గురించి కొంత విస్తారంగా చెబితే ముస్లిములకి తమ మతాన్ని స్థాపించిన మూలపురుషుడి నిజస్వరూపం స్పష్టంగా తెలుస్తుందని అనుకుంటున్నాను. మొదట అనుకున్న వరసలో ఇస్లామిక్ సాహిత్యం యొక్క ప్రధానస్రవంతిని మాత్రమే తీసుకుని ముఖ్యమైన విషయాలని మాత్రమే స్పర్శించాలనుకున్నాను.ఆ లెక్కన "మక్కా లోని కాబా గుడి యొక్క నిజమైన చరిత్ర","మోసగించి అంటగట్టితే తప్ప ఈ మతాన్ని ఎవరూ ఆదరించి అనుసరించలేని ఇస్లామిక్ భావజాలపు దుస్థితి!" అనే రెండు ప్రధానమైన విషయాలతో వ్యాసపరంపరని ముగించెయ్యాలనుకున్నాను.కానీ ముబహలతో పాటు మరికొన్నింటిని కొంచెం వివరంగా చర్చించితే సమగ్రత వస్తుంది - చేస్తే శుద్ధక్షవరమే చెయ్యమన్నారు పెద్దలు! 

          ముబహల చాలెంజి అనెది క్రీ.శ 631లో అనగా ఇస్లామిక్ హిజ్రా 10వ సంవత్సరంలో జరిగింది.అప్పటికి అహ్మద్ ఖురేషీ తనకి తను అంతిమఋషినని ప్రకటించుకుని 20 యేళ్ళు గడిచిపోయాయి!పుట్టిన కొద్దికాలానికే తల్లిని పోగొట్టుకుని నష్టజాతకుడు అని పేరు రావటంవల్లనో యేమో మిగిలిన ఆడవాళ్ళు ప్రేమగా చూదకపోవటం, ఆప్యాయత చూపించే తాత చిన్నతనంలోనే పోవటం కలిసి తర్వాత కాలంలో ప్రవక్త వేషంకట్టి అపారమైన సంపదనీ అంతులేని అధికారాన్నీ పొందిన అహ్మద్ ఖురేషీకి చిన్నతనం దుర్భరంగా గడిచి చదువుకోవడం కన్నా కడుపునింపుకోవడం ముఖ్యమైంది!ఖదీజా అనే క్రైస్తవ మతాన్ని పాటించే బానిసల వ్యాపారి దగ్గిర పనికికుదిరాడు - నేర్చుకున్న సమస్తం వినికిడి ద్వారానే.అనుచరులకి తెలిసే అనుసరించారు గాబట్టి వాళ్ళని తోడుదొంగలుగా భావించినా అమాయకులైన భక్తుల్నీ అసహాయులైన శత్రువుల్నీ మోసం చెయ్యడానికి గాను పొట్ట కోస్తే అక్షరమ్ముక్క రాకపోయినా వినికిడి జ్ఞానంతోనే అప్పటికి తన చుట్టూ జనాలు అనుసరిస్తున్న జుదాయిజం,సబాయిజం క్రైస్తవం లాంటివాటిని కాపీ/పేష్టు/జంబుల్ చేసీ వాళ్ళముందే నేను మీ మతంకన్నా మంచిమతాన్ని జనుక్కున్నానని పోజులు కొడితే యెవడు వింటాడు?బుర్రలో గుజ్జున్న ఏ గొట్టాంగాడూ వినడు కదా!

          ఎవరయినా యెదటివాడితో యెట్లాగయినా చేయించాలనుకున్న పనిని వాడు మంచిగా చెప్పినప్పుడు వినకపోతే యేం చెయ్యాలి?చెప్పినవాడు తన స్వార్ధంకోసం కాకుండా యెదటివాడి మంచికోసమే చెబితే మరోసారి మరింత వివరంగా చెప్పి చూస్తాడు - అప్పటికీ వినకపోతే వాడి ఖర్మనుకుని వొదిలేస్తాడు!అదే,చెప్పినవాడు యెదటివాడి ప్రయోజనం కోసం కాకుండా యెదటివాడి నుంచి లాభం ఆశిస్తే యెదటివాడు చేసేవరకు విసుగు లేకుండా వెంటపడి వేధిస్తాడు - అప్పటికీ వినకపోతే తన్నటానికీ చంపటానికీ కూడా వెనుకాడడు!క్రీస్తు శకం 7వ శతాబ్దంలో అహ్మద్ ఖురేషీ ఇతర్ల మీద పెత్తనం చెయ్యడం కోసం ఒక కొత్త మతాన్ని స్థాపించాలన్న శతకోటిలింగాల్లో ఒక బోడిలింగంలా మధ్యలోనే ఆగిపోకుండా తన వ్యక్తిగత మానసిక వాంచలను "ఆలాహ్" చెప్పినట్టు కలరు పులుముతూ కట్టుకధలు అల్లితే క్రీస్తు శకం 21వ శతాబ్దంలో కూడా వాటిని దైవప్రచోదితాలుగానే నమ్ముతున్నవాళ్ళ తెలివితేటల స్థాయి ఎక్కడ వున్నట్టు?అత్యద్భుతమైన సాంకేతిక విద్య గానీ అఖండమైన మేధాసంపత్తి గానీ అఖ్ఖర్లేక్కుండా కేవలం కామన్ సెన్సుతో ఆలోచించినా పచ్చి అబద్ధాలని తెలిసిపోయే తెలివితక్కువ విషయాల్ని కూడా అవి పూర్తి హేతుబద్ధమైమవని తాము నమ్మి ఇతరుల్ని నమ్మించడానికి వేలూ లక్షలూ కాదు కోట్లలో మిలియన్లలో ముస్లిం మేధావులు అనబదే ఒక విచిత్రమైన మానవసమూహం 1400 యేళ్ళ నుంచీ అహరహం శ్రమిస్తున్నదంటే వారిని అంతలా ప్రభావితం చేస్తున్నందుకైనా అహ్మద్ ఖురేషీని మెచ్చుకోక తప్పదు!


ముబహల చాలెంజి నిజంగా ప్రవక్త గెలుపునే సూచిస్తుందా?


          ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా అన్నట్టు తన గొప్ప కోసం బతుఇకుండగా ప్రవక్త కొన్ని అబద్ధాలు చెప్తే ఆ మతాన్ని అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు తమ గొప్ప కోసం మరికొన్ని అబద్ధాలు చేర్చారు - వెరసి మొత్తం ఇస్లామిక్ సాహిత్యమే అబద్దాల పుట్ట!వాటిలో ఒకటి ముబహల చాలెంజికి నజ్రన్ క్రైస్తవులు కట్టుబడకపోవటం వాళ్ళు ప్రవక్తకి భయపడటం వల్లనని తమకి తామే సర్ది చెప్పేసుకుని ప్రతి యేడూ పందగ చేసుకోవటం.ముబహల చాలెంజి చేసిన యేడాది లోపు అందులోని అబద్దీకులు చస్తారు అనే మాట నిజమై ప్రవక్తయే చనిపోయిన విషయాన్ని ఒప్పుకోకుండా నజ్రన్ క్రైస్తవులు చాలెంజిని తిరస్కరించారు గాబటి ప్రవక్త చావుకీ ముబహల చాలెనికీ సంబంధం లేదని వాదిస్తున్నారు.ఈ రెండు వాదనలూ తప్పేనని చెప్పడానికి నేను నా సొంత విశ్లేషణలు యేమీ చెయ్యడం లేదు.ఇస్లామికి సాహిత్యంలోనే ముస్లిం పండితులు కూర్చిన ప్రవక్త జీవిత చరిత్రలోని భాగాన్నే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను.

          For most of the Muslims, if not all, the challenge of mubahalah is one of the clearest of evidences that Islam is true. The challenge of mubahalah was given by Muhammad in A.D 631 (10 A.H.), when a Christian delegation from Najran visited Muhammad to discuss and debate with him about certain theological disputes. Muhammad’s responses to the questions were unsatisfactory to Christian delegation. As a result, Muhammad challenged Christians to participate in a curse prayer wherein the party which supports falsehood would die and their families would perish. It is interesting to note that time period for this curse to be effective is not mentioned in the Quran but scholars say it usually happens within a year. However, Christians refused to participate in such curse prayers. This incident for most Muslims is one of the clearest evidences that Islam is true.

          కానీ ముబహల చాలెంజి అవసరం అయ్యేటంత ముఖ్యమైన చర్చలో మొదటి రోజున జరిగిన విషయాన్ని కొంచెం వివరంగా పరిశీలించి చూస్తే ముస్లిం పండితులు ఉటంకించిన ఉల్లేఖనల్ని యధాతధంగా అర్ధం చేసుకున్నప్పటికీ ప్రవక్త నజ్రన్ క్రైస్తవులు అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పటంలో దారుణంగా విఫలమయ్యాడనేది తెలుస్తుంది.నజ్రన్ క్రైస్తవులు గట్టిగా పట్టుబట్టినది జీసస్ క్రీస్తు యొక్క దైవత్వం గురించి,అయితే, ఇంత కీలకమైన సన్నివేశంలో గాబ్రియేలు ద్వారా ఆల్లాహ్ ప్రవక్తకి యేమి చెప్పాడనేది వింటే ప్రవక్తగారి దుస్థితికి జాలీ నవ్వూ ఒకేసారి వస్తాయి!విచిత్రం యేమిటంటే,క్రస్తవ మత సాహిత్యంలో గాబ్రియేలు పాత్రకి  యెంతో ప్రాముఖ్యత  ఉంది,అయినప్పటికీ  ఆ గాబ్రియేలు మానవులకి కనబడి దైవ సందేశాన్ని అందించే సన్నివేశాలు నాలుగే నాలుగు.ఆ నాల్గింటిలో ఆఖరుది మరియకి కనబడి క్రీస్తు జననం(పురుష సంపర్కం లేకుండా దైవపుత్రుడు ఆమె గర్భంలో ప్రవేశించటం) గురించి చెప్పే సన్నివేశం.మరి అహ్మద్ ఖురేషీని సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ అంత్మిమఏఋషిగా ఆశీర్వదించి పపంపటం నిజమే అయితే గాబ్రియేలు మరియాకి తను చెప్పిన సందేశాన్నే ప్రవక్తకీ చెప్పి ఉండేవాడు కదా!ఆడలేని సాని మద్దెల వోదన్నట్టు దొరికిపోయిన దొంగలా అప్పుదే పరువు నిలబెట్టుకోవటం కోసం ముబహల ప్రకటించాడు,

          Muhammad’s responses were quite unsatisfactory and unimpressive to any Biblically educated person. For example, Muhammad tried to explain away the importance of the virgin birth of Lord Jesus Christ by saying:Surah 3:59 “Lo! the likeness of Jesus with Allah is as the likeness of Adam. He created him of dust, then He said unto him: Be! and he is.” However, the Holy Bible had explained the difference between Adam and Lord Jesus Christ. So, the Christians could not have accepted that argument though it may have impressed some Muslims who were not knowledgeable in the Holy Bible. 

          At the end of the discussions,the prophet demands the two sides engage in Mubahala.The Christians returned to the place where thay are staying as it was the end of the day also.Their leader al-Sayyid advised them by saying,"If he challenges us with his people,we accept the challege for he is not a prophet;but if he challenges us with his family in particular we don't challenge him,for he is not going to put forward his family unless he is truthful."

          It was on the morning of 24th Dhul of Hijrah that Muhammad emerged at the appointed time.He brought only selected members of his family, carrying Husayn in his arm with Hassan holding his hand,followed by fatima and Ali.In debates invoking mubahala, each side would bring the most informed men. According to Islamic reports the Christians of Najrān were surprised when they saw "Ali, Fatima, Hasan and Husayn" accompanying Muhammad.[3] Shia Muslims regard this event proving they are the "Ahl al-Bayt" mentioned in Quran.

          He offered to do the Ancient Arabic tradition Muhabala,where each conflicting party should cover themselves, and together all parties ask God sincerely to destroy and inflict with curses on the lying party and their families.Surah 3: 61 “But whoever disputes with you in this matter after what has come to you of knowledge, then say: Come let us call our sons and your sons and our women and your women and our near people and your near people, then let us be earnest in prayer, and pray for the curse of Allah on the liars.” Then the Christians consulted each other and Abdul Haris,very learned among them talked out of carrying Mubahala.The Christians refuesd to say "amen!" to the pronounced Mubahala recitation by the Prophet! So Muhammad gave them two alternatives - either to convert into islam or to pay Jizya.The Christians accepted to pay Jizya and the transactiion was very profitable fr musli,s.

          యే గాబ్రియేలు అయితే తనకి ఆల్లాహ్ నుంచి సనదేశాలు తీసుకొస్తూన్నాడని అహ్మద్ ఖురేషీ గొప్పలు చెప్పుకున్నాడె ఆ గాబ్రియేలు తను క్రైస్తవులకి ఏమి చెప్పాడో దానినే ఇతనికీ చెప్పలేకపోవడం అనే పాయింటు బుర్రకి తగిలితే చాలు 1400 సంవత్సరాల నుంచీ ఇస్లాం యొక్క సారం సర్వశక్తిమంతుడైన ఆల్లాహ్ నుంచి వచ్చిందని నమ్ముతున్నవాళ్ళు పిచ్చిపుల్లయ్యలు అని తెలుసుకోవటానికి. క్రైస్తవులు ఒప్పుకుని అనుసరించటానికి ముందే వీళ్ళు నా కుటుంబం అని ప్రదర్శించి చూపించి మరీ ఆ చాలెంజికి తను కట్టుబడ్డాడు,క్రైస్తవులు ఆమెన్ చెప్పి ఒప్పుకుని ఉంటే వాళ్ళు కూడా దాని పరిధిలోకి వచ్చి ఉండేవాళ్ళు - వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు గాబట్టి అది వాళ్ళని యేమీ చెయ్యలేదు. ప్రవక్త తనని తను చాలెంజికి పణం పెట్టుకోవడంతో అతన్నీ అతని కుటుంబాన్నీ పగవాడికి కూడా రాకూడదనిపించే హృదయవిదారకమైన చావుల్తో బలి తీసుకుంది - అతను చెప్పీనవి అబద్ధాలు అని రుజువు చేసింది!

          Muhammad died on 11 AH (or AD 9 June 632) with incurable pain. Not only that Muhammad died approximately in a year, he died a painful death. Read the following hadith.Sahih Bukhari Volume 5, Book 59, Number 713: “Narrated Ibn Abbas:'Umar bin Al-Khattab used to let Ibn Abbas sit beside him, so 'AbdurRahman bin 'Auf said to 'Umar, "We have sons similar to him." 'Umar replied, "(I respect him) because of his status that you know." 'Umar then asked Ibn 'Abbas about the meaning of this Holy Verse:– "When comes the help of Allah and the conquest of Mecca . . ." (110.1) Ibn 'Abbas replied, "That indicated the death of Allah's Apostle which Allah informed him of." 'Umar said, "I do not understand of it except what you understand."Narrated 'Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison."Point to be noted: According to Ibn Hajar “what is known by experience is that one who takes part in Mubahalah to support falsehood will not survive its first anniversary” and Muhammad who cursed the Christian delegation died approximately in a year. Does it not raise serious questions on Muhammad's claim be a true prophet even by Islamic criteria?Not only that Muhammad died in a year, the people he identified as his family also had tragic deaths.

          Within six months after the death of Muhammad, Fatima too died. The reason for Fatima’s death are debated between Sunnis who have difficulty in accepting that the ‘second righteous caliph’ Umar caused the death and Shias who argue that it was Umar who violently entered the house of Fatima by breaking the door which fell upon her. This not only aborted her unborn child (she was carrying at that time) but also caused enough injuries which later led to her death.History of al-Tabari, Volume 9 page 187,  gives us circumstantial evidence that the Shia version is correct.Although the timing is not clear, it seems that Ali and his group came to know about Saqifa after what had happened there. At this point, his supporters gathered in Fatimah's house. Abu Bakr and Umar, fully aware of Ali's claims and fearing a serious threat from his supporters, summoned him to the mosque to swear the oath of allegiance. Ali refused, and so the house was surrounded by an armed band led by Abu Bakr and Umar, who threatened to set it on fire if Ali and his supporters refused to come out and swear allegiance to Abu Bakr. The scene grew violent and Fatimah was furious. For details see Ansab Ashraf, by al-Baladhuri in his, v1, pp 582-586; Tareekh Ya'qubi, v2, p116; al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20.Irrespective of the reason for Fatima’s death, the fact is that Fatima too died in 11 A.H- a year after the challenge of Mubahalah. Tragic that a young woman should have such a terrible death but we should not forget about the Mubahalah!

          ఇవ్వాళ తండ్రి చచ్చిపోయిన మరుక్షణమే సంతకాల సేఅకరణ చేసి ముఖ్యమంత్రి పీఠం యెక్కాలనుకున్నాదని ఒక రాజకీయవాదిని అసహ్యించుకుంటున్నాం,కానీ అప్పటివరకు భగవంతుడి చేత ప్రపంచానికి సన్మార్గం చూపించటానికి పంపించనడిన అంతిమఋషి కుటుంబసభ్యులు చేసింది ఏమిటి?ఒక రాజకీయవాది కొడుకు రాజకెయవాదిగా ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు,కానీ ప్రపంచశాంతి కోసం ఒక కొత్త మతాన్ని స్థాపించిన ఆధ్యాత్మిక పురుషుడి సంతానం కూడా ఇంత అధమ స్థాయిలో ప్రవర్తించారంటే ఆ మతం యొక్క స్థాయి తెలియడం లేదా?

          Since the way in which Ali was killed is accepted by both Shias and Sunnis, I quote the following account from Letters to the Imam Blog:Abdur Rahman bin Muljam carefully worked out his plans to kill Ali. A few other trusted Kharjis also volunteered their services to him, and together they rehearsed the assassination. Abdur Rahman bin Muljam took one extra precaution – he put his sword in deadly poison, and let it soak in it for three days.On the morning of the 19th of Ramadan of the year 40 A.H., Ali came into the Great Mosque of Kufa, and called Adhan (the call to prayer). He took his place in the alcove, and moments later, the worshippers began to arrive. They stood behind him in serried ranks, and the prayer began. Standing in the front row, with other worshippers, were Abdur Rahman bin Muljam and his confederates. They were watching Ali's movements. In the folds of their cloaks, they were carrying swords burnished to a high sheen, and soaked in poison.Just when Ali touched the ground with his forehead for sajda, Abdur Rahman bin Muljam stepped out of his row, and crept into the alcove. And just when Ali lifted his head from the ground, ibn Muljam struck the fatal blow at his forehead with such deadly force that it split open.Blood squirted from Ali's forehead in several jets, and he exclaimed: "By the Lord of the Kaaba, I am successful!"The members of the congregation realized what had happened, and as soon as they concluded the prayer, they surrounded him. His sons, Hasan and Husain, carried him to his house. A physician came, and tried to dress the ghastly wound but could not stop the bleeding. The blow of the sword was fatal anyway, but the poison from its blade was also spreading rapidly in his body.As terrible as it was, we must remember the challenge of Mubahalah!

          కొంతమంది మేధావులు,"అప్పట్లో ఇస్లాము పట్ల వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉందటంతో ఆత్మరక్షణ కోసం చాలా యుద్ధాలు చెయ్యాల్సి వచ్చింది ముస్లిములు!ఆ యుద్ధాల్లో చనిపోయిన వారిలాగే ప్రవక్త కుటుంబసభులు కూడా చనిపోయారు కాబట్టి వారి చావులకీ ముబహలకీ ముడిపెట్టటం భావ్యం కాదు కదా!" అంటున్నారు.కానీ ఇవి సహజ మరణాలు కావు - సాటివాళ్ళే కసిబూని వధించిన దుర్మరణాలు.చచ్చినవాడూ ముస్లిమే, చంపినవాడూ ముస్లిమే!ప్రవక్త ఒక ముస్లిం ముస్లిమేతరుణ్ణి కాఫిరుగా ప్రకటించి చంపితే దోషం లేదని చెబితే అనుచరుడు ఆ వాదన సాయంతోనే ఆలీని చంపేశాడు - మంత్రంలో దోషం ఉంటే దానినుంచి పుట్టిన భూతం తనని పుట్టించినవాణ్ణే చంపేస్తుంది!

          Hasan was poisoned by his own wife:“Mu'awiyah's malice against Imam Hasan led him to conspire with the Imam's wife Ja'dah, the daughter of Ash'ath. She was made to give the Imam some poison which affected his liver. Imam Hasan thus succumbed to Mu'awiyah's fatal mischief and attained his martyrdom on 28th Safar 50 AH. His funeral was attended by Imam Husayn and the members of the Hashimite family. His bier while being taken for burial to the Holy Prophet's tomb was shot at with arrows by his enemies, (under direct supervision and consent of 'A'ishah), and it had to be diverted for burial to the Jannatu 'I-Baq;' at Medina. His tomb was demolished along with others on 8th Shawwal 1344 (21st April 1926) by the Saudi rulers when they came to power in.” Note the Mubahalah!

          When Yazīd I succeeded his father, Muāwiyah I, to the caliphate in the spring of 680, the many partisans of Muhammad’s late cousin and son-in-law Alī ibn Abī Ṭālib—who collectively felt that leadership of the Muslim community rightly belonged to the descendants of Alī—rose in the city of Al-Kūfah, in what is now Iraq, and invited al-Ḥusayn to take refuge with them, promising to have him proclaimed caliph there. Meanwhile, Yazīd, having learned of the rebellious attitude of the Shītes in Al-Kūfah, sent Ubayd Allāh, governor of Al-Baṣrah, to restore order. The latter did so, summoning the chiefs of the tribes, making them responsible for the conduct of their people, and threatening reprisal. Al-Ḥusayn nevertheless set out from Mecca with all his family and retainers, expecting to be received with enthusiasm by the citizens of Al-Kūfah. However, on his arrival at Karbalā, west of the Euphrates River, on October 10, he was confronted by a large army of perhaps 4,000 men sent by Ubayd Allāh and under the command of Umar ibn Sad, son of the founder of Al-Kūfah. Al-Ḥusayn, whose retinue mustered only 72 fighting men, gave battle, vainly relying on the promised aid from Al-Kūfah, and fell with almost all his family and followers. The bodies of the dead, including that of al-Ḥusayn, were then mutilated, only adding to the consternation of later generations of Shītes. Remember the challenge of Mubahalah!

          ఈ కర్బలా మైదానంలో ముస్లిములకి సాయంగా భారతదేశం నుంచి కొనరు బ్రాహ్మణులు సాయంగా వెళ్ళారు.వాళ్ళని హుస్సేనీ బ్రాహ్మణులు అంటారు.కానీ వీళ్ళు అక్కడికి చేరుకునేతప్పటికే హుస్సేన్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది.అయినా మిత్రులకి సాయం చెయ్యాఎని నిస్సహాయతని తలుచుకుని ఖేదపడి విఫల మనోరధులై వెనక్కి వెళ్ళలేక వారు కూడా ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు.భారతదేశం మీద దండెత్తి వచ్చి దోచుకుని,తగలబెట్టినవాళ్ళకి హుస్సేనీ బ్రాహ్మణుల గురించి తెలియదా?తెలియకేం?తెలుసు!తెలిసినా సరే కృతజ్ఞత,సౌజన్యం,సౌబ్రాతృత్వం వంటివి ముస్లిములకి ఉండవు గాక ఉండవు - ఇవ్వాళ పాకిస్తాన్ సైనికులు భారతీయ సైఅనికుల్ని కేవలం చంపి వదలకుండా తలలు నరికడం వెనక ఉన్న సంస్కారం ప్రవక్త కాలం నుంచీ అనూచానంగా ముస్లిములు ప్రదర్శిస్తున్నదే!

          The challenge of Mubahalah was issued in the year 10.A.H by Muhammad, the prophet of Islam, along with Fatima, Ali, Hasan and Husayn. In the year 11 A.H. both Muhammad and his daughter died. Later, Ali, Hasan and Husayn were murdered by other Muslims. Still Muslims argue that Mubahala proves that Prophet is Great!


అది చెప్పేటప్పుడు ఇది తెలియలేదా?ఇది చెప్పేటప్పుడు అది గుర్తురాలేదా!


          "Now shall we turn thee to a Qibla tht shall please thee(O,Muhammad!).Turn them thy face in the direction of the sacred Mosque"-Qurab 2:144ఇదేమిటో తెలుసా,ప్రవక్త మొదట్లో ప్రార్ధనకి చూపించిన దిక్కు జ్రూసలెం వైపు - అది మొదట యూదుల్ని మచ్చిక చేసుకోవటానికి వేసిన ప్లాను.తను ప్రవక్త అవతారం యెత్తక ముందు నుంచీ ప్రతి యేడూ క్రమమ తప్పకుండా మక్కా గుడిని సందర్శించి అప్పటికే హిందువుల తెర్ధయాత్రని పోలిన శిరోముండనం, పట్టువస్త్రధారణం, గంగాస్నానం, సప్తపరదక్షిణం లాంటివి నిష్ఠగా చేసేవాడు!ప్రవక్తగా మారిన మొదట్లో మక్కాలో వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్నప్పటి కిబ్లా గురించి నాకు సరిగ్గ్గా తెలియదు గానీ మదీనా వెళ్ళిన మోట్లో కిబ్లాని జెరూసలేం వైపుకి ఏర్పాటు చేశాడు.మొదట్లో యూదులు కొత్తమతం గదా అని హుషారుగా వచ్చినా తీరా వచ్చాక ఇదంతా అమ అంతమ్నంచే కాపీ కొట్టీన సరుకని తెలిసి దూరమయ్యారు.అట్లా వాళ్ళతో పూర్తిగా చెడ్డాక అనుచరులు వాళ్ళతో చెడ్డాక గూడా వాళ్ళ గుడ్ వైపుకి కిబ్లా దేనికి అని అడిగితే ప్రవక్త తన మధస్సుని ఉపయోగించి ఈ సురాతో మక్కా గుడ్ వైపుకి తిప్పాడు కిబ్లాని.

          Q.127:And (remember)when Ibrahim(Abraham) and (his son)Ismaiil(Ismael) were raising the foundations of the House(The Kaabah at Makkah) saying,"Our Lord!Accept(this service),from us,verily!You are the All-hearer and You are the All-knower."Q.126:"Oh, Lord!And make us submission into You,and of our offspring a nation submissible unto You,and show us our Mandisk(all ceremonies and pilgrimages - Hajj and Umrah)"మరి ఇదేమిటో తెలుసా?క్రైస్తవ మత సాహిత్యంలోని అబ్రహామూ అతని కొడుకూ భవిష్యత్తులో పుట్టబొయే ఈ ప్రవకతగారి అనుయాయిల కోసం మక్కాలోని గుడిని కట్టి ఇచ్చారని ప్రవక్త చెబుతున్న విషయం.ప్రాకత్ పుట్టక మునుపు 2000 యేళ్ళకు ముందే ప్రవక్త కోసం మక్కా గుడిని కట్టించి ఉంచిన అల్లా యెడం చెయ్యి తీసి పుర్రచెయ్యి పెట్టినట్టు ప్రవక్తకి మొదట కిబ్లాని జెరూసలేముకి తిప్పి పిదప మక్కా వైపుకి తిప్పి అవస్థలు పడేలా చెయ్యకుండా ముందుగానే చెప్పవచ్చు గదా - నీకోసం 2000 యేళ్ళ క్రితమే కిబ్లా యేర్పాఉ చేశానని!

అహ్మద్ ఖురేషీ యొక్క నిజమైన తండ్రి యెవరు?


          ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలోని అధికారికమైన ఉల్లేఖనల ప్రకారం ప్రవక్త యొక్క జన్మవృత్తాంతం ఇది:Abdul Muttalib తన కొడుకు Abdullah వివాహం కోసం Amina తరపువాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినపుడు అక్కడ Hala అనే సుందరాంగిని చూసి ఆయన గుండె జారి గల్లంతయ్యింది.దాంతో నాకూ పెళ్ళాం కావాలి అని అడిగేశాడు - ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం అన్నట్టు కొడుకు పెళ్ళికి వెళ్ళి తనూ పెళ్ళి చేసుకున్నాడు.అప్పట్లో మగాడికి వయస్సుతో సంబ్నధం ఉందేదీ కాదు,అప్పుదనే ఏమిటి జవర లాల్ నెహ్రూ ఎడ్వినాకి లైనేసేటప్పటికి ఆయనకి 70 దాటింది,బహుశా 80 కూడా దాటి ఉందవచ్చు - అయినప్పటికీ పదమజా ఈ నవయువకుడి ఫొటోని బలౌజు లోపల గుందేఅలకి అంటంచుకుని అతనికి భార్య కావాలని కలలు కంటూ మురిసిపోయేది!Muttaalib చూస్తే మక్కా గుడి ప్రధాన పూజారిత్వం వెలగబెడుతూ అంగరంగవైభోగాల్తో చండశాసనుడిలా ఉండేవాడు - పిల్లనిచ్చినవాళ్ళకి అది లాభసాటి బేరమే!ఆటలో అరటిపండులాంటి ఇలాంటి ఖుషీ కబుర్లకేముంది గానీ,ఇక్కడ ఒకే రోజున కొడుకు Abdullahకి Aminaతో తండ్రి Muttalibకి Halaతో పెళ్ళిళ్ళు జరిగాయి - ఇది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం!

          పెళ్ళి తర్వాత ఇంక పిల్లలు పుట్టటమేగా జరిగేది - Amina గర్భవతి అయ్యింది.కొద్ది నెల్లలకే Abdullah వ్యాపారం కోసం దూరదేశం వెళ్ళి అక్కడే చనిపోయాడు.చనిపోయేనాటికి Abdullahకి పాతికేళ్ళు.అంటే,Ahmad పుట్టుకకి కారణమైన Abdullah శిశువు పుట్టేనాటికి లేడు.చనిపోయేనాటికి Abdullahకి 25 సంవత్సరాలు - ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలే!అన్ని రకాల ఇస్లామికి ఉల్లేఖనల ద్వారా తిరుగు లేకుండా నిర్ధారించబడిన వాస్తవాలు యేమిటంటే - ప్రవక్త యొక్క తాత Muttalib మరియు తడ్రి Abdullah ఒకే రోజున వివాహం చేసుకున్నారు,ఇందులో తండ్రి Muttalibకి Hala ద్వారా Hamza అనే పిల్లాడు పుట్టాడు,కొడుకు Abdullahకి Amina ద్వారా Ahmad పుట్టాడు,Amina గర్భవతి అయిన కొన్ని నెలలకే Abdullah చనిపోయాడు.ఈ వాస్తవాల మూలంగా పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లల వయస్సులకి సంబంధించి రెండు రకాల సంభావ్యతలు మాత్రమే ఉంటాయి.ఒకవేళ ఇద్దరు తల్లులూ ఒకే సమయంలో గర్భవతులైతే పిల్లలు ఇద్దరూ ఒకే ఈడువాళ్ళు అవుతారు.అలా కాకుండా Amina తర్వాత Hala గర్భం దాల్చితే Hamza అనే వ్యక్తి ప్రవక్త కన్న చిన్నవాడు అవుతాడు.అక్కడున్న వాస్తవాల ప్రకారం ప్రవక్త Hamza కన్న చిన్నవాడు అయ్యే మూడో సంభావ్యత సాధ్యం కాదు!ఎందుకంటే,Abdullah తన భార్య గర్భవతి అయిన కొద్ది నెల్లకే చనిపోయాడు కదా!

          కానీ,నిర్ధారించబడిన ఇస్లామిక్ ఉల్లేఖనల ప్రకారమే అంతిమ ఋషి తన తాతకు కొడుకైన Hamza కన్న నాలుగేళ్ళు చిన్నవాడు అయ్యాడు Hamza తన 56వ యేట ఒక యుద్ధంలో మరణించేనాటికి, ఇదెట్లా సంభవం?దాచేస్తే దాగని ఈ కఠినసత్యాన్ని బట్టి ప్రవక్త వరసకి పినతండ్రి అయినట్టి Hamza కన్న నాలుగేళ్ళు చిన్నవాడు కావాలంటే యెంత ఉజ్జాయింపుగా లెక్కను తేల్చిపారెయ్యాలన్నా Ahmad హీనపక్షం Hamza పుట్టిన రెండేళ్ళ తర్వాతనే పుట్టాలి - ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ఒప్పుకోవల్స్న విషయం!కానీ Abdullah అప్పటికి లేడు - ఏమిటి పరిష్కారం?ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలోని అన్ని వైరుధ్యాలకీ తల్లివంటి ఈ వైరుధ్యాన్ని సరిచెయకపోతే మతం యొక్క పునాదులు కదిలిపోయేటంత ప్రమాదం - ఎందుకో మీకూ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పటికే!కిబ్లా గురించిన తదబాటునీ,సైతానిక్ పద్యాల ప్రహసనాన్నీ,యుద్ధాల్లో చూపించిన క్రూరత్వాల్నీ,ముబహల శాపాల్నీ మొండిగా తిరస్కరించేసినా అసలు పటించుకోకపోయినా ఫర్వాలేదు గానీ దీనిని వొదిలేస్తే విశృంఖలమైన లైంగిక అవినీతికి సంబంధించిన కౌటుంబిక నిషిద్ధ శృంగారం జుగుప్సని కలిగిస్తుంది.దీన్ని సమర్ధంచుకురావటం మామూలు తెలివితేటలతో సాధ్యం కాదు గాబట్టి ఇస్లామిక్ సైన్సు రంగంలోకి దిగింది!

          కొన్ని ఇస్లామిక్ సైన్సు గ్రంధాలలో Messenger of Allah సమయానుకూలత కోసం Amina గర్భంలో రెండు సంవత్సరాలు వేచిఉండి అప్పుడు జన్మించినట్టు వివరణలు ఉన్నాయి.వీరు కొన్ని గతకాలపు ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చారు - Malik మరియు Al-Dalak అనే శిశువులు కూడా తల్లి గర్భంలో రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నారట!"...pregnancy duration of four years,or five,oe seven;depending on the different versions of our scientists, The mostcommon of which is five years."(165/18) అనీ "..It is the right thing to do;because if it is possible for the child to remain in her womb for five yeara,then it is possible for him to remain there for ten years or even more.."(165/18) అనీ ఖురాను గ్రంధంలో ఈ సైంటిస్టుల సమర్ధనల్ని ఉదహరించారు.ఇస్లామిక్ సింటిస్టుల అభిప్రాయం ప్రకారం గర్భధారణ కాలావధి అత్ల్లి యొక్క జీవదహ్రాముసారం కాక శిశువు ఇచ్చానుసారం ఉంటుందట!ఎన్ని తరాల మహిళని పరిశీలించి ఇస్లామిక్ సైంటిస్టులు ఈ నిర్ధారణ చేశారు?నిజానికి సైన్సు అంటే సైన్సు - అంతే!ఇస్లామిక్ సైన్సు,క్రిస్టియన్ సైన్సు,హిందూ సైన్సు అన్ ండవు - మరి ఇస్లామిక్ సైన్స్ అనే పదం ఎట్లా పుట్టింది!మామూలుగా సైన్సు ప్రకారం మానవజాతిలో స్త్రీ యొక్క గర్భధారణ కాలావధి 280 రోజులు మాత్రమే.WHO వారి గణాంకాల ప్రకారం అటూఉటూగా 37 వారాల నుండి 42 వారాల వరకు ఉండవచ్చు.Mrs. Hunter అనే స్త్రీ ఒక్కతే 375 రోజులతో అత్యంత సుదీర్ఘమైన గర్భధారణ కాలావధిని నమోదు చేసింది.మరి, ఇస్లామిక్ సైన్సు మాత్రం అది రెండేళ్ళు,నాలుగేళ్ళు,అయిదేళ్ళు,ఏడేళ్ళు,పదేళ్ళు - ఎన్నేళ్ళయినా ఉండవచ్చునని చెప్తుంది, హ్హేవిటో!0

కొసమెరుపు:Excerpts from Ibn IshaQ:
Reference1).When his mother was delivered of the apostle of Allah she sent the following message to his grandfather: ‘An infant is born to you; come and see him.’ He came and she informed him of what she had seen and heard during her pregnancy and the name she had been ordered to give the child. It is said that his grand­father took the boy into the Kaba [place of worship] and prayed to Allah and thanked Him for His gift;


Reference2).It was usual to place a bed for Abdul-Muttalib in the shade of the Kaba, around which his sons sat until he arrived; none of his sons ventured to sit on the bed, from respect towards him. Once the apostle of Allah, who was a plump boy, came and sat on it, and they pushed him away. When Abdul-Muttalib saw this, he said, ‘Let my son alone! By Allah, he will become something great.’ Then he made the boy sit down by his side on the bed, and allowed him to stroke his back with his hands, and whatever he did pleased Abdul-Muttalib.

Doubt1).యే భాషలో అయినా మొదట కుటుంబం,బాంధవ్యాలు,వరసలు అవంటి పదాల్ని ఖచ్చితంగా నిర్వచించుకుని వాటిని విధిగా పాటించటం చేస్తారు,అవునా?అరబిక్ భాషలో విడి పదాలు ఉండి కూదా మూలప్రతిలో కూడా ఒకే పదం వాడి ఉంటే, అహ్మద్ ఖురేషీ కన్నతల్లి మామగారికి "మనుమడు పుట్తాడు" అనే సమాచారానికి బదులు "కొడుకు పుట్టాడు" అనే సమాచారం ఎందుకు పంపింది?ఆ పెద్దమనిషి కూదా ఇతర్లని గద్దించేటప్పుడు,"వీడు నా మనుమడు" అని అనకుండా "వీడు నా కొడుకు" అని యెందుకు అన్నాడు?

Doubt2).అరబిక్ భాషలో కొడుకు,మనుమడు అని చెప్పదానికి విడిగా పదాలు లేవా?లేదా ఇంగ్లెషులోకి అనువదించినవాళ్ళ నిర్లక్ష్యమా?

Here, I found arabic words for those words
حَفيد = grandson
اِبْن = son

Then why all the scholars used same word for different relationships?I have provided all the information from the most authentic translations of Quranic Literature!

ముస్లిములు  నిజంగా విగ్రహారాధన చెయ్యటం లేదా?మరి, హజ్ తీర్ధయాత్ర సంగతి యేంటి?


          ఇస్లామిక్ చరిత్ర తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒప్పుకుని తీరాల్సిన పరమసత్యం యేమిటంటే అహ్మద్ ఖురేషీ మదీనాలో స్థిరపడినప్పటి నుంచి మొదలయ్యే హిజ్రా శకం 8వ సంవత్సరం వరకు మక్కా లోని కాబా ఖురేషీల అజమాయిషీ కిందనే ఉన్నది. తను కొత్త మతాన్ని స్థాపించిన తర్వాత కూడా వాళ్లతో ఏదో ఒకరకంగా ఒప్పందాలు చేసుకుని ప్రతి సంవత్స్రం మక్కాగుడిని సందర్శించి నిష్ఠతో ఖురేషీ సంప్రదాయం ప్రకారమే క్షురకర్మ, పవిత్రస్నానం, పట్టువస్త్రధారణం, సప్తప్రదక్షిణం - అదీ సవ్యదిశలోనే చేసేవాడు! క్రైస్తవ చరిత్రకారులతో సహా ఎవరి ఎజెండా కోసం వాళ్ళు రాజీపడిపోయి వీటిని పగన్ పద్ధతులు అని  చెప్పినా ఇవన్నీ హిందువులు కొన్ని ప్రత్యేకమైన దేవాలయాలను కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమయాల్లో దర్శించినప్పుడు ఇప్పటికీ చేస్తున్న ఆలయసందర్శనావిదులు!ప్రవక్త బుర్రలోకి ఇస్లాం దూరకముందు వరకూ అది శివాలయం, అహ్మద్ ఖురేషీ మేనమామ గొప్ప శివభక్తుడు - అతని కృతి అని చెప్పబడుతున్న శివస్తోత్రమే అందుకు గట్టి సాక్ష్యం!

          అహ్మద్ ఖురేషీకి దైవవాణి వినిపించక ముందరి కాలంలో ఒకసారి మక్కాగుడికి మరమ్మతులు చెయ్యబోతున్నప్పుడల్లా ఒక పాము కనబడి పనుల్ని ఆపెయ్యాల్సి వచ్చింది.అది యేదో దోషంవల్ల జరుగుతున్నదనీ ఆలయానికి శుద్ధి కార్యక్రమం చెయ్యనంతకాలం పరిస్థితి అట్లాగే ఉంటుందని అందరి మనసుల్లోనూ ఉంది.కానీ,వాళ్ళంతా పనివాళ్ళూ పనులు పురమాయించేవాళ్ళూ మాత్రమే - శుద్ధి కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి తెలియవు.చాలాసేపు మల్లాగుల్లాలు పడి ఈసారి వాళ్ళు గుమిగూడిన హాల్లోకి ఎవరు వస్తే అతని సలహా ప్రకారం నడుచుకుందామని తీర్మానించారు.వాళ్ళు అలా ఎదురు చూస్తుందగా అహ్మద్ వచ్చాడు.అతను వీళ్ళ సమస్య విని ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ఇప్పుడు "అది ఉత్త నల్లరాయిమాత్రమే!" అని వీళ్ళు అవమానించి పాపం చేస్తూనే ముద్దు పెట్టుకుని గౌరవించి పాపపరిహారం చేసుకుంటున్న అశ్వేతలింగాన్ని తన స్వహస్తాలతో యెత్తి ఒక కంబళి మధ్యన పెట్టి ఇతరుల్ని కొసలు పట్టుకుని అన్ని వైపులకీ పొర్లించాడు.అదంతా ఖురేషీలు మూలవిరాట్టుకు చేసే శుద్ధి కార్యక్రమం.అతను ఆలయ ప్రధాన పూజారి మత్తాలిబ్ మనుమడు గనకనే అశ్వేతలింగాన్ని స్వహస్తాలతో స్పృశించగలిగాడు -ఇతరులు అది చెయ్యలేకనే అంత మల్లాగుల్లాలు పడింది.కొత్త మతాన్ని స్థాపించకుండా ఉండి ఉంటే మత్తాలిబ్ మరణానంతరం ఆలయ ప్రధాన పూజారి అయి ఉందేవాడు అహ్మద్ ఖురేషీ!.

          మక్కాలో అహ్మద్ ఖూరేషీ పగలగొట్టిన విగ్రహాల్ని కూడా పగన్ విగ్రహాలు అని పొరబడుతున్నారు.అవి 360 మాత్రమేmఎందుకు ఉన్నాయో తెలుసా?చాంద్రమాన సంవత్సరానికి 360 రోజులు గనక!ఇప్పటి గ్రామదేవతలకి వలె అక్కడ ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్క దెవతాప్రతిమను సంకేతం చేసి ప్రతిష్ఠించి ఉంటారు ఆలయనిర్మాణం చేసిన స్థపతులు!హిందూ దేవాలయం అంటే మూసపద్ధతిలో ఓకే రకంగా ఉండనక్కర లేదు, ఇవ్వాళ విశాఖ జిల్లాలోని దేవీపురంలో శ్రీచక్రం ఆకారంలో కట్టిన దేవాలయంలో కూడా ఇలాంటి ఏర్పాటు ఉంది.మూలవర్లు దేవి అయినా అక్కడ మధ్యలో ఒక పెద్ద శివలింగం,చుట్టూ 360 చిన్న శివలింగాలూ ఉన్నాయి.రోజుకో శివలింగాన్ని అభిషేకిస్తే సంవత్సరం పూర్తయ్యేసరికి పెద్ద శివలింగానికి అభిషేకం చేసినట్టు, ఒకేసారి పెద్ద శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తే అన్ని చిన్న లింగాలకీ అభిషేకం చేసినట్టే!లయకారకుడైన పరమశివుడికీ కాలస్వరూపుడైన చంద్రదేవునికీ చాయామార్తాండుడైన శనీశ్వరునికీ సంబంధం కల్పించిన అపురూపమైన హిందూ దేవాలయమే మక్కా లోని కాబా!విగ్రహద్వేషంతో చిల్లర మల్లర విగ్రహాల్ని ధ్వంసం చేసిన ప్రవక్త అశ్వేతలింగాన్ని ధ్వంసం చెయ్యకపోవటానికి ఆ దైవం యొక్క ప్రభావశీలత పట్ల అతనికున్న భయభక్తులే కారణం!తను విగ్రహారాధనని వ్యతిరేకిస్తున్నానని చెప్పుకునేటందుకు మూలవిరాట్టును కేంద్రం లోని వేదిక నుంచి తీసి గోడలో ఇరికించాడు,ఆ దేవుడి పట్ల ఉన్న భయంతో యాత్రా పద్ధతుల్ని మాత్రం అట్లాగే ఉంచేశాడు.కాపీ అని తెలియకుండా రెటమతం వాదనతో కొట్టెయ్యడానికి ప్రదక్షిణ దిశని మార్చాడు - క్రీ.శ 7వ శతాబ్దం నాటి అహ్మద్ ఖురేషీ తమని మోసం చేస్తూ పగలబడి నవ్వుకున్నాడని కూడా తెలుసుకోలేని ముస్లిములు యెంత అమాయకులు!

          కుక్కల్ని చంపమనటం,బల్లుల్ని చంపమనటం అమాయకంగా చెప్పలేదు అహ్మద్ ఖురేషీ - అనుచరులలోని విధేయతని పరీక్షించడానికి చేసిన వ్యూహాత్మకమైన ఎత్తుగడలు అవి!జీవనోపాధి కోసం ప్రతిపాదించిన క్యార్వాన్ దోపిడీలూ యూదు తెగలమీద యుద్ధాలూ ప్రతి రోజూ చెయ్యలేరు కదా!ఖాళీగా ఉంచితే అనుచరులు తెలివిని పెంచుకుని ఈపాటి ఆర్భాటం మనం మాత్రం చెయ్యలేమా మనమూ కొత్త మతాన్ని స్థాపించేద్దాం అనిపించి తిరుగుబాటు చెయ్యవచ్చు - వాళ్ళకి కాలక్షేపమూ ఈయనకి భద్రతా!ఇస్లాం పుట్టిన క్రీ.శ 7వ శతాబ్దం నుంచీ ముస్లిములు అధికారంలో ఉన్న దేశాల నుంచీ,ప్రాంతాల నుంచీ ముస్లిం మేధావుల నుంచీ ప్రపంచ మానవాళి సుఖజీవనానికి ఉద్దేశించిన ఆవిష్కరణ ఒక్కటి కూడా లేదు!ఐసిస్ తీవ్రవాదులు ఇతరుల్ని చంపటానికి ఉపయోగించే ఆయుధాలు కూడా ముస్లిమేతరులు కనిపెట్టినవే!ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలో అహ్మద్ ఖురేషీ సొంతంగా చెప్పిన భాగం 1/4 ఉండవచ్చు.మళ్ళీ ఆయన బోధనల్లోనే రోజుకి అయిదుసార్లు ప్రార్ధనలు,పవిత్రమాసపు నిబంధనలు,ఇతరులతో మంచిగా ఉండటం వంటివి 1/3వ వంతు మాత్రమే!ఇరర మతాల్లో లీలగానైనా కనిపించే ఇంద్రియనిగ్రహం,వినయశీలత వంటివి ప్రవక్త దృష్టిలో అప్రధానమైనవి. మొన్నటి రోజున ప్రవక్త ఖండితంగా చెప్పినదీ,నిన్నటి రోజున బిన్ లాడెన్ బల్లగుద్ది చెప్పినదీ,ఇవ్వేళ్టి రోజున ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదులు బాంబులు పేలుస్తూ చెప్తున్నదీ అయిన ఇస్లామేతరుల కర్తవ్యం యేమిటంటే,"ఇస్లాముని ఒప్పుకుని అనుసరించటం,ముస్లిమూకి జిజియా పన్ను కట్టేసి తమ మతాన్ని ముస్లిములకి ఇబ్బంది కలిగించని పరిమితమైన స్థాయిలో పాటించుకోవటం, ఈ రెండు షరతుల్లో దేనికీ ఒప్పుకోకపోతే వారి చేతిలో చచ్చిపోవటం." - ఇదీ ఇస్లాము ద్వారా ప్రపంచశాంతిని సాధించే ఇస్లామిక్ రాజ్యం యొక్క ప్రణాళిక. తమని వ్యతిరేకించినవారిని నాలుగు తన్ని వొదిలెయ్యటం కూడా కాదు, మళ్ళీ బతికే చాన్సు లేకుండా మెడ నరికి చంపెయ్యటమే ముస్లిములు ఇతర్లకి వేసే శిక్షలన్నింటిలోకల్లా సుకుమారమైన శిక్ష!.ఇంగ్లీషు అనువాదాల్లో "kill" అనే మాట 32 వేలకు ఎక్కువ కనబడుతుంది - ఆ లెక్కన దీన్ని కిస్లాం అంటే తీరుకు తగ్గ పేరు అవుతుంది:-)

P.S:ఇన్ని అవకతవకల గందరగోళపు మత సాహిత్యాన్ని ఇన్ని వందల యేళ్ళపాటు ఇన్ని మిలియన్ల మంది "ప్రపంచంలో ఇంతకన్న గొప్పది లేదు!ఉండటానికి అసలు వీల్లేదు!ఉంటే దాన్ని నాశనం చేస్తాం!మా మతాన్నే అంతటా రుద్దేస్తాం!మా మతంలొ తప్పుందంటే ఒప్పుకోం!తప్పులు పట్టినవాళ్ళని చంపేస్తాం!మేం మాత్ర ఇట్లాగే ఉంటాం!" అని మొండిగా బతికేస్తున్నారంటే అది నమ్మించివాడి గొప్పదనమా నమ్ముతున్నవాళ్ళ గొప్పదనమా?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6

Wednesday, 26 April 2017

గానగంధర్వుణ్ణి తను కూర్చిన పాటల్ని పాడినందుకు కోర్టుకీడ్చిన ఇసైజ్ఞాని తను కూర్చడానికి రాగకర్తల నుంచి అనుమతి తీసుకున్నాడా?

          ముఖే ముఖే సరస్వతీ అన్నట్టు ఒక మనిషి నుంచి ఒక మనిషికి వ్యాపించే భావాల మీద, రాగాల మీద ఏ ఒక్క మనిషికీ కాపీరైటు లేదు. మనకి తెలిసిన ప్రతి విషయమూ ఇంకొకరి నుంచి తెలిసిందే అవుతుంది - మన తలిదండ్రులు నేర్పితేనే మనకి మాటలు వచ్చాయి! అయినా కొందరు నాకు తెలిసిందీ, నేను పాడందీ, నేను కూర్చిందీ నా సొంతమే అంటున్నారు!సార్వజనీనమైన కళమీద సొంతహక్కుల కోసం సాటి కళాకారుల మీద కేసులు కూడా వేస్తున్నారు, ఏమి చిత్రం?

          ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతంలోనూ సంగెతం ఉంది,ప్రతి సంగీతంలోనూ రాగాలు ఉన్నాయి,ప్రతి రాగానికీ స్వరాలు ఉన్నాయి - చిత్రంగా అన్ని  రకాల సంగీత రీతుల్లోనూ ఉన్న స్వరాలు ఏడు మాత్రమే!ఆ స్వరాల వెనక గణితం ఉంది - ఫ్రీక్వెన్సీ,డిలే అనే రెండింటి మిళాయింపుని ఒక స్థిరాంకంగా తీసుకుని దాన్ని మెట్లు మెట్లుగా పెంచితే మిగిలిన స్వరాలు ఏర్పడతాయి.షడ్జమం అనేది ఇక్కడ బేసిక్,రిషభం దానికంటే ఒక యూనిట్ పెంపు(కానీ పెంపులో ఒక నిష్పత్తి ఉంటుంది, అది లాగరథమిక్ స్కేల్) - ఇట్లా లెక్క ప్రకారం స్వరాలను ఏర్పరచారు. వారెవరో ఈనాటివారికి తెలియనే తెలియదే!వారు పేటెంటు హక్కుల కోసం ఆ పని చేశారా?ఆ స్వరాలని గాత్రంలో పలికించినా వాద్యం మీద పలికించినా లెక్క ఒకటే కాబట్టి నాదరమ్యతలో తేడా వుండదు!"నీ లీల పాడెద దేవా...!" పాటలో యస్.జానకి ఆలాపనా సన్నాయి ఆలాపనా ఒకే స్థాయిలో పలకడమే దానికి నిదర్శనం."షడ్జమం మయూరో వదతి" శ్లోకం ప్రకారం అవి ఆయా జంతువుల గొంతునుడి వచ్చే ఏకసూత్ర ధ్వనులు.అలాంటి విశ్వజనీనమైన సంగీతం మీద తనకి మాత్రమే పేటెంట్ హక్కులు ఉన్నాయనటం స్వరజ్ఞాని యొక్క అజ్ఞానం మాత్రమే!

          విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారి పురాణ వైర ఫ్రంధమాలలో "వేదవతి" కధ ప్రత్యేకమైనది!అందులో వేదవతి అనే ఆ నవలానాయకి దేహం సంగీతానికి విపరీతంగా ప్రతిస్పందిస్తుంది - ఎంతగా అంటే స్వరబద్ధమైన సంగీతం వింటూ ఉంటే క్షణ క్షణానికీ జీవశక్తులు ఉత్తేజితమై కొద్ది మిమిషాల్లోనే పూర్ణచందుడిలా తళుకులీనుతుంది,కర్ణకఠోరమైన సంగీతం వింటూ ఉంటే క్రుంగి కృశిస్తుంది!ఆ నవలలో భగవంతుడి మీద పగతో రగిలిపొయే జయధ్రధుడి వారసత్వంలో వచ్చే ప్రతినాయకుడి పేరు నిమేషధారి,వాడో మాంత్రికుడు.వాడు ఆయుష్షుని నిమిషాల లెక్కన పెంచుకోగలిగినవాడు.దాన్ని సాధించడానికి వేదవతిని కిడ్నాప్ చేసి వేదనాదం వినిపించి ఆమేనుంచి ఆయుష్షును నిమిషాలుగా గహిస్తాడు!అలా ఆయుష్షును పెంచుకున్నాక ఆమెకి పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని వినిపిస్తాడు - తప్పించుకోవడానికి శక్తి కూడా లేనంత నీరసించి పోతుంది వేదవతి.కల్పన బాగుంది కదూ - ఇప్పటి హాలీవుడ్ సినిమాల వాళ్ళకి కూడా రాని యెన్నో చిత్రవిచిత్రమైన కల్పనలు ప్రతి పురాణ వైర కధలోనూ ఉంటాయి - ఆయన్ని వెనక్కి నడిచేవాడు అని వెక్కిరించారు!అసలు విషయం యేమిటంటే ఈమెని వెతకడానికి బయలుదేరినవాళ్ళలో ఒక జానపదుడు ఉంటాడు,ఆ పాత్రకి విశ్వనాధ పెట్టిన పేరు టికటిక!నిమేషధారి తన స్థావరంలో లేని సమయంలో ఈ జానపదుడు  ఆ దగ్గిరలో తిరుగుతూ పాడిన జానపద గీతాలలో వైదిక సంగీతం వినబడి కృశించిన వేదవతి తేరుకుని నిండు తేజస్సును సమకూర్చున్నట్టు విశ్వనాధ వారు కల్పన చేశారు.ఆ వెంటనే తప్పించుకుంటుందో,లేక టికటిక ఆమెను కనిపెట్టటం జరిగి కధ కొంచెం నడిచాక తప్పించుకుంటుందో నాకు గుర్తు లేదు.అయితే ఇక్కడ విశ్వనాధ చెప్పదల్చుకున్న విషయమే ముఖ్యం - సంగీతం ఎవడబ్బ సొమ్మూ కాదు!

          ఇళయరాజా గురించి సినిమా పరిశ్రమలో తరచుగా కొన్ని మాటలు వినబడతాయి - ముక్తసరిగా మాట్లాడతాని,మాటిమాటికీ ట్యూన్లు మార్చడానికి విసుక్కుంటాడని,ఇలాంటివి చాలావరకు వినయాన్ని కాకుండా పాండితీగర్వాన్ని సూచించే లక్షణాలు!ఆ సహజమైన అహంభావంతోనే బాలసుబ్రమణ్యం మీద కేసు వేసి ఉండవచ్చును.కొందరు కాపీరైటు ఉల్లంఘనలకి ఇతరేతర వ్యక్తుల నుంచి గట్టి స్పందన కోసం చేశాడంటున్నారు గానీ నాకు మాత్రం ఈ పనిలో పాండితీగర్వానికి సంబంధించిన దుర్మార్గమే కనబడుతున్నది.యెందుకంటే,గానగంధర్వుణ్ణి తను కూర్చిన పాటల్ని పాడినందుకు కోర్టుకీడ్చిన ఇసైజ్ఞాని ఆ పాటల్నితను కూర్చడానికి ముందు రాగకర్తల నుంచి అనుమతి తీసుకున్నాడా?

Wednesday, 19 April 2017

కాంగ్రెసు ముక్త భారత్ అంటే కాంగ్రెసును బయటెక్కడా కనిపించకుండా తనలోకి లాక్కొవడమా?

          మొదటిసారి ఈ "కాంగ్రెస్ ముక్త్ భారత్!" అన్న నినాదం మోదీగారి నోటినుంచి వచ్చినప్పుడు నేను ఎగిరి గంతేశాను!అసలు మోదీ అమ్నస్సులో ఈ నినాదం ఎప్పుడు పుట్టిందో!స్కూలు రోజుల నాడు పుట్టిన ఈ లక్ష్యంతోనే ఆవేశపడి ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ప్రధాని అయ్యాడా?లేక అనుకోకుండా ప్రధాని ఈ మధ్య కొత్తగా పుట్టిన వెర్రా ఇది!ఎందుకంటే,ఒకానొకప్పుడు ఈ రకమైన భావజాలం ఉన్నవాళ్లని గాంధీని చంపిన దేశద్రోహులుగా ముద్రవేసి వారి మాతకి విలువ లేకుండా చేసిన కలాంలోనూ,లోక్సభలో కేవలం 2 సీట్లు మాత్రమే ఉండి బిక్కుబిక్కుమంటున్న కాలంలోనూ,అద్వానీ గారు రదహయాత్రతో అప్రతిహతంగా రామబహ్క్తులను భాజపా అవిపుకు వోటుబ్యాంకుగా మారుస్తున్న కాలంలోనూ,వాజపేయి గారు కాంగ్రెసుకి అఖిల భారత్ భ్రష్టాచారీ కాంగ్రెసు అని పేరు మార్చుకోమని చురకలు వేసినప్పుడు గానీ ఎవరికీ తట్టని కొత్త వూహ కదా ఇది!

          హఠాత్తుగా అద్వానీ కేసు ముందుకు రావడంలో పైకి కనబడుతున్నది నిజమని మీరు నమ్ముతున్నారా?నాకైతే రివర్స్ గేరులో హిందువుల్ని రెచ్చగొట్టడానికి భాజపా ఆడుతున్న నాటకం అనిపిస్తున్నది!ముస్లిములని వోటుబ్యాంకుగా ఉపయోగించుకోవాలనుకున్న కాంగ్రెస్ పారీ,హిందూ వ్యతిరేక భావజాలపు కమ్యునిష్టు పార్టీ ఏమాత్రం బలంగా లేవు.ముస్లిం మతపెద్దలు మొదటినుంచీ సయోధ్య వైపుకే మొగు చూపుతున్నారు.రాజకీయంగా తాము కగజేసుకోకుండా ఇరుపక్షాల మతపెద్దల్నీ ఒక్కచోట కూర్చోబెడితే చాలు!అయితే.ముస్లిములు పరిహారం అడుగుతారు - 1000 కోట్లు కావచ్చు,లేక 3000 కోట్లు కావచ్చు!అది ఇవ్వకుండా రప్పించుకోవాలనే ఎఉగడలతోనే హిందూ మతతత్వ శక్తులు పావులు కదుపుతున్నాయి

          ప్రతి ఒక్క చతుర్యుగం తర్వాత జలప్రళయం జరిగే లెక్కని చూసుకున్నా యుగాల వెనకటి రాముడి ఆనవాళ్ళక్ ఇప్పటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సాక్ష్యాలు పట్టుకోవటం దాదాపు అసాధ్యం.మసీఎదును సాక్ష్యాలు పట్టుకోవటం దాదాపు దుర్మార్గమే.అది ఒప్పుకుని ముస్లిములతో స్నేహపూర్వకమైన చర్చల ద్వారా గుడి కట్టడం మర్యాదస్తులైన ప్రతి ఉక్కరూ కోరుకుంతూన్నారు.కానీ భజపాను శాసించే శక్తులు మర్యాదకి కాకుండా సమర్ధతకి పెద్దపీట వేస్తున్నాయి - అదే గుడి కట్టడానికి అసలైన ప్రతిబంధకం. 

          కానీ అక్కడ అసలు సయోధ్య ద్వారా కాకుండా హిందువుల్ని ఇంకా ఇంకా రెచ్చగొట్టి తమకి నిరంకుశామైన అధికారం సాధించుకోవాలని భాజపా వ్యూహం.అది ఫలిస్రే దేశం మళ్ళీ రాజుల కాలంలోకి వెళ్ళీపోవడం ఖాయం - నిజంగా అది జరుగుతుందా?ప్రపంచ స్థాయిలోనే భాజపా అతి పెద్ద రాజకెయ పార్టీఅ ని అంకెల ద్వారానే సష్టంగా తేలిపోయింది.ఇది హఠాత్తుగా జరిగినదీ కాదు,దానంతటదిగా జరిగిపోయిందీ కాదు.ఎప్పటినుంచో కమలమే సకలం కావాలి,కాంగ్రెసు ముక్త భారతాన్ని సాధించాలి అనే వ్యూహం పనిచెయ్యడం ద్వారానే జరిగింది.కానె ఆ వ్యూహం ఇదివరకు కాంతెసు ఆ స్థాయికి రావడానికి ఉపయోగంచిన పద్ధతియే కదా!వ్యాపించటానికి కాంగ్రెసు పద్ధతినే పాటిస్తే కాంగ్రెసుని అనుకరించినట్టే కదా!భాజపా కూడా అచ్చం కాంగ్రెసులాగే మారిపోయినట్టే కదా!సీసా మీద లేబుల్ మార్చినంత మాత్రాన జిన్ను రమ్ము అవుతుందా?

          తమిళనాట జయలలిత మరణం తర్వాత జరిగిన,జరుగుతున్న,జరగబోతున్న సంఘటనల వెనక భాజపా ప్రమేయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే - అది కాంగ్రెసు నీచమైన శవరాజకీయమే!నిన్న జరిగిన అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ఆదిత్యనాధ్ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు కావటం కాంగ్రెసు మార్కు రాజకీయం ద్వారా కాదని యే భాజపా అభిమాని అయినా గుండెల మీద చెయ్యేసుకుఇ చెప్పగలడా!కాంగ్రెస్ ముక్తభారత్ అంటే బయటెక్కడా కాంగ్ర్సెసుని కనబడకుండా చేసి అద్దంలో చూసుకుంటే తనలోనే కాంగ్రెస్ కనబడేటట్టు తయారుకావడం అనుకుంటున్నాడా మోదీ!


అద్వానీ కేసుకీ రాముడ్ గుడికీ లంకె పెట్టి హిందువుల్ని రెచ్చగొట్టడం అమానుషం!

Sunday, 9 April 2017

ఒకడేమిటో వాడి చావు చెబుతుందంటారు!ప్రవక్తగారి చావు ఎలా సంభవించింది?

          అరవై మూడేళ్ళ వ్యక్తి మామూలుగా అయితే ఎలా చచ్చిపోతాడు?ఎలా అయినా చచ్చిపోవచ్చు - కాళ్ళలో పట్టు ఉందదు గనక తడినేల మీద జారి పడినా కిందపడ్ద కొంచెంపాటి అదురుకే గుండె జారి గుటుక్కుమనవచ్చు,నాలుగు రోజుల పాటు విరేచనాలతో కూడిన జ్వరం వచ్చినా నీరసానికి తట్టుకోలేక హంస లేచిపోవచ్చు, వయసు పెరిగేకొద్దీ శరీరం అలిసిపోయి జీవగడియారం వేగం తగ్గడం వల్ల నిద్రలోనే పరలోకానికి టపా కట్టెయ్యవచ్చు!అది క్రీ.శ 7వ శతాబ్దం కాబట్టి అప్పటి వైద్యశాస్త్రానికి తెలియని జబ్బు గనక వస్తే ఇంక బతికి బట్టకట్టడం అసంభవం!

          అల్లాటప్పా గోంగూరకట్ట లాంటి ముసలి వెధవ ఎలా చచ్చినా ఏవడూ పట్టించుకోడు - వేమన చెప్పినట్టు పుత్తడి గలవాని పుష్ఠంబు పుండైనప్పుడే వసుధలోన వార్త కెక్కుతుంది!దేవుడు ఏరికోరి "ఇతనే ప్రపంచం మొత్తానికి అంతిమఋషి!" అని చెప్పి పంపించాడని ముస్లిం ప్రపంచం నమ్ముతున్న అహ్మద్ ఖురేషీ చావు మాత్రం దేవుడు ఎన్నుకున్న మనిషి చావులా కాకుండా మరోలా జరగడమే విచిత్రం!

          తను చేసిన ఒక కిరాతకమైన యుద్ధంలో ఓడిపోయిన తెగకి సంబంధించిన ఒక ఆడమనిషి తన కళ్ళముందే భర్తనీ తండ్రినీ చంపించి అదే రోజు ఆమెను పెళ్ళి చేసుకుని విశ్వాసుల తల్లిగా కీర్తిప్రతిష్ఠలు పొందితే, చంపినవాళ్లలో తెగ నాయకుడి పెళ్లాన్నో కూతుర్నో చేసుకుంటే ఆ తెగనుంచి తనకు ప్రాణహాని ఉండదనుకున్న ముదనష్టపు దూరదృష్టికి మొదటి బొక్క పడినట్టు అదే తెగలో పుట్టి తన భర్తనీ,తండ్రినీ,బంధువుల్నీ కోల్పోయిన  మరొక ఆడమనిషి పగబట్టి విషం పెట్టింది. తెలియక మొత్తం మింగిన పక్కనున్నవాడు నిలువునా కూలి చచ్చిపోతే పంటితో కొరికి మింగిన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) కొంచెం విషానికే మూడేళ్ళ పాటు నరకం చూసి  ఎలాగైనా బతకాలని నానా తంటాలూ పడి ఒకనాటి పాపాలకు తెగిన తన గొంతు నరాన్ని తల్చుకుంటూ కుళ్ళి చావటం ప్రపంచంలోని అన్ని మతాలనూ జల్లెడ పట్టి వెతికి చూసినా ఏ దైవవరప్రసాదికీ పట్టని దౌర్భాగ్యం!

          ప్రవక్త ఎట్లా చనిపోయాడు అన్నది ఇవ్వాళ నేను కొత్తగా వేస్తున్న ప్రశ్న కాదు!చాలా కాలం క్రితమే ఈ రంధి మొదలైంది. వాదనలు,ప్రతి వాదనలు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి - ఒక కొలిక్కి మాత్రం రాలేదు! మొదట ప్రవక్తగారి భక్తులు చెప్పే జవాబులను చూదాం:"I am forced to write an answer after seeing some answers that Prophet died due to poisoning. He died of fever. The event of Jewish woman poisoning Him happened a long time before his death. According to Islam a Prophet cannot be killed by people. If Prophet Muhammad died due to poisoning then it means He was a Shaheed (Martyr) but we know that Prophet Muhammad was not a Shaheed. No Khalifa or a Saint has called Prophet a Shaheed." - ఈ జవాబు చెప్పిన వ్యక్తి చాలా తెలివైన వాడు,ప్రవక్తని ఎవరూ చంపలేరు అని గొప్పగా చెప్తూనే మళ్ళీ ఒకవేళ ఎవరైనా చంపగలిగితే Muhammad త్యాగవీరుడు అవుతాడు అని మెలిక పెట్టేశాడు!

          ఏ ముస్లిమూ ఈ ప్రశ్నకి అడగ్గానే జవాబు చెప్పడానికి ముందుకు రాడు.వచ్చినవాళ్లలో కేవలం రెందే రెండు ధోరణులు ఉంటాయి.అమాయకత్వం ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తి సమర్ధన ఎలా ఉంటుందో పైన చూశాం గదా!ఇప్పుడు పాండిత్యం ఎక్కువై కొంచెం సాంకేతిక పదజాలం రంగరించి చెప్పే జవాబు ఎలా ఉంటుందో చూఒద్దాం."I had intentionally ignored this question in the past because the anonymous OP did not seem to be serious in knowing or understanding. This question was raised earlier in a little different words and was answered properly, but it was repeated again by this OP for propaganda against Islam. As the derisive tone of the question indicates, it was being raised only to taunt, not to seek to understand.The matter is very simple. The Prophet's mission was accomplished. It was his time to go; and he preferred to go back to his Lord, Allaah swt. Just as he was born naturally, he also died naturally. He had some kind of infection, fever, headache and died.His detractors at that time witnessed it and did not find anything to use against him in any way. His opponent of this day and age have no qualms in creating false stories and twisting the facts around in their efforts to make everything about Islam appear negative.Some claim that he died of poison, although he was poisoned a little more than three years before his death, and was saved by Allaah; after which he stayed healthy completing his mission. Some speculate that perhaps Muslims also believe like Christians that he was raised like Jesus.The truth is that he was taken back naturally because he had completed his task and his mission was fully accomplished." - సూటిగా జవాబు చెప్పదానికి మొదట ఇష్టపడకపోగా అడిగినవాడు సీరియస్సుగా అడగలేదు కాబట్టి వెనుకాడాను అని గింజుకుని ఇప్పుడు చెప్పిన పొడుగాటి జవాబులో ఉన్నది ఏమిటి?తను వచ్చిన కర్తవ్యం అయిపోయింది గాబట్టి చిన్న జ్వరమూ,తలనొప్పీ మాత్రమే తెచ్చుకుని ఎలా వచ్చాడో ఆలాగే వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పాడు,పిల్లికి ఎలక సాక్ష్యం అన్నట్టు అప్పుదు పక్కనే ఉన్నవాళ్ళు ఎవరూ ప్రశ్నించలేదు పొమ్మంటున్నాడు,ఇదే ప్రశ్నకి మరోచోట జవాబు చెప్పాను, ఎన్నిసార్లు జవాబు చెప్పినా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రశ్న వేస్తున్నవాళ్ళు ఇస్లాము మీద బురద జల్లడానికే వేస్తున్నారు అంటున్నాడు.మూడేళ్ల క్రితం విషం పెట్టడం నిజమే గానీ అప్పుడు చచ్చిపోలేదు కదా అని పాయింటు లాగుతున్నాడు,ఆ తర్వాత కూడా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాడు తన కర్తవ్యం పూర్తయ్యేవరకు అని బల్లగుద్ది అంటున్నాడు.

          ఎంతగా ఠలాయించుదామని చూసినా కుదిరే పని కాదని తెలిసి విషం పెట్టడం అనేది జరిగిందని మాత్రం ఒప్పుకున్నాడు!ఇంక విషం వల్ల చచ్చిపోయాడా లేక యాదృఛ్చికంగా చచ్చిపోయాడా అనేది తేల్చుకోవడానికి మనమే ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలో దీని ప్రస్తావనల్ని వెతకాలి. అన్ని విషయాల లాగే ఈ విషయంలో కూడా షియాలూ,సున్నీలూ తమకి ఇష్టమైన పద్ధతిలో రాసేసుకున్నారు!మూడేళ్ల ముందు విషం పెట్టడం జరిగింది అని రెండు కధనాలూ ఒప్పుకుంటున్నాయి గానీ మూడేళ్ళ తర్వాత అసలు చావుకు ముందు జరిగిన విషయాల్ని మాత్రం ఒకరు రాసుకున్నది మరొకరు రాసుకోలేదు - ఇస్లామిక్ సాహిత్యంలో అంతే! మాది ఒకే దేవుడు,ఒకే ప్రవక్త,ఒకే మతం,ఒకే రకం అని బైటివాళ్ళ ముందు డబ్బా కొట్టుకుంటారు గానీ లోపలికి వెళ్ళాక గానీ తెలియదు - ఎన్ని శాఖలో,ఎన్ని భేదాలో,ఎన్ని ద్వేషాలో!అవును, మనకి ఎక్కువగా తెలిసిన షియాలు,సున్నీలే కాదు వహాబీలు,అహ్మద్ ఖురషీ అసలు పేరును ఇరికించుకున్న అహ్మదీయులు - ఇలా చాలా శాఖలు ఉన్నాయి. షియాలు,సున్నీలు అనే ప్రముఖమైన శాఖల గురించి కూడా మనకు పైపైన మాత్రమే తెలుసు - కానీ ఒక శాఖ వాళ్ళు రెండో శాఖ వాళ్ళ నీడని కూదా సహించరనేది నిజం!

          ప్రవక్త బతికి ఉన్నంతకాలం చండశాసనుడిగా కుక్కల్ని చంపమన్నా బల్లుల్ని చంపమన్నా "ఏమిటి?ఎందుకు?ఎలా?" అని అడక్కుండా అనుసరించినా ఆయన పోయిన మరుక్షణం నుంచీ గ్రూపులు కట్టడం మొదలయ్యింది - ఇల్లాంటి పన్లు లాభం లేకుండా ఎవరూ చెయ్యరు, అయన సేకరించిన అపారమైన సంపద మీద అధికారం కోసమే!షియాలు చనిపోయేముందు ప్రవక్త అల్లుడైన ఆలీని తన ప్రతినిధిగా ఉంచాడు కాబట్తి అతనే మొదటి ఖలీఫా అవ్వాల్సింది ఆని భావిస్తారు. సున్నీలు ఈ ఆలీని ఎన్నుకోవడాన్ని ఒప్పుకోకుండా ఖలీఫా నియామకం పండితుల ఏకాభిప్రాయంతోనే జరగాలని వాదిస్తారు. ప్రవక్త మరణానంతరం అతని మామ అయిన Abu Bakr మొదటి ఖలీఫా అయ్యాడు, కానీ రెండేళ్ళ తర్వాత జబ్బు చేసి చనిపోయాడు.ఇతని తర్వాత Umar పదేళ్ళు ఖలీఫాగా ఉన్నాడు.ఖలీఫా ఎవరయినా గానీ ఈ కాలమంతా ప్రశాంతంగా ఉందని చెప్పడం కుదరదు - కుమ్ములాటలూ,వ్యూహాలూ,యుద్ధాలూ చాలానే జరిగాయి!Umar వేసిన అధికమైన పన్నులకు నిరసనగాఅతన్ని చంపేసిన Abu Luluని కొందరు షియాలు ఇరానులో ఉన్న అతని సమాధిని దర్శించుకుని గౌరవిస్తారు!

          ఏమైతేనేం ఇవ్వాళ్టి ప్రపంచంలోని ముస్లిములలో 85% సున్నీలే!ఇరాన్,ఇరాక్,అజర్ బైజాన్ వంటి దేశాలలో మాత్రం షియాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు.ఈ షియా-సున్నీ తెగల మధ్య జరిగే గొడవల్లో మతం కన్నా రాజకీయం ప్రమేయమే ఎక్కువ. ఇరానులో అధికారంలో ఉన్న నాయకుడు తనే ముస్లిములకి సర్వాధికారిని అంటాడు!సౌదీ అరేబియా అధినేత కూడా తనే ముస్లిం ప్రపంచానికి సర్వాధికారిని అంటాడు!పాకిస్తానును విడగొట్తుకున్నది కూడా కేవలం భారతదేశం నుంచి విడిపోవటానికి మాత్రమే కాదు, మక్కా తర్వాత మాదే పవిత్రభూమి అని గొప్పలు చెపుకుని పాకిస్తానీ ముస్లిములు మొత్తం ఇస్లామిక్ ప్రపంచంలో పాప్యులారిటీ కొట్టెయ్యటానికి - ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశంతోనే! సున్నీలు షియాల పద్ధతుల్ని యూదు జాతి వారి ప్రభావానికి లోనైనవిగా భావిస్తారు - షియాలు నమ్ముతున్నది యూదులు కుట్ర చేసి ఇరికించిన భాగం అని వారు వాదిస్తారు!.ఐసిస్,అల్-ఖైదా తీవ్రవాదులు సున్నీ తెగకి చెందినవాళ్ళు,మొజాహిదీన్ గెరిలాలు షియా తెగకి చెందినవాళ్ళు.క్రీ.శ 2016 జనవరి 2న సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం Sheikh Nimr al-Nimr అనే ఒక సున్నీ ముస్లిముని ఉరితీసింది - తీవ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడని!ఇరానియన్ ముస్లిములు దీన్ని సౌదీ-జియోనిస్ట్-అమేరికన్ కుట్ర అని వాదిస్తున్నారు!

          ఇస్లామేతరులకి మామతంలోకి వచ్చేసి ఒకే మతాన్ని పాటించి ఒకే దేవుణ్ని పూజించి ఒకే ప్రవక్తని అనుసరిస్తే చాలు ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ ఒక్కటైపోయి విశ్వశాంతి చిటికెలో వచ్చేస్తుందని చెప్తూ పధ్నాలుగు వందల ఏళ్లనుంచి నమ్మబలుకుతున్న ఇస్లామిక్ రాజ్యం యొక్క నిజమైన ఐక్యత,శాంతి,ఏకోన్ముఖత ఇది! అన్ని విషయాలకు మల్లే ప్రవక్త మరణం విషయంలో మూడేళ్లకు ముందు జరిగిన విషప్రయోగంతో ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) చనిపోయాదని సున్నీలు ఒప్పుకోరు - మహామేధావియైన ప్రవక్తగారికి యూదు మహిళ చేతి భోజనం తినేటంత తెలివితక్కువతనం అంటగట్టటం షియాలు యూదు ప్రభావానికి లోనై చేస్తున్న పొరపాటు అని వాళ్ళు అంటారు.మరి, ప్రవక్తగారు ఒకనాటి రాత్రి భార్య గుడారం నుంచి బయటకు రాగానే ఒక వీరాధివీరుడు అక్కడ కనబడితే ఈ వేళప్పుడు ఇక్కదేం చేస్తున్నావని అడిగితే అతను ఈరోజు పొద్దున్నే నువ్వు తన బధువుల్ని చంపేసావు గదా,తననుంచి నీకేమైనా ప్రమాదం జరుగుతుందేమోనని కాపలా ఉన్నానని చెప్పిన సన్నివేశం వీళ్ళకి తెలియదా?పెళ్ళి చేసుకోవటానికి లేని భయం/సందేహం చేసిన వంటని తినడానికి వస్తుందా!

          సున్నీలు ప్రవక్త చనిపోయేముందు నజరేయులైన క్రైస్తవులతో జరిగిన ఒక చాలెంజి గురించి ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తారు. ఆ చాలెంజికి ముందు అలీని తన వారసుడిగా ప్రకటించాడని వాళ్ళు చెబుతారు. వాళ్లకి అనుకూలంగా ఉంది గాబట్టి షియాలు దీన్ని ప్రస్తావించరు, ఒప్పుకోరు!నజ్రన్ క్రైస్తవులతో ప్రవక్త చేసిన దానినే Mohabala Challenge అని కూడా అంటారు.ఇలాంటి Challengeల వల్ల లాభం ఏమిటంటే, యుద్ధాలు చేస్తే సైనికుల కష్టం ఉంటుంది గాబట్తి 4 వంతులు వాళ్ళకి పంచాలి, 5వ వంతు మాత్రమే ప్రవక్త గారికి వెళ్తుంది. అదే చాలెంజిలో ప్రవక్త గెలిస్తే ఆ తెగ నుంచి వచ్చే సాలుసరి సుంకం మొత్తం ప్రవక్తగారి సొంత ఖాతాలోకి వెళ్తుంది!

          ప్రవక్త మా కొత్తమతంలో కలవమని పిలిస్తే గీరగా మేము పరీక్షించాలని అరవైమనందితో ఒక బృందాన్ని పంపించాడు వాళ్ళ బిషప్. వాళ్ళు సూటిగా జీసస్ గురించి చెప్పమని అడిగారు.సాయంకాలం ప్రార్ధనాసమయం కావడం వల్లనో ఏమో రేపు చెప్తానన్నాడు, అదీ అల్లా గనక రాత్రికి తనకు చెప్పినట్లయితే అని మెలిక పెట్టి!ఒకసారి యూదులకి ఇట్లాగే అల్లా గనక బోధపర్చినట్లయితే అని మెలిక పెట్తకుండా గీరగా "రేపు చెప్తాను" అని ప్రవక్తగారు ఇరుక్కుపోయారు.

          తెల్లవారి వాళ్ళు కలవగానే అల్లా పేరు మీద “Jesus, in God’s view, is the same as Adam, whom He had created from dust and said to him: ‘Be’, and he was there. This is the truth from your Lord. Be not, therefore, one of the doubters. Should anyone argue with you about him after what has been given to you of true knowledge, say to them: let us call in our children and your children, our women and your women, and ourselves and yourselves. Let us then all pray God and ask that God’s curse overwhelm the liars.” (3: 59-61) అని ఒక సురా చెప్పాడు.యహోవా కంటే ఎక్కువగా జీసస్ పేరుమీద నడిచే క్రైస్తవులకి ఇట్లా జీసస్ దేవుడు పుట్టించాడు గాబట్టి పుట్టాడు అని సరిపెట్టెయ్యటం నచ్చలేదు. దాంతో కప్పం కట్టే ఒప్పందం చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు.The agreed provisions were as follows:“In the name of God, the Merciful, the Beneficent. This is what Muhammad, the Prophet and God’s Messenger, has written down for the people of Najran when he has the authority over all their fruits, gold, silver, crops and slaves. He has benevolently left them all that in return for 2,000 hullas every year, 1,000 to be given in the month of Rajab and 1,000 in the month of Safar. Each hulla is equal to one ounce [a measure equal to 4 dirhams]. The Najran are also required to provide accommodation and expenses for my messengers, for up to 20 days. None of my messengers shall be kept in Najran more than one month. They are also required to give, as a loan, 30 shields, 30 horses and 30 camels, in case of any disorder and treachery in Yemen. If anything is lost of the shields, horses or camels they loan to my messenger, it will remain owing by my messenger until it is given back. Najran has the protection of God and the pledges of Muhammad, the Prophet, to protect their lives, faith, land, property, those who are absent and those who are present, and their clan and allies.They need not change anything of their past customs. No right of theirs or their religion shall be altered. No bishop, monk or church guard shall be removed from his position.Whatever they have is theirs, no matter how big or small. They are not held in suspicion and they shall suffer no vengeance killing. They are not required to be mobilized and no army shall trespass on their land. If any of them requests that any right of his should be given to him, justice shall be administered among them. He who takes usury on past loans is not under my protection. No person in Najran is answerable for an injustice committed by another.” వాళ్ళు చేసుకున్న ఒప్పందం వల్ల ప్రవక్తకి ఎంత లాభమో చూసారుగా, ఒకవేళ వాళ్ళు ఇస్లాము మతం పుచ్చుకుంటే వాళ్ళ ప్రాంతం మొత్తం వీళ్ళ పెత్తనం కిందకొస్తుంది - దోచుకున్నవాడికి దోచుకున్నంత మహదేవ!

          కానీ అల్లాగారు చెప్పిన సురాలోని Let us then all pray God and ask that God’s curse overwhelm the liars అనే భాగం ప్రవక్త మీదకే వచ్చిపడింది - నజ్రన్ క్రైస్తవుల్లో ఎవరూ చనిపోలేదు గానీ 80 రోజుల్లోనే ప్రవక్త గారు చనిపోయాడు!Muhammad proposed Lian challenge to Najtan Christians on 24th Dhu Hijjah 10 A.H. and died on 12th Rabi Awwal 11 A.H. (within 80 dayas) after Quran 3:59:61దీని అర్ధం ఏమిటి? అహ్మద్ ఖురేషీ విషప్రయోగంతో చనిపోయాడు.పుట్టిన మగపిల్లల్లో ఒక్కడు కూడా బతికి బట్టకట్టలేదు.అహ్మద్ ఖురేషీకీ ఖదీజాకీ పుట్టిన ఆడపిల్ల ఫాతిమా 18 యేళ్ల వయస్సులో గర్భస్రావం జరిగి చనిపోయింది.నాల్గవ ఖలీఫా అయిన అల్లుడు అలీ హత్యకి గురయ్యాడు.ఆలీ కొడుకుల్లో ఒకడైన అహ్మద్ ఖురేషీ మనవడు హుస్స్సేన్ కర్బలా మైదానంలో చనిపోయాడు. మరొక మనవడు హసన్ కూదా విషప్రయోగంతో చనిపోయాడు. గొప్ప ఆత్మవిశాసంతో అల్లా పేరున ఇతర్ల మీద కురికించిన శాపం తనకే తగిలి మూడో తరం తర్వాత ఇక అహ్మద్ ఖూరేష్హీ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన వారసులు భూమి మీద లేకుండా పోయారు!

          ఇప్పుడు ఆయేషా ప్రాతినిధ్యం వహించే షియా వర్గం వారు ఒప్పుకునే కధ చూద్దాం. narrated Aisha: The prophet in his ailment in which he died, used to say, "O, Aisha! I still feel the pain caused by the food i ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison." మూడేళ్ల క్రితం పెట్టిన విషం అసలు లెక్కచెయ్యనఖ్ఖర్లేనంత చిన్నదే అని వీళ్ళు సమర్ధించుంటున్నప్పటికీ మూడేళ్ల తర్వాత చావబోయేముందరి యాతనలో ప్రవక్తగారు గుర్తు తెచ్చుకున్న సన్నివేశం ఇలా జరిగింది:39The book of Greetings (18)Chapter: Poison Anas reported that a jewess came to Allaahs Messenger with poisoned food and he took of that  what had been brought to him(Allaahs Messenger). When the effects of this poison were felt by him, He(Allaahs Messenger) called for her and asked her about that. Whereupon she said, "I wanted to know if you are a Prophet, In that cas it will not harm you and if you are a king, I shall leave the people of you." Thereupon He (Allahs Messenger) said, "Allah will never give you the power to do it!" He(Anas) said that they(The companions of the Holy Prophet) said, "Should we not kill her?" Thereupon He(Allaahs Messenger) said, "No." He(Anas) said: I felt (the effects of the poison) on the uvula of Allahs Messenger. "ఘనుడైన అల్లాహ్ నీవంటి సామాన్యురాలికి తను దీవించి పంపిన ప్రవక్తను సంహరించే శక్తిని ఎన్నటికీ ఇవ్వడు!" అని అసలు వ్యక్తి గర్జించిన కొద్ది సేపటికే ప్రత్యక్ష సాక్షి అయిన వ్యక్తి ప్రవక్త మీద విషం యొక్క ప్రభావం పనిచెయ్యటాన్ని చూశాను అని స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు! పోనీ కొందరు భక్తులు సమర్ధించుకుంటున్న "ఆయన కూడా మానవమాత్రుడే అంటున్నాం  కదా!కొంచెం తలనొప్పీ, జ్వరం అనుభవించాడని మేమూ ఒప్పుకుంటున్నాం గదా, అయినా తప్పులు వెతికితే ఎట్లా?వొదిలెయ్యరాదూ!" అనే మాటలతో సరిపెట్టుకోవదానికి వీల్లేకుండా ప్రవక్తగారే అల్లాహ్ యొక్క గొపదనాన్ని ఉగ్గడించితే మరొకరు ఇలా ఉల్లేఖించినారు: I was behind the Prophet(s.a.w) one day when he said, "O, boy! I will teach you a statement. Be mindful of Allaah  and He will protect you. Be mindful of Allah and you will find Him before you. When you ask, ask Allah, and when you seek aid, seek Allaah's aid. Know that if the entire creation were to gather together to do something to benefit you, you would never get any benefit except that allah had written. If the entire creation were to gather together to do something to harm you, you never be harmed except Allah had written." ఇవ్వాళ ఇంత ధాటిగా చెప్పిన మాట రేపటికి నా పీకకే చుట్టుకుంటుందేమో అనే భయం ఏమాత్రం లేకుండా తన నిన్నటి మాటల్ని ఖండించుకోవటం ప్రవక్తగారి స్పెషాలిటీ. అది సాతాను పద్యాల ప్రహసనంలో నవ్వు తెప్పిస్తే ఇప్పుడు ఇరకాటమై కూర్చుంది - ప్రవక్తగారు స్వయంగా నొక్కి వక్కాణించిన ఈ వాదన నిజం కావాలంటే ఆ యూదు వనిత విషం పెట్టటం,విషం మూలంగా పడిన యాతన,యాతనతో కూడిన మరణం అల్లాహ్ ఇచ్చ ప్రకారమే ప్రవక్తగారికి సంక్రమించాయి అని ఒప్పుకుని తీరాలి!అదంతా అల్లా ఇచ్చ ప్రకారమే జరిగింది అని ఒప్పుకుంటే ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ) చేసినవి పాపకార్యాలు అని కూడా ఒప్పుకున్నట్టే.

          ఇంక తర్వాత అంతిమఋషి ఈ విషాన్ని తట్టుకుని బతికి బట్టగట్టటానికి పదరాని కష్టాలు పడ్డాడు!ప్రవక్తగారే గతంలో అజ్వా ఖర్జూరం సాక్షాత్తూ స్వర్గం నుంచి జారిపడిందనీ అన్ని విషాలకూ విరుగుడు అనీ చెప్పి ఉన్నారు గాబట్టి మొదట వాటి శక్తిని పరీక్షించారు Volume 2,Book 15,Number 75->Narrated Anas bin Malik:"Allaah's Messenger never proceeded(for the prayer) on the day of Id-ul-Fitr unless he had eaten some dates." Anas also narrated,”The Prophet used to eat odd number of dates.” ఇందులోనూ తింగరితనమే - మామూలుగా అందరూ సరిసంఖ్యని ఎంచుకుంటారు, ఇతను పనిగట్టుకుని బేసిసంఖ్యని ఎంచుకున్నాడు!అందుకే అంత దయనీయమైన మరణం సంభవించిందేమో?"ఇతరులకు ఏది ఆచరణీయమో అది మనకు అనాచరణీయము, ఇతరులకు ఏది దురాచారమో అది మనకు సదాచారము" అనే లెక్కని నిక్కచ్చిగా పాటించటమే అహ్మద్ ఖురేషీ యొక్క ప్రత్యేకత.variety is the spice of Islam!రుచిగా ఉండి చిన్నపిల్లలకి రోజూ తినిపిస్తే ఎదిగే దశలో మంచిదని తినిపించటమే తప్ప ఖర్జూరానికి చెందిన ఏ రకంలోనూ చీమ కుట్టిన విషాన్ని విరిచేపాటి ఔషధలక్షణమయినా ఉందని ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆధునిక కాలం వరకు ప్రచారంలో ఉన్న ఏ వైద్యశాఖ కూడా చెప్పలెదు - కాబట్టి అది తుస్సు ఢఢఢాం తుస్సు అయ్యింది!

          ఖర్జూరాలు పనిచెయ్యడం లేదని తెలిసాక రకతంలోనుంచి విషాన్ని లాగటానికి పింగాణీ కప్పుల్ని వేడిచేసి శరీరం మీద అతికించి చల్లబడినాక లాగెయ్యడం(Cupping లేక Fire Cupping అంటారు),ప్రార్ధనల డోసు పెంచటం,జంతువులు తమకెక్కడయినా దురద పుడితే తమ నాలుకతో నాక్కున్నట్తు తన నోటితోనే తన వొంటిమీద "ఉఫ్!ఉఫ్!!ఉఫ్ఫుఫ్!!!" అని వూదుకోవటం లాంటి ప్రక్రియలని ఉపయోగించి చూశారు. ఆయేషా కూడా ఆయన శరీరాన్ని నిముతూ ఉండేది - ఆయన చేతితోనే?!ముసలి ప్రాణాన్ని కష్టపెట్టటం దేనికి,తనే రుద్దొచ్చు గదా అని మనం అనుకుంటాం గానీ ఆవిడ లాజిక్కు ఆవిడది - ప్రవక్తగారి హస్తం అల్లా చేత ఎక్కువ ఆశీర్వదించబడినది కదా!

          గాబ్రియేలు,క్నాదు క్నాదు - పాపము శమించు గాక, జిబ్రీలు గారు కూడా రంగంలోకి దిగారు , "In the name of Allah I chant on to ward off from you every thing that harms you and (to ward off you) against every envier and from every evil eye and Allah will heal you"అని ఎంతో ఆర్ద్రంగా,ఎంతో గాఢంగా ప్రార్ధించారు - కానీ ఏం లాభం? ఫలితం శూన్యం!చుట్టూ చుట్టీ వచ్చావా చూఒపుడువేలితొ గుచ్చావా అన్నట్టు ఇట్లాంటివి ఎన్ని చెప్పినా, ఇవన్నీ పైపైన తడమటానికి పనికొచ్చే సంగతులు. కొందరు మొండిఘటాలు వీటికి లొంగరు కాబట్టి చాలా చాలా అధికారికమైన ఒక ఉటంకింపును చూపిస్తాను.The major Classes, by Ibn Sad  volume2, page 202:The Apostle of Allah lived after this three years till in consequence of his pain he passed away. During his illness He used to say, "I did not cease to find the effect of the morsel, I took at khaibar and I suffered several times but Now I feel the hour has come of the cutting of my jugular vein." చూశారు గదా, "విషం తిన్నాక మూడేళ్ళు దిట్టంగా ఉన్నాడు,విషం వల్ల కాదు చచ్చిపోయింది, ప్రవక్త వచ్చిన పని అయిపోయింది కాబట్టి అల్లా తీసుకెళ్ళిపోయాడు" అనేవి అబద్ధాలు అని చెప్పటానికి ఈ సాక్ష్యం సరిపోతుంది కదా!

          When the last moment of the Prophet was near, he used to draw a sheet over his face; but when he fell uneasy, he removed it from his face and said, "Allah's damnation be on the Jews and Christians who made the graves of their prophets objects of worship." చావుకు దగ్గరయ్యాక కూడా ప్రశాంతత లేకుండా వాళ్ళనీ వీళ్లనీ తిట్టడానికే సరిపోయింది ప్రవక్తగారికి!అనగనగా ఒక సూర్యకాంతం, ఒక రమణారెడ్ది అనే భార్యాభర్తలు ఉండేవాళ్ళు. సూర్యకాంతం ఏనాడూ దేవుడి పేరు తలిచేది కాదు - ప్రవక్తగారిలాగే అందర్నీ తిడుతూ ఉండేది!బక్క ప్రాణం గాబట్టి రమనారెడ్ది తనని తిట్టినప్పుడు భరిస్తూ ఇతరుల్ని తిడీతే దుఖ్ఖిస్తూ ఉండేవాడు.ఒకసారి హఠాత్తుగా సూర్యకాంతం విపరీతమైన బాధతో ఆల్లల్లాడిపోవటం చూసి రమణారెడ్డి అంతే హఠాత్తుగా ఒక గోగునార తాడుని సూర్యకాంతం కళ్ళముందు వూపుతూ "ఇదేంటి?ఇదేంటి?" అని అడగటం మొదలుపెట్టాడు.పాపం రమణారెడ్ది అయిడియా యేంటంటే,భార్య ఇంక టపా కట్టేస్తున్నది,కనీసం "నార" అని అన్నా చాలు నారాయణ మంత్రంలో సగం పలికినట్టవుతుంది, భార్య పుణ్యలోకాలకి వెళ్తుంది గదా అని!సూర్యకాంతం మాత్రం అంతే నిష్ఠగా "పీచు,పీచు" అని తప్ప "నార" అని మాత్రం అన్లేదు - కొన్ని మొండి ఘటాలంతే!

          పుట్టినప్పుడు మామూలుగానే ఉండి చిన్నతనంలో ఎందుకో తెలియని అవమానాల్ని ఎదుర్కొని వినయంగా ఉంటూ ఉద్యోగ జీవితంలో బాధ్యతాయుతంగా యజమానికి అధికలాభం చేకూర్చి నలభయ్యేళ్ళ వరకు గృహస్థుగా కడుచక్కని జీవితం గడిపి సాటివారిలో మర్యాదస్తుడిగా పేరు తెచ్చుకుని హఠాత్తుగా అప్పటివరకు తను భక్తిగా ప్రదక్షిణలూ పరిచర్యలూ చేస్తూ వచ్చిన అల్లా దేవుడి రూపు మార్చేసి తన కొత్తమతానికి  కొత్త రూపంతో అంటుగట్టి గర్భగుడిలో కొలువున్న అశ్వేతలింగాన్ని ఈడ్చుకొచ్చి ఆరుబైటికి తెచ్చి గోడలో ఒక మూలన ఇరికించి నిత్యాభిషేకాలతో తాండవస్తోత్రాలతో పూజించబడుతున్న పరమశివుణ్ణి అందరి చేతా ముద్దులు పెట్టిస్తూ చేతుల్తో తడిమిస్తూ పదే పదే వ్యక్తమవుతున్న పదమూడేళ్ల నిరంతర వ్యతిరకతని భరించలేక కొత్తమతాన్ని కనిపెట్టిన తొలినాటి కవితాత్మకస్వాప్నికసౌందర్యభరితమైన భావజాలానికి  మంగళం పాడేసి ఓటమిని ఒప్పుకుని అనామకత్వానికి తిరిగి వెళ్ళలేని దుస్థితిలో శాంతి సామరస్యాలకి సెలవిచ్చి సమరోన్మాదంతో చెలరేగిపోయి కేవలం అయిదేళ్లలో దోపిడీలూ క్రూరత్వమూ మోసాలతో అపారమైన సంపదని సాధించి అపరిమితమైన అధికారాన్ని అనుభవించే స్థాయికిచేరుకున్న తర్వాత బురదపామని అనుకున్నది జాతినాగై కాటు వేయ్యదంతో తల తిరిగి ముద్ద నోట్లోకి వచ్చినట్టు తన నిజమైన భవిష్యత్తు కళ్ళముందు కనబడి అప్పటివరకు ఇతరుల జీవితాల్ని క్షణాలలో అంతం చేయించినవాడు తన జీవితాన్ని పొడిగించుకోవటానికి పడరాని పాట్లు పడుతూ కూడా వాళ్లనీ వీళ్ళనీ తిట్టిపొయ్యటమే తప్ప అప్పటికైనా ప్రశాంతతని తెచ్చుకోవాలనే ఇంగితజ్ఞానం లేకుండా తను దేవునిచే దీవించబడి వచ్చానని చెప్పి తను మోసం చేసిన అనుచరులను మరోసారి మోసం చేస్తూ  "Allah has given one of his servants the choice between this world and that which is with Allah and he has chosen the other" అనే ఒక జాలిగొలిపే నిట్టూర్పు లాంటి ఆఖరి ప్రకటన చేసి క్రీ.శ 632లో అహ్మద్ ఖురేషీ అనే ఒక అరవైమూడేళ్ల వృద్ధుడు అంతిమశ్వాస విడిచాదు - ప్రపంచానికి తన మతం పేరులో మాత్రమే శాంతిని మిగిల్చి!

          Muhammad The Prophet,Al-Tabari Vol.9,pp.112-113లో "Treat women well,for they were domestic animals with you and do not possess anything for themselves."అని స్పష్టంగా చెప్పి ఆడవాళ్ళని పెంపుడు జంతువుల స్థాయిలో ఉంచి ఏమాత్రం విలువ ఇవ్వకుండా పురుషత్వానికే అన్ని అర్హతలూ అధికారాలూ సుఖాలూ దఖలు పరిచిన ప్రవక్త(అహ్మద్ ఖురేషీ)కు వారసుడిగా ఒక్క మగనలుసు బతికి బట్ట కట్టలేదు, ఎందుకని?బహుశా అల్లా దేవుడు తనని మలినపరిచినందుకు కోపించి వేసిన శిక్ష కాబోలు!తనని అవమానించిన అహ్మద్ ఖురేషీకి మగసంతానం లేని యాతనాపూరితమైన చావుని ప్రతిఫలంగా ఇచ్చి శిక్షించిన పరమేశ్వరుడు అతను పెంచిన భూతాలను మాత్రం ఎందుకు వదిలేశడు?ఆ దేవరహస్యం అర్ధం కావాలంటే మక్కా గుడి చరిత్ర మొత్తం ఎత్తుకోవాలి.అది మరోసారి చెప్తాను.

ఇక చాల్లెండి, విసుగు పుడుతున్నదంటే ఇంతటితో ఆపెస్తాను!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2   3  4  5 6

Tuesday, 4 April 2017

శ్రీరాఘవం దశరధాత్మజం అప్రమేయం!

దేవుడు దేవుడిలా ఎక్కడో ఉండి
ఇక్కడి మనుషుల్ని శాసించకుండా
మనిషై పుట్టి పెరిగి మనం పడుతున్న 
కష్టాలనే తను కూడా అనుభవించి
ధర్మం తప్పకుండానే కష్టాల్ని అధిగమించి
సఖుడై, గురువై, మార్గదర్శకుడైన
మొదటి అవతారపురుషుడు రాముడు!

చైత్ర శుద్ధ నవమి నాడు
కౌసల్యా దశరధులకు తనయుడై జన్మించి
శ్రీమహాలక్ష్మి అంశయైన సీతకు ప్రాణనాధుడై
ఆదిశేషుని వంటి లక్ష్మణుడికి అన్నయై
వానర శ్రేష్ఠుడైన సుగీవుడికి మిత్రుడై
పరమశివుని అంశయైన ఆంజనేయుడికి ప్రభువై
శరణు కోరిన విభీషణుడికి రక్షకుడై
ప్రతి ఒక్కరికీ సంతోషాన్ని కలగజేసిన
మర్యాదాపురుషోత్తముడైన శ్రీరాముడు

అయోధ్యలో దశరధనందనుడై జన్మించి,
మిధిలలో జనకరాజపుత్రి సీతని పరిణయమాడి,
తండ్రిమాట కోసం అయోధ్యానగరం విడిచి
దండకారణ్యంలో పధ్నాలుగేళ్ళు గడిపి,
రావణుడు చెరబట్టిన సీతను సాధించడానికి
కిష్కింధ చేరి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసి,
ఆంజనేయుడు ఆనవాళ్ళు కనిపెట్టి చెప్పగానే
రామసేతువు నిర్మించి లంకను చేరి,
దుష్టుడైన దశకంఠ రావణుణ్ణి సంహరించి
సాధు సజ్జనులకు ఆనందం కలిగించిన శ్రీరాముడు
మీకు సమస్త సుఖాలనూ ఇవ్వాలని ఆశిస్తూ -
శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు!

Monday, 27 March 2017

లేవండర్రా బడుద్ధాయిలూ!బారెడు పొద్దెక్కింది - ఇంకా లేవకపోతే ఎట్లా?

అసలు కవిత్వం:
---------------
పొడుపు మలపైన విచ్చుకున్న 
నటరాజు కుడికంటి చురుకు చూపులు
నులివెచ్చని కరుకు తూపులై గుచ్చుకుని,

రేరాజు పంచిన వెన్నెల కొంచెం
సూరీని చాటున తీగలై సాగితే
అల్లుకుని కప్పుకున్న జలతారు
దుప్పటి కరిగి కరిగి చిద్రుపలై,

అటుకాస్త ఒత్తిగిలి ఇటుకాస్త ఒత్తిగిలి
పనిపాట్లకి వేళయిందని గురుతొచ్చి
మంచుముత్యాల కలనేత చిగురాకుపచ్చ ౙరీచీరను

చెదిరీ చెదరనంత సుతారంగ సవరించుకుని
లేచి నిలబడి ఒళ్ళు విరుచుకునింది భూమిదేవి -
అల్లరి పిల్లల్ని పనుల్లోకి తరమాలి గద!

కొసరు మద్యం:
--------------
సీ||
మేలు జరుగుగాక మేదినిపై గల
సకల భూతములకు - స్వస్తి భవతు!

రక్షించబడుగాక రమణులున్,వృద్ధులు,
శిశువు లనాధలున్ - స్వస్తి భవతు!

కలియుగాక సఫలకర్ములై దేశదే
శాల పౌరజనులు - స్వస్తి భవతు!

నశియించిపోవలె నీచులున్,దుర్మతులు
శాంతమార్గముననె - స్వస్తి భవతు!

తే||
చెలుల కిష్టులౌ మగలార - స్వస్తి భవతు!
చదువు చెప్పు గురువులార - స్వస్తి భవతు!
సమత పెంచు నాయకులార - స్వస్తి భవతు!
సేద్యమొనరించు సైరికా - స్వస్తి భవతు!
(సీర్లు!సీర్లు!)

Friday, 24 March 2017

ఈ పళ్లాలు నాకే మతంలోకి నేను చచ్చినా పోను బాబోయ్!ఆ మతంలో చేరి బల్లుల్నీ కుక్కల్నీ చంపాల్సిన పాపం నాకెందుకు?

      ఏమండీ,మీరు బోజనం పూర్తి కాగానే ఏమి చేస్తారూ?ఇదొల పర్స్నాని విసుక్కుంటూ చెయ్యి కడుక్కుంటారు, కదా!ఒకేళ ఖాజీ సాయిబు తురకల్లో గల్సాదన్నట్టు మీరు గానీ ఇస్లాము మతం పుచ్చుకున్నారనుకోండి, అట్లా చస్తే చెయకూడదు.నాలికతో చెయ్యంతా శుభ్రంగా నాకెయ్యాలి.అప్పుడు రుమాలుతో తుడుచుకుంటే చాలు!కాదని చెయ్యీ మూతీ కడుక్కున్నారో మహమ్మదు గారిని ధిక్కరించినట్టే, ఖబడ్దార్?!Quran chapter (52) To lick and suck the fingers before cleaning them with a handkerchief.5456 narrated Ibn Abbas:The Prophet said, "When you eat, do not wipe your hands till you have licked it or had it licked by somebody else."

      మీకు నీరసంగా ఉంటేనో చెయ్యి నాక్కోవడానికి అసయ్యంగా ఉంటేనో పక్కవాళ్లతో నాకించుకున్నా చాలునని భరోసా ఇస్తున్నారు ప్రవక్తగారు - ఎంత మంచి ప్రవక్తయో! [5303] 135 It was narrated that jabir said,"I heard the Prophet say:The shaitan is present with any one of you in all his affairs, and he is even present with him(you!) when he(you!) eats. If one of you drops a morsel, let him(you! or your friend!) remove any dirt on it, then eat it and not leave it for the shaitan. And when he(you! or your friend!) has finished let him(you! or your friend!) lick his(you! or your friend!) fingers, for he(you! or your friend!) does not know in which part of the food the blessing is." చేతులూ పళ్ళేలూ నాకడం గురించి మాత్రమే కాదు,కింద పడినదాన్ని కూడా వదలకుండా మట్టి వూదేస్కుని మీరే తినెయ్యాలి తప్ప చీమలూ కాకులూ లాంటి ఇతర జీవాలకి పొరపాటున కూడా వదిలెయ్యకూడదు అని కూడా చెప్పారు - జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని గురించీ ఎంతో శాస్త్రీయంగా చెప్పారు ప్రవక్తగారు!ప్రతి చోటా సైతాను ఉంటాడు, ప్రతి దాంట్లోనూ సైతాను ఉంటాడు - వాణ్ణి తప్పించుకోవాలంటే "ఎందుకు?ఏమిటి?ఎలా?" అని చచ్చుప్రశ్నలు వెయ్యకుండా ప్రవక్తగారు చెప్పింది చెప్పినట్తు చేసెయ్యటమే!

      హిందువులు ఎర్రిపప్పల్లా మొదటి ముద్ద పక్కన పెట్టి దాని కాకులకో పిచ్చుకలకో వేస్తున్నారు. అందుకే వీళ్ళు ముస్లిములతో తిట్టించుకుంటున్నారు, తన్నించుకుంటున్నారు, చంపించుకుంటున్నారు - చంపడం చావడం భయపడడం భయపెట్టడం గురించి తెలియకపోతే ముస్లిముల్ని చూసి తెలుసుకోవాలి!ముస్లిములకు మల్లే చక్కహా ప్రవక్తగారు చెప్పినట్టు విని కనిపించిన సమస్తాన్నీ నాకి పారెయ్యటం,తమకి నాకటానికి పనికిరాని ఇతర్లకి సంబంధించిన వాట్ని తగలబెట్టెయ్యటం,ఒక్కసారి చెప్పీ చెప్పగానే విని మంచిగా మతంలోకి రానివాళ్లని  చంపిపారెయ్యటం లాంటి మంచిపనులు చెయ్యొచ్చు కదా!


భైరవములు భయంకరమైన యమదూతలు - హోషియార్!

      కుక్కలు అంటే మీకు ఇష్టమా?అదేమిటండీ అలా అడుగుతారు, కుక్క అనే అందమైన జంతువు మనిషికి ఎంతో కాలం నుంచి సహయపడుతున్నది కదా, ఇష్టపడకుండా ఎలా ఉంటాం అంటారా? అయితే మీరు ఇస్లాములో చచ్చినా చేరకండి!ఎందుకంటే,"తాగితే మరచిపోగలను, తాగనివ్వదు!మరిచిపోతే తాగగలను, మరువనివ్వదు?" అని ఒక ప్రేమదాసు తాగుడు-ప్రియురాలు అనే polls-a-part గురించి చెప్పినట్టు ఇస్లాము-కుక్క అనేవి కూడా polls-a-part, అంతే?! [4015] 43 - (1570) It was narrated by Ibn Umar that the Messenger of Allah ordered that dogs be killed.కుక్కలేమి పాపం చేశాయండీ!యూదు తెగలంటే డబ్బులు బాగా సంపాదించి వీళ్లకి పెట్టకుండా దాచుకున్నారు అనే పాయింటు మీద చంపటం పెర్స్పెక్టివ్ యాంగ్యులార్ డిఫరెన్స్(జీవనదృక్కోణపు కోణమానిత సారూప్యము) అనుకోవచ్చు, మరీ తమ పాటికి తమ కుక్క బతుకేదో బతికేస్తున్న కుక్కల్ని కూడా చంపాలా - విడ్డూరం కాకపోతే?అదే మరి,లాజిక్కు గొప్పగా లేదు గాబట్టి చేతులు నాకమనటం గురించి పైన వెక్కిరించాను గానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా గంభీరమైన కారణమే చెప్పారు చదివిన ముస్లిమేతరులకి ఏవైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి చెబుతా - [5511] 81 - (2104) It was narrated that Aishah said:"Jibril, promised to come to the Messenger of Allah at a certain hour, and that time came and he did not arrive. He(Messenger of Allah) had a stick in his hand which he threw down and said, 'Allah does not break His promise, and neither do His Messengers.' Then he turned and saw a puppy beneath. He said, 'O, Aishah! When did this dog get in here?' She said, 'By Allah, I do not know.' He ordered that it be taken out, and jibril came. The Messenger of Allah said, 'You made an appointment with me and I waited for you but you did not come.'Jibril said, 'I was prevented by the dog in your house. We do not enter a house in which there is a dog or image.'" అలా అనామకంగా "క్కిక్కిక్కి" అని నవ్వకపోతే ధైర్యంగా ఇందులో నవ్వొచ్చే విషయమేంటో చెప్పొచ్చుగా!ఇందులో నాకు తప్పేమీ కనిపించలేదే, మీరెందుకట్లా నవ్వుతున్నారు?

తెరచాటు నుంచి అనామకం:
SO  PICTURE OF PUPPY=UTTER TEEROR FOR JIBRIL:-)
WHY DONT WE SHAKE MOSLIMS WITH PUPPY DOGS:-(

      మీలాంటివాళ్ళు అట్లాంటి దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తారని ప్రవక్తగారికి తెలీదా ఏమిటి?అందుకే ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు![4018] 45 - (,,,,) It was narrated that Abdulla bin Umar said:"The Messenger of Allah used to order that dogs be killed, and I went throughout Al-Madinah, and we did not spare any dog but we killed it, to such an extent that we would even kill the dog of a woman belonging to the desert people."ర్రెర్రెర్రెడ్డెడ్డెడ్డె!యూదులను చంపటం మాత్రమే తెల్సిన మేధావులకి "కుక్కలందు పెంపుడుకుక్కలు వేరయా!" అనే తత్వం బోధపడకపోవటం సహజమే గదా అని మనం సరిపెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఆ మోటుమనిషి తిట్టిన బండబూతులకి మతిపోయి ఉంటుంది!పాపం ప్రవక్తగారికి విన్నవించుకున్నారు.పాపం ప్రవక్తగారు కరుణామయులు కదా కొంచెం తమ పట్టును సడలించారు.[4021] 48 - (1573) It was narrated that Ibn al-Mughaffal said:"The Messnger of Allah enjoined thhe killing of dogs, then he said, 'What is the problem with them and dogs?' Then he granted a concession with regards to dogs for hunting and herding the sheep."అద్గదీ సంగతి!గొర్రెల్నీ మేకల్నీ కాసుకునేవాళ్ళకి కుక్కలు చాలా అవసరం - వీళ్లలా మందిని కొట్టి బతికేవాళ్లకి కుక్కలెందుకు?మొత్తానికి ఆ కొంచెం సవరణ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి తిక్కరేగి ప్రవక్తగారిని కూడా తన్నేవాళ్ళు - ప్రవక్తలు తిరుగుబాట్లని సహించరు గద!

      అసలింతకీ, ప్రవక్తగారికి హఠాత్తుగా కుక్కల మీద కోపమెందుకు వచ్చిందో?ఏముందీ,ఆర్ధరాత్రీ అపరాత్రీ లేకుండా ఒక పెళ్లాం దగ్గిర్నుంచీ ఇంకో పెళ్లాం దగ్గిరకి తిరుగుతున్నప్పుడు అలికిడికి దాని నిద్రచెడి "భౌ!"మని అరిచి ఉంటుంది.ప్రవక్తగారు మొదట దడుచుకుని ఉంటాడు, తర్వాత "నా అంతవాణ్ణి నేను!నన్ను ఈ పాడుకుక్క భయపెట్టటమా?" అని కోపంగా మారి భూమ్మీద ఉన్న అన్ని కుక్కల ప్రాణాల మీదకి తెచ్చింది!


బల్లులకే అంత భయపడిన ప్రవక్తగారు రాక్షసబల్లుల కాలంలో పుట్టి ఉంటే?


      మిస్సమ్మ సినిమాలో అల్లు రామలింగయ్య బతకలేని బడిపంతులు. ఒక్క పిల్లగాడు అల్లరి చేసినా ఆ వరసలో ఉన్న అందర్నీ కొడుతుంటే ఒక  బుడంకాయ "అల్లరి చేసింది వాడొక్కదే గదా!మా వీపులు కూడా సాపు చెయ్యటం దేనికి?" అని గతితార్కికభౌతికవాదవిప్లవప్రతీఘాతశక్తుల మాదిరి ప్రశ్నించితే,"వెధవా!ఒక పది నిమిషాలు పోయాక నువ్వు అల్లరి చెయ్యవని గ్యారంటీ ఏంటి?అప్పుడు నీకోసం మళ్ళీ రావాలా!" అని అంటాడు:-)అప్పుడు జోకనుకుని నవ్వుకున్నాను గానీ ప్రవక్తగారు బల్లులమీద వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయమూ వాటిమీద చసిన యుద్ధమూ తెలిశాక అది ప్రవక్తగారి లాంటి అసమానప్రజ్ఞాశాలికి తప్ప మామూలు గొట్టంగాళ్ళకి తట్టనంతటి గొప్ప లాజిక్కని ఇప్పుడు తెలిసింది - అప్పుడు నవ్వినందుకు సిగ్గు పడుతున్నాను:-(5262:It was narrated from Amir bin Sad that his father said, "The Messenger of Allah enjoind killing Geckos, and he called them noxious little creatures" (Sahih)

      బల్లుల్ని ఎంత క్రూరంగా చంపితే అంత ఎక్కువగా దైవకృపకి పాత్రులు కావచ్చునట - 5263:It was narrated that AbQ Hurairah said: "The Messenger of Allah said, 'Whoever kills a gecko with fist blow, he will have such and such Hasanah. Whoever  kills it on the second blow, he will have such and such Hasanah, less than the first. Whoever kills it on the third blow, he will have such and such Hasanah, less than the second.'" (Sahih) లెక్కేసుకోండి దైవకృపకి పాత్రులు కావడం ఎంత తేలికో ఇస్లాములో!ఎన్ని బల్లుల్ని చంపితే అంత వీరుడు, ఎన్ని బల్లుల్ని చంపితే అంత Hasanah - హ్హహ్హహ్హ, హ్హహ్హహ్హ!!!ఎందుకుటా బల్లుల్ని చంపడం అంటే, అప్పుడెప్పుడో అబ్రహాము గారి మీదకి అగ్ని వూసిందట ఒక బల్లి!3359:Narrted Umm Sharik: Messenger of Allah ordered to kill house lizard and said, "It(lizard) blew on Ibrahim(Abraham)." దాని దుంపతెగ, దానికెవరూ చెప్పకపోతిరి ఇవ్వాళ అఘ్ణాణం కొద్దీ అబ్రహాముని అవమానిస్తే అది అప్పటితో అయిపోదనీ క్రీ.శ 7వ శతాబ్దంలో ప్రవక్తగారు అనే కాలాంతక నరాంతక దేవాంతకుడు పుట్టుకొస్తాడనీ ఆయనకి నచ్చని అన్నింటితో పాటూ తమ జాతిని కూడా పంబ రేగ్గొడతాడనీ - హేయ్,నువ్వెవడివిరా ప్రవక్తను వెక్కిరించటానికి, తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి, లేదా చంపితే చచ్చిపోవాలి, అంతేగానీ ప్రవక్తని తప్పు పడితే మాత్రం వూరుకునేది లేదు!

      అసలు ప్రవక్తగారి అనుచరులు/భక్తులు సొంతబుద్ధిని ఉపయోగించకుండా కోడల్ని పెళ్ళి చేసుకుంటున్నా కిక్కురుమనకుండా వూర్కోవటం, కుక్కల్నీ బల్లుల్నీ చంపమంటే పనిలేని మంగళ్లలా అడేజావు బడెజావు అంటూ హడావిడి చెయ్యటం ఎందుకు చేశారో తెలుసా?అవి తప్పులని తెలియకనా?అంత పిచ్చిపుల్లయలేం కాదు వాళ్ళు!

      After the battle of badr the apostle ordered all the plunder to be collected, and the companions disputed about it. Those who had collected it said, 'It belongs to us', and those who had pursued the enemy said, 'Had it not been for us, you would not have been able to collect it.' Those, too, who had guarded the person of the apostle lest he be attacked, said, 'You have no greater right to it than we. We desired to fight, but we could not leave the apostle of Allah.' Then Allah took out of their hands all cause for dispute, entrusting His apostle with the distribution of the spoils; and he promised equal shares to all the Muslims.

      Soon after his return the apostle assembled the Jews in the market‑place and addressed them: 'Make profession of Islam before Allah punishes you as He has punished the Qurayshl' But they replied: 'Do not deceive yourself! You have slain a few Quraysh who were inexperienced and did not know how to fight. If you had fought with us, you would have learnt that we are men, such as whom you have not yet encountered.' Then Allah sent down the verse, 'Say to those who disbelieve, "You will be conquered and gathered together in hell. It was a miracle when the two armies met at Badr. One army fought in the name of Allah; the other was thrice their number but thought the Believers as numerous as themselves. But Allah gives strength by His aid to those whom He will." Surely in that there is a lesson for those with eyes to see'.

      Aisha, the wife of the apostle, said, 'Now the apostle distributed the property of the Banu Qurayza, as well as their women and children, to the Muslims, reserving one‑fifth for himself. Every horseman received three shares, one for himself and two for his steed, and every foot soldier one share. There were thirty‑six horses present on the day of the Qurayza. The apostle dispatched an emissary to Najd with the prisoners, to barter them as slaves in exchange for horses and camels.'
(Source copied from Ibn IshaQ)

      Unlike what most people may think, Muhammad’s intentions were not to convert people to his religion. His real aim was power, wealth and domination. Religion was just the pretext he used to subdue and conquer those he first sought to have dominion over. He weighed each case differently and considered its financial benefits. In most cases it was more profitable if the people did not convert to Islam, but killed and their belongings taken as spoils of war and their wives and children enslaved and soled with huge profits. This could bring sudden wealth to this “messenger of God” that otherwise he could not have. If people were given the choice they could have feared defeat and the harsh consequences and they could have accepted Islam. This would have impeded Muslims of looting them, which meant loss of profit. That is why Muhammad did not deem appropriate to warn the Bani Mustaliq just as he never warned his other victims but attacked them by surprise.

      When a Muslim army invaded a town, they would not allow anyone to convert to Islam for three days.  During these three days they could kill as many men as they liked, pillage their properties, then rape and enslave their women and children. Only after a town had been decimated and all the young women and children that could be sold as slaves were captured would the brutal campaign of Islamization, with its brutal mandate that all must convert or die, began.  However the Jews and the Christians were given protection to live provided they pay a penalty tax called Jizyah and enter into dhimmitude. Dhimmi means protected. But the dhimmis had to pay a hefty jizyah for their protection.  The following Hadith, reported by Bukhari, records the source for this practice based on the admonitions of Muhammad toward the dhimmi:

Narrated Juwairiya bin Qudama At-Tamimi:
        We said to 'Umar bin Al-Khattab, oh Chief of the believers! Advise us." He said, "I advise you to fulfill Allah's Convention (made with the Dhimmis) as it is the convention of your Prophet and the source of the livelihood of your dependents (i.e. the taxes from the Dhimmis.) "  Volume 4, Book 53, Number 388:
(Source from very Authentic Islamic Research material)

      This Jizyah was the source of livelihood of the Muslims who through it were able to live like parasites off the labor of the dhimmis.అంటే, అదివరకు యూదుల దగ్గిర పని చేస్తూ కాయకష్టంతో బతికేవాళ్లని తన మతంలోకి లాక్కోవటానికి ఎన్నో శతాబ్దాల తర్వాత ప్రపంచశాంతిని భగ్నం చెయ్యటానికి పనికొచ్చిన క్రైస్తవసామ్రాజ్యవాదం, కమ్యునిష్టు తరహా సాయుధ పోరాటం ఆనె రెంటినీ గిలకొట్టి కమ్మని కవిత్వంతో పులియబెట్టి చెప్పిన కడుచక్కని సొల్లుకబుర్లతో తన వైపుకు తిప్పుకుని తేరతిండికి అలవాటు చేసినందువల్ల అతను ఏం చేసినా కిక్కురుమనకుండా పడిఉన్నారు - అతనికి ఎదురు తిరిగీతే ఆ వైభోగమంతా పోతుంది గనక!

      దోపిడీలు చేసి ఇతర్ల కష్టార్జితాన్ని లాక్కుని తినమన్నవాడు దేవుడా!పధ్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం చదువూ సంధ్యా లేని అనాగరికులకి ఏమీ తెలియదు అనుకుని సరిపెట్టుకోవచ్చు,కానీ ఇప్పటికీ ఆ తప్పుల్ని కూడా గొప్పల్ని చెయ్యాలనే రంధి తప్ప అది తప్పు అని ఒప్పుకోలేని మనస్తత్వంలో ఉండటమే విచిత్రం!అలా మూర్ఖంగా వాదించటానికి వెచ్చించే సమయంలో వెయ్యో వంతు నిజం ఏమిటి అని ఆలోచించడానికి ఉపయోగిస్తే అఖండమేధాసంపత్తి అఖ్ఖర్లేదు,మామూలు కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడు సైతం ఇస్లాములో ఒక్కరోజు కూడా ఉండలేదు - అది ఖాయం!మరి, ఆంధ్రా జకీర్ నాయక్ మాదిరి అన్ని ధర్మశాస్త్రాలను ఉత్తినే పోల్చుతున్నాను అని చెప్తూనే నాది తప్ప అన్నీ చెత్త అని పొగరు చూపిస్తున్న M.A.అభిలాష్ కేరాఫ్ సాక్ష్యం ఇంతవరకూ వీటికి జవాబు చెప్పడం లేదు, ఏంటి సంగతి?!ఆచార్యులు చెప్పినవాటికి వక్రభాష్యాలు చెప్పడమా ధర్మశాస్త్రాల పట్ల చూపించే గౌరవం?అందులో తప్పులు ఉంటే నీ ఉమ్మడి ధర్మశాస్త్రాల నుంచి తీసెయ్యి - అంతేగానీ పోలుస్తున్నాను అంటూనే అవమానించకు!

      చిన్నపిల్లవాడివి కాదు,ఇదంతా తెలిసే చేస్తున్నావు - అది నీకూ తెలుసు! నువ్వు మతవ్యాప్తి కోసం నీ ప్రవక్త చెప్పిన టకియా ప్రకారమే ఇదంతా చేస్తున్నావని నాకూ తెలుసు!చూస్తున్నావుగా దేశంలో రాజకీయ వాతావరణం ఏవైపుకు నడుస్తుందో?ముసుగులో గుద్దులాటలు ఎక్కువకాలం సాగించలేవు - ఖబడ్దార్!ఇంతకీ నిజంగా ముస్లిములు పళ్లేలూ చేతులూ నాకుతున్నారా?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2   3  4  5 6

Saturday, 18 March 2017

వ్యక్తిగత మొక్కుల్ని ప్రభుత్వం తరపున తీర్చుకోవడంలో కేసీయార్ చేసింది ఖచ్చితంగా తప్పే!హజ్ యాత్రలతో పోల్చి హిందువులు పక్షపాతంగా ఉండటం ఎందుకు?

     ఒక వైపున పనిభారం,ఇంకోవైపున ఇస్లాం గురించిన వ్యాసపరంపరకు కావలసిన రీసెర్చిలో పడి ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి రాద్దాం రాద్దాం అనుకుంటూనే ఒక చిన్న కామెంటుని మాత్రం ఫీలరుగా వొదిలి తర్వాత విషయం పాతబడి పోయి ఉంటుందని వొదిలేశాను.తీరా చూస్తే ఎప్పుడూ రాముడి మీద పజ్యాలు రాసుకుంటూ అంతే నాకు చాలు అని సరిపెట్టుకునే శ్యామలీయం ఒక పెద్ద నిరసన పోష్టు రాసెయ్యటం,దాని దగ్గిర ఎడాపెడా కామెంట్లతో పెద్ద చర్చ కూడా జరిగిపోయింది!

     మొదట వనం వారికి ఒక చిన్న ప్రశ్న వేస్తున్నాను.ఆయన రామాయణ కధారచనకి సరళతరమైన అనువాదం కూడా చేస్తున్నారు.ఆ రాముడి పేరుతోనే రామరాజ్యానికి సంబంధించినదిగా చెప్తున్న ఒక పిట్టకధ ఉంది.ఇది అసలు వాల్మీకి రామాయణంలోనూ ఉత్తర రామాయణంలోనూ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు.ఈ దేశంలో ప్రతిదాన్నీ రామ నామాంకితం చెయ్యటం పండితుల నుంచి పామరుల వరకు చేస్తూనే ఉంటారు.ఏదైనా నీతికధ చెప్పాలనుకుంటే దాన్ని తీకుకెళ్ళి రాముడికి తగిలిస్తే చాలు వినేవాళ్లకి ఎముక మూలగలోకంటా ఎక్కేస్తుందని చాలామందిలో ఒక మూఢనమ్మకం ఉంది!

     ఒకనాడు ఒక కుక్క ఒక పెద్దమనిషిని రాముడి దగ్గిరకి తీసుకొచ్చి నేరారోపణ చేసింది.తన పాటికి తన కుక్కబతుకేదో తను బతుకుతుంటే వుత్తి పుణ్యానికి తనని హింసించాదని ఆరోపణ.నేరం రుజువైంది,కానీ ధర్మశాస్త్రాలు అన్నీ మనుషుల కోసం రాసినవి గాబట్టి కుక్కని హింసించిన వాళ్లకి వెయ్యాల్సిన శిక్షలు లేకనో యేమో రాముడు ఆ కుక్కనే అడిగాడు,"ఏ శిక్ష వెయ్యమంటావో నువ్వే చెప్పు!" అని.దానికి కుక్క ఏదైనా ఒక అలయానికి ధర్మకర్తగా వెయ్యమంది.ఇదేమి తిరకాసో రాముడికే అర్ధం కాలేదు."భగవత్సేవకి నియోగించటం శిక్ష ఎలా అవుతుందబ్బా!" అని ఆయనకీ అనిపించి ఉండవచ్చు - కుక్కనే అడిగాడు.దానికి కుక్కగారు,"అయ్యా!గతజన్మలో నేనూ ఒక ఆలయానికి ధర్మకర్తనే.కక్కుర్తి కొద్దీ దేవుడి సొమ్ము సొంతానికి వాడుకున్నాను.అందుకే ఈ జన్మలో ఈ బతుకు దక్కింది.వీడికీ అదే జరిగీతే చెల్లుకుచెల్లు హళ్ళికిహళ్ళి అవుతుంది - నా కక్ష తీరుతుంది, వీడి రోగం కుదురుతుంది!" అని చెప్పింది.కధని కల్పించిన రచయిత ఇందులో చాలా నీతుల్ని ఎక్కించాడు - ఒక సామాన్యుడు చేసిన తప్పునే అసామాన్యుడు చేస్తే శిక్ష కూడా అధికంగా ఉంటేనే సమన్యాయం అవుతుంది,మందిసొమ్ముని సొంతానికి వాడుకోవటం ఎవరు చేసినా పాపమే - ఇత్యాదయః చాలా నీతుల్ని ఒక చిన్న కధలో ఇమిడ్చాడు!

     ప్రభుత్వాధికారిగా ఉన్నందువల్ల తమ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పును సమర్ధించుకోవాల్సిన దుస్థితి వనం వారిది - దానికి నేను సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నాను!ఆయన రాస్తున్న రామాయణం చదివి ఆనందిస్తున్న నేను ఆయన్ని నేను క్రూరంగా విమర్శించలేను - కానీ అది ఖచ్చితంగా తప్పే!నేను కొత్తగా వాదనల్ని వింపించాల్సిన అవస్రం లేదు - శ్యామలీయం వ్యాసంలో చేసిన వాదనా జై గొట్టిముక్కల వ్యాఖ్యలలో చేసిన ప్రశ్నాపూర్వకప్రతిపాదనలూ చాలు.అసలు విషయానికి సంబంధించిన తీర్పు అయిపోయింది గానీ కొసరు విషయం మాత్రం - అక్కద కేసీయార్ చేసినదాన్ని ప్రముఖహిందూబ్లాగర్లు అరిభీకరంగా సమర్ధించటం - వింతగా అనిపించింది!

     ముస్లిముల హజ్ యాత్రకి ప్రభుత్వం డబ్బిస్తే అది సెక్యులరిజమా,హిందూ అలయానికి ఆభరనాలు ఇస్తే మతతత్వమా అనే సవాలు విసురుతున్నారు!అంటే ముస్లిములకి హజ్ యాత్రకి డబ్బివ్వతాన్ని వీఉ ఆనాడు వ్యతిరేకించి ఈనాడు హిందువుల ఆలయానికి ఆభరణాల్ని సమర్పించటాన్ని సమర్ధించటం ద్వారా వీరిని వీరు ఎక్కడ నిలబెట్టుకుంటున్నారు?హజ్ యాత్రకి డబ్బివ్వటం వల్ల ఏం జరిగిందో తెలుసా?1950ల నాడు హజ్ యాత్రికులు చాలా తక్కువమంది ఉండేవాళ్ళు.హజ్ యాత్ర మొత్తం హిందూ సంప్రదాయమే,ఇస్లాము మతం పుట్టకముందు అది హిందూ దేవాలయమే,ప్రవక్తగా మారకముంది అహ్మద్ ఖురేషీ కూడా మక్కా మందిరం చుట్టూ సవ్యదిశలోనే ఏడు ప్రదక్షినలు చేసేవాడు - అన్ని ఖురేషీ ప్రార్ధనా విధుల్నీ పాటించేవాడు!కొత్త మతాన్ని స్థాపించాక కూడా వాటినే కొనసాగించాడు,కానీ ప్రాధాన్యతని అత్గ్గించాడు.తప్పనిసరి తద్దినంగా సంవత్సరాని కొకసారి అని ఉంచేసి విగ్రహారాధనని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు.అంతర్జాతీయంగా షియా,సున్నీ అనే ప్రముఖమైన భెదాలతో పాటు అరబిక్ ఇస్లాం,ఇండిక్ లేదా వైదిక్ ఇస్లాం అనే మరొక విభజన కూదా తయారైంది ఉపఖండంలోని అన్ని ప్రభుత్వాలూ పోటీపడి హజ్ యాత్రలకి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వటం వల్ల!

     పక్కనే ఉన్నా అరబ్బులు ఎక్కువగా హజ్ యాత్రకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు,మనవాళ్ళు మాత్రం ప్రభుత్వం దబ్బిస్తున్నాది కదాని ఎగేసుకు పోయేవాళ్ళు.ఆ మధ్యన మక్కాలో మందిరానికి అతి దగ్గిరగా పేలుళ్ళు జరిగితే చాలామంది ఇండిక్  ఇస్లాం మేధావులు ఖంగారు పడ్డారు!ఆ పని చేసింది అరబిక్ ఇస్లామును పాటించేవాళ్లు,చేసింది  ఈ వైదిక పద్ధతులు నచ్చక!ఆ రకంగా హజ్ యాత్రలకి డబ్బివ్వటం వల్ల మంచికన్నా చెడే ఎక్కువ జరిగింది.మరి హిందువులు కూడా పులిని చూసి వాత పెట్టుకున్న నక్కలా ఇవ్వాళ అదే తప్పు చేసి రేపు అదే  రకం బురద నెత్తిన రుద్దుకోవాలా?సెక్యులరిజం అనే డొల్ల సిద్ధాంతాన్ని పాటించకపోతే పోనివ్వండి,సనాతన ధర్మం చేప్పే సర్వధర్మసమభావనకీ తూట్లు పొడవడం దేబికి? హిందూమతం మీద దాడి జరుగుతున్నది అనేది వాస్తవమే!కానీ ఆ బూచిని చూపించి కొత్తగా పక్షపాతం అలవాటు చేసుకోవడం అనవసరం - తమ్ముడు తనవాడైనా ధర్మమే చెప్పాలి!

తొక్కలో డెమోక్రసీ!తొక్కలో సెక్యులరిజం!తొక్కలో హిందూత్వం - ధర్మం అన్నిటికన్న ముఖ్యం!!