Sunday, 15 October 2017

ఏ బ్లాగరుల్ మము తూలనాడంగ నేమి పనియో!తమరు మారుమనస్సు పొందిన పరిశుద్ధాత్ములో?ఇంతకు నేను తమకు చేసిన చైదమేమి?

          నాకు ప్రతి పోష్టునీ ఎత్తుగడ,విషయం,సంహార్మ్ అన్నీ మంచి బిగింపుతో రాయలనే ముచ్చట ఎక్కువ!అన్ని పోష్టులూ ఒకేలా రాయాలంటే బోరు కొడుతుంది.కానీ ఈసారి సూటిగ విషయంలోకి వస్తున్నాను.Thursday, 12 October 2017న Srinivas rjyగారు "అనామకుల కామెంట్లలో తిట్లకు బాధ్యులు ఎవరు?" అనే పోష్టు వేశారు.అదే రోజు నా బ్లాగులో నన్ను నిలదీస్తూ ఓక కామెంటు అవెశారు.నిలదీసిన విషయం ఏమిటో వారి కామెంటులోనే ఉంది,చదవండి:

హరిబాబు గారూ ! ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ మీ బ్లాగులో నేను కామెంట్ పెట్టినట్లు గుర్తులేదు .. ఇప్పుడు ఎందుకు పెడుతున్నానంటే - పైన ఇద్దరు Anonymous గొడవల్లో నా ప్రస్తావన వచ్చింది .. అది ఎలా వస్తున్నదో నాకు అర్ధం కావట్లేదు . ఒక బ్లాగు ఓనర్ అయి ఉండి అటువంటి కామెంట్లను ఎలా ఎంకరేజ్ చేసి ప్రచురిస్తున్నారు ? 
మీ సమాధానం కోసం ఎదురు చూస్త్తూ

శ్రీనివాస్ 
శోధిని

దానికి నా జవాబు ఇది:
I don't know particularly It is about you!My criteria are - foul language and personal attack.I will check and remove those comments causing irritation to you.

ఆయన పేరును ప్రస్తావిస్తున కామెంటును తీసేసి మళ్ళీ ఆయనకి జవాబు చెప్పిన కామెంటు ఇది:
I have removed the comments mentioning you!

          నేను మొదటినుంచీ కామెంట్లని పబ్లిష్ చెయయ్డానికి ఒక పధతి పెట్టుకునాను.నిజానికి బ్లాగులో మనం ఒక పోష్టు రాశామంటే కామెంట్లని ఆ పోష్టుకి సంబంధించిన విషయానికి ప్రతిపందనలుగానే చూడాలి.విషయానికి సమబంధం లేని కామెంట్లని పబ్లిష్ చెయ్యడం అనవసరమే!కానీ నేను రాస్తున్నవి వర్తమాన సమాజానికి  సంబంధించినవి కాబట్టి మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలకి సంబంధించిన కామెంట్లని కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నాను.ఉదాహరణకి పెద్దనోట్ల రదు గురించి నేను పోష్టు వెయ్యలేదు.కానీ అది ముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి పోష్టులకి సంబ్నధం లేకపోయినా ఇక్కడ అందరూ ఎన్నో మంచి కామెంట్లు వేశారు.నాకు పెద్దనోట్ల రద్దు పట్ల గట్టి వ్యతిరేకత లేకపోయినా దాన్ని గటిగా వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళ కామెంట్లు కూడా వేశాను.ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు నా అని కామెంట్లనీ ఉంచలేదు,కొనింటినే ఎందుకు ఉంచారు అని అడుగుతున్నట్టు అడిగే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదు.ఏ కామెంటు ఉంచాలి,ఏ కామెంటు తీసెయ్యాలి అనేది నా విచక్షణ ప్రకారం చేస్తున్న పనులు - అందులో నన్ను నిలదీస్తే నేను పట్టించుకోను.

కామెంట్లకి సంబంధించి నేను పెట్టుకున్న క్రైటేరియా ఇది:తమకి ఎంతో ఇష్టమైన విషయం గురించి వాదించేటప్పుడు ఉద్రేకాలు సహజం కాబట్టి మరీ నీచమైన భాష వాడకుండా జాగ్రత్త పడితే చాలునని చెప్పాను.నేను వేస్తున్న పోష్టులు హిందూమతం మీద జరుగుతున్న దాడికి ఒక హిందువు నుంచి వస్తున్న ప్రతిదాడి కాబట్టి నా పోష్టులో నేను వాడే భాష కూడా తీవ్రంగానే ఉంటుంది!

          మోడరేషన్ పెట్టని రోజుల్లో అయితే అస్మదీయులకే కాదు తస్మదెయులకి కూడా వలపక్షం లేకుండా నేను చెప్పింది ఒకటే అవతలివాళ్ళు అసభ్యమైన భాష వాడితే తొందరపడి స్పందించకుండా ఆ కామెంటును ప్రస్తావించి తీసెయ్యమని నాకు హింట్ ఇవ్వండి, తస్మదీయులు అస్మదీయుల కామెంట్లని తీసెయ్యమన్నా సరే రిక్వెస్ట్ వస్తే తియ్యకుండా ఉండలేను అని హామీ ఇచ్చాను.అయినా సరేఅ,కొందరు తస్మదీయులు వాళ్ళంతట వాళ్లే బూతులు వాడారు,తిన్నారు - ఆఖరున నన్ను బ్లేం చేశారు.

          అప్పుడు నేను చెప్పిన జవాబు కూడా నిర్మొహమాటంగానె ఉంది.హిందూమతాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నవాళ్ళుగా వాళ్ళు నాకు శత్రుస్థానంలో ఉన్నారు.నేను పదే పదే చెప్తున్నా వినకుండా తమ దురద కొద్దీ రెచ్చిపోయి బూతులు తిట్టించుకుంటే వాళ్ళని రక్షించాల్సిన బాధ్యత నాకు దేనికి ఉంటుంది?నువ్వు నిలువెల్లా ద్వేషంతో నిండిపోయి హిందూమతం మీద విషం కక్కుతుంటే నీ ఆత్మగౌరవాన్ని నేను కాపాడాలని ఆశించటం నీ తెలివితక్కువతనం!

          నా బ్లాగుకి సంబంధించిన విషయాల పట్ల నా ధోరణీ అలా ఉంటుంది.ఇదే కాదు,నేను ఏ పని చేసిన అఫుల్ క్లారిటీ తెచ్చుకున్నాకనే చేస్తాను!ఈ ముచ్చటైన మూడు కామెంట్లలోనూ నా క్లారిటీ ప్రకారమే నేను బిహేవ్ చేశాను.అప్పటికి నాకు శ్రీనివాస్ గారు పోష్టు పెట్టినట్టు నాకు తెలియదు.నా పద్ధతి ప్రకారం అంతటితో సమస్య అంతమైపోయిందని నా ఆఫీసు పనిలో నేనున్నాను.తర్వా ఎప్పుడో తీరిక దొరికినప్పుడు మాలికలో ఈ తలకట్టు చూసినప్పుడు కూడా అది నా గురించేనని నాకు అనుమానమే రాలేదు.గత కొద్ది రోజులుగా నీహారిక కొందరు బ్లాగర్లు పనిగట్టుకుని బూతులు రాయడం,వ్యాఖ్యాతలు వేస్తున్న బూతు కామెంట్లని ప్రచురించడం లాంటి విషయాలతో గొడవ చేస్తున్నది గదా దాని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారనుకున్నాను.తీరా చూస్తే నా బ్లాగులో కామెంట్లని నాకు చెప్పకుండా కాపీ/పేష్తు చేసి నన్ను సభ్యతా సంస్కారాలు లేనివాడిగా తీర్మానాలు చేస్తూ రాసిన పోష్టు అది - నా బ్లాగులో తన పేరు ప్రస్తావన వచ్చినందుకే అంత రోషం తెచ్చుకుని తను అడిగిన వెంటనే తను సూచించిన కామెంటును తీసేసిన నా మీద ఇన్ని ఆరోపణలు చేసిన పెద్దమనిష తను నా గురించి పోష్టు రాసిన విషయం నాకు తెలియపర్చాల్సిన బాధ్యతని ఎందుకు విస్మరించారో మరి!

          నేను తనకి మెయిల్లో పోష్టు రాస్తున్నానని చెప్పి టైం పట్టొచ్చు వెయిట్ చెయ్యమంటే thanks చెప్పిన మనిషే ఆగలేకుండా నా బ్లాగు దగ్గిర కంగారు కామెంట్లు వేసి మీ బ్లాగులో కాదు ఇక్కద చర్చించమని పిలుస్తున్నాడు - ఏమిటీ కుదురులేని తనం?ఎక్కడికి పడితే అకక్డికి వచ్చి ఎంతకాలం పడితే అంతకలం చర్చ;ల్లో మునిగి తేలే అవసరం నాక్లు లేదు.శ్రీనివాస్ గారికి నేను తన పోష్టు దగ్గిర వేసిన ప్రశ్నలు అర్ధం కాకపోవటం వల్ల వచ్చిన గందరగోళం ఇది. ఆ గందర్గోళాన్ని విడగొట్టి శ్రీనివాస్ KSC అనే మిత్రులు ఇద్దరూ చేసిన తప్పులే ఈ గొడవకి కారణం తప్ప ఈ గొడవ మొత్తంలో నేను చేసిన దుర్మార్గం ఏదీ లేదని అందరికీ క్లారిటీ ఇవ్వడమే నా లక్ష్యం, అంతే!

          పోష్టు మొదట్లో లింకు ఇచ్చాను గాబట్టి శ్రీనివాస్ గారి పోష్టు చదివే ఉంటారు.అయినా ఆయనకి అర్ధం కాని నా కామెంటుని ఇక్కడ వేస్తున్నాను.దాన్ని అర్ధం అయ్యేటట్టు విడమరిచి చెబితే చాలు నా పని పూర్తయిపోతుంది.మిగీనదంతా అదనపు వినోదం - పన్నులేమీ ఉండవు గాబట్టి ఉచితమే

          పది బ్లాగులు ఉండటం గురించీ నీహారిక మొదట్లో అడిగిన బూతుల గురించీ వేరే కామెంట్లు వేసినా విషయానికి సంబంధించి నా మొదటి కామెంటు ఇది:
@blogWriter
చౌదరి ఫోన్ చేసి ఆ కామంట్ మీరే పెట్టారు కదా అన్నాడు . 
లేదు నేను పెట్టలేదు అన్నాను . నా బ్లాగుల గురించి తెలిసింది మీకే మీరే పెట్టి ఉంటారు అన్నాడు .. 
లేదు సార్ అన్నా !
అప్పుడు "నేను పల్లా కొండలరావుగారిని , హరిబాబుని , శ్యామలీయం ను అడిగాను.. వారు కూడా మీ పైనే అనుమానం చెప్పారు .." అన్నాడు .. 
నాకు తెలీదు నేనైతే కాదు అన్నాను
hari.S.babu
fact1:నా బ్లాగుల గురించి తెలిసింది మీకే మీరే పెట్టి ఉంటారు అన్నాడు ..
myPoint1:By this personal and deliberate statement He accepted at last He is working like an under cover spy/enemy against hinduism.
fact2:అప్పుడు "నేను పల్లా కొండలరావుగారిని , హరిబాబుని , శ్యామలీయం ను అడిగాను.. వారు కూడా మీ పైనే అనుమానం చెప్పారు .." అన్నాడు ..
mypoint2:I even don't know exactly about you before,how could I tell your name?I am not having any personal contact with him - If he contacted me,It would appear as a comment!upto now I am confused you about B.SrininvasuDu as the similarity.HE IS A LIAR, LIAR AND LIAR!!!

P.S:The suspecting statement from me about you never done by me.Do you think this fellow with an iD is respectable and moral and anonymaous comm enters are mean and vulgar?
          ఇది కొంత విషయాంతరపు కామెంటే అయినా ఈ కామెంటు వెయ్యడం వెనక ఒక గొప్ప వ్యూహం ఉంది.ఆఖరిలో చెప్తాను.ఇందులో నేను శ్రీనివాస్ గారిని ఉద్దేశించి ఏమీ రాయలేదు గానీ ఇందులో ఏమి ప్లాను ఉందో అని మీకు సస్పెన్స్ పుట్టడం కోసం చెప్తున్నా - శ్రద్ధగా చదివితే తప్ప చివర్లో నా ప్లాను గురించి నేను చెప్పేది మీరు నమ్మలేరు!అర్ధం కాకపోతే మాయాబజారులా ఉంటంది - కాఫీలు తాగుతూ టిఫినీలు తింటూ రిలాక్సుడుగా కాకుండా ఇతర వ్యాపకాలేమీ పెట్టుకోకుండా సర్వేంద్రియాల్నీ లగ్నం చేసి చదవండి.

          ఇక శ్రీనివాస్ గారిని ఉద్దేశిస్తూ నేను వేసిన కామెంటు ఇది,ఇందులో వ్యూహాలూ వ్యూహాలూ రహస్యాలూ ఏమీ లేవ్చు,చాలా సూటిగా నేను ఆయన్ని అడిగిన ప్రశ్నలూ,నాకు ఆయన చేసిన అవమానానికి నేను చేసిన హెచ్చరికలూ మాత్రమే:

శ్రీనివాస్ గారూ!
మీరు ఇక్కడ ప్రచురించిన K.S.chaudari అభిప్రాయంలో మీ గురించి అతని అభిప్రాయం ఇది:"ఈయనగారికి కూడా లెక్కలేనన్ని బ్లాగులున్నాయి.అన్నీ యాడ్స్ కోసమే.గతంలో కూడా ఎన్నో ఐడియాలతో బ్లాగర్ల మధ్య పెద్ద విరోధం సృష్టించినవాడే."మీరు ఈ పోష్టులో రాసినదాన్ని కామన్సెన్సుతో చదివిన నాకే ఇదివరకటినుంచి ఇప్పటివరకు మీరే అతనిపైన ఇతర్ల విమర్శల్ని చూపించి ప్రతిస్పందించమని చెబుతున్నట్టు అర్ధం అవుతుంది.ఆ అలవాటు ప్రకారమే మొదట మీరే అతనికి చెప్పినా అతను మిమ్మల్నే బ్లేం చెసినట్టు కూడా మీరే చెప్పుకున్నారు.ఇది ఏ రకమైన స్నేహం?మీరూ అతనూ జోకులు వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడే తను మీమీద ఇలాంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నట్టు అతని కామెంటుని బట్టే తెలుస్తున్నది,ఇవ్వాళ మీరేమో స్నేహంలో మోసపోవడం గురించి సెంటిమెంటు కురిపిస్తున్నారు!ఇవన్నీ మీ వ్యక్తిగతమైన విషయాలు,నాకు సంబంధం లేనివి.నేను పట్టించుకుని మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్న ఒక విషయం ఉంది,జవాబు చెప్తారా? 

మీ సొంత విషయాలు నాకు అనవసరం గానీ అతను మీ గురించి నేను కొటేషన్లలో పెట్టి చెప్పినది నిజమేనా?అతను చెప్పింది నిజమయితే మీరు ఇంత ధైర్యంగా నా బ్లాగులోని విషయాన్ని మీ పోష్టులో పెట్టి నన్ను నిదియ్యటం గురివింద సామెతని నిజం చెయ్యటం అవుతుంది - సూటిగా చెప్ప్పాలంటే నన్ను అవమానించడమే అవుతుంది!మీరు అలా చెయ్యలేదని నిరూపించుకుంటే బాగుంటుంది,ప్రస్తుతానికి ఒక పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ తన కామెంటులో ఇచ్చిన అతన్ని నిలదీస్తారో కలబదతారో వెలివేస్తారో మీ ఇష్టం,తన చేత అది అబద్ధం అని చెప్పించి క్షమాపణ చెప్పించుకోవటం మీ కనీస బాధ్యత.లేని పక్షంలో మిమ్మల్ని బండబూతులు తిడుతూ వరస పోస్టులు వేస్తాను - బస్తీ మే సవాల్!

P.S:నాకు స్వాభిమానం చాలా ఎక్కువ - అతను మీ గతచరితర్ గురించి చెప్పినది నిజం అని తెలిస్తే మాత్రం ఇక మీరు జన్మలో తల ఎత్తుకు తిరగడానికి వీల్లేనంత అవమానం నానుంచి ఎదుర్కొంటారు - ఖబడ్దార్!
          మొదట ఇందులో ఆయనకి అర్ధం కాక గందరగోళం పడాల్సిన విషయం ఏముందో నాకు అర్ధం కాలేదు!తర్వాత అర్ధమయింది - ఇతరులు తలకిందులుగా వెయ్యేళ్ళు తపస్సు చేసినా అర్ధం చేసుకోలేని విసహయాల్ని కూడా కన్ను మూసి తేరిచేటంత వేగంగా అర్ధం చేసుకోగలిగిన వాణ్ణి నేను నా స్థాయిలో మాట్లాడేశాను,ఆయనకి నా స్థాయి అందలేదు!

          "తెలుగు బ్లాగుల్లో ఉండకపోయినా అప్పుడప్పుడూ.........వ్రాయగలిగాడో అర్ధంకాక పిచ్చ్చేక్కింది .. " తర్వాత ఆయన నా గురించిన పది లైన్లకి ముందు ఆయన చెప్పిన విషయం ఏమిటి?శ్రెనివాస్,KSC  మధ్యన జరిగిన ఫోను సంభాషణ దేని గురించి?నాకు అర్ధం అయినది ఇది:వీళిద్దరికీ చాలా కాలం నుంచీ పరిచయం ఉంది.ఎలాంటి పరిచయం?KSC బ్లాగులకి దూరంగా ఉన్నప్పుడు బ్లాగుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు KSCని విమర్శిస్తూ కామెంట్లు వేసినా అన్నింటినీ గుర్తుంచుకుని KSC బ్లాగులకి అందుబాటులోకి రాగానే గుర్తు చేసేటంత దురద ఉంది శ్రీనివాస్ గారికి!తనవైపునుంచి "నేను నా స్నేహితుడికి ఎంత సహాయం చేస్తున్నానో" అని ఈయన పొంగిపోతూ గడిపేసి ఇవ్వాళ KSC "తొక్కలో స్నేహం!నువు నాకు చేసిన సాయం ఏంటి?గోంగూరకట్ట." అనేస్తే నీహారికతో ఓదార్పు సింపతీ తెచ్చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు,కానీ ఫోను సంభాషణ మొత్తాన్ని అది నడిచేటప్పటిలా హడావిడిగా ఇచ్చిన దాంట్లోనుంచీ ఆ కామెంటు అక్కడ పడిన తర్వాత వీళ్ళమధ్య జరిగిన కధని వరస ప్రకారం అమర్చి చూసి "ఏమయ్యింది...కొంతమంది బ్లాగర్లకు...ఇంత విరోధ విద్వేషాలెందుకు?" పోష్టులో KSCకీ శ్రీనివాసు గారికీ మధ్యన నడిచిన కామెంట్లని కూడా కలిపి చూస్తే వీళ్ళిద్దరి మధ్య్న ఉన్న అనుబంధం  ఏమిటో తెలుస్తుంది!

సంఘటన1)కామెంటు చూశాక్ మొదట జరిగినది శ్రీనివాస్ గారు KSCకి కామెంటు గురించి చెప్పటం
సంఘటన2).చౌదరి ఫోన్ చేసి ఆ కామంట్ మీరే పెట్టారు కదా అద్గ్గిరనుంచి నాకు తెలీదు నేనైతే కాదు అన్నాను వరకు వీళ్ళ మధ్యన ఫోను సంభాషణ జరగటం
సంఘటన3}.KSC అనామకంగా "పై కామెంటు దాత" అంటూ "ఈయనగారికి కూడా లెక్కలేనన్ని బ్లాగులున్నాయి.అన్నీ యాడ్స్ కోసమే.గతంలో కూడా ఎన్నో ఐడియాలతో బ్లాగర్ల మధ్య పెద్ద విరోధం సృష్టించినవాడే." అని శ్రీనివాస్ గారి పేరుని ప్రస్తావిస్తూ కామెంటు వెయ్యడం
సంఘటన4).శ్రీనివాసు గారు చదవగానే ఇది ఎవరు పెట్టి ఉంటారని మీరు భావిస్తున్నారు ? అనే ప్రశ్నతో ఆ కామెంటు వేసింది KSC అని నిర్ధారించుకుని KSCని నిలదియ్యటం
సంఘటన5).KSC ఈయనకి "మీరు నాగురించి పెట్టారు కదా .. అందుకే మీ గురించి అలా వ్రాసాను" అని జవాబు చెబితే శ్రీనివాస్ గారికి బాధ , కోపం రెండూ ఒకేసారి రావడం

          ఈయన పాటికి ఈయన "ఇంతకాలం ( దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు) స్నేహితుడు అనుకొని అన్ని రకాలుగా (సారీ .. కొన్ని రకాలుగా) ఆదుకున్న నాపై ఇలా ఎలా వ్రాయగలిగాడో అర్ధంకాక పిచ్చ్చేక్కింది"  అని అయోఅమయం జగన్నాధంలా అమాయకత్వం నటిస్తూ హడావిడి చేస్తున్నాడు గానీ తను ఎందుకు శ్రీనివాసు గారి గురించి అట్లా ఎందుకు ఆలోచించాడో "ఏమయ్యింది...కొంతమంది బ్లాగర్లకు...ఇంత విరోధ విద్వేషాలెందుకు?" పోష్టులో KSC చాలా స్పష్టంగానే చెప్పాడు గదా - "మీరు గతంలో కొంతమంది బ్లాగర్ల విషయంలో మీరు రికార్డ్ చేసిన ఫోన్స్ నాకు మెయిల్ ద్వారా వినిపించినప్పుడే మీకు ఫోన్స్ రికార్డ్ చేసే భయకరమైన గుణం ఉందని గుర్తించి ఉంటే ఆరోజు నుండే అప్పుడప్పుడూ మీరు కాల్ చేస్తూ నాతో మాట్లాడే విధానానికి స్వస్తి చెప్పేసే వాడిని.మీరు ఆదుకునేoత  దౌర్భాగ్యపు స్థితిలో నేను లేను.ఇటువంటి అసంబద్ధమైన వ్యాఖ్యలు కలిపించకండి.గతంలో మీరు వివిధ ఐడిలతోనూ, బ్లాగులతోనూ పల్లా కొండల రావుగారి అగ్రిగేటర్ విషయంలో చేసిన దాడి నాకింకా గుర్తుంది. గతంలో నా బ్లాగులలో కూడా మీరు వివిధ ఐడిలతో కామెంట్ చేసేవారు కదా? ఆ విషయాలు నాతో కూడా పంచుకునేవారు కదా? మీరు అప్పుడప్పుడూ కావాలని చేసే వైరల్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు ఫోన్ కూడా చేసాను. కాని మీరు మాట్లాడిన తీరు చూస్తే మీరేనన్న అభిప్రాయం బలంగా ఏర్పడింది. అయితే ఫోన్స్ రికార్డ్ చేసే నికృష్టపు అలవాటు నాకు లేదు కాబట్టి నేను రికార్డ్ చేయలేదు." అని - శ్రీనివాసు గారు గతంలో చేశారని చెబుతున్నవి ఎలాంటి పనులు?నిజానికి ఈ పనులు చెయ్యనివాళ్లని ఏవరైనా ఈ పనులు మీరు చేశారు అంటే ఉలిక్కి పడతారు,నేనెప్పుడు అలా చేశానని నిలదీస్తారు,శ్రీనివాసు గారు మాత్రం  ఆ పనులు చెయ్యకుండా KSC తన పోష్టులో గానీ కామెంట్లలో గానీ ప్రస్తావించని కొండలరావు గారి పేరుని ప్రస్తావిస్తూ "పైన భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు ... చూస్తాడు అని నమ్ముతాను నేను. మళ్ళీ మళ్ళీ కొండలరావు గారి గొడవ ఎందుకు వ్రాస్తున్నారు మీరు? ఆయన అనుమతి తీసుకున్నారా ?" ఆనే కామెంటు వేశారు.

          విషయం ఏమిటంటే,నేను వ్యూహాత్మకంగా వేసిన ఒక కామెంటుకు నేను ఆశించినట్టుగానే వచ్చిన ఈ అనామక వ్యక్తి కామెంటుకు పది బ్లాగులు తెరిచి అందులో యాడ్స్ పెట్టుకుని విజిటర్లు వాటిని క్లిక్ చేస్తే తనకు డబ్బులు వచ్చే ఏర్పాటు చేసుకుని హిట్ల కోసం ఇతరుల మతాల్ని అవమానిస్తూ ఆ మతం వారిని రెచ్చగొట్తి తన బ్లాగులకి రప్పించుకుంటున ఒక బటాచోరు తన కక్కుర్తి పనుల రహస్యాలు తను పోచికోలు కబుర్లుగా చెప్పుకున్న గొప్పల ద్వారా ఆ ఒక్క్క వ్యక్తికి మాత్రమే తెలుసన్న అహంకారపు వెధవాయిత్వంతో తన మీద విమర్శని తనకి చూపించి జవాబు చెప్పమని సూచించిన వ్యక్తినే దోషిగా నిలబెడుతూ అనామక వ్యాఖ్య వేసి అసలు వ్యక్తి గుర్తుపట్టి నిలదీస్తే అతనికి కూడా దొంగతనం అంటగట్టి రెచ్చిపోతున్నాడు!ఇనుముతో కలిసినందుకు సమ్మెట దెబ్బలు తింటున్న అగ్నిలా శ్రీనివాసు గారు నాతో తిట్లు తింటున్నారు - తన్ను మాలిన ధర్మంలా యెక్కడెక్కడి విమర్శల్నీ అతనికి చెప్పాలనే దురద ఆయన కెందుకు చెప్పండి!

          ఏదో ట్రాన్సులో ఉండి చదువుతున్నారు గాబట్టి అర్ధం గాక షాకులు గానీ తగిలితే తట్టుకుని కొంచెం బుర్రని సరిగ్గా ఉపయోగించి చూడండి - వీళ్ళ పరస్పర దుమ్మెత్తిపోసుకొనుడుకీ మధ్యే మధ్యే నామీద పడి ఏడుపుడుకీ కారణమైన నా బ్లాగులోని కామెంటు ఇది:

Anonymous7 October 2017 at 08:16
హమ్మ మహమ్మద్ చౌదరీ వుర్ఫ్ k.s.Chowdary...
@శ్యామలోయం, బ్లాగ్ వేదికా అనే వెబ్ సైట్ తో పాటుగా మరో పది వెబ్ సైట్ లను మైన్ టైన్ చేస్తున్నారు ఈ చౌదరి అనే ఆయన. ఆయనే సాక్శ్యం ఓనర్ కూడా. ఈ కామెడీ చూడండి... వాడే బ్లాగ్ వేదిక లో ఒక పోస్ట్ వేస్తాడు, వాడే అదే పేరుతో వాడి మరో సైట్ గురి/మ్చి ఒక లింక్ ఇస్తాడు. కావాలంటే బ్లాగ్ వేదిక పాత టపాలను చూడండి. చూస్తావుంటే ఈయన యాడ్స్ కోసం విపరీతంగా శ్రమిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది.

alltechbook.net
andhratalkies.info
ateacher.info
govtjobsall.in
sakshyammagazine.com
sakshyammagazine.org
teacherguide.in
teachersvedika.net
etc., ...... + a lot of *.blogspot web sites!!!!

What is his hidden agenda, just to make the money from ads, or something else??

          ఇది చదవగానే KSC ఈ కామెంటు శ్రీనివాసు తప్ప ఇంకెవరూ వేసే అవకాశం లేదని అంత గట్టిగా ఎలా తీర్మానించుకోగలిగాడు?దానికి జవాబు తనే చెప్పాడు "నా బ్లాగుల గురించి తెలిసింది మీకే మీరే పెట్టి ఉంటారు" అని, అవునా కాదా?

          KSC సంగతి తర్వాత చూద్దాం గానీ "అతను మీ గురించి నేను కొటేషన్లలో పెట్టి చెప్పినది నిజమేనా?అతను చెప్పింది నిజమయితే మీరు ఇంత ధైర్యంగా నా బ్లాగులోని విషయాన్ని మీ పోష్టులో పెట్టి నన్ను నిదియ్యటం గురివింద సామెతని నిజం చెయ్యటం అవుతుంది - సూటిగా చెప్ప్పాలంటే నన్ను అవమానించడమే అవుతుంది!" అంటున్న మొదటి ప్రశ్నలోనూ "ఈ తప్పుడుపన్లు మీరు చేశారని ఇక్కడ అతను అంటుంటే నన్ను ఎప్పటివో పాత బ్లాగుల్ని చూడమంటారేమిటి?మీరు అప్పుడు ఆ పనులు చేసి ఉంటే ఇప్పుడు నన్ను నిలదియ్యటం ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుందనేది నా ప్రశ్న - అర్ధమైందా?అప్పుడు అన్ని తప్పులు చేసి ఉంటే ఇవాళ మీరు నన్ను సభ్యత గురించి నిలదియ్యడం ఏమిటి?డబల్ మోరాలిటీ అవుతుంది - ఇది కూడా అర్ధం కాలేదా! " అని అడుగుతున్న ప్రశ్నలోనూ ఉన్నది ఏమిటో శ్రీనివాసు గారికి ఇప్పటికయినా అర్ధమయిందా?

          అర్ధమయ్యే ఉంటుంది,అయినా మరికొంచెం విశదం చేస్తాను - మీరు చేశారని అతను చెబుతున్న వెధవ పనులు మీరు నిజంగా చేసి ఉంటే ఇవ్వాళ నన్ను నిలదీసే అర్హత మీకు ఉండదు, అవునా కాదా?నేను కానీ కామెంటు వేసిన అనామక వ్యక్తి కానీ మిమ్మల్ని ఒక్క మాట అనలేదు,మిమ్మల్ని ఏ విధంగానూ ఇబ్బంది పెట్టలేదు,మీరు పిచ్చెక్కిపోవటానికి కారణమైనది KSC ప్రవర్తన - అతను మీకు అలా పిచ్చెక్కించటానికి కారణం అతనికి మీమీద ఉన్న అభిప్రాయం.ఆ అభిప్రాయం ఏర్పడటానికి మీరు గతంలో చేసిన వెధవపనులు కారణం అని అతను అంటున్నాడుఅతన్ని నిలదీసి అవన్నీ అబద్ధం అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది అయితే నన్ను పాత పోష్టులు వెతుక్కోమనడం దేనికి చేస్తున్నారు మీరు?ఈ మొత్తం గొడవలో లీలామానుషవిగ్రహధారిలా ఒక చిలిపిపని చేసి అనామక వ్యక్తి నాకు కావలసిన లీలావినోదాన్ని జరిపించేలా చెయ్యడం తప్ప నాకై నేను మీరు మీ పోష్టులో నామీద చిందులు తొక్కాల్సినంత ఘోరమైన తప్పు ఏదీ చెయ్యలేదు.దేన్నీ నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు.అతను మీ గురించి లిస్టు ఇచ్చిన వెధవ పనులు చెయ్యలేదని నిరూపించుకోవాల్సిన దుస్థితి మీదే!


          ఇంటర్వెల్ అయిపోయి జనాలు కాఫీలూ టిఫినీలూ తాగొచ్చేలోపు సినిమా కధే మారిపోయింది, "హార్నీ,ఇదేం చిత్రం!" - అనుకుంటున్నారా?నేను ఈమధ్యనే ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ప్రోగ్రామర్ని అయ్యాను - అదీ హరిమాయ లాంటిదే!మామూలుగా చూస్తే అక్కడేమీ ఉండదు,కానీ మేము తయారుచేసిన యాప్ మీ ఫోనులో ఎక్కించుకుని దాన్ని తెరిచి ఆ వ్యూఫైండర్ నుంచి చూస్తే అక్కడ లేనివి కూడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి.ఉదాహరణకి ఒక యాప్ లోడ్ చేసుకుంటే ఒక డైనోసార్ వచ్చేసి మీ ముందు కలయదిరుగుతూ ఉంటుంది - ఈ కధలోకి వూడిపడ్డ డైనోసార్ బ్లాగిల్లు శ్రీనివాస్ గారు!

          సారు నిజంగా డైనోసారే:-)జురాసిక్ పార్క్ చూసినవాళ్ళు అవి భయంకరమైనవి అనుకుంటారు గానీ నేను జువాలజీ స్టూడెంటుని కదా నాకు వాటి గిరించి పూర్తిగా తెలుసు!వాటిల్లో ప్రమాదకారులు ఏమీ లేవు - చాలా అమాయకమైనవి. అప్పటి కాలంలో వాటికి కావల్సిన ఆహారం దొరుకుతూ ఉండటంతో దొరికిన సమస్తం తినెయ్యడంతో శరీరాల సైజు పెరిగింది,ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞాన శాస్త్రంలోని జీవ పరిణామ వాదం ప్రకారం బుద్ధి మాత్రం విలోమమే అయింది, ఆహారం పుష్కళం కావడంతో జాతి తామరతంపరైపోయింది, హఠాత్తుగా ప్రతికూలతలు వచ్చహెసరికి తట్టుకునేందుకూ ముప్పును తప్పించుకోవడానికీ ఉపాయాలు ఆలోచినంచుకునే పాటి సమయం కూడా దొరక్కపోవడంతో అంతరించిపోయాయి - ముందువెనకలు చూసుకోకుండా అమాయకంగా చేసీన వాటి పనులే వాటి కొంప ముంచాయి!

          నిజానికి నేను "బస్తీ మే సవాల్!","ఖబడ్దార్!" లాంటి మాటలు ఒక వ్యక్తిమీద వాడబోయేముందు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను.మొదట ఆ వ్యక్తిలో ఏ కొంచెమైనా మంచితనం ఉంటే విని మారడానికి అవసరమైన మంచిమాటలు చెబుతాను,ఒకసారి కాదు మూడుసార్లు ప్రయత్నిస్తాను."ఇక వీడు మంచిమాటలకి లొంగడు!" అని గట్టి నిర్ణయం జరిగితే మాత్రం దాడి చాలా తీవ్రంగా చేస్తాను.సారు దగ్గిర మొదటిసారి ఆ పాలసీ పాటించలేదు,అది కూడా ఆలోచించి చేసిన పనే - యీయన చౌదరికి తోడుదొంగ అయితే మనం ఒక మంచివాణ్ణీ తిట్టామే అని గింజుకోనకరలేదు, ఒకవేళ తోడుదొంగ కాకపోతే ఈయనకి కాలినదాన్ని అటువైపుకి మళ్ళించడం నాకు తేలికవుతుంది - సారు ఇప్పుడు వేసిన పోష్టు దాని ప్రభావమే!నా పోష్టులోనే కాకుండా నా మెయిల్ ఐడీ పట్టుకుని "హరిబాబు గారూ,నన్ను ఇంతగ ద్వేషించడానికి కారణం ఏమిటి?" అని అడిగారు.మొదట ఈయన్ని కూడా బటాచోరు అంటున్న భాగాన్ని తీసెయ్యమని అడిగారు,నేను కాదనకుండా తీసెయ్యడానికి వెంటనే ఒప్పుకున్నాను.అయితే,KSCతో గట్టిగా వ్యవహరించమని చెప్పినప్పుడు KSC పోష్టులో లాగే "ఇదివరకు నాకు అన్యాయం చేసినవాళ్ళని దేవుడే శిక్షించాడు,ఇతన్ని కూడా దేవుడికే వదిలేద్దామనుకుంటూన్నాను!" అనే ధోరణిలో ఉన్నారు.అలా వదిలేసి ఉంటే ఈ వ్యవహారంలో మొత్తం అప్రదిష్ఠ అంతా సారు మెడకే చుట్టుకుని ఉండేది,ఎందుకంటే ఈయన బ్లాగులో వేసిన కామెంట్లలోనూ KSC పోష్టు దగిర ఈయన ప్రశ్నలకి చెపే జవాబుల్లోనూ తను చెప్పేది నిజమయినట్టూ శ్రీనివాసు గారే అబద్ధాలు చెప్తున్నట్టూ శ్రీనివాసు గారి మీద "మీరు సాయం చెయ్యకపొరతె నాకు గడవదా?","మన మధ్యన అంత స్నేహమే ఉంటే ఒక్కసారైనా కలిసేవాళ్ళం గదా!" ,"ఈ వ్యవహారం తొందరగా ముగించివెయ్యండి - నాకు చిరాగ్గా ఉంది!" అంటూ పెత్తనం చేస్తుంటే ఈయన తనే తప్పు చెసినవాడిలా అతన్ని బతిమిలాడుకుంటున్నటు మాట్లాడుతున్నారు.ఆ రెండు పోష్టుల్లోనూ వీళ్ళ సంభాషణ అట్లా ఉండటం వల్లనే నాకు ఈయన మీద అనుమానం వచ్చింది.అదే చెప్పాను - దాని ఫలితమే "ఇద్దరు మిత్రుల కథ అనబడు ఒక అజ్ఞాత(ని) సంచలన చిత్రం : మిస్ కాకండి" పోష్టు.

          అందరూ అనుకుంటున్నట్టు ఈ కధ ఈ మలుఔ తీసుకోవటానికి కారణమయిన అనానిమస్ కామెంటు వేసింది నేను కాదు - ఆ విషయాలు ఏవీ నాకు తెలియదు, తెలిస్తే నా సొంత ఐడీతోనే ఎప్పుడో వేసి ఉండేవాణ్ణి కదా!ఇంతకాలం ఎందుకు ఎదురు చూస్తాను?అది తెలిశాకనే అతని బ్లాగుల్లో ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా యాడ్ పేజి ఓపెనవటం గురించి లైటు వెలిగింది - నేనూ కామెంటు వేశాను!దాంతో నాకు ఎక్కడ లేని హుషారు వచ్చేసింది - ఇంట్యూషన్ కావచ్చు,ఫ్యూచర్ బెల్స్ మోగడం కావచ్చు,నా ప్లాను మీద నాకు ఉన్న నమ్మకం కావచ్చు ఈ అనానిమస్ కామెంటూ దానికి నా రెప్లై కలిస్తే తప్పకుండా నేను ఎదురు చూస్తున్న రెస్పాన్స్ వస్తుందని అనిపించింది!ఈ కామెంటు రావడం కోసం నేను లీడ్ ఇవ్వడం గురించి చెప్పాను గదూ,ఒక్కటి కాదు మూడు కామెంట్ల తర్వాత ఇది వచ్చింది - నిజంగా అనానిమస్ ఈ లీడ్స్ అందుకునే వేసీన గ్యారెంటీ లేకపోయినా ఇప్పటివరకు చర్చల్లో వేసిన నా ప్రతి కామెంటుకీ ఎదటివాళ్ళు ఎట్లా రెస్పాండ్ వుతారని నేను వూహించానే అలాగే రెస్పాండ్ అయ్యారు కాబట్టి ఇది అనుకోకుండా వేసిన కామెంట్ కాదనీ KSC గురించి నేను వేసిన మూడు కామెంట్ల యొక్క ఫలీతమే అని అనుకుంటున్నాను.

          ఈ మూడు కామెంట్లూ "అయ్యా,ముష్టాఖ్ అహ్మద్!విగ్రహారాధనే అంత పాపమైతే దారి దోపిడీలూ మూకుమ్మడి చంపుళ్ళూ ఇంకెంత పాపం కావాలయ్యా?" పోష్టు దగ్గిర వేశాను:
మొదటి కామెంటు{
•Haribabu Suranenii4 September 2017 at 09:26
పూర్తిగాచెడిపోతున్నకాలేజీఅమ్మాయిలు!

1).అబ్బాయిలైతేదులుపుకుపోతారు.మరిఅమ్మాయిలపరిస్థితి? రేపుపెళ్లిచేసుకున్నవాడినిదారుణంగామోసంచేయడమేకదా!

2).లక్షణంగాచదువుకోవల్సినఅమ్మాయిలు..తమచేజేతులాఆవిరైపోతుంటేఆవేదనగావుంది.

3).ఒకవేళవారిప్రవర్తనబాగులేకపోతేవెంటనేపెళ్లిళ్లుచేసేయండి!అమ్మాయిలవిషయంలోఅయితేమరీతొందరపడటంమంచిదనినాఅభిప్రాయం.

P.S:ఇలాంటివాళ్లవాదనలన్నీతమాషాగాఉంటాయి.అబ్బాయిలుచెడిపోయినాపర్లేదుగానీఅమ్మాయిలుమాత్రంచెడిపోకూదదంటేచెదిపోవాలనుకున్నఅబ్బాయిలకిఅమ్మాయిలదొరకడంయెట్లా:-)

నైతికతగురించిచెప్పదల్చుకుంటేఇద్దరికీసమానంగానేచెప్పాలి - This one-sided-morality is defenitely has islaamic roots.

Yes,That proves the multiple identities of a single person!Except in saakshyamgroup,nowhere he is talking about religion - that I suspect as a precaution to project himself as a gentleman..As Iconoclaust successfully revealed that he is partial to men,My conclusion is he is propagating Islamic morality!He is blaming only girl,why?Because Islam never condemns a man!
రెండవ కామెంటు{
Haribabu Suranenii8 September 2017 at 05:10
అన్నీఒక్కడే, అంతటాతానే - పేర్లుమారినాతీరుమాత్రంఒక్కటే, అదేదరిద్రం!
మూడవ కామెంటు:
Haribabu Suranenii22 September 2017 at 05:06
Hello Mr.M.A.Abhilash,
========================
https://blogvedikanews.blogspot.in/2014/11/blog-post_8.html

https://ahmedchowdary.blogspot.in/2014/07/blog-post_25.html

so ahmed chowdary, sakshyam group, blogvedika, manodairy, rachabanda are all same.

Yes,That proves the multiple identities of a single person!Except in saakshyam group,nowhere you are talking about religion - that I suspect as a precaution to project himself as a gentleman.

ఏం నాయనా!చైనావాడు భారత్ చుట్టూ ముత్యాలసరం ప్లానేసినట్టు నువ్వు హిందువుల చుట్టూ పది బ్లాగులు పెట్టి ఒక్కో బ్లాగులో ఒక్కో వేషం వేస్తున్నావా?


As Iconoclaust in that post successfully revealed that you are propagating Islamic morality!You are blaming only girl,why?Because Islam never condemn a man!

https://ahmedchowdary.blogspot.in/2014/07/blog-post_25.html
పూర్తిగా చెడిపోతున్న కాలేజీ అమ్మాయిలు!
మీలాంటివాళ్ల వాదన లన్నీ తమాషాగా ఉంటాయి.అబ్బాయిలు చెడిపోయినా పర్లేదు గానీ అమ్మాయిలు మాత్రం చెడిపోకూడదంటే చెడిపోవాలనుకున్న అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలు దొరకడం యెట్లా:-)

నైతికత గురించి చెప్పదల్చుకుంటే ఇద్దరికీ సమానంగానే చెప్పాలి,కానీ నువ్వు అబ్బాయిలు చెడిపోయినా పర్లేదు గానీ కడుపొస్తుంది గాబట్టి అమ్మాయిలు చెడిపోకూడదు అంటున్నావు - This one-sided-morality is definitely has Islamic roots.
========================
జనానికి లౌకికమయిన నీతిని చెప్పడంలో కూడా ఇంత నికృష్టుడివి నీకు మతప్రచారం దేనికిరా!

          మొదటి కామెంటు కంటెంటుకి సంబంధించిన సీరియస్ కామెంటు.కానీ, అది వేస్తుండగానే కలుగులో ఉన్న ఎలుకని బయటికి లాగటానికి ఆ పద్ధతి పనికిరాదనే ఐడియా వచ్చి ఈ కామెంటు వేశాను.అప్పుడే నేను ఆ లీడ్ పట్టుకుని ఈ అనానిమస్ ఇప్పుడు వదిలిన కామెంటు లాంటిది వదులుతారని ఎంతగానో ఎదురు చూశాను.

          మనోడైరీ సైటుకి రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడే ఇతని దశముఖాల గురించిన క్లూ దొరికింది.ఆ పోష్టులో ఉన్న తమాషా ఏమిటంటే,తన మగతనాన్ని కూడా దాచుకుని అదేదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం తల్లీ కొడుకుల వేషాలు వేసి కొడుకుని చావుతిట్లు తిట్టే తల్లి వేషాన్ని ఎట్లా రక్తి కటించాడో అట్లానే ఈ కళాకారుడు ఒక పెద్ద ముత్తయిదువ ఈ కాలం ఆడపిల్లల గురించి అలమటించిపోతున్నట్టు ఆడంగి రాతలు రాశాడు!శ్రీనివాసు గారు తనని హీరో అన్నారు గానీ ఈ కధలో తనే అన్నీ - హెరోయిన్నూ, విలన్నూ, కమెడియన్నూ కూడా తనే!మొదట హిందూమతం వేషం కట్టి తనకి జరుగుతున్న మానభంగం నుంచి బయటపడెయ్యమని అలమటించే హెరొయిన్ను అయ్యాడు, తర్వాత హిందూమతం గురించి అబద్ధాలు చెప్పీ ఆ హెరోయిన్ని  రేప్ చేస్తున్న విలన్నూ అయ్యాడు, హిందువులు రెచ్చిపోయి వీణ్ణి ఆపడానికి వస్తే రూటు మార్చి హిందూ, క్రైస్తవ మతతత్వ వాదుల నుంచి ఉమ్మడి మతాల్ని కాపాడుతున్న హీరో వేషం కట్టాడు!వీటిల్లో బైటికి కనబడే క్యామెడీ లేదు - అది అంతర్నదిలా ఉంటుంది, కనుక్కోగలిగినవాళ్ళు ధన్యులు!

          తమతో గొడవ పెట్టుకున్న జనాల పడగ్గదుల్లో కెమెరాలు పెట్టి వాట్ని సోషల్ మీడియాలో పోష్టు చేస్తున్న కాలంలో పుట్టి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగుతూ తననెవరూ చూడలేదనుకుంటున్న పాతకాలం పిల్లిలా తను చెప్తే తప్ప తన గురించి ఎవడికీ తెలియదని ఎట్లా అనుకుంటున్నాడో!తెలిసిన ప్రతివాడూ ముఖం మీద వుమ్మెయ్యకపోవడమే ఇతను వాళ్ళకి తన గురించి తెలియదనుకోవడానికి కారణమా?ముష్టాఖ్ అహ్మద్ గురించి ఒక అనామక వ్యక్తి అతనికి కాళ్ళు చచ్చుబడ్డాయనీ చక్రాల కుర్చీలో తిరుగుతూ ఉంటాడనీ సాక్ష్యం మ్యాగజైను దగ్గిర కామెంటు వేశాడు,దాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నేను దేహానికి అవకరాలు ఉంటే జాలిపడవచ్చు గానీ బుద్ధికి అవకరాలు ఉంటే ఆ మనిషి మీద అసహ్యమే వేస్తుంది తప్ప జాలి పుట్టదు అని కామెంటు కూడా వేశాను.ముష్టాఖ్ అహ్మద్ గురించి తెలుసుకోగలిగినవాళ్ళు సత్యనారాయణ చౌదరి గురించి తెలుసుకోలేరా!వాళ్ళలో ఈ అనామక వ్యక్తి ఒకడు - మొత్తానికి KSCని CSKని చేసే సునామీని పుట్టించాడు తన కామెంటుతో.

          నిజానికి సాక్ష్యం మ్యాగజైను దగ్గిర వాదనలు చెస్తున్న మొదటి రోజునుంచీ నాకు అయోమయమే - మిగిలిన వాళ్ళూ నేనూ అక్కడ అతనికి చేసిన హితబోధకి కేవలం మతప్రీతి మాత్రమే ఉంటే ఎప్పుడో మారి ఉండేవాడు,అలా మారకపోవటానికి అతను లాభం కోసం మతాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకోవడమే కారణం!అయితే,అధికారం కోసం అయోధ్యలో రామాలయాని నిర్మిస్తాన్నని చెప్పిహిందువుల రామభక్తిని ఉపయోగించుకుని అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ మాటే ఎత్తకుండా రామభక్తుల్ని మోసం చేస్తున్న బీజేపీకి మరోసారి వోట్లు వెయడానికి సిద్ధమౌతున్న మనం ఇతన్ని మాత్రం ఏమి తిట్టగలం?ఏమి చెయ్యగలం!మెయిల్లో యాగ్రిగేతరు హోదాలో మిగిలిన యాగ్రిగేటర్లతో మాట్లాడి తని పేరుమీద ఉనన్ సైట్లని తొలగించి వెయ్యమని నేనే సలహా ఇచ్చినా అప్పుడున్న మూడ్ ఇప్పుడు లేదు,సాంకేతికంగా అది మరీ దుర్మార్గం అవుతుందేమోనని నాకే సందేహం!

          గుర్రం గుడ్డిదయినా దాణాకి తక్కువ లేదన్నట్టు తప్పుడు పనులు చేస్తూ కూడా ఎంత అహంకారం చూపిస్తున్నాడు,నాకు "మా మేగజైన్ గాని, బ్లాగులు గాని నచ్చకపోతే మానివేయండి. అంతే. మీరు చూడాలని రూలేమైనా ఉందా?" ఇస్తూ "ఏమిటీ వాగుడు?" అని గద్దిస్తున్నాడు.ఈ గొట్టాంగాడు సలహా ఇచ్చేవరకూ ఆగుతానా?"నేను అంతమంది దేవుళ్ళకి దేవుళ్ళకి దణ్ణం పెట్టను,ఒక్క దేవుడికే దణ్ణం పెడతాను" అనే పోష్టుకి జవాబు అక్కడ వెయ్యకుండా నా పోష్టులో ఎందుకు వేశానననుకున్నారు?ఇలాంటి విషయాల్లో నేను పాదరసం కన్న చురుకైనవాణ్ణి!

          అసలు ఈ మనిషిలో ఉన్న కామిడీ విలనీకి పరాకాష్ఠ ఆ కామెంటు శ్రీనివాసు గారు వేసినట్టు హరిబాబు అన్న నేను అహ్మద్ చౌదరి అన్న తనకి చెప్పానని అబద్ధం చెప్పడం,ఎంత అహంకారం/అజ్ఞానం/మొండితనం/సిగులేనితనం ఉండాలి అంత పచ్చి అబద్ధం చెప్పడానికి?తన ఫోను నంబరు నాకు తెలీదు,నా ఫోను నంబరు తనకి తెలీదు - నా బ్లాగు దగ్గిర కామెంట్లుగా తప్ప మరో విధంగా మా మధ్యన సంభాషణ జరిగే వీలుందా?ఇప్పటికీ నాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది అంత ధీమాగా నాపేరు ఎలా చెప్పగలిగాడా అని!అంతకంటే ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే,నాకెవరయినా శ్రీనివాసు గారు చెప్పినట్టు "నాకొక ఆలోచన వచ్చింది .. ఆర్ధిక సమస్యలతో కొట్టిమిట్లాడుతున్న మన స్నేహితునికి నా వ్యాపార రహస్యాలు చెప్పాను. ప్రోత్సహించాను ... తనూ ఆ రంగంలో దిగేలా ప్రోత్సహించాను. నాకొస్తున్న ఆదాయంలో 10% వచ్చినా ఈయన సుఖంగా ఉంటాడని ఆశించాను." అనే రకం సాయం చేస్తే కళ్ళకద్దుకుని స్వీకరించేవాణ్ణి!ఈరోజుల్లో వ్యాపార రహస్యాలు కూడా చెప్పి ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఏవరున్నారండి!పోనీ,ఒకడు చెప్పింది నేనెందుకు వినాలి అనుకున్నా సొంత తెలివితో ఆలోచించి గుడి దగ్గిర కొబ్బరిచిప్పల షాపు పెట్టినా గడిచిపోయేది - ఏవడీ దిక్కుమాలిన ఐడియా ఇచ్చాడో గానీ పోయి పోయి ఫైరింజన్ల షాపు పెట్టాడు.

          అదేదో సినిమాలో చార్లీ చా[ప్లిన్ వృత్తి ఏమిటో తెలుసా - పగిలిపోయిన కిటికీ అద్దాల్ని మార్చటం,మామూలుగా యైతే ఎప్పుడో గానీ పగలవుగా - అందుకని ఒక ఐడియా వేస్తాడు.వీడి పక్కనే ఒక పిల్లాడు ఉంటాడు,వాడి పని అద్దాలు పగలగొట్టటం,వాడు పగలగొట్టిన ఇంటికి అద్గ్గిర్లో వీడు తచ్చాడుతుంటే ఆ ఇంటివాళ్ళు పిలిచి మరీ కిటికీల్ని బాగు చేయించుకుంటారు.మనోడు కూడా అదే ఐడియా అవెశాడు.తన ఫైరింజన్లకి డిమాణ్దు రావటంకోసం తనే కొంపలకి నిప్పు పెడుతున్నాడు - హిందూమతం తేరగా దొరికింది వీడికి!క్రైస్తవుల కున్నంత తెలివి హిందువులకి లేదు గనక పొలోమని పోయి వీడికి ఆదాయం పెంచటం మొదలుపెట్టారు.దహార్ అత్క్కువ బంగారానికి మెరుగు ఎక్కువ కదా తన పధకం పారిందని తెలిసేసరికి అది వరకు ఉన్న కాస్త లోకజ్ఞానం కూడా పోయి చావుతెలివి పెరిగింది - చావు తెలివి కాకపోతే ఇంత అడ్డంగా ఎవడు దొరికిపోతాడు?

          తను నాకు ఇచ్చిన ఉచితబోడీసలహాకి "ఏమయ్యింది...కొంతమంది బ్లాగర్లకు...ఇంత విరోధ విద్వేషాలెందుకు?" అని వేసిన తన పోష్టు దగ్గిర నేను ఇచ్చిన కౌంటర్ ఇది:

@YOU
ఇక హరిబాబు గారూ!
ఏమిటి మీ వ్యక్తిగత దూషణలు. ఎవడి అభిప్రాయాలు వాడు వ్రాసుకుంటాడు. నచ్చితే మా బ్లాగ్ చదవండి, లేకపోతే మానేయండి. వెధవ్వ , సన్నాసి, పిచ్చి పుల్లయ్య, సైకో, అక్కడ కలిపేస్తా, ఇక్కడ కలిపేస్తా? ఏమిటి సర్ ఈ వాగుడు? మా కీబోర్డులో బటన్స్ లేవనుకుంటున్నారా? మీ వయస్సుకు గౌరవాన్ని ఇవ్వకుండా ఉండలేకపోతున్నాము. అలాగే మా సంస్కారాన్ని వదిలి పెట్టలేము. నా పట్ల మా మేగజైన్ కంటెంట్ రచయితల పట్ల వ్యక్తిగత దూషణలు, సభ్యత దిగజారి మాట్లాడటం మానుకోండి. మా మేగజైన్ రచయితలు మీకంటే కూడా వయస్సులో పెద్దవారు ఉన్నారు. గౌరవంగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకోండి. మీకంటే వయస్సులో చిన్న వాడినైన నేను మీకు ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదనుకుంటాను. మీ అభిప్రాయాలు నాకు కొన్ని నచ్చుతాయి, కొన్ని నచ్చవు. నచ్చలేదని మీతో ఏనాడైనా దూషణలు చేస్తూ కామెంట్ పెట్టానా? లేదే.

మా మేగజైన్ గాని, బ్లాగులు గాని నచ్చకపోతే మానివేయండి. అంతే. మీరు చూడాలని రూలేమైనా ఉందా?

hari.S.babu
>>మా మేగజైన్ గాని, బ్లాగులు గాని నచ్చకపోతే మానివేయండి. అంతే. మీరు చూడాలని రూలేమైనా ఉందా?

మీ బ్లాగులో కామెంటు పెట్టదం ఇష్టంలేకనే సాక్ష్యం అన్యాపదేసపు పోష్టుకి నా బ్లాగులోనే కామెంటు వేశాను!ఇక్కడ ఇంత సూటిగా నా పేరు ప్రస్తావించి సలహాలు ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ అన్యాపదేశం ఎందుకు వాడినట్టో?నీతి,సభ్యత గురించి మీ దగ్గిర పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన దుస్థితిలో నేను లేను.మీ బ్లాగు రచయితల్లో నాకన్నా వయస్సు ఎక్కువ ఉన్నవాళు ఉన్నారని అంటున్నారు.కేవలం వయస్సుతోనే పెద్దరికం వస్తుందా?అలా ప్రతివాడికీ వయసును బట్టి మంచి బుద్ధులు,సంస్కారం,అనుభవం,జ్ఞానం వస్తే ఇంక నేరాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి?వారి వయస్సుకీ,చదువుకీ,అనుభవానికీ ఆయన చేస్తున్నది తప్పని ఆయనకు తెలియదు అంతే నమ్మడం కష్తం!నేను ఆయన బ్లాగు గురించి చెప్పిన అభిప్రాయానికి నూటికి నూరుపాళ్ళు కట్టుబడి ఉంటాను. అని నేను అన్నమాతకి అనుగుణంగ అలా తమకి ఆదాయం పెంచుకోవటానికి ఈతర మతాలని దుమ్మెత్తిపొయ్యదం వయస్సూ,చదువూ,లోకజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు చెయ్యాల్సిన పనేనా?నేను కిమల్ని వెధవ అంతే "మాఎమూ అనగలం?" అనేటంత తేంజిలో కోపం వచ్చినప్పుడు హిందువులకి తమ మతాన్ని మీరు విమర్శిస్తుంటే కోపం రాదని యెందుకు అనుకుంటూనారు?ప్రపంచంలో అవమానానికి బదులు చెప్పే హక్కు మీకు మాత్రమే ఉందా?హిందువులకి ఉండకూడదా?కావాలని రెచ్చగొట్టే రాతలు రాసి నేను తిట్టానని యేడవకపొతే ఆ రాతలు రాయకుండా ఉండొచ్చు గదా!మీరు తప్పు చెయాలి,కానీ ఏవరూ తిట్టకూడదు - మీరేం లార్డు రీడింగు బామ్మర్దా?

పిచ్చిపులయ్య అన్నాను నిజమే!ఎందుకు అన్నాను?ఒక ప్రశ్నకి ఎన్నిసార్లు జవాబు చెప్పినా అదే ప్రశ్న మళ్ళీ మళ్ళీ వేస్తుంటే ఎంత వరకు సహించాలి?ఒక ముస్లిం తన మతంలో ఉన్న మంచిని చెప్పుకోవడం మానేసి నా మతాన్ని తప్పులు పడుతూ ఉంటే వ్యతిరేకించడం తప్పా?

ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో మీరు ఇన్నేసి బ్లాగుల్ని నడపటం యాడ్స్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కోసమేనని మీకు మీరే బయటపెట్టుకున్నారు - అవునా కాదా?మీరు హిందూమతాన్ని కెలుకుతున్నది కూడా ఎక్కువ హిట్స్ కోసమేనని కూడా సాక్ష్యాధారాలతో రుజువయ్యాక మీరు నాకు నీతులు చెప్పదం కాదు చెయ్యాల్సింది సిగ్గుపడి తల యెక్కడ పెట్టుకోవాలో తగిన చోటు కోసం వెదుక్కోవడం!


P.S:మీ కీబోర్డుల్ని ఎట్లా వాడితే మీ బ్లాగులకి ఎక్కువ హిట్లు వస్తాయో అట్లా వాడుతూనే ఉన్నారుగా - లేవని ఎట్లా అనుకుంటాను.రీసెంట్ అఫైరులో మొదటి అనామకం కామెంటూ మరియూ బ్లాగిల్లు శ్రీనివాసుతో ఆ పోష్టు దగిర మీ వాదనలూ మిమ్మల్నే అభాసుపాలు చేస్తున్నాయని తెలిసి కూడా ఈ పోష్టు వేసి నాకు సలహాలు ఇవ్వదం చూస్తుంటే మీ తెలివితేటల మీద జాలిగా ఉంది!ఏయే బ్లాగులు ఏఏ ఉదేశంతో మీరు నిర్వహిస్ద్తున్నారో ఇదివరకు తెలియని పిల్లా జెల్ల గొడ్డూ గోదా యావన్మందికీ మరింత విశదం అయిపోయింది.ఈమొతం గొడవలో మీరు ప్రవర్తించిన తీరులో మీకు గౌరవప్రదమయైనది యేదీ లేదు.నా ఉచ్చులో చిక్కుకుని మీ చేతుల్తో మీరే పోగొట్టుకున్న గౌరవాన్ని తిరిగి ఎలా పొందాలో దాని గురించి ఆలోచించుకోండి!

హరిబాబు అంటే అల్లాటప్పాగోంగూరకట్ట అనుకున్నారు కాబోలు - చాణక్యుడికి కూడా పాఠాలు నేర్పగైలిగిన వ్యూహకర్త!చదరంగంలో ఉన్న అన్ని యెత్తుగదల్నీ - ఆఖరికి నన్ను నేను బలిపెట్టుకోవడం లాంటి యెత్తులతో ఒక్కొక్క మెట్టూ నేను మిమల్ని నడిపించుకుంటూ వస్తే ఇవ్వాళ మీరున్న దిక్కుమాలిన పరిస్థితి దాపరించింది మీకు - తెలుసుకుని బుద్ధిగా మసులుకోండి!

శ్రీనివాస్ గారితో ఫోనులో కచ్చగా అన్నట్టు ఆయనకి తప్ప యెవరికీ తెలియకుండా చైనా వేసిన గార్లాండ్ ప్లాన్ లాంటి మీ ప్లాన్ గురించి అవునని ఒప్పేసుకుని వూరందరికీ టాం టాం వేసుకోవడం తప్ప మీరు సాధించింది ఏమిటి?దీన్ని ఇంకా పొడిగించకండని ఇతర్లకి సలహాలు ఇస్తున్నారు - పొడిగిస్తే నష్టం ఎవరికి?మాకా మీకా!

          ఈ కామెంటు 14నే వేశాను,బహుశా మళ్ళీ బ్లాగులకి బయట ఉన్నాడేమో:-)మళ్ళీ బ్లాగుల్లోకి వచ్చినా రాకపోయినా కామెంటు వేసినా వెయ్యకపోయినా KSC పరిస్థితిలో రాగల పెద్ద మార్పేమీ ఉండబోదు!తను ధీమాగా చెప్పినట్టు హిందువులు ఎవరూ ఇంక అతని బ్లాగులకి వెళ్ళకండి,వెళ్ళినా చూసి వచ్చెయ్యండి తప్ప కామెంట్లు వెయ్యకండి, ఒకవేళ జవాబు చెప్పాలని అనిపిస్తే నేను చేసినట్టు మీ సొంత బ్లాగులోనో వేరే బ్లాగులోనో వెయ్యండి - అక్కడ వేసి అతనికి ఆదాయం పెంచాల్సిన అవసరం మనకి లేదు.

       అతను ప్రచురించినా ప్రచురించకపోయినా నా కామెంటుతో సినిమా అయిపోయింది.కకపోతే శుభం కార్డు వెయ్యబోయేముందు వాయిస్ ఓవర్ కొంచెం ఉంది,అది కూడా వినేస్తే నాకు తుత్తిగా ఉంటుంది.ఈ కధ మొత్తం రక్తి కట్టించినది అనామక వ్యాఖ్యాతలే అయినప్పుడు అనామక వ్యాఖ్యాతల మీద పూర్తి నిషేధం మంచిది కాదని అనిపిస్తున్నది నాకు. తమకు తెలిస్దిన ఇలాంటి కీలకమైన నిజాల్ని చెప్పాలని ఉన్నా కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు బహిరంగంగా చెప్పలేని వాళ్ళు ఉంటారు.అదీగాక కొందరికి కేవలం చెప్పేది ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన విషయం కాకపోయినా తమ అభిప్రాయాల్ని చెప్పటమే తప్ప తమ పేరును చూసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చు.ఇంక బూతుల విషయానికి వస్తే అవి హిందూ ద్వేషుల నుంచే వస్తున్నాయి - ఒకప్ప్పుడు మలక్ పేట రౌడీ గారి పోష్టుల దగ్గిర రాని బూతులు ఇప్పుడు రావటమే దానికి సాక్ష్యం!అప్పూడు సంఖ్యకి తక్కువ ఉన్నపటికీ హైందవేతరులే ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ హిందువులు ఎదటివాళ్ళని ఎంతసేపూ పాయింటు చెప్పి ఒప్పించాలనే చూశారు గానీ సహనాన్ని ఎప్పుడూ కోల్పోలేదు.మరీ నిరాశ పుట్టినప్పుడు అంతటితో వాదన ఆపేసి వూరుకున్నారే తప్ప కొబరిచిప్పల బ్యాచ్చి అనవద్దు అంటే "..మదపిచ్చిగాళ్ళు అంటాను సరేనా!" అన్న అధముడిలా ప్రవర్తించలేదు.ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు చెప్పానో లెక్కలేదు "మోడీ వచ్చాక హిందూత్వం పెరగడం ఏంటి, మీ బొంద!హిందువులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇతరౌలకి ఓటు వెయ్యకూడదని బీజేపీకే వెయ్యడం వల్ల మోదీ ప్రధాని అయ్యాడు!హిందువులు అంతలా ఐక్యం కావదానికి డెబ్భయ్యేళ్ళ నుంచి మీలాంటివాళ్ళు చేసిన నిర్వాకమే కారణం!" అని - ఇంకా అర్ధం కావడం లేదు వాళ్ళకి.నా వైపు నుంచి నేను సాక్ష్యం దగ్గిర తప్ప ఇంకెక్కడా ఎవరినీ తిట్టలేదు -అక్కడ కూడా స్త్రీలని ఇబ్బంది పెట్టే మాటల్ని అస్సలు వాడ్లేదు.ఇప్పుడిక KSC గురించిన నిజం తెలిసింది గాబట్టి ఆ కాస్త ఉద్రేకం కూడా ఉండదు నాకు.

          ఎలాగూ బ్లాగు సెట్టింగ్స్ లోనే మోడరేషన్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ యాగ్రిగేటర్లు కలగజేసుకుని అసలు కామెంట్లనే యెత్తెయ్యడం ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుందేమో!బ్లాగర్ల విచక్షణాధికారం ప్రకారం నడవాల్సిన విషయాల్లో యాగ్రిగేటర్లు అతిగా కల్పించుకోవడం సాంకేతికంగా న్యాయం కాదు.మాలిక వారు నీహారిక బ్లాగును తొలగించడం కూడా మర్యాద కాదు.తను నాకు ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు జవాబులకి కండిషన్ పెట్టడం వల్ల నేను జవాబులు చెప్పడానికి తిరస్కరించాను.ఇప్పుడు తన వాదనలో న్యాయం ఉందనే అనిపిస్తున్నది - తనని బ్లాగుల నుంచి తొలగించడం అన్యాయమే!సనాతన ధర్మం దృష్టిభేదాల్ని(perspective differences) సమర్ధిస్తుంది."విశ్వసృష్టి రహస్యం మేడెజీ - ఫ్రం వేదవ్యాస టు హరిబాబు!" పోష్టులో చాలా చెప్పాను,మళ్ళీ అవన్నీ చెప్పే ఓపిక లేదు గానీ అక్కడ చెప్పని విషయం ఒకటి చెబుతున్నాను.దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగం నిరంతరం నడవాలంటే అమరశక్తులకి ప్రాతినిధ్యం వహించే హరిబాబుతో పాటు అసురశక్తులకి ప్రాతినిధ్యం వహించే నీహారిక కూడా ఉండాల్సిందే - మన వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికీ మన రహస్యాల్ని దాచుకోవటానికీ,మన అధికారాన్ని చూపించుకోవటానికీ ఎదటివాళ్ళని మాట్లాడనివ్వకుండా చేస్తే చాలుననుకుంటే ఒకనాటికి మనకి మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినప్పుడు మౌనాన్ని ఆశ్రయించాల్సిన దుస్థితి దాపరిస్తుంది!అబద్ధాలు చెప్పాడని సత్యనారాయణ చౌదరిని తిడుతున్నప్పుడు నిజాలు మాట్లాడుతున్న నీహారికని నిషేధించడం కూడా తప్పే అవుతుంది.


హమ్మయ్య!సినిమా అయిపోయింది - రివ్యూలు రాసేవాళ్ళు రాసుకోవచ్చు.

118 comments: 1. మము తూలనాడ నెవడ
  ర్ర మీరు ? హరిబాబుని! చమడాలొలిచేస్తా !
  సుమనోహరులారా! యే
  ల మీకు లఫడా ! జిలేబు లార! విడు విడూ !

  జిలేబి

  ReplyDelete
 2. ఇంటర్వెల్ వరకూ వచ్చిన సినిమాలకు రివ్యూ రాయలేం కదా :)

  ReplyDelete
 3. పంది అందరూ అసహ్యించుకునే అశుద్ధాన్ని ఇష్టంగా తింటుంది...అలాగే నువ్వు నీ తోటివారిగురించి చెడుగా మాట్లాడి నీ నాలుకతో వారు చేసుకున్న పాపాలను కూడా కడిగేస్తున్నావు ...మనం ఒకరిని నిందించినా వాళ్ళు చేసే చెడ్డపనులను పదే పదే చెప్పినా వారి పాపాన్ని మనం కడిగేసినట్లే అన్నది ఓ బాబా మాట !

  అల్లా మాలిక్ హై .. సబ్ కా మాలిక్ అల్లాహై !

  ReplyDelete
 4. నేనెప్పుడూ అబ్బాయిలతో తెలుగులోనే మాట్లాడతానండీ...- స్టెల్లా కాలేజ్‌లో డిగ్రీ చదివేటప్పటినుంచీ అదే అలవాటు - ఇంగ్లీషులో మాట్లాడే అమ్మాయిలని, స్లివ్ లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకునే ఆడవాళ్ళని ....అబ్బాయిలు అంత తొందరగా ఏడ్పించరని tried & tested & proven fact - నావరకూ.

  ReplyDelete
 5. https://www.youtube.com/watch?v=6NE9fmsRrT8&t=2s

  ReplyDelete
  Replies
  1. garikipati is so beautiful peson:-)
   His satire is unbeatable!

   Delete
  2. Communism + Hinduism = Garikapatism :{)

   Delete
  3. అవును నాలాగే ఆయనా కుర్రవయస్సులో కమ్యునిజాన్ని ఇష్టపడ్డాడు,తర్వాత దానికి దూరంగా ఉన్నా అప్పటి ఇన్స్పిరేషన్ అలాగే ఉండిపోయింది.అందుకే నాకూ అయన పిచ్చపిచ్చగా నచ్చేస్తాడు:-)

   Delete
  4. గరికపాటి వారు భలే చెప్పారండీ.... మావారికి లింక్ పంపాలి.
   చిరంజీవి గారికి ధన్యవాదాలు !

   Delete
  5. Just now saw this comment

   Haribabu Suranenii
   15 hours ago
   చంపొద్దంటేనేమో కంచె ఐలయ్య మానోటి కాడ కూడ్శు లాగేస్తున్నారు,ప్రోటీన్స్ కరువై మేము చచ్చిపోతాం అని యేడుస్తున్నాడు!పోనీ గదాని తినమంటే మీరేమో ఈ రకంగా బాదుతున్నారు - ఎట్లా చచ్చేది మీతో:-)

   Delete
  6. Haribabu Suranenii & నీహారిక

   సరదాగా ఉందని పోష్ట్ చేశానండి. అంత నచ్చుతుందని అనుకోలేదు. అందరికీ ధన్యవాదములు _/\_

   Delete
  7. https://www.youtube.com/watch?v=zfvluFcKDH0

   Delete
 6. ఈ శోధిని అనేది ఒకట్టుందని నిన్నటి వరకు నాకు తెలియదు. మాలిక కన్నా బాగుంది. ఐతే నేను కూడలి ముసేసిన తరువాత మాలిక వ్యాఖ్యలను, రెండు మూడు బ్లాగులను మాత్రం చూస్తాను. గమనించిందేమిటంటే వీళ్లు చిన్నపాటి విమర్శలను సైతం చాలా సీరియస్ గా తీసుకొంటారనిపిస్తున్నాది.విషయం తెలుసుకోవటానికి నేను పై పైన చదివాను. ఒక్కొక్కరు ఇంత పెద్ద పోస్ట్ లు రాయటం, రెండు మూడు రోజులు చర్చించుకోవటం, ఎంతో సమయం వృథా అనిపించింది.


  ఇంత పెద్ద పోస్ట్ రాసిన మీ ఓపికకు అభినందనలు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. శోధిని ఆగ్రిగేటర్ ఒక ప్రయోగం చేస్తున్నారు కమెంట్ సెక్షన్ తీసి కొన్ని బ్లాగులను హైలైట్ చేస్తున్నారు. ఇది సక్సెస్ అయితే మిగతా ఆగ్రిగేటర్లు కూడా అదే చేస్తారు. బ్లాగర్ల గొడవలు ఉన్నా పాఠకులకు ఇబ్బంది కలిగించే రీతిలో ఉండవు అని భావిస్తున్నాను.
   యూ జీ గారు రెండు మూడు లింక్ లు పడేసే చాన్స్ మిస్సవుతున్నారు.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 7. రేపు హాలిడే కదా!ఈరోజు రాత్రి మొదలుపెట్టి రేపు రాత్రికి సినిమా పూర్తి చేస్తా,క్లైమాకు నరకచతుర్దశి నాడు జరగడం కూడా భలే కలిసొచ్చింది - సంవిధానం మొదలుపెట్టిన వేళావిశేషం కాబోలు!

  ReplyDelete
 8. Hari baabu Pls Watch - Do not miss it

  Swadeshi Indology Conference

  https://www.youtube.com/watch?v=kvEIBfEnwXM&t=4143s

  ReplyDelete
 9. హమ్మయ్య!సినిమా అయిపోయింది - రివ్యూలు రాసేవాళ్ళు రాసుకోవచ్చు.

  ReplyDelete


 10. సినిమా అయిపోనాదీ :)
  మినిమము గారంటి హిట్టు మీకిక హరిబా
  బు! నిజములు తెలిపిరి గదా
  మన సిరిగలవాసుడు మఱిమఱి చూడ భళీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. సినిమా మీ పజ్జంలాగే ఒక్క ముక్కా అర్ధం కాలేదు. అర్ధం చేసుకునే కిటుకేదో చెబుదురూ

   Delete
 11. చంద్రముఖి ని శాంతింపజేసితిరి గదా ...ఆశ్రమముకు పోయి మౌనము నాశ్రయించెదను. పద్మ వల్లి లైబ్రరీలో కలుసుకుని కిస్ కిస్ అని మాట్లాడుకుందాం. అందరికీ శుభకామనలు, దీపావళి శుభాకాంక్షలు !

  ReplyDelete
 12. యూజీ గారు,

  మాది మాహిష్మతీ సామ్రాజ్యం కాదు....మిర్చీ కుటుంబం....ప్రభాస్ లాగా ఉంటాడు మా అబ్బాయి...రకుల్ కోసం వెతుకుతున్నాం...ఏక్ నిరంజన్ మావారు....జగమంత కుటుంబం మాది....రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లోకి రాకపోతే మా అబ్బాయిని శ్రీ చిలిపి గారికి పరిచయం చేయాలని ఆలోచన ....స్టే ట్యూన్‌డ్ టూ రమ్యంగా కుటీరాన....

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. మాది మాహిష్మతీ సామ్రాజ్యం కాదు....

   బ్రతికిపోయాం, నేను అదే అనుకొన్నాను, ప్రభాస్ లా కండలు ఎలాగు లేవు, మీరా బాణం గురిచేసివేస్తే, చేయికి తగిలి ఎముక ఎగిరి వచ్చి (కండలు లేవుగనుక),రివర్స్ లో మీకెక్కడ తగులుతుందో అని భయపడ్డానండి. ఈ గొడవంతా ఎందుకు మీరు బాణం వేసేలోపు, నేను రాసిన వ్యాఖ్యనున్ తొలగించేశానండి :)

   2. రకుల్ కోసం వెతుకుతున్నాం

   రకుల్ సినేమాలు చూడలేదు. ఒకప్పుడు సగటు తెలుగువాడిలా సినేమాలు బాగా చూసేవాడిని, గత మూడు నాలుగేళ్ళుగా, ఓనాలుగు సినేమాలు చూసి ఉంటే ఎక్కువ. అందులో రెండు బాహుబలివే. టివి చూడను. నాకు శోభన్ బాబు,జయప్రద చూడటానికి బాగుంట్టారు. మీకు జయప్రద లాంటి కోడలు దొరుకుతుందిలేండి.

   https://www.youtube.com/watch?v=zXZm65vI-FU

   3. ఏక్ నిరంజన్ మావారు

   పాత అప్పుచేసి పప్పుకూడు లో రేలంగిగారు ఊతపదం "ఏక్ నిరంజన్" అండి. మీవల్ల ఆ సినేమా కామేడి చూడటం జరిగింది. చాలా థాంక్స్.

   https://www.youtube.com/watch?v=wb52fi3SPyI

   4. మా అబ్బాయిని శ్రీ చిలిపి గారికి పరిచయం చేయాలని ఆలోచన

   చాలా మంచి ఆలోచన. ఎంతమంది తల్లులు, మీలా వాళ్ల పిల్లలను రాజకీయలలోకి తీసుకు రావలనుకొంటరు చెప్పండి. చిన్నప్పుడు ఛత్రపతి శివాజి,రాజుల తల్లులను అమ్మగార్లను వీరమాత అని అనేవారు. మీరు కూడా ఆ కోవలోకే వస్తారు.

   Delete
  2. ఎవరీ శ్రీ చిలిపి గారు?

   Delete
  3. ఇంకెవరు రాహుల్ గాంధి

   Delete
 13. Why God expressed in different forms in Hinduism? Why did God express Himself in different forms in a single Hindu religion in India? In the universe, God expressed Himself in a single form in every religion. In Christianity, there is only one expressed form i.e. Jesus. In Islam, there is only one expressed form i.e. Allah or Mohammad. But in Hindu religion, there are different expressed forms of God like Vishnu, Shiva etc. Diversity in the forms of God is only the first point in Hindu religion. The next point is the unity in all these forms that also exists in Hindu religion.

  People are criticizing the Hindu religion showing only the first point. Why don’t they see the second point? The concept is not complete by the first point. Now, the question comes, “Why should there be diversity at all and make the unnecessary effort to bring the unity?

  (an answer of someone in response of the question about authenticity of hindu mythology at Quora Digest)

  ReplyDelete
  Replies
  1. మతం అనేది కొన్ని సజాతీయమైన (homogenous) స్వయంపోషకమైన (self-sustained) సమగ్ర విశ్వాసాల వ్యవస్థ (integrated belief system). అందుచేత పురాణకథలు ఆ విశ్వాసాలకి ఉపబలకాలే (supportive) తప్ప అవే మతసర్వస్వం కాదు. పురాణకథలు జఱక్కముందు కూడా హిందూధర్మం ఉంది. కనుక మన ప్రజలకి కావాల్సింది ఆ మౌలిక హిందూమతమే. అసలు ఏ విధమైన విశ్వాసాలు ఉంటే వాడు హిందువవుతాడు ? ఇన్ని లక్షల శ్లోకాల ద్వారా మన పూర్వీకులు మనకి బోధించ నుద్దేశించినదాని సారాంశమేంటి ?

   ౧. భగవంతుడు ఉన్నాడు.

   ౨, ఆయన భార్య మఱియు మన జగన్మాత అయిన భగవతి ఉంది. (అమ్మవారు లేరని, అయ్యవారు మాత్రమే ఉన్నారని వాదించేవాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను హిందువు కాడు)

   ౩. సర్వాంతర్యామిత్వం, సర్వశక్తిమత్త్వం, సర్వజ్ఞత్వం, శాశ్వతత్వం, సర్వేశ్వరత్వం, సృష్టిస్థితిలయకారకత్వం, స్తోత్రప్రియత్వం, భక్తసులభత, పవిత్రత, పాప నిరాసకత్వం వారి లక్షణాలు.

   ౪. భగవంతుడు మఱియు భగవతి ఏకకాలంలో ఏకులూ, అనేకులూ కూడా అయి ఉన్నారు.

   ౫. అలాగే వారు ఏకకాలంలో సాకారులూ (సగుణులూ), నిరాకారులూ (నిర్గుణులూ) అయి ఉన్నారు.

   ౫. భగవంతుడు దుష్టశిక్షార్థము, శిష్టరక్షణార్థము భూలోకంలో మానవశరీరంతో అప్పుడప్పుడు జన్మిస్తాడు

   ౬. ఆయన అవతారాలు అనంతం. అనగా చిట్టచివఱి అవతారమంటూ ఏమీ లేదు.

   ౭. భగవంతుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు అంటే ఆయన తానే ప్రపంచ స్వరూపాన్ని ధరించాడని భావం.

   ౮. కనుక ప్రతి స్థావర-జంగమ స్వరూపంలోను భగవంతుడున్నాడు.

   ౯. కనుక ప్రకృతిలో కనిపించే శక్తులన్నీ దేవతామూర్తులే.

   ౧౦. ఆ విధంగానే ప్రతిజీవిలోను దేవుడున్నాడు కనుక ప్రతిజీవికీ తనదంటూ ఒక జీవాత్మ ఉంటుంది.

   ౧౧. అందుచేత భగవంతుడికి ఏ పేరు పెట్టినా, ఏ రూపంలో కొలిచినా, ఆయనతో ఏ విధమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పఱచుకున్నా ఆ ఆరాధన ఆయనకే చెందుతుంది.

   ౧౨. కనుక విగ్రహారాధన కూడా భగవదారాధనే.

   ౧౩. కనుక అన్ని ఆరాధనామార్గాలూ సత్యమే.

   ౧౪. భక్తి, కర్మ, జ్ఞానము, యోగము అనే నాలుగు మార్గాల్లో భగవంతుణ్ణి చేఱుకోవచ్చు.

   http://dharmasthalam.blogspot.in/2009/09/2.html

   Delete
  2. హిందువుల్లో అంతమంది దేవుళ్ళు ఎందుకని కొందరి వాదం.

   ఒకసారి ఒక ఆంగ్లేయుడు సత్యశోధన కోసం అనేక మత గ్రంధాలు శోధించాడు అయన స్వతహాగా క్రీస్టియన్. అన్ని మతాలు వెదికి చివరికి హిందూ సనాతనధర్మం లో ఉన్న రామాయణ, భారత, భాగవత, పురాణాలు, వేదాలు ఉపనిషత్తులు చదివాడు.
   ఎన్నో ఏళ్ల నుండి తను చేస్తున సత్యాన్వేషణ హిందూ సనాతన ధర్మం వలన లభించింది అని అన్నాడు.
   తరువాత మనం పైన వేసిన ప్రశ్నకి అయన ఇలా సమాధానం చెప్పాడు. తల్లి తన బిడ్డకి ఆకలి వేసినప్పుడు చేతిలో గరిటెలు పట్టుకుని అన్నపూర్ణా దేవిలా మారుతుంది. అమ్మా ఈ లెక్క నాకు అర్థం కాలేదు అంటే పుస్తకం తీసుకొని ఇలా చెయ్యమని సరస్వతి అవుతుంది. అమ్మ ఖర్చులకి డబ్బులు కావాలంటే తన చేతితో డబ్బు ఇచ్చి లక్ష్మిదేవిలా మారుతుంది. ఏదైనా తప్పు చేస్తే దండించి ఆదిపరాశక్తి లా మారిపోతుంది.

   ఇలా ఎదురుగా ఉన్న తల్లి వివిధ సందర్భాలలో వివిధ రకాలైన అవతారాలు ధరిస్తుంటే, తను సృష్టి చేసిన దేవుడు తన పిల్లల కోసం ఎన్ని అవతారలైనా ధరిస్తాడు. అందుకే హిందూ మతంలో ఇన్ని మంది దేవుళ్ళు, దేవతలు ఉన్నారు. అన్నాడు.
   అలానే కాకుండా హిందూ ధర్మంలో ఉండి ఏమి లేదు అనుకునేవారు కూడా సరిగ్గా ఆరాధిస్తే ఆ ఫలితం తెలుస్తుంది.

   ఎలాగంటే మంచు చూడడానికి మనకి ఒకేలా కనిపిస్తుంది. కాని ఆ మంచులో నివసించేవారు చెప్పే మాట "మంచులో మొత్తం 47 రకాలు ఉన్నాయి" అంటారు. దూరంగా ఉండే మనకి ఒకటే. కాని దగ్గరకి వెళ్లి పరిశీలించిన వారికే తెలుస్తుంది. ఇటు తనవారికి సందేశం ఇచ్చాడు.
   మరో ప్రక్క అశ్రద్ధ చేస్తున్న మనకీ సందేశం ఇచ్చాడు.
   విలువలు తెలుసుకోక పొతే కూలబడేది మనమే.

   Delete


  3. హిందువుల లోన దేవు
   ళ్ళందర దేలన్ జిలేబు లైయున్నారోయ్ ?
   అందరి లోనన్ గల డెం
   దెందు వెతికినగలడోయి దేవుడు నెఱియై !

   జిలేబి

   Delete
 14. హరిబాబుగారూ! కాలుష్యం విషయంలో ప్రపంచంలో దాదాపుగా మొదటిస్థానంలో ఉన్న ఢిల్లీలో బాణాసంచాని నిషేధిస్తే, అది హిందూ సంస్కృతి పైనే దాడి అని చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో అంటున్నారు. అంతకుముందు గౌరీ లంకేష్ని హత్య చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది ఇది పండగ రోజు అనికూడా అన్నారు.

  ఇంతకుముందు ఇలాంటి రాతలు ఇంత ఆక్టివ్ గా నేను చూడలేదు. ఇప్పుడు మాత్రం పూర్తి బలంతో వాళ్ళు అనుకున్నవి చేస్తున్నారు/రాస్తున్నారు.

  ఇలానే ప్రపంచంలో ఉన్న పురాతన గ్రంధాలన్ని, వాళ్ళ వాళ్ళ బలం ఆధిక్యమంలో ఉన్నప్పుడు తమకనుకూలంగా రాసుకున్నవే అని అనిపిస్తోంది.

  ReplyDelete
  Replies
  1. True,some fellows are writing that crackers fired in ramayana!how it is possible?

   Delete
  2. హరిబాబు, టపాసుల వలన కాలుష్యం చాలా తక్కువ. కరింద సుప్రీం కోర్ట్ తీర్పు, IIT వాళ్ళు కోర్ట్ కు ఇచ్చిన నివేదిక వివరాలు ఉన్నాయి. చూడండి

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122319448466017&id=100020638864721

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122080881823207&id=100020638864721

   What do Hindu hating liberal clowns have to say about this?


   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123580928339869&id=100020638864721

   Delete

  3. Why not !

   In Veda times itself crackers where fired so why not during Ramayana times ?

   జిలేబి

   Delete
  4. what about sound pollution - that ear splitting sounds definitely will increase deafness!

   Delete
  5. కాలుష్యం విషయంలో ప్రపంచంలో దాదాపుగా మొదటిస్థానంలో ఉన్న ఢిల్లీ


   డిల్లిని దేశ రాజధానిగా మార్చమనండి. భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలకు సమదూరంలో, అనుకూలంగా ఉండే నాగ్ పూర్ , హైదరాబాద్ ఇంకేదైనా కొత్త ఊర్లకు మార్చమనండి. పొల్యుషన్ ప్పోతుంది

   Delete
  6. Meat is among the biggest contributors to global warming. Firecrackers are not even a rounding error.
   ____________________________

   Eat less meat to avoid dangerous global warming, scientists say

   Research led by Oxford Martin School finds widespread adoption of vegetarian diet would cut food-related emissions by 63% and make people healthier too

   https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/21/eat-less-meat-vegetarianism-dangerous-global-warming

   Delete
  7. And finally an article appears to identify the real cause of pollution, after Diwali is over. We got you this time. You've failed.

   Stubble burning hit health of 84% people in Punjab: Survey

   CHANDIGARH: Punjab farmers burning crop stubble have been blamed for the smog that envelopes the region, including the national capital. Now, an extensive study by a group of doctors from Bathinda has revealed "alarming" proportions of adverse health effects of the way crop residue is got rid of. Ironically, the rural population itself is the most affected by the polluted air.

   https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/stubble-burning-affecting-health-of-84-people-survey/articleshow/61136815.cms?

   Delete
  8. ఢిల్లీలో తీవ్రస్థాయిలో కాలుష్యం
   న్యూఢిల్లీ: దేశరాజధానిలో టపాసుల క్రయవిక్రయాలపై సుప్రీం కోర్టు నిషేధం విధించినప్పటికీ కాలుష్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 3 గంటలవరకు ఢిల్లీ టపాసుల చప్పుళ్లతో మార్మోగింది. సాధారణంగా ఢిల్లీలో క్యూబిక్‌ మీటర్‌ గాలిలో 60 నుంచి 100 మైక్రోగ్రాములు ఉండే పీఎం 2.5, పీఎం 10 అల్ట్రాఫైన్‌ రేణువులు సాయంత్రం ఆరు తర్వాత వరుసగా 424, 571 మైక్రోగ్రాములకు చేరుకున్నాయి.

   Delete
  9. What about sound pollution?
   టపాసులు తయారు చేసేవారిని తక్కువ శబ్దం వచ్చేటట్లు చేయమని చెపితే సరిపోతుంది.

   Delete


  10. ఆహా ఏమి విన్నాణము !

   జిలేబి

   Delete
  11. విన్నారా యూజీ & జిలేబీ?

   ఇక నుంచైనా సంస్కృతి పేరుతో దేశ వినాశనాన్ని కోరుకునే విద్రోహశక్తులని ప్రోత్సహించడం మానెయ్యండి.

   రాజదాని మార్చాలనే చిలిపినిర్ణయాలు ప్రకటించడం ఆపండి.

   విద్రోహ శక్తులకి టపా కాయలు కాకపోతే ఇంకొకటి. వాల్లకి కావల్సింది దేశ వినాశనం. అందులో మత పిచ్చితో మీరు కూడా పావులు కావొద్దు.

   Delete
  12. ప్రతిదానికీ క్రైస్తవ, ముస్లీం కుట్రలు అంటుంటారుకదా! మరి ఈ మధ్య జరుగుతున్న హిందూ సంస్కృతిపై దాడి అంటూ చేస్తున్న గొడవలల్లో కూడా వాళ్ళ హస్తం లేదంటారా? అస్సలే "విభజించు, పాలించు" అనే సూత్రం ఫాల్లో అవుతారు మరి. హిందువులమధ్యలో, హిందువుగా చేరి.. వాళ్ళని రెచ్చగొడుతున్నారేమో...

   Delete
  13. "హరిబాబు, టపాసుల వలన కాలుష్యం చాలా తక్కువ. కరింద సుప్రీం కోర్ట్ తీర్పు, IIT వాళ్ళు కోర్ట్ కు ఇచ్చిన నివేదిక వివరాలు ఉన్నాయి. చూడండి"
   People always go by their personal experience, this year i got little bad experience. My one kid is suffered with eye related problem after the burnt crackers, and another kid with with skin rashes. I don;t know if any china products are also mixed by the manufacturers. We burnt almost Rs. 2500/- worth కాకరపువ్వొత్తులు, చిచ్చుబుడ్లు only. Next year i will reduce it to atleast 70%. Even if one burns 2 packs of cracks thats sufficient.

   Delete
  14. చిరంజీవిగారు అలోచింపజేసే అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు. ఈ మధ్య బ్లాగుల్లో, దేశంలో హిందూమతం ఒక పిచ్చిలాగా ముదిరిపోయింది. చాలామంది, ఫేస్బుక్ లింకులని ప్పంచుకుంటూ, అవే చాలాపేద్ద రేసర్చి చేయగా వచ్చిన రిజల్ట్స్ లాగా ఆవేశపడుతున్నారు. వాళ్ళకి అలా చెయ్యడానికి పొరుగు దేశాలనుంచి డబ్బు దండిగా అందిందని బయటపడిన.. నేను పెద్దగా ఆశ్చర్యపోను

   Delete
  15. Delhi firecracker ban had no impact, say studies

   In 2016, Deepavali fell on October 30, by when crop-burning (which typically occurs in the last two weeks of October) had already peaked in Punjab and Haryana.
   Further, slow westerly winds carried this pollution towards Delhi. Within Delhi itself, wind speeds were low, affecting dispersion. In contrast, Deepavali in 2017 fell on October 19, when crop burning had just begun, said Mr. Guttikunda. Helping Delhi further, strong winds within the Delhi region dispersed the pollution faster.

   The failure of the ban didn’t come as a surprise to Mr. Guttikunda or other experts, given how late it was imposed. The high pollution despite the ban also showed that other pollution sources, such as vehicular emissions, have been neglected by the government, said Amit Bhatt, who studies sustainable cities at the World Resources Institute, Delhi.
   “While episodic events like Deepavali contribute to 4-5 days of bad air, what happens during the rest of the year? Many of us are disappointed because we haven’t seen any tangible action for these remaining 360 days,” said Mr. Bhatt

   http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-firecracker-ban-had-no-impact-say-studies/article19919649.ece

   Delete
  16. Environment Activists on leave when Delhi is covered with Smog ,They will return In Next Diwali.

   In days to come Delhi's homeless will face a dual threat.. increased air pollution & harsh winters. Hope no one dies on street this year

   https://twitter.com/Ram_Jethmalani_/status/927752615915438085

   Delete
  17. టపాసుల వలన కాలుష్యం అనే దేశ ద్రోహుల ప్రచారాన్ని నమ్మి , అప్పట్లో కొంతమంది మూర్ఖులు నన్ను విమర్శించారు. ఇప్పుడే మంటారు? మనదేశంలో ఉండే ప్రతి కుటిర పరిశ్రమలను నాశనం చేసి, వాళ్ల వ్యాపారం అభివృద్ది చేసుకోవటాకి క్రైస్తవ దేశాలు యన్.జి.ఒ.లు, మీడీయా, మిషనరిల సహాయంతో వేయని ఎత్తుగడలు ఉండవు.

   సత్యార్ధికి వచ్చిన నోబుల్ ప్రైజు వెనుక ఉన్న సంగతి, ఈ పరిశ్రమ మూతపడటానికి కారణం చాలు, మనదేశంలో మార్కెట్ కోసం వాళ్ళు వేసే ఎత్తుగడలు తెలుసుకోవటానికి.

   Another Indian Industry forced to shut down, thanks to excessive judicial activism and selective environmental consciousness of libtards. Buy all the SUVs you want, but ask kids to not light crackers during Diwali!
   -----------
   Sivakasi firework units declare shutdown as cracker sale ban dries up working capital
   Manufacturers say dealers have stopped paying them advance after a petition seeking a countrywide ban on sale of firecrackers was filed in the Supreme Court

   http://www.hindustantimes.com/india-news/sivakasi-firework-units-declare-shutdown-as-cracker-sale-ban-dries-up-working-capital/story-FkvVeNCekQrErHEezEL5YL.html

   Delete
  18. Sivakasi, India’s fireworks manufacturing hub, is facing a bust as an attempt to clean up country’s toxic air choked the working capital of hundreds of units in the Tamil Nadu town.
   The town, which earned the sobriquet kutti Japan (mini Japan) for its manufacturing activities, produces 85 per cent of the country’s firecrackers, providing livelihood to an estimated over eight lakh people.

   aced with the crisis, the TANFAMA declared an indefinite shut down of fireworks manufacturing units from December 26. A decision to this effect was taken at a meeting on Friday night as “things have gone from bad to worse.”
   The trade practice here for the past 80 years is that the dealers, mostly from northern states, send advance payments after Diwali which meets 90% of the working capital requirement of the 820 odd units based in the town, located around 480 km from Chennai. The remaining 10% is met from own funds and bank loans.

   What about environmental concerns?
   Mariappan dismissed such apprehension, citing that even long after Diwali, the national capital was engulfed in smog created by atmospheric pollutants.
   “The livelihood question of over 8 lakh people depends on our winning the fight against the enemies of Diwali,” Mariappan said. He punctured the environmental damage issue by highlighting the fact that long after Diwali, Delhi was engulfed in smog.

   Delete
  19. Is US exporting unwanted dirty fuel to already pollution-choked India?

   In 2016, the U.S. sent more than 8 million metric tons of petcoke to India about 20 times more than in 2010, and enough to fill the Empire State Building eight times.

   Oil refineries in United States of America that are unable to sell a dirty fuel waste product at home are exporting vast quantities of it to India instead.

   The petcoke burned in countless factories and plants is contributing to dangerously filthy air in India.
   Resident Satye Bir doesn’t know why Delhi’s air is so dirty, but feels fury and resignation. “My life is finished....My lungs are finished,” said Bir, 63, wheezing and reaching for an inhaler. “This is how I survive. Otherwise, I can’t breathe.”

   “We should not become the dust bin of the rest of the world,” said Sunita Narain, a pollution authority member who heads the Center for Science and the Environment. “We’re choking to death already.”

   What is driving U.S. refiners to sell this waste product?

   http://www.thehindu.com/sci-tech/health/is-us-exporting-unwanted-dirty-fuel-to-already-pollution-choked-india/article21241236.ece

   Delete
 15. మొత్తానికి అహమ్మద్ చౌదరి పరదా తొలగిందన్నమాట. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు. తమ్ముడు తనవాడైనా ధర్మం చెప్పమన్నారు. నేను మీరు మరియు శ్రీనివాస్ వ్రాసిన పోస్టులు చదివాను. మీరు ఎన్నిరకాలుగా చెప్పినా వినలేదనే కోపంతో మొత్తం నిందని చౌదరి మీద వేసినట్లు కనిపిస్తుంది గానీ ఈ విషయంలో శ్రీనివాస్ పాత్ర కూడా అంతా అనుమానాస్పదంగానే ఉంది, ఎందుకంటే చౌదరిని ఆయన అలా రాయడానికి ప్రోత్సహించినట్టు కనబడుతుంది. అంతేగాక ఈ చౌదరి అనే ఆయనకి టెక్నికల్ అవగాహన లేదు, దానికోసమే శ్రీనివాస్ కంపెనీ సాయం తీసుకున్నాడు అడ్వర్టైస్ మెంట్స్ సలహా కూడా ఆయనదే అయుండవచ్చు. అంతే కాక శ్ఱీని పాత్ర అంతా "బ్లాగ్ నారద" టైప్ లో ఉంది.
  శోధినిలో ఈ సంఘటన తరువాత మొత్తం "అనానిమస్" లనే తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్ధం కావడంలేదు. ఆ అనానిమస్ దగ్గర ఇంకేదో విషయం ఉండిఉంటుంది అది తనకేమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తుందని భయపడుతున్నట్టుంది. అంతేకాకా ఇవేమీ క్లారిఫై కాకుండా మీరి ఆయనకి వత్తాసు పలకడం చూస్తూ ఉంటే అగ్రిగేటర్ లోంచి మీ బ్లాగు తీసేస్తారేమో అని భయపడుతున్నట్టున్నారు అనిపిస్తుంది...

  ReplyDelete
  Replies
  1. వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగిన సంభాషణ రికార్ద అయిందని చెనుతున్నారు కదా!మీకు అనుమానం ఉంటే చౌదరికి చెప్పి నిలదియ్యండి,బయటపెడతారు - ఇంకా చిరుహుతుంది KSCకి!

   నేను ఆయన ఏమీ మాట్లాడకపోతే మొత్తం అప్రదిష్ట ఆయనకే చుట్టుకుంటుందని చెప్పేవరకు దేవుడికే వొదిలేసే మూడ్ ఆయనది,నేను ఎలర్ట్ చెయ్యకపోతే శ్రీనివాసు గారినుంచి ఆ పోష్టు వచ్చి ఉండేది కాదు కదా!

   ఇవ్వన్నీ ఎలా ఉన్నా ఆ కామెంటు వేసింది శ్రీనివాసు గారని నేను తనకి చెప్పడం ఆనె పచ్చి అబద్ధం చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి?దాన్ని ఎలా సమర్ధించగలరు!

   నేను శ్రీనివాసు గారికి వత్తాసు పలకాల్సిన అవసరం ఏమిటి?నేను రెండో భాగం రాయడానికి ముందే ఆయన వెర్షన్ ఆయన రాశారు కదా!

   శోధిని యాగ్రిగేటరులో కలవక ముందుకీ ఇప్పటికీ నాలో తేడా యేమైనా కనబడిందా మీకు?ఎప్పుడు కలిపానో కూడా మర్చిపోయాను,కలిపిన సందర్భంలో సంభాసహణ జరిగే ఉంటుంది గానీ ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో కూడా తెలియనంతగా మర్చిపోయాను,ఇంకా శోధిని నుంచి తీసీస్తారమెమొననై బయపడ్డం అర్ధం లేని మాట!హిట్ల కోసం నేనెప్పుడూ తప్పుడు పనులు చెయ్యలేదు - నాకు భయం దేనికి?

   "మీరు ఎన్నిరకాలుగా చెప్పినా వినలేదనే కోపంతో మొత్తం నిందని చౌదరి మీద వేసినట్లు కనిపిస్తుంది" అనే మాటకి అసలు ఆస్కారమే లేదు,అసలు నేనుఇంత కధా నడిపినంచింది అతను హిట్ల కోసమే హిందూమతాన్ని బద్నాం చేస్తున్నాడనే సంగతి బయటపెట్టడానికే, అది బయటపడింది!అది రుజువు కాకపోతేనే నింద అయి ఉండేది.:మొత్తానికి అహమ్మద్ చౌదరి పరదా తొలగిందన్నమాట" అని మీరే ఒప్పుకున్నారుగా!

   Delete
  2. అగ్రిగేటర్ ద్వారా కాక డైరెక్ట్ గా నేను చూసే అతికొద్ది బ్లాగుల్లో మీదొకటి. నేను అన్ని వెర్షన్ లను చదివింతరువాతే పై కామెంట్ వ్రాసాను. నా ద్రుష్టిలో చౌదరి అనేవాడు కేవలం దోషులలో ఒక్కడు మాత్రమే, దొరకని వాళ్ళు ఉండవచ్చు. మీరు ప్రెజర్ కి లొంగారేమో అనే అనుమానం రావడానికి కారణం ఎంతో కాలంగా మీ బ్లాగులో ఉండే అనానిమస్ ఆప్షన్ ని తొలగించడము మరియు ఈ ఆర్టికిల్ లో ఆయన్ని సపోర్ట్ లేదా ఆయన చెప్పింది నమ్మేయడం గా అనిపించింది (నాకు అలా అనిపించింది.). నాకర్ధమయినంతవరకూ చౌదరి ఒక దొరికిన దొంగ, ఆ దొంగకి అన్ని విధాలుగా సాయంచేసినవాడు??? మామూలుగా ఎవరైనా ఎవరికైనా సాయం చెయ్yఒచ్చు కానీ చౌదరి ఒక కొరకరాని కొయ్యగా మారి మన బుర్ర తింటున్నప్పుడు కూడా అలాగే వుంటే వాళ్ళని నంగనాచి అనడంలో తప్పులేదు. చౌదరి అడ్వర్టైజ్ మెంట్స్ కోసం చేస్తున్నాడని మనకిప్పుడు తెలిసింది కానీ ఆవిషయం బహుశా ఆయనకి కొన్నేళ్ళ క్రితమే తెలుసనుకుంటా..
   నన్ను నేను ఒక పక్కా వ్యాపారిగా భావించుకుంటే బహుశా నేను ప్రాఫిట్ లో షేర్ తీసుకుంటానేమో :)

   సాక్శ్యం మ్యాగౙైన్ డొమైన్ (.com and .org) కూడా ఎత్తేసినట్టున్నారు - "This domain name expired on 2017-10-14 ..... ". వాడికి కౌంటర్ గా మీరు ఇస్లాం మీద వ్రాసిన ఆర్టికిల్స్ ఉంచుతారా లేక తొలగిద్దామనుకుంటున్నారా?

   Delete
  3. mallibabu
   మీరు ప్రెజర్ కి లొంగారేమో అనే అనుమానం రావడానికి కారణం ఎంతో కాలంగా మీ బ్లాగులో ఉండే అనానిమస్ ఆప్షన్ ని తొలగించడము మరియు ఈ ఆర్టికిల్ లో ఆయన్ని సపోర్ట్ లేదా ఆయన చెప్పింది నమ్మేయడం గా అనిపించింది (నాకు అలా అనిపించింది.).

   hari.S.babu
   నా వైపు నుంచి ప్రెషర్ వచ్చాకే శ్రీనివాస్ గారి పోష్టు వచ్చిందని చెప్పాను కదా,మా మధ్యన జరిగున మెయిల్ సంభాషణలో ఆయనా నేనూ కూడా బాయ్టికి చెప్పింది తక్కువ!మొదటి జవాబులోనే ఇతర యాగ్రిగేటర్లతో మాట్లాడి KSCని తొలగించమనే వరకు నేనే ఆయన్ని ఒత్తిడి పెట్టాను.

   Delete
 16. Kailash Satyarthi

  "I was hoping for a clean & peaceful Diwali. But again, every burst of cracker echoed Delhi's "I don't care" loud and clear. Delhiites continue to choke on pollution. It is a reflection of our dismissive & disrespectful attitude towards society, law & justice. When will we learn".

  https://twitter.com/k_satyarthi/status/921289773389512704

  ReplyDelete
 17. ఎమ్బీయస్‌ : సత్యార్థి - సత్యాన్వేషణ

  భారత ఆర్థిక ప్రయోజనాలను దెబ్బ తీయడానికై బాలకార్మికుల పేర పాశ్చాత్య కంపెనీలు ఆడుతున్న నాటకంలో సత్యార్థి ఒక పాత్రధారి అని ఆ వ్యాసం చదివితే నాకు అర్థమైంది.

  http://telugu.greatandhra.com/articles/mbs/mbs-satyarthi-satyanveshana-58014.html

  సత్యార్థికి బహుమతి రాగానే ''ద హిందూ''లో అభిమన్యు సింగ్‌ అని ఒకాయన, యనెస్కోలో తూర్పు ఏసియా వ్యవహారాలు చూసే మాజీ డైరక్టర్‌ట 'ఈ రోజు ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్న కైలాశ్‌ ఒకప్పుడు మీకు పనికిరాకుండా పోయాడు' అంటూ భారత ప్రభుత్వానికి అక్షింతలు వేస్తూ వ్యాసం రాశాడు. '30 ఏళ్లగా బాలకార్మికుల విముక్తికి శ్రమిస్తున్న అతని కృషి దేశంలో కంటె బయటే బాగా తెలుసు. మా యునెస్కోలో గ్లోబల్‌ కాంపెయన్‌ ఫర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ఉద్యమంలో భాగంగా 'ఎడ్యుకేషన్‌ ఫర్‌ ఆల్‌' (ఇఎఫ్‌ఏ) సంస్థకు అతన్ని అధ్యకక్షుణ్ని చేశాం. అతను కొన్ని సమావేశాలు హాజరయ్యాక భారత హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన సెక్రటరీ స్థాయి అధికారి కైలాశ్‌ను యికపై పిలవద్దని చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యపడ్డాం. 'అతను ఏ దేశస్తుడన్నది మాకు అనవసరం. అతను చైర్మన్‌, పిలవక తప్పదు' అని చెప్పాం. కానీ భారతప్రభుత్వం వినలేదు. 

  'దీనికి కారణం ఏమిటంటే - తమ దేశంలో బాలకార్మికులు వున్నారని ఇండియా ఒప్పుకోవటం లేదు. సత్యార్థి కారణంగా బాలకార్మికులున్నారని ప్రపంచానికి తెలిసిపోతోందని బెంగ. ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా బాలకార్మికుల సంఖ్య విపరీతంగా వున్న దేశాలలో భారత్‌ ఒకటని ఐఎల్‌ఓ (ఇండియన్‌ లేబర్‌ ఆర్గనైజేషన్‌) ఎప్పుడో చాటి చెప్పింది.

  http://telugu.greatandhra.com/articles/mbs/mbs-bala-karmika-vyavastha-1-58241.html

  http://telugu.greatandhra.com/articles/mbs/mbs-bala-karmika-vyavastha-2-58269.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. బాల కార్మికుల కొరకు పోరాడే కైలాష్ సత్యార్ధి గారికి, హైదరాబాద్ పాత బస్తి లో అరబ్బు షేక్ లతో జరుగుతున్న చిన్నపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కబపడవండోయ్!. ఈ మధ్య ఎంతో మందిని పోలిసులు అర్రెస్త్ చేసినా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. అది ఆయన గొప్పతనం.

   Delete
  2. దేశం నాది అనుకునేవారికే దేశం మీద ప్రేమ ఉంటుంది. ఈ దేశం కానివాళ్ళకే "ఈ దేశం చావుతో నాకేం పని, మా సంస్కృతి నిలబడాలి" అనుకుంటారు.

   Delete
 18. Mizorum declared itself a christian state rejecting india's secular model,and no intellectual returns their awards,why?

  ReplyDelete
  Replies
  1. మత మార్పిడులకి మొదటి దశలో

    మత మార్పిడులకి మొదటి దశలో వాడే ముఖ్య ఆయుధం చరిత్ర వక్రీకరణ.
   దీనిలో భాగమైన ఒక ముఖ్యమైన వ్యూహం, లేని జాతులని సృష్టించడం, వాటిలో ఒక జాతి వల్ల మరో జాతి అణచివేతకి గురి అయ్యింది అని అబద్దపు చరిత్రని సృష్టించడం, దీనికి సాకుగా చూపి అణచివేతకి గురియ్యిందని నమ్మించిన జాతికి చెందిన వారిని క్రీస్టియన్లుగా మార్చడం. దీనివలన అంతర్యుద్ధాలు, లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఈ వ్యూహాన్ని భారతదేశం, శ్రీలంక, రవాండా లాంటి ఎన్నో దేశాలలో అమలుచేసారు. శ్రీలంక లో తమిళ – సింహళ ఘర్షణ, రవాండా లో హుటు – టుట్సీ జాతుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల వెనక చర్చి హస్తం ఉంది. 5 - 10 లక్షల మంది చావుకి కారణం అయిన రవాండా నరమేధం లో తమ పాత్ర గురించి కాథలిక్ చర్చి ఈ మధ్యనే క్షామాపణ కూడా చెప్పింది

   మాధ్యమ రంగం, విద్యావ్యవస్థ, సినిమా వంటి రంగాలని నియంత్రించి, ప్రభావితం చేసి తాము సృష్టించిన అబద్దపు చరిత్రని ప్రజలు నమ్మేలా చేస్తారు. భారతీయులని ఆర్యులు – ద్రవిడులుగా విడగొట్టడానికి ప్రయత్నాలు దాదాపు 100 సం. లుగా సాగుతున్నాయి. ఉత్తర భారతీయులని అలానే బ్రాహ్మణులని, విదేశాల నుండి వచ్చిన ఆర్యులుగా, చేడుగా చూపించడం, తద్వారా దక్షినాది వారిని క్రైస్తవం లోకి మార్చడం వీరి లక్ష్యం. అలానే లేనేలేని ద్రావిడ అనే ఒక జాతినే సృష్టించారు. విదేశాల నుండి వచ్చిన ఆర్యులు వీరిని అణగదొక్కి ఉత్తర భారతదేశం నుండి దక్షిణ భారత దేశానికి తరిమేసారని, దక్షిణ భారతీయులే స్థానిక భారతీయులని, ఉత్తరాది వారు విదేశీయులనీ ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం విదేశి ఆర్యులు స్వదేశీ ద్రవిడులని అణగదొక్కారు. వేదాలు కూడా ఆర్యుల ద్వారానే విదేశాల నుండే వచ్చాయి. అంటే హిందూ మతంకూడా విదేశాల నుండే వచ్చింది. ఆర్యులు రాక ముందు స్థానిక ద్రవిడుల మతం క్రీస్టియానిటీలో ఒక భాగం అని కూడా కొంత ప్రచారం జరిగింది. కాబట్టి ద్రవిడులందరూ విదేశీ హిందూ మతాన్ని వదిలేసి తమ అసలు మతానికి మూలమైన క్రీస్టియానిటిలోకి మారిపోవాలి, అని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. ఇందులో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన కొందరు క్రైస్తవ మిషనరీలకి చెందిన వ్యక్తులు ఆంగ్లికన్ చర్చి కి చెందిన బిషప్ రాబర్ట్ కాల్డ్వెల్, స్కాటిష్ మిషనరీ సొసైటీకి చెందిన రెవరెండ్ జాన్ స్టీవెన్సన్, సొసైటీ ఫర్ ప్రొపగేషన్ అఫ్ గోస్పెల్ కి చెందిన జార్జ్ ఉగ్లో పొప్ తదితరులు. జన్యుశాస్త్రం, పురావస్తు శాస్త్రం, భాషా శాస్త్రం ఆధారంగా ఈ సిద్ధాంతం తప్పు అని ఇప్పుడు రుజువైనా దానివలన జరగాల్సిన నష్టం ఇప్పటికే జరిగిపోయింది. అంతే కాకా ఇది నిజం అని నమ్మే వారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు.

   Pope Francis asks 'forgiveness' for church role in Rwandan genocide

   http://edition.cnn.com/2017/03/20/africa/pope-apology-rwanda-genocide/index.html

   Delete
  2. క్రీస్టియన్ జనాభా అధికంగా ఉన్న నాగాలాండ్ లో ప్రత్యేక క్రీస్టియన్ దేశం కావాలని సాయుధ పోరాటం సాగుతోంది. దీని కోసమై పోరాడుతున్న “ది నాగా సేపెరేటిస్ట్ గొరిల్లాస్” తమ మేనిఫెస్టోలో ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటించారు. నాగాలాండ్ ఫర్ జీసస్ అనేది వారి నినాదం. నేషనల్ సోషలిస్ట్ కౌన్సిల్ ఫర్ నాగాలాండ్ అనే ఇంకో తీవ్రవాద సంస్థకి బాప్టిస్ట్ చర్చి ప్రోత్సాహం ఉంది. నాగా ల కోసం ఒక ప్రత్యెక బాప్టిస్ట్ క్రైస్తవ దేశం వీరి లక్ష్యం (https://en.wikipedia.org/…/National_Socialist_Council_of_Na…). నాగాలాండ్ వేర్పాటు వాదాన్ని “ది వరల్డ్ కౌన్సిల్ అఫ్ చర్చేస్” వివిధ అంతర్జాతీయ వేదికలలో సమర్ధించింది. ఇది క్రమంగాచైనా సరిహద్దు రాష్ట్రమైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కి కూడా పాకుతోంది.

   https://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Council_of_Nagaland

   https://www.facebook.com/ranjith.vadiyala/posts/1407809462621715

   Delete
  3. Mizorum కాదండి, Mizoram. మీరు గమనించారా, Mizoram పేరులో రామ్ ఉన్నాడు.

   Delete

  4. Church funded, fuelled militancy in India, says CPI-M MP

   Agartala, Dec. 14 (ANI): A senior CPI-M leader and former Member of Parliament of India has said the church has been used by various external agencies for the pumping in of funds for organizing militancy and separatist movements in Tripura.

   "During the communal riots of 1980 and during the extremist activities for 30 years, it is on record that apart of church, they were involved. Money was being in flown to India by church to extremist," said Das.

   Das said that a section of the church has been actively supporting and fuelling tribal insurgency in not only the state but also the region.

   https://in.news.yahoo.com/church-funded-fuelled-militancy-india-says-former-cpi-075117975.html

   Delete
  5. సాధారణంగా ఉగ్రవాదమ అంటే కాష్మీర్,పంజాబ్ లో జరిగే సంఘటనలు ఎక్కువ గా ప్రచారం అవుతాయి. కాని నార్త్ ఈస్ట్ లో మనదేశం స్వాతంతవచ్చినప్పటి నుంచి క్రైస్తవ మతం వారు చేసే ఉగ్రవాదం పెద్ద గా హైలైట్ కాదు. కాష్మీర్ వాళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళు ఎమి తక్కువ తినలేదు. మనదేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి, ఇక్కడ చర్చిలను పెట్టి, వాటి ద్వారా మన దేశాన్ని పాలిస్తూ, మనపై వత్తిడి తెస్తూ, దేశాన్ని ముక్కలు చేయాలనుకోవటం నార్థ్ ఈస్ట్ ను గమనిస్తే స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. ఈ వ్యాసం చదవండి. మీకు అర్థమౌతుంది.

   ‘Why should Manipur remain in India?’

   Manipur faces a crisis that’s communal in its colour and anti-national in its import.
   Insurgents, blatantly anti-Indian, control the social and political life. They work on unhindered communal hatred. In Kashmir, Hindus were driven out by Islamist jihadis and nothing happened? In Nagaland and Manipur it’s the Christian and jihadi insurgents stifling the Hindu masses and their voices. The real fight is to get maximum number of non-Christians either converted or annihilated. It’s as simple as that. It’s a foreign-aided political colonialism in the garb of religious fervor.

   Manipur is on their target for its Vaishnav traditions. And how? The China-fixed insurgent group Peoples’ Liberation Army (PLA) has given notices to all non-Manipuri Hindus to leave the state by May 31.  Its slogan is – unless they sever all ties with “Hindus, Hindi and Hindi speaking people’’ their target to have an independent Manipur can’t be achieved. The best protection for a non-Manipuri resident is to display Islamic half-skull cap, because none of the Muslims have ever been targeted or asked to leave, no matter which state they come from. Thousands of Bangladeshi infiltrators have entered Manipur, but these so-called puritan rebel terrorist groups, one of them an Islamic one Peoples’ United Liberation Front, having its headquarters in Hebron, Nagaland, with NSCN-IM have kept mum about them.
   The entire north east is in the grip of an unprecedented wave of Christianization with the help of foreign money. Recently on May 5, a huge Jesus statue was unveiled in Arunachal Pradesh said to be the tallest in Asia, in a region where Christian population is less than 5%. But still Kohima can’t have a Gandhi statue as the NSCN opposes any Indian icons in their region. So is true about Manipur where under threats from insurgents, neither can the national anthem be sung in schools nor can it be published in school textbooks. Even Republic and Independence Day celebrations are held only in government offices under tight security and wrapped up in minimum possible time. No school or private institution is allowed to have a function on such occasions leave aside hoisting the tricolor. The government employees, traders and politicians have to pay a part of their income to insurgents as a routine manner. Even the government contract funds must be shared with them and almost 20% of each such contract is distributed in cash to various anti-national outfits. What a joke of governance: terror groups are sustained on state funds!

   Surely, there is an answer to ‘why Manipur should remain in India’- why shouldn’t it? Manipur is quintessentially  India and India is incomplete without its hoary Radha Krishna traditions, tribal richness and Meitei culture. But the inconvenient situation demands self-introspection as an Indian people and state.

   https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/indus-calling/why-should-manipur-remain-in/

   Delete
 19. Can Hinduism face the onslaught of Project Thessalonica?
  Alex Pomero - in a Croatian Newspaper

  Before their forced conversion to Christianity, its inhabitants were economically and culturally prosperous. Perhaps more importantly they were tolerant, which explains why, inspite of provocation, the lives of Paul, Jason and his brothers were spared. The government was also indifferent to the missionaries and the adverse impact of their activities on the people. Hindus in India today are in the same situation as the people of Thessalonica found themselves in at the time of Paul. They are prosperious economically and culturally and extremely tolerant of other people and faiths. The government is completely indifferent to the activities of the missionaries in India, in spite of the tremendous damage that missionary activity has wrought on the local population all over India. Seen in this context, the choice of "Thessalonica" as a name for a project focused on converting Hindus of India to Christianity seems particularly apt. Project Thessalonica aims to stop or limit Hindu activity by converting people who form the pillars of Hindu culture, festivals, traditions and activity. Traditionally missionaries hate any public expression or display of heathen religions in the form of festivals and temples. Missions want to ensure that no new temple construction activity starts. With this objective they are converting masons, craftsmen and others involved in temple construction activity. The First Baptist Church of Nashville, Tennessee adopted towns where the annual Kumbh Mela takes place and has been actively converting the locals so that visitors face extreme hardship during their next visit trying to find services and supplies. Another mission group is adopting boatmen of Kasi where Hindus drop rice balls in river Ganges as an offering to their forefathers. The boatsmen are being trained in other fields so that they abandon this profession. They are making environmental groups raise the voice so that Ganesh processions, Kumbh Melas and Jagannath Rath Yatras are limited. One big worry seems to the extremely popular Hindu television programs. Christian agencies have decided on buying these prime slots at a premium and are actively working with programming sources. Over the past 20 years, missionaries also appear to have invested a lot in handling the political leadership. So much so that their activities appear to be almost immune to the ruling political party. It seems that a good section of media is also on their side to such an extent that any group opposing their activity finds itself identified as a militant or extremist group in the news media. My friend Josh doesn't have any sense of remorse, guilt or reasoning when he speaks about converting the "heathens" of India through any means. Instead he shows a sense of pride and achievement as he believes that he is simply implementing God's word as written in the Bible.
  https://www.facebook.com/francoisgautierofficial/posts/1465334223565457

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tiruchi school faces probe over ‘Deepavali punishment’

   Sources said the school authorities had reportedly asked some students who had burst crackers to bow their heads as an act of seeking pardon from nature during the prayer session a day after the festival. Some children who had not burst crackers were given appreciation letters


   Against teacher
   Another complaint has been preferred against the same school by a parent alleging that the physical education teacher had beaten up her daughter with a cane for having applied mardani (henna (mehandi). A CSR has also been issued based on the complaint with the police conducting inquiry into this as well

   http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/tiruchi-school-faces-probe-over-deepavali-punishment/article19904505.ece

   Delete
  2. Indian Islamic cleric lectures a group of young Muslims: “Never wish #Hindus a HappyDivali. It is a sin to do so."

   https://twitter.com/TarekFatah/status/922432868235792385

   Delete
  3. మొదటి మిలీనియంలో యూరప్ గడ్డపై శిలువను ప్రతిష్ఠించగలిగాం. రెండో మిలీనియంలో అమెరికా, ఆఫ్రికాల్లో ప్రవేశించాం. మూడో మిలీనియంలో సువిశాల, ప్రాణాధారమైన భారత ఉప ఖండంలో విశ్వాసమనే పంట పండుతుందని ఆశిస్తున్నాం'' అని పోప్ ప్రకటించారు. రక్షకుడైన ఏసుక్రీస్తుపట్ల అచంచల విశ్వాసం ఉందని ఆ సందేశం చెబుతోందని, మత మార్పిడులకు అది పిలుపునిస్తోందని మాకు చెప్పారు.

   అంతేనా.. "ప్రభువు నుంచి మొత్తం ఆసియా శాంతి పొందే దాకా చర్చి హృదయం తల్లడిల్లుతూనే ఉంటుంది'' అని కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ సందేశం ద్వారా - మత స్వేచ్ఛ అంటే మత మార్పిడులు చేయడానికి మిషనరీలకు ఉన్న స్వేచ్ఛ అని అర్థమవుతుంది.

   మార్చే 'స్వేచ్ఛ' లేదు! సమస్యలు సాకుగా ప్రేరేపణ - ఆంధ్ర జ్యోతి కథనం - 3

   http://dharmasthalam.blogspot.in/2011/12/blog-post_18.html


   Preparing-for-the-harvest

   http://drishtikone.com/wp-content/uploads/2016/02/Preparing-for-the-harvest.pdf

   వెల్లువలా విదేశీ విరాళాలు (06-Jan-2015)
   సింహభాగం క్రైస్తవ మిషనరీలకే
   స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళాలపై సుప్రీంలో పిటిషన్‌
   తెలంగాణకు ‘సుప్రీం’ నోటీసులు
   సీబీఐకి ‘ఎన్‌జీవో’ల లెక్కలు చెప్పాలని ఆదేశం


   http://www.andhrajyothy.com/Artical.aspx?SID=74370&SupID=21


   జోషువా ప్రాజెక్ట్ లో కులాల వారిగా డేటా బేస్ పెట్టుకొని మత మార్పిడులు చేస్తున్నారు

   Objective : Bringing definition to the unfinished task

   INDIA : Evangelical Annual

   Growth Rate 3.9%

   Global Rate 2.6%

   https://joshuaproject.net/

   https://joshuaproject.net/countries/IN

   Delete
  4. ఎవరైనా రాజకీయనాయకుడు, వాళ్ల మతం వాడైనా సరే, చర్చ్ మాట వినకపోతే దేశ,విదేశాల్లో అంతర్జాతీయంగా, మీడీయాలో ఎంత వత్తిడి తెస్తుందంటే, అది భారతదేశం వంటి ప్రజాస్వామ్య ప్రజాస్వామ్య దేశాలకు భరించటం చాలా కష్టం. ఉదాహరణకు ఫిలిపైన్స్ అధ్యక్షుడు లాంటివారు క్రైస్తవుడైనా చైనా, ఆఫ్రికా దేశాలను ప్రోత్సహిస్తే వాడిపైకి ఐక్యరాజ్యసమితి అడ్డుపెట్టుకొని దాడులకు దిగుతారు. ఇక పోప్ గారు క్రైస్తవ దేశాలైన,అమెరికా,యురోప్, రష్యాలు తిరుగుతూ, ప్రపంచంపై వాటి ఆధిపత్యం కొనసాగేటందుకు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొంటారు. అమెరికన్ కంపేనీలకు అప్పులివ్వటం,యురోపియన్ క్రైస్తవులపై గల్ఫ్ లో ఉగ్రవాదులు చేసే దాడులకు రష్యా సహాయం తీసుకొంట్టు బాలన్స్ చేస్తూంటారు.


   A. K. Antony response was an outburst: "Minorities in Kerala are powerfully organised... they have secured more privileges and benefits from-Government through collective bargaining. Unlike the rest of India, minority communities here dominate the state's political and administrative echelons. It cannot be allowed."

   http://indiatoday.intoday.in/story/kerala-cm-antony-anti-minority-barb-draws-flack-and-praises/1/205775.html

   2. Goa Church continues to interfere in politics, asks people not to vote for Manohar Parrikar
   http://www.opindia.com/2017/08/goa-church-continues-to-interfere-in-politics-asks-people-not-to-vote-for-manohar-parrikar/

   UN criticism of how he runs his country has angered Duterte. He says he is going to encourage China and African countries to also leave the UN and create a new global organisation. Duterte's verbal attack comes after two UN human rights experts said the president's crackdown on crime might be illegal. It's a policy Duterte has pushed since his presidential campaign.

   http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2016/08/rodrigo-duterte-win-war-illegal-drugs-160821195155833.html

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-21/duterte-threatens-to-withdraw-philippines-from-un-hits-us


   Philippines leader Duterte calls Catholic bishops 'sons of whores' 

   President-elect accuses bishops – who criticised him for calling the pope ‘a son of a whore’ – of hypocrisy, saying they have asked him for favours
   “You know the most hypocritical institution? The Catholic church,” he said, in statements aired by broadcaster ABS-CBN on its website.
   He accused the bishops of asking for money from the government, saying it was another form of corruption.
   Duterte said the church had opposed his election but that it had served as a referendum, showing he was more influential.
   https://www.theguardian.com/world/2016/may/23/philippines-leader-duterte-calls-catholic-bishops-sons-of-whores


   అదే మనదేశ విషయానికొస్తే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఈ క్రైస్తవ, ముస్లిం దేశాల మెజారిటి వలన మనదేశం రాజీపడవలసి ఉంట్టుంది. ఈ రెండు మతాల దగ్గర ప్రపంచ సంపద, ఒకరి దగ్గర పెట్రోల్, ఇంకొకరి దగ్గర టెక్నాలజి,బాంకింగ్ వ్యవస్థ మొత్తం కేంద్రికృతమై ఉంది. మనదేశానికి అయ్యో పాపం అని మానవతా దృక్పథంతో,ఉదారత తో సహాయం చేయటానికి ఒక్కరు ముందుకు రాతు. అంతా గివ్ అండ్ టేక్. పైగా మనదేశంలో కులవివక్షత ఉందంట్టూ అక్కడ తీర్మానాలు పేడతారు. ఈ కులవివక్షతను అంతర్జాతీయ సమస్యాలా ప్రచారం చేయటంలో వెనుక క్రైస్తవ మత సంస్థలు కీలక పాత్ర వహిస్తాయి. ఈ కులవివక్షత పాకిస్థాన్ లో బంగ్లాదేశ్ లో కూడా ఉంటాయి. కాని అది ఎవ్వరు పట్టించుకోరు. కారణం బ్రిటీషోడి కాలం నుంచి, వాళ్ళు జిన్నాకు అండగా నిలచారు. పాకిస్థాన్ అంటే ప్రత్యేకమైన ప్రేమ వాళ్లకి.
   ఇంత పోటి ప్రపంచంలో, ఇన్నేళ్ళుగా ఇంతమంది జనాభాతో, మనదేశం ముక్కలు చేద్దామనుకొనే వారి మధ్య, ఒకదేశంగా మనదేశం నెగ్గుకు రావటమే నిజంగా ఒక గొప్ప విషయం అనిపిస్తుంది.

   Delete
  5. Churches face corruption charges

   There has been a cry for reformation in Naga churches as corruption has gradually crept into them.

   Kohima town alone has over 100 churches, around 45 with the Baptist church alone, followed by Nagaland Christian Revival Church, Catholic, Pentecostal, Seven Days Adventist, Baptist Revival Church, Assembly of God and many more.
   There are also a couple of individual independent churches in Kohima and Dimapur, which were allegedly making money at the cost of believers. “I cannot comment on an individual church. How can we judge others?” the Baptist clergyman asked.

   Knowing that churches were making huge money, a couple of years back, Naga militants had even served a demand note to a certain church in Kohima. According to sources, churches in Kohima could collect even upto Rs 20 lakh on Sunday service offerings

   https://www.telegraphindia.com/1120214/jsp/northeast/story_15129043.jsp

   However, the powerful Nagaland Baptist Church Council, which has completed 65 years of its existence, has distanced itself from the charges.

   Delete
  6. God’s Bankers – A history of money and power at the Vatican. The author, Gerald Posner, narrates the story of Vatican’s lust for power and money and all the means they employed to accumulate it.

   Posner goes back into history of the Vatican’s greed for money. He explains the Vatican Bank was like an offshore bank of Italy and a safe haven for money laundering activities. This includes questionable investments in Italian insurance companies and helping many Nazi criminals escaping justice with the help of top Vatican leaders

   The Vatican used gold as its chief hard asset. Since the Nazis looted the gold reserves of the countries they conquered, the church’s accumulation of the metal proved as morally problematic as did many of its business stakes.

   http://www.mediacrooks.com/2015/04/church-crimes-2-declining-faith.html

   Real Time with Bill Maher with Gerald Posner Gods Banker (HBO)

   https://www.youtube.com/watch?v=aTXiSc0zVUA&t=17s

   Conversations with Great Minds Gerald Posner

   https://www.youtube.com/watch?v=mQnDm-112iI   Can Pope Francis clean up God’s bank?

   Untraceable cash transfers and a culture of secrecy made the Vatican bank one of the world’s most notorious financial institutions. But Pope Francis’s attempts at reform are meeting ferocious resistance

   https://www.theguardian.com/world/2015/aug/13/can-pope-francis-clean-up-gods-bank

   Delete
  7. The Church of South India is being Raped by Corruption
   THE CHURCH OF SOUTH INDIA

   What is happening in the CSI? The CSI, is the only movement in the Twentieth Century which organically brought together four denominational traditions; Anglican, Methodist, Presbyterian and Congregational. It has turned out to be, after half a century, one of the corruption-ridden churches in the world.
   The CSI is reeling over the effects of not just bribery and embezzlement, but dishonest, illegal, anti-people and unconstitutional practices that fester through all the ranks of authority. A corrupt bureaucrat can get laws changed even if there's no public consensus to do so. This is exactly what happened with the 38-page Amendments and new Bylaws compiled at the behest of the CSI Moderator and imposed on the present Constitution - the fruit and labours of pioneers of union members of three generations. The Moderator (which is not an equivalent of an Archbishop) gave church members no time to read, reflect or discuss the full contents of the report; instead, he flouted and subverted the constitutional process by getting the approval of the Synod - the supreme legislative body of the CSI.


   AN APPEAL TO THE ANGLICAN COMMUNION
   The Anglican Communion should take a firm stand against the sins of bribery, corruption and other fraudulent activities in our church. It cannot continue to give the red-carpet treatment to men in episcopal dress who have done this to our Church

   This corruption violates the basic principles of Christianity and, therefore, the Communion. We must fight corruption anew and combat the vicious manifestations of corruption in our church life and governance

   http://www.virtueonline.org/church-south-india-being-raped-corruption

   Delete
  8. Fraud Thriving In U.S. Churches, But You Wouldn't Know It

   "I know he stole my money but I still think he's a wonderful person"

   "Nobody wants to believe that the person they trust, the person they respect, is stealing from them," said Sizemore. "But that is exactly what I'm seeing in our practice."  Each year, Forensic Strategic Solutions receives 3-4 cases of a church or nonprofit that has discovered or suspects fraud.  Typically, when they investigate, they find few if any accounting controls and most financial procedures in place are based on "trust."

   Much of the fraud goes unreported," Johnson said. "Barrett worked with accounting fraud experts on his initial study who estimated that as much as 95% of fraud within churches goes undetected or unreported."  Similar studies of corporate fraud have determined that upwards of 66% of frauds go unreported.  But why not report it?  Johnson told me that "part of it is a reluctance to see the bad side of a nice pastor, a secretary or a board member of the church."


   https://www.forbes.com/sites/walterpavlo/2013/11/18/fraud-thriving-in-u-s-churches-but-you-wouldnt-know-it/#34fc94e8d9d4

   Delete
  9. చర్చ్ లక్ష్యం పేదలకు సహాయం చేయటం. కాని ప్రపంచ సంపద లో అధిక భాగం వాళ్ళదగ్గరే ఉంది. ప్రజలకు దానిని పంచకుండా, ప్రవచనాలు (వాఖ్యాలు) చెపుతారు. పేదరికం పోవాలంటే, ముందర సంపన్నులు సంపద పంచాలి గదా?


   VATICAN CITY - Pope Francis has accused communism of stealing its ideas from Christianity, and said its founding thinker Karl Marx "did not invent anything."
    Commenting on suggestions in the media that his world view is not dissimilar to communist ideology, the pope responded that it was the church that got there first.  
   "The communists have stolen our flag. The flag of the poor is Christian. The poor are at the heart of the Gospel," he said in an interview published on Sunday.

   http://www.news.com.au/world/marx-did-not-invent-anything-says-pope-francis/news-story/a2355b76be7bd2925a290e4d8143f06e

   The Catholic Church is the Biggest Financial Power on Earth

   http://humansarefree.com/2012/03/christian-church-is-biggest-financial.html

   The Church of South India (CSI) spread over 5 southern states has assets to the tune of Rs. 100,000 crores and annual receipts of Rs.1000 cr

   The Madras HC in a ruling said CSI is a company & must follow company law requirements. This judgment is due to the activism of John Dorai.

   However Catholic church does not have consolidated statements like CSI.Instead each Catholic church functions as a trust,following Canon law

   John Dorai had alleged CSI was a "habitual defaulter" in filing statutory returns in time and was misusing forex.

   https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/madras-hc-ruling-says-the-church-of-south-india-is-a-company-must-follow-company-law-requirements/articleshow/12484347.cms


   Church funds equal Indian Navy's annual budget

   India’s 500-year-old Catholic Church, which has five times the number of priests compared with any other country, is the nation’s second-largest employer after the Government of India. It is said to own one of the largest chunks of non-agricultural land and has a budget equal to the Indian Navy’s. It now has complete control over its assets.

   https://www.telegraphindia.com/1090826/jsp/nation/story_11410166.jsp

   అలా పంచకపోతే ఎమి చేస్తారు? అసాంఘీక శక్తులు పుట్టుకొచ్చి, బలవంతులే వాటిని కాజేస్తారని ఈ వార్త చదివితే తెలుస్తుంది.


   ‘సొంత ఆస్తుల్లా అమ్మేస్తున్నారు’

   http://www.sakshi.com/news/district/preserve-church-properties-392743?pfrom=inside-related-article&district=psr-nellore

   Sakshi | Updated: September 05, 2016 02:05 (IST)       
   సూళ్లూరుపేట : పట్టణం నడిబొడ్డున ఉన్న పరిశుద్ధ మిఖాయేల్‌ లూథరన్‌ చర్చికి చెందిన ఆస్తులను చర్చికి పాస్టర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న చంద్రశేఖర్‌ తన సొంత ఆస్తుల్లా  అమ్మేస్తున్నారని క్రిస్టియన్‌ మైనార్టీ రైట్స్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోరం గౌరవాధ్యక్షుడు ఆవుల ప్రసాదరావు అన్నారు. ఆస్తుల విక్రయానికి వ్యతిరేకంగా ఫోరం ఆధ్వర్యంలో చర్చి ఎదురుగా పట్టణంలోని క్రైస్తవులు ఆందోళన చేశారు. పాస్టర్‌ చంద్రశేఖర్‌కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ 150 సంవత్సరాల క్రితం జర్మనీ దేశస్తులు చర్చి నిర్మించి దానికి స్థానిక వినాయకుడిగుడి సెంటర్‌ నుంచి ఆర్‌ఆండ్‌బీ బంగ్లా వరకు ఆస్తులు కూడా సమకూర్చారన్నారు. చర్చి కాంపౌండ్‌లో ఓ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంటే దాన్ని అమ్మేశారని, దాని పక్కనే ఉన్న స్థలాలను  ఒక్కొక్కటిగా అమ్మి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారన్నారు. ఇప్పుడు చర్చికి పక్కనే ఉన్న సమాధులను కూడా అమ్మేసేందుకు సిద్ధమైపోయారన్నారు. దీనిపై సీబీఐతో విచారణ చేయించి ఇందులో ప్రమేయమున్న వారు ఎంతటివారైనా సరే శిక్షించి క్రైస్తవుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలని కోరారు. లీగల్‌ అడ్వజర్, హైకోర్టు న్యాయవాది కృష్ణ, క్రిస్టియన్‌ ఫోరం నాయకులు డేవిడ్‌ వాగ్దేవ్, మెనార్డ్, ఫిలిప్, ప్రకాష్, చంద్రయ్య, సత్యానందం, రాజానందం, ఎంపీ సుందరం, మదన్, అంబేడ్కర్‌ సేవా సమితి అధ్యక్షుడు పిట్ల చిన్న పాల్గొన్నారు.

   Delete
 20. కొన్ని రోజుల క్రితం తెలంగాణ కి చెందిన ఒక మహిళ, రైతు ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడని. అతనికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని. ఆ కుటుంబానికి సహాయం కోరుతూ బాంక్ వివరాలు చాలా బ్లాగులో వ్యాఖ్యలు గా రాసింది. నేను దానిని బుక్ మార్క్ లో పెట్టుకొన్నాను. ఇంతలో లాప్ టాప్ క్రాష్ అయ్యి, వివరాలు పోయాయి. మీలో ఎవ్వరి దగ్గర అయినా ఉంటే ఇవ్వగలరా?

  ReplyDelete
  Replies
  1. I saw a comment which I remember has the same tone was published in one of the recent posts at saakshyam magazine - You have to check from recent one by one!

   Delete
 21. క్రోం లో మీ ఐడి తో లాగ్ ఇన్ అవ్వండి. ఆటోమాటిక్గా మీ బుక్క్ మార్క్స్ ఒచ్చేస్తాయి

  ReplyDelete
 22. కనీస ఆదాయపు పన్ను 33 శాతానికి పైగా ఉన్నందునే ఎవరికి వారు పన్ను కట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఒక కంపెనీ లాభాలు గడిస్తే 33.5 శాతం పన్ను కట్టాలి. మిగతా లాభాన్ని కంపెనీ యజమాని సొంతానికి వాడుకోకూడదు. అలా చేయాలంటే డివిడెండ్‌ ప్రకటించి తీసుకోవాలి.

  అలా వచ్చిన డివిడెండ్‌పై పది శాతం పన్ను కట్టాలి. అప్పుడైనా వదులుతారా అంటే లేదు! వ్యక్తిగత ఖాతాలో జమ అయిన డివిడెండ్‌ మొత్తాన్ని సదరు వ్యక్తి ఆదాయంగా పరిగణించి మళ్లీ దానిపై ఆదాయపు పన్ను చెల్లించమంటారు. బహుశా ప్రపంచంలో మరెక్కడా ఈ పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. జుట్టు కత్తిరించుకుంటే కూడా పన్ను వసూలు చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు దీనికి ముద్దుగా సర్వీస్‌ టాక్స్‌ అని పేరు పెట్టగా, ఇప్పుడు జీఎస్‌టీ అంటున్నారు. దీంతో కొండ నాలుకకు మందు వేయబోతే అసలు నాలుకే ఊడినట్టు అయ్యింది. ఈ కారణంగానే దేశ ప్రజలలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై వ్యతిరేకత మొదలైంది.

  ReplyDelete
 23. "సాక్ష్యం" మూసినట్లుంది? :)

  ReplyDelete
 24. ప్రతి ఉన్న దానికీ, లేనిదానికీ.. తమ చాతగానితనాన్ని, సైకో బుద్దినీ.. క్రైస్తవులు, ద్రవిడులమీదకి చూపిస్తున్న ఒక మూర్ఖుడు సైర్యవిహారం చేస్తున్న ఈ బ్లాగులోనికి ఇక రాను. స్వస్తి

  ReplyDelete
  Replies
  1. what?who is psycho here!It is a prove fact that aaryan- dravida racist theory is invalid long ago and still you are believing that and recognizing somebody with that tag,why?

   I never suported any fellow who spread venom on anybody - You might pointing to UG and they are facts,I have checked some of the links and There are lot of things left untold!

   Delete

  2. చిరంజీవ! చిరంజీవ
   సుఖీభవ ! సుఖీభవ :)

   జిలేబి

   Delete
 25. చిరంజీవిగారూ! నిజంగా ఇది విచారించదగ్గ విషయం. ఈ మధ్య కాలంలో బ్లాగ్లోకంలో హిందూ మతస్థుల విషం చిమ్ముడు కార్యక్రమం ఎక్కౌవగా జరుగుతున్నదనేది సత్యం. వీల్లంతా పొరుగు దేశాలకి అమ్ముడు పొయ్యారనే మీ వాదన నేను సమర్ధిస్తున్నాను. ఇలాంటిబ్లాగులన్నీ భారతదేశమ్మీద పగబట్టిన ఉగ్రవాద సంస్థలనడంలో యేమాత్రం సందేహంలేదు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. మీ వాదన చిత్రంగ ఔంది!కొన్ని వేల/లక్షల యేళ్ల నుంచి ఇక్కద వర్ధిల్లిన సంప్రదాయం మాది అని చెప్పుకుంటున్న హిందువులకి వేరే దేశాలకి అమ్ముడు పోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి?

   Delete
  2. లక్ష కోట్ల డలర్లు నాకు ఇస్తే ఈ దేశాన్ని క్రైస్తవానికి మారుస్తాను అని ప్రకటించిన కంచె ఐలయ్య మీకు దేశభక్తుడిల అకనిపిస్తున్నాడా?అతను ఒక ప్రశ్నకి జవాబుగా "నేను క్రైస్తవ మత ప్రచారకులకి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.బైబిలుతో పాటు డబ్బులు కూడా తీసుకు రండి." అని చెప్పిన ఇంగ్లీషులో చేసిన ప్రకటనని నేను చదివాను,మీరు చదివారా?ఇవన్నీ కుట్రలు కావన్నమాట!ఈ కుట్రని బయటపెట్టటమే మీకు హిందువులు చేస్తున్న దేశద్రోహంలా కనబడుతున్నది కాబోలు!

   Delete


  3. డాలర్లివ్వండ్రీ దే
   వాలయ మందలి ప్రభువును వాకిట తెస్తా !
   ఐలయ్యమాట వినవోయ్
   చాలవు మీరిచ్చు కోట్లు చాలవు సుమ్మీ :)

   జిలేబి

   Delete
 26. @Anon
  నేను ద్రవిడులు ఉన్నారనీ, ఆర్యులు తిండికి గతిలేక ఇక్కడికి వచ్చి, తమకున్న తెలివితేటలతో... సిందూలోయలో జనాలపైన ఆధిపత్యం చెలాఇస్తున్నారని 100 ఋజువులు చూపించగలను.

  hari.S.babu
  then why you are wasting time with commenting without proofs?The main constructor of Aryan invasion The great romilla madam herself accepted it as a lie!While they were spinning/updating/dumping the theory ambedkar rejected it - do you know that?

  ReplyDelete
 27. https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=lX6JcybgDFo
  between frame 1:10 and 3;01
  plays an explanation like this:
  "the box can create,but it can also destroy.some asy there is no box!while others say there is!But to me I say,there WAS a box.Some people think the box is god himself,but the box is not alone!One creates the universes while the other destroys.These two are once one,both enjoyed life as it was,until one grew sick of creating - then they split!This is only the begining to the end.While both possess powers unfathomable,thhey both have a weakness - its each other,one will fail and one will rise.They do something so complex,yet its so simple.Together once more will destroy,but by each other is a must have!That is why we keep them apart."
  Does it sound you that they were explaining about creation theory in hindu scriptures which tells about lord vishnu and lord Shiva?

  ReplyDelete
 28. http://www.thehindu.com/sci-tech/science/how-genetics-is-settling-the-aryan-migration-debate/article19090301.ece

  ReplyDelete
  Replies
  1. that essay could not answer a simple question
   "So people migrated from central asia, came to India and started writing vedas and
   upanishads in sanskrit here but the same people, when they were in central asia
   couldn't write a word in sanskrit?"

   Delete
  2. only genetics can't prove such complex truths.Whereas the truth I am believing came from the work of a group of scientists taking so many branches of science into consideration.It states clearly that africa is the cradle of human origin,they came to ind-o-gangetic plane taking four waves of human migration.Once they raeched India successfully migrations from africa to outside world stopped,all the other continents were occupied by the migrated human population from India - and after a long time some of the groups returnd to indis!This happened before 10,000 BC,It is not related to other racial migration like arabs etc.

   Delete
  3. ఆర్య ద్రవిడ సిద్దాంతం ఒక అబద్దపు సిద్దాంతం. అది స్వాతంత్ర పోరాటంలో బ్రాహ్మణులను ఎదుర్కోవటానికి వాళ్ళనుంచి ప్రజలను వేరు చేయటానికి బ్రిటిష్ వాడు, వాడి పెంపుడు కుక్కలు ప్రచారం చేశాయి. మన తెలుగు వాళ్ళలో కొంతమంది దానిని మోశారు. కాని నిజాలు బయటపడే కొద్ది, ఇప్పుడు చప్పుడు చేయటంలేదు. బ్రిటీషోడు పరాయిదేశస్థుడు వాడు ఒక అబద్దాన్ని ప్రచారాం చేశాడో పో, మనవాళ్ళు దానిని పరమసత్యం లా నమ్ముతారా? ఇంకా నమ్మించాలని చూస్తారే వీళ్ళకి సిగ్గు ఉండదా? ఈ వెర్రి సిద్దాంతాన్ని గుడ్డిగా నమ్మేది ఒక్క తమిళానాడు ప్రజలు. తమిళ నాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏ రాష్ట్ర ప్రజలు దీనిని నమ్మరు. అంటే ఆర్యులు అనబడే తమిళ బ్రాహ్మణులు, ఎంతో పెద్దదైన సౌత్ ఇండీయాలో, ఆ ఒక్క తమిళనాడు లోకి పేరాచూట్లు వేసుకొని దిగారు, స్థానిక ప్రజలను అణచివేయటానికి.

   ఈ గోల అంతా ఎందుకు గాని,ఈ సిద్దాంతం నమ్మే వాళ్ళు ఒక పనిచేయండి. ఈ ఆర్యులు ఎక్కడనుంచి వచ్చారో, ఆ దేశల వారికి మీ పుర్వీకుల తరాల వారు మాదేశంలో ఉన్నారు. మీకు ఎలాగూ జనాభా సమస్య ఉంది. మీరు సిరియా, ఆఫ్రికా,గల్ఫ్ దేశాల వారిని తీసుకొనే దానికన్న, వీళ్లకి మీ దేశాలలో పౌరసత్వం కలిపించండి అని గట్టి ప్రచారం చేయండి. ఎలాగు ఈ రోజులలో విదేశాల కెళ్ళటమే అందరి లక్షం కనుక, ఆర్యులు అనబడే బ్రాహ్మణులకి, మీరు ఎక్కడనుంచి వచ్చారో, మీ బంధువులు నివసించే ఆదేశాలకే వెళ్ళండి అని యురోప్,అమెరికా పౌరసత్వం ఇప్పించే పని మొదలు పెట్టండి. భారతదేశం లో ఉంట్టూ, ఆర్యులు అని త్ట్లు తిట్టించుకొనే ఈ గోల అంతా ఎందుకు అని ఎంచక్కా వెళతారేమో!.

   Delete
  4. భారతదేశం పై ఆర్యుల దండయాత్ర(లేక వలస) లో నిజానిజాలు ఎంత?

   1.మొదట మన వేదాలను గమనిద్దాము.వేదాలను అనుసరించే ఈ సిద్దాంతాన్ని ఆంగ్లేయులు ప్రతిపాదించారు.కాని వేద పరిబాషలో ఆర్యుడు అనగా గౌరవ వాచకం.ఉత్తమ నడవడిక,మంచి వ్యక్తిత్వానికి ఇచ్చే గుర్తింపు.అంతే కాని ఈ పదాన్ని జాతిని సూచించేదిగా ఎక్కడా వేదాలలో ఉపయోగించలేదు.
   అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వేదాలలో వలస విషయం కాని,దండయాత్ర విషయం కాని ఎక్కడా చెప్పబడలేదు.
   దస్యుడు అనగా మంచి నడవడికలేని వాడని అర్థము.
   వేదాలలో కాని,పురాణేతిహాసాలలో కాని ఆర్యావర్తము లేక ద్రవిడ ప్రదేశం అని ప్రాంతాలను బట్టి మాత్రమే పేర్లు పెట్టడం జరిగింది.
   ఇక రావణుడు ద్రావిడుడని,రాముడు ఆర్యుడని అపార్థం చేసుకొన్నారు.అపార్థం అని ఎందుకు అన్నానంటే దీనికి ఋజువుగా వాల్మీకి రామాయణంలో మండోదరి రావణుడిని “ఆర్యపుత్రా” అనే సంబోధిస్తుంది.రామాయణమును పూర్తిగా చదివిన వారెవరైనా ఈ విషయాన్ని చూడవచ్చు.
   2.ఆంగ్లేయులు ఎలా ఈ సిద్దాంతానికి పథకం రచించారో కొన్ని ఋజువులు.
   అ)1866,ఏప్రిల్ 10 వ తేదీ లండన్ లోని “రాయల్ ఏషియాటిక్ సొసైటీ” రహస్య సమావేశ తీర్మానం
   “ఆర్య దండయాత్ర సిద్దాంతం భారతీయుల మనసులలోనికి ఎక్కించాలి.అలగైతేనే వారు బ్రిటిష్‌వారిని పరాయి పాలకులుగా భావించరు.ఎందుకంటే అనాదిగా వారిపై ఇతర దేశస్థులు దండయాత్రలు జరిపారు.అందువలన మనపాలనలో భారతీయులు ఎల్లకాలం బానిసలుగా కొనసాగుతారు.”
   (వనరు:Proof of Vedic Culture’s global Existence – by Stephen Knapp.page-39)
   ఆ)మ్యాక్స్‌ముల్లర్ 1886లో తన భార్యకు వ్రాసిన ఉత్తరం
   “నేను ఈ వేదం అనువదించటంలో భారతదేశపు తలరాత “గొప్పగా” మారబోతూ ఉంది.అది ఆ దేశంలోని అనేక కోట్ల మంది ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.ఈ వేదం(ఋగ్వేదం) వారి మతానికి తల్లివేరు.3000 ఏళ్ళ నాటి వారి నమ్మకాలను పెకలించి వేస్తుంది.”
   (వనరు:The Life and Letters of the Rt.Hon.Fredrich Max Muller,edited by his wife,1902,Volume I.page 328)
   విశేషం ఏమంటే 1746-1794 మధ్య కలకత్తా లో భారత సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన “విలియం జోన్స్”,మ్యాక్స్ ముల్లర్ గార్లే ఈ “ఆర్య” శబ్దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు.
   3.ఇక భారతీయుల పరిశోధనలు చూద్దాం.
   1946లో అంబేద్కర్ రచించిన “Who were the sudras?” అనే పుస్తకంలో శూద్రులు-ఆర్యులు అని ఒక అద్యాయం రచించాడు.అందులో ” పాశ్చాత్యులు సృష్టించిన “ఆర్యజాతి” సిద్దాంతం ఏ రూపంలోనూ నిలబడలేదు.ఈ సిద్దాంతాన్ని పరిశీలిస్తే లోటుపాట్లు రెండు విధాలు గా కనిపిస్తాయి.అవి ఒకటి ఈ సిద్దాంతకర్తలు తమ ఇష్టానుసారంగా ఊహించుకొన్న ఊహల నుండి గ్రహించుకొన్న భావనలు గానూ,రెండు.ఇది మతి భ్రమించిన శాస్త్రీయ శోధనగానూ,నిజాలను గుర్తించకుండా మొదటే ఒక సిద్దాంతం అనుకొని దానికి అనుగుణమైన ఋజువులు చూపిస్తున్నట్లు ఉంది”
   Secrets of vedas అనే గ్రంథమును అరవిందులు రచించారు.ఇందులో “ఆర్యుల సిద్దాంతం గురించిన హేతువులు,ఋజువులు వేదాలలో అసలు కనిపించవు.అసలు వేదాలలో ఆర్యుల దండయాత్ర గురించి అసలు ఎక్కడా లేదు”.
   4.సైంటిఫిక్ ఋజువులు:
   1920లో బయటపడిన “సింధు నాగరికత”తవ్వకాలతో ఆర్యుల దండయాత్ర సిద్దాంతం తప్పని ఋజువైంది.హరప్పా,మొహంజదారో
   మొదలైన స్థలాలు,లోతల్ రేవు,వీటి నగర నిర్మాణ రీతులు మరెన్నో ఆనవాళ్ళు భారతదేశంలో 10వేల సంవత్సరాలుగా ఉన్నతస్థాయిలో వర్ధిల్లుతున్నది అని ఋజువులు చూపిస్తున్నాయి.బ్రిటిష్‌వారి ప్రకారమే మహాభారతం ఇప్పటికి 5000 సంవత్సరాల క్రిందటిది.మన అందరికి తెలుసు రామాయణం అంతకంటే ముందరిది.ఒక వేళ రామాయణ ప్రామాణికతను ఎవరైనా ప్రశ్నించినా వేదాల ప్రామాణికతను ఎవరూ ప్రశ్నించలేదు.వేదాలు మహాభారత కాలం కన్నా ఎంతో ముందని తెలుసు.మరి ఆ వేదాలలోనే “ఆర్య” శబ్దం ఉన్నదనీ తెలుసు.అటువంటిది ‘గుర్రాలపై దండెత్తి” ఆర్యులు ద్రావిడులను 3500(క్రీ.పూ 1500 నుండి క్రీ.పూ 100 మధ్య) సంవత్సరాల క్రిందట తరిమికొట్టారన్నది ఏ మాత్రం అర్థం లేనిది.
   1980లో ఉపగ్రహాల ద్వారా ‘సరస్వతీ’ నది ప్రవహించిన ప్రాంతాన్ని చిత్రాల ద్వారా గుర్తించారు. ఋగ్వేదంలో చెప్పినట్లు ఈ ప్రవాహ మార్గం ఖచ్చితంగా సరిపోతోంది. వేద నాగరికత సరస్వతీ నదీ తీరంలో వెలసినది అని వేదాలు మనకు చెబుతున్నాయి.కాని బ్రిటిష్‌వారు ఈ నదిని ఒక ఊహగా,వేదాల సృష్టిగా చిత్రీకరించారు.
   ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే సైంటిఫిక్ గా కానీ,చారిత్రికంగా కానీ ఆర్యుల దాడి కి సంబంధించిన ఆధారాలు ఇంతవరకూ లేవు.

   http://vihanga.com/?p=18956

   Delete

  5. https://www.facebook.com/ravindra.samson/posts/10212303935345270

   శ్రీనివాసు వర్సెస్ విజయ్ పులి కి మధ్య ఈ ఆర్య ద్రవిడ అంశం పై చర్చ జరిగింది. విజయ్ పులి చేతులెత్తేసాడు.తిట్లు లంకించుకొన్నాడు.

   ఓ అజ్ణాత! ఈ ఫేస్బుక్ చర్చ, విహంగ లో ఇచ్చిన సమాచారం చదివి చర్చకు రా! ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు ఆ సమాచారం చదివి, ఆ సిద్దాంతం నిజమంట్టూ మళ్ళీ శ్రీనివాసుడు గారితో వాదనకు దమ్మున్నవాడు ఒక్కడు రాలేదు

   నువ్వు వస్తావా చెప్పు?

   Delete
  6. హరిబాబు & యూజీ శ్రీరామ్:

   సావర్కర్ పుస్తకం ప్రకారం హిందూ అన్న పదం ఆర్యుల రాక ముందే ఉండింది, ఆర్యుల అనార్యుల మేళవమే ప్రస్తుత భారతం.

   "Some of us were Aryans and some Anaryans"

   "Aryans and Anaryans knitting themselves into a people were born as a nation"

   "Vidyadharas, Apsaras, Yakshas, Rakshas, Gandharvas and Kinnaras were not all or altogether inimical to the Aryans"

   Delete
  7. సావర్కార్ ని ఈ విషయంలోనే ప్రమాణంగా తీసుకోవాలా? ఇంకే విషయంలోనైనా తీసుకోకూడదా? ఈ విషయంలో ఎవరినైనా మనం ప్రమాణంగా తీసుకోవాలంటే అది సైన్స్ ప్రకారం రుజువు చేయబడాలి. అంతేగాని సావర్కార్ చెప్పాడనో, అంబేడ్కర్ చెప్పాడనో మనం టముకు వేయకూడదు. ఆ మాటకొస్తే అంబేడ్కర్ ఆర్య సిద్ధాంతాన్ని తన హూ ఆర్ శూద్రాస్ అనే పుస్తకంలో సంపూర్ణంగా ఖండించాడు. మనకు అనుకూలంగా వున్నవి మాత్రం సావర్కార్ ను ప్రమాణంగా తీసుకుని, కానివాటికి ఖండించడం శాస్త్రీయం అవదు. ఇక్కడ చేయవలసినందేమంటే ప్రమాణాలు సావర్కార్, అంబేడ్కర్ చెప్పినవి కాదు. సైన్స్ ప్రకారం ఏది నిజమో తెలుసుకోవాలంటే ఒక శుంఠ జర్నలిస్ట్ టోనీ జోసెఫ్ వ్రాసిన బూటకపు వ్యాసం, దానికి సమాధానంగా సిసిఎమ్ బి సైంటిస్టులు యిచ్చిన సమాధానం. ఈ క్రింద హిందూ దినపత్రిక వ్యాసాలున్నాయి, చదువుకోవచ్చు..

   Delete
  8. సావర్కర్ పుస్తకం ఒక్కటి చదవలేదు. ఒకవేళ ఆయన ఆర్యులు ద్రవిడులు నిజమనుకొన్నా, నేను ఒప్పుకోను. చరిత్రను ఎప్పటికప్పుడు దొరికిన ఆధారాలతో బేరిజు వేయాల్సిందే.

   చాలా మంది హిందుత్వ ను ఆయన నిర్వచించాడని చెపుతూంటారు. నా హిందుత్వ ఎమిటంటే హిందువుల దేవాలయాల నిర్వహణను హిందూ మఠాకకు, గురువులకు ఇవ్వాలి. వాళ్ళ అధ్వర్యంలో టిటిడి మాజి అధికారులు, స్థానికులతో కమిటి వేసి, దేవాలయలా కున్న ఆస్థులపై వచ్చే ఆదాయంతో తక్కువ ఖర్చుతో భోజనం,విద్యా,వైద్యం, ముఖ్య క్షేత్రాలలో వసతి సౌకర్యాలు కలిపించాలి. విద్యా,వైద్య,భోజన సదుపాయాలు అన్య మతాల వారికి సైతం ప్రవేశం ఉండేటట్లు చూడాలి. ఇక నైనా ప్రభుత్వం, ఈ రెండు రూపాయల కిలొ బియ్యం పథకం ఎత్తేయాలి. దానివలన ప్రజలు తాగుడుకు బానిసలైపోయారు. కాపురాలు కూలిపోయాయి. ఉచిత పథకాలతో ప్రజలను ఉద్దరిస్తున్నామని పోజులు కొట్టే ప్రభుత్వాలు ఇందుకు అంగీకరిస్తాయో లేదో అనే అనుమానం ఉండనే ఉంది.

   విద్య విషయం లో సంస్కృతానికి, సంగీత కళాశాలలు,ఇండాలజికి ప్రాముఖ్యత నివ్వాలి. ఒకటి గమనించండి నేడు హరిబాబు, నావంటి వాళ్ళు రాసేవన్ని, ఒరియంటల్ కాలేజీలకు ప్రాముఖ్యత నిచ్చి ఉండిఉంటే, ఇటువంటి విషయాలను వాళ్ళే ప్రపంచ మార్పులకనుగుణంగా రాసి ఉండేవారు. అవి లేవు కనుక మాలాంటివాళ్ళు వ్యక్తిగత పోరాటం చేయవలసి వస్తున్నాది.


   చివరిగా ఒక చిన్న విషయం, ఆ కాలంలో సావర్కర్ ఎన్నో రాసి ఉండవచ్చు, వాటిపై పనిలేని కమ్యునిస్ట్ మేధావులు చర్చలు చేయవచ్చు. అది ఒక రాజకీయ జిమ్మిక్కు. దానిపై చర్చ సమయం వృథా. సంఘ్ పరివార్ లో మనదేశం లో ఎంత వైవిధ్యం ఉందో అంత వైవిద్యం ఉంది. సావర్కర్ పుస్తకం కమ్యునిస్ట్ లు చదివినంతగా వాళ్ళే చదివి ఉండరనిస్పిస్తుంది..

   అబ్రహమిక్ మతాల వలే, కమ్యునిస్ట్ మేనిఫేస్టో వలే, హిందువులకు మత ప్రకరాం ఇలాగే ఉండాలి,ఇదే ఆచారించాలని నిభందనలు లేవు. చేసే పనిని బట్టి,పాత్రను బట్టి వ్యక్తులకు నిబంధనలు ఉంటాయి. అవి కాలను గుణంగా మారుతాయి. ప్రస్తుతం రాజ్యాంగమే మన స్మ్రుతి. దానిని ఏ హిందువు మార్చమని కోరటంలేదు కదా! కోర్ట్ తీర్పుల ఆలస్యంతో విసుగేస్తున్నాదని అసంత్రుప్తి తప్పించి, పెద్దగా ఫిర్యాదులు ఎవీ లేవు కదా.

   TTD Services
   https://en.wikipedia.org/wiki/Tirumala_Tirupati_Devasthanams

   Education[edit]
   Sri Venkateswara Vedic University, Tirumala
   Sri Venkateswara Arts College,Tirupati
   Sri Venkateswara Institute of Traditional Sculpture and Architecture, Tirupati
   Sri Venkateswara College of Music and Dance, Tirupati
   Sri Venkateswara Ayurvedic College, Tirupati
   Sri Venkateswara Yoga Institute, Tirupati
   Sri Venkateswara Polytechnic for the Physically Challenged (SVPPC), Tirupati
   Sri Padmavati Women's Polytechnic College, Tirupati
   Sri Venkateswara College, New Delhi

   TTD acts as a major stake holder in the following hospitals[10]
   Sri Venkateswara Ramnarain Ruia Government General Hospital
   Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences
   Government Maternity Hospital, Tirupati
   Sri Venkateswara Gosamrakshana Shala


   Sri Sathya Sai General Hospital @ 62 ...
   http://www.theprasanthireporter.org/2017/10/sri-sathya-sai-general-hospital-62/

   Delete
  9. @UG SriRam:

   నాకు అర్ధం అయినంత వరకు సావర్కర్ ఆర్య దండయాత్ర థియరీని సమర్తించలేదు.

   ఈ విషయంలో మీకు ఆయనకు పెద్దగా వైరుధ్యం లేదనుకుంటా. మీరు సావర్కర్ పుస్తకం చదువలేదు కనుక ఈ చర్చ ఆపేస్తాను. కుదిరితే చదవండి బాగానే ఆసక్తిగా ఉంటుంది.

   Just for info: నేను కమ్యూనిస్టు కాను, నేను free market economics (స్వేచ్చా ఆర్ధిక విధానం అనవచ్చేమో?) నమ్ముతాను.

   మత సంస్థలపై ప్రభుత్వ ఆజమాయిషీ & దుబారా సబ్సిడీలు: మీ మాటే నా మాట కూడా. There may be a few nuances but I agree broadly with your opinion.

   Delete
  10. @UG
   హిందువుల దేవాలయాల నిర్వహణను హిందూ మఠాకకు, గురువులకు ఇవ్వాలి. వాళ్ళ అధ్వర్యంలో టిటిడి మాజి అధికారులు, స్థానికులతో కమిటి వేసి, దేవాలయలా కున్న ఆస్థులపై వచ్చే ఆదాయంతో తక్కువ ఖర్చుతో భోజనం,విద్యా,వైద్యం, ముఖ్య క్షేత్రాలలో వసతి సౌకర్యాలు కలిపించాలి. విద్యా,వైద్య,భోజన సదుపాయాలు అన్య మతాల వారికి సైతం ప్రవేశం ఉండేటట్లు చూడాలి. ఇక నైనా ప్రభుత్వం, ఈ రెండు రూపాయల కిలొ బియ్యం పథకం ఎత్తేయాలి. దానివలన ప్రజలు తాగుడుకు బానిసలైపోయారు. కాపురాలు కూలిపోయాయి.

   hari.S.babu
   మీ అభిప్రాయాల్లో ఒక వైరుధ్యం ఉంది.ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చే ఉచిత పధకాల వల్ల హాని జరుగుతుంది అంటున్నారు.వాటినే ఆలయాలు ఉచితంగా ఇచ్చినా అదే హాని జరుగుతుంది కదా!

   ఉచితంగా ఇవ్వడాన్ని వ్యతిరేకిస్తే ఆలయాల ద్వారా కూడా ఉచితంగా ఇవ్వకూడదు.

   Delete
  11. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గమనించాలి మీరు. ప్రభుత్వం మనపై పన్ను విధించి, రెండు మద్యం అమ్మకాలను పెంచి దాని పైవచ్చిన ఆదాయాన్ని ఈ ఉచిత పథకాల పైన పెడుతున్నాది. దీని వలన మధ్యతరగతి కూడా ఎంతో నష్టపోతున్నాది. ప్రత్యక్ష,పరోక్ష పన్నుల వలన వచ్చిన జీతంలో చాలా భాగం పన్నులు చెల్లించుకొంట్టున్నాము. ఈ ఉచిత బియ్యం పథకం రామారావు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, మాజి రిజర్వ్ బాంక్ గవర్నర్ డువ్వురి సుబ్బారావు, పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ ఏ నష్టాలు ఉంటాయో అని ఊహించారో, అవన్ని జరుగుతున్నాయి. రామారావు ఆ కిలొ రెండు రూపాయల బియ్యం పథకం నడపటానికి తెలుగువారుని వాహిని పథకం మొదలు పెట్టాడు. అది కాలానుగుణంగా మారి బెల్త్ షాప్ ల వరకు, ఇంటికి సరఫరా చేసేవరకు వచ్చేసింది.

   అదే ఈ పథకాలకు దేవాలయాల ఆదాయాన్ని ఉపయోగిస్తే దానికి మనపై పన్నులు వేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆ పథకాలకు అవసరమయ్యే నిధులు వాళ్లే చూసుకొంటారు. మన తెలుగువారు సౌత్ ఇండియా దేవాలయాలకు రాజపోషకులు. షిరిడి,అయ్యప్ప,తమిళనాడు,కాశి, తిరుపతి ... దేవాలయాలనే తీసుకోండి తెలుగువారే ఎక్కువగా డబ్బులు వేసేది. ఈ పథకాలను ఒకసారి మఠాల ద్వారా అమలు చేయటం మొదలుపెడితే, మంచిగా అమలు చేసే మఠాల స్వాములవారు, ఈ పథకాలకు ధన సహాయం కావాలి అని అడిగే ఎంతో మంది సంపన్నులు స్వచ్చందంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే ప్రభుత్వం ద్వరా ఐతే పథకాల కోసం ప్రజలందరి పై పన్నులు వేసే కొద్ది మధ్యతరగతి వాడిమీద చాలా ఒత్తిడి పెరిగిపోతున్నాది. ప్రభుత్వం అంటే ఎమిటి, రాజకీయ నాయకులు, ఉద్యోగులే కదా. అవినితి ఎక్కువగా కేంద్రికృతమై ఉండేది వారి దగ్గరే కదా! ప్రభుత్వ పరిధి నుంచి ఎంత తప్పిస్తే, సిస్టం ఎఫిషియన్సి పెరుగుతుంది.

   కుల కోణం లో చూడండి. మన తెలుగు భూస్వామ్య కులాలో మంచి చెడు రెండూ ఉన్నాయి.రాజకీయలలో కీలక పాత్ర వహిస్తూండటం వలన, అందులో ఉండే పోటితత్వం వలన, ప్రజల పై నెగటివ్ ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతున్నాది. ఈ భూస్వామ్య కులాల పాసిటివ్ పాయింట్ ఎమిటంటె. వీళ్లకి స్వంత ఊరి పై మమకారం ఎక్కువగా ఉంట్టుంది. ఎదో చేయాలి అనుకొంటారు. మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఏ దేశంలో ఉన్నా, స్వదేశంలో స్వంత ఊరిలో ఒక షెల్టర్ కొరకో, కమ్యునిటి హాలు,గుడికో ...వాళ్ల ప్రాంత అభివృద్దికొరకు ధన సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇక సంపన్నుల సంగతి చెప్పక్కరలేదు. వాళ్ళు కోట్ల లో ఎంతో ఖర్చు పెడుతూంటారు. ఆల్తూరు ఆదిశేషారెడ్డి అనే ఒకాయన ఉన్నాడు. మా జిల్లాలో చాలా దేవాలయాలను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రీమోడల్ చేయించాడు. అలాగే షిర్డి లో బంగారు తాపడం చేయించాడు. నా మిత్రుడు ఒక రెడ్డి, చిన్నప్పుడు చదివింది, పెరిగింది చెన్నై, ఉద్యోగం చేసేది అమెరికా. ఆ ఊరితో అతనికి ఏ సంబంధం లేకపోయినా. ఎప్పుడో వాళ్ల తాత ఉన్న పల్లెటూరికి చాలా ధన సహాయం చేసేవాడు. ఇలా ఏ దేశస్తుడైనా చేస్తాడా? అంటే సందేహమే. మనం ఈ పాసిటివ్ కోణానికి ప్రాముఖ్యతనిచ్చి, చేతనైనంత లబ్ది పొందాలి. ఒకసారి ఈ పథకాలు బాగా నిర్వహిస్తున్నరనే పేరు వస్తే డబ్బులు వెల్లువెత్తుతాయి. మధ్యతరగతి మీద పన్నుల భారం తగ్గుతుంది.

   Delete
  12. నేను చూసిన ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకొంట్టున్నాను. చాలా ఏళ్ల క్రితం సంగతి చెన్నై సైదాపేట బస్టాండ్ కెదురుగా ఒక చిన్న షాప్ లో ఉదయం, సాయంత్రం 3 గంటలు పనిచేసేది. అందులో పొంగలి, ఇడ్లి,దోశ,వడ,సాంబార్ తో వడ్డించేవారు. బయట ఆ వీధిలోనే పెద్ద హోట లో ఇడ్లి 20రూపాయలు ఐతే అక్కడ 5 రూపాయలు ఉండేది. క్వాలిటి, రుచి పరంగా చాలా బాగుండేది. ఆరా తీయగా తెలిసిందేమిటంటే, ఆ చిన్న షాప్ ను ఆ వీధులలో వ్యాపారం చేసుకొనే వైస్యులు స్వంత డబ్బులు వేసుకొని చారిటి కింద చాలా ఏళ్ళుగా నిర్వహిస్తున్నారట. ఇటువంటిదే ఈ మధ్య మా వురిలో కూడా మొదలు పెట్టారు. బట్టల దుకాణలలో, ఇతర చిన్న షాప్ లో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులకు, మధ్యాహ్నం వేడిగా,రుచిగా, తక్కువ ఖర్చుతో మంచి ఆహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది మొదలు పెట్టారు.

   Delete
  13. Free market economics (స్వేచ్చా ఆర్ధిక విధానం అనవచ్చేమో?) నమ్ముతాను.

   1990 వరకు ఎలా సోషలిస్ట్ తరహా పాలన నడిచిందో,ఇప్పుడు కేపిటలిజం పాలన నడుస్తున్నాది. మహా ఐతే ఇంకొక 10సంవత్సరాలు ఉంట్టుంది. ఈ మధ్యలోనే దీని క్షీణ దశకూడ మొదలౌతుంది. ఈ రెండిటి పని అయిపోయిన తరువాత ఎలా ఉంట్టుందో ఎవ్వరికి తెలియదు. చదువుల మీద ఖర్చు పెట్టి ప్రజలు దివాల తీసే రోజులొచ్చాయి. ప్రభుత్వాల చేతిలో విద్యనమ్మే వాళ్ళను అదుపు చేసే శక్తి లేదు. టెక్నాలజి మారే వేగానికి అందిపుచుకొని ధనం సంపాదించటం అయ్యె పని కాదు. జియో వచింది ఇంటర్నెట్ కేఫ్ లన్ని మూతపడి పోయాయి. అంతకు ముందు జెరాక్స్,డేస్క్టాప్,ప్రింట్,లామినేషన్, ఇంటర్నెట్ అన్ని కలిపి షాపులు పెట్టుకొన్న వారందరు జియొ వలన గిరాకి లేక మూసేసుకొన్నారు. ఈ తెక్నాలజి తో పోటిపడుతూ వ్యాపారం చేయటం సామాన్యులకు జరిగే పనికాదు. మధ్యతరగతి వారికి, ఇక మిగిలింది మన సంస్కృతిని పునరుద్దరించుకొని ఆర్దిక వ్యవస్థను నిర్మించుకోవటం. అందులో ఇది మొదటి అడుగు. మన దేవాలయాల దగ్గర ఉన్న ఆస్థులను, ఉపాధి కొరకు ఉపయోగించుకోవటం.

   ఐల్లయ బోటి వాళ్ళకి చదువంటే ఇంగ్లీష్ విద్య, దానిని మాట్లాడటమే. రానున్న రోజులలో దానికి ఎమి కష్టపడక్కరలేదు. టెక్నాలజి ఎంత వరకు వెళుతుందంటే మనం తెలుగు లో మాట్లాడితే అవతలి వారికి ఇంగ్లీష్ లో వినిపిస్తుంది. ఏ భాష కావాలంటే అందులో వినిపించవచ్చు. స్కుల్ విద్యార్దులతో ఒకడు చెన్నైలో సాఫ్ట్ వేర్ కోడ్ రాయించుకొంట్టు, 1500కోట్ల కంపెనిని నడుపుత్న్నాడట. ఒకవిధంగా చూస్తే, ఇంగ్లీష్ చదువు కూడా కీలక పాత్ర వహించదు.

   Delete
 29. @Anon
  ఒరే .........సన్నాసీ!

  hari.S.babu
  100 సాక్ష్యాల సంగతి ఏమైంది? తిట్లకి?లంకించుకున్నారు!తమరు అపజయ్ పిల్లి కాబోలు:-)

  ReplyDelete
 30. Answer to @ Anonymous 23 October 2017 at 18:56

  http://www.thehindu.com/sci-tech/science/how-genetics-is-settling-the-aryan-migration-debate/article19090301.ece  """""The above article is published on June 19, 2017. The writer was a cheap publicity monger journalist Mr. Tony Joseph.

  CCMB scientists have given answer to the above sub-standard article in The Hindu itself on July 13, 2017.

  http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/too-early-to-settle-the-aryan-migration-debate/article19265947.ece

  These cummies never mention the above article. More over If you go through the comments of various persons in the end of the Tony joseph's article, It is sufficient to know that the article is a farce itself.""""

  ReplyDelete
  Replies
  1. Its a coincidence.. we both referred to to the same article in a gap of a few hours

   malakpetrowdy.blogspot.com/2017/10/and-fight-continues.html?m=1

   Delete
  2. ఏమీ అనుకోకండి!మీ బ్లాగులో ఎడమవైపు మొదటి భాగ్మ్ అస్సలు కనబడటం లేదు.HTML పార్టు overlap అవుతున్నది.చదవడం కష్టంగా ఉంది.విషయానికి వస్తే ఈ ఆర్య-ద్రవిడ వాదులాట అననతకాలం వరకు తెగనివ్వరు!హిందువులకి దానితో పని లేదు - పట్టించుకోనక్కర లేదు.వాళ్ళకి మాత్రం చాలా అవసరం - అయితే,ఆ ఆవ్స్రం తీరేటట్లు చెయ్యాల్సింది హిందువులే!అది యెట్లా చెయ్యాలి?పిల్లి మెడలో గంట కట్టడం లాంటిదే ఈ తంటా కూడా,బహుశా దీనికన్న అదే తేలికేమో:-)

   Delete
  3. @neehaarika
   హిందువులను ఏకం చేయడం చేతకానప్పుడల్లా చైనా మీదకి దండయాత్రకి బయలు దేరతారు. మీరలా గోడవారగా నిలబడి బుద్ధిగా "బుద్ధం శరణం గచ్చామి" చదువుకోండి మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది.

   hari.S.babu
   బౌద్ధ మతస్థులంటే అంత లోకువగా ఉందా?kung fu లాంటి పోరాటకళల్ని సృష్టించిందే వాళ్ళు.బౌద్ధమతస్థులు పోట్లాడటానికి తగులుకుంటే వాళ్ళని ఎవరూ గెలవలేరు తెలుసా!బర్మాలో రోహింగ్యాలని దేశాలు పట్టి పోయేలా చేసింది బౌద్ధ సన్యాసియే!The face of buddhist terrorism అని ప్రముకహ్ ఆంగ్లపత్రికలు కవర్ పేజీలు వేసి పొగుడుతున్నాయి,అవి చదువుతూ చిద్విలాసంగ నవ్వగలిగిన స్థితప్రజ్ఞుడు.

   ప్రపంచంలో ఉన్న ఒకే ఒక ప్రాక్టికల్ రెలిజియన్ బుద్ధిజం!

   Delete
  4. Dear Mrs.neehaarika!
   కారణాలు ఏమైతేనేం, యాగ్రిగేటరుకి బయట నిల్బడి అన్యాపదేసపు సెటైర్లు విసిరే స్థానంలో ఉన్నది నువ్వు:-)

   శాంతీమంత్రాలూ,సంధి ప్రతిపాదనలూ నీకే అవసరం ఇప్పుడు!

   నేనెప్పుడూ "సమయం లేదు మిత్రమా!రణమా?శరణమా?మరణమా?" అంటున్న అప్రస్తుతవీరవరేణ్యుడినే!

   Delete
 31. ketan19 October 2017 at 02:41
  ఆపండెహె గోల! మీ ముగ్గురూ పెద్ద మేధావుల్లాగా, మీ చిల్లరగొడవలు భావవైరుధ్యాల్లాగా, ఏడ్చుకుంటూ, మూలుక్కుంటూ ప్రపంచంలో మీగొడవొక్కటే ముఖ్యమన్నట్లుగా... వారంరోజుల్నుంచి. పల్లెటూళ్ళలో అమ్మలక్కలు పంపుదగ్గర గొడవపడ్డట్లు ఇక్కడ మీగొడవేందిరాభయ్!?

  ReplyDelete
 32. ముస్లింలు - మిత్రులు- వ్యతిరేకులు

  1. ఇస్లాంను విశ్వసించి, ఆచరించేవారు ముస్లింలు.
  2. ఇస్లాంను విశ్వసించి, ఆచరిస్తూ ఆధునిక సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొన్ని ఆచారాలను సరిదిద్దేవారు సంస్కరణవాద ముస్లింలు.
  3. ముస్లింల సంతతి అయ్యుండి, ఇస్లాం మీద విశ్వాసం వుండి, నమాజ్, రోజా పాటించడానికి బద్దకిస్తున్న వాళ్ళు ఆచరణలేని ముస్లీంలు. ( Non-practicing Muslims)
  4. ముస్లింల సంతతి అయ్యుండి, ఇస్లాం మతాచారాలను పాటిస్తూ, ఇతర సమూహాల మతాచారాలను సహితం గౌరవించేవారు మతసామరస్య ముస్లింలు.
  5. ముస్లింల సంతతి అయ్యుండి, ఇస్లాం మతాచారాలను పాటించకుండా ఇతర మతాచారాలను పాటించేవారు అన్యముస్లింలు.
  6. ముస్లింల సంతతి అయ్యుండి, ఇస్లాంను ఆమోదించకుండా ఇస్లాం మతాచారాలను విమర్శించేవాళ్ళు ముస్లిం వ్యతిరేకులు.
  7. ఏ దేవుడ్నీ, ఏ మతాన్నీ విశ్వసించనివారు నాస్తికులు.
  8. అన్యమతస్తులు అయినప్పటికీ ముస్లింల రాజకీయార్ధిక, సాంస్కృతిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం కృషిచేవారు ముస్లిం సానుభూతిపరులు.
  9. సమాజంపై మెజారిటీ మత ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించే మానవతావాదులు ముస్లీం మిత్రులు.
  10. అన్య తాత్విక సిధ్ధాంతాలను విశ్వశిస్తున్నప్పటికీ సమస్త అణగారిన వర్గాల విముక్తి కోసం పోరాడేవాళ్ళు ముస్లింలకు సహజ మిత్రులు.

  ----A.M. Khan Yazdani Danny

  hari.S.babu
  ఒక ఇస్లాం మతంలో ఇన్ని రకాల ముస్లిములా:-)
  నేను ఇస్లాములో అంతా ఒక్కటే అనుకున్నానే:-(

  ReplyDelete
  Replies


  1. మతమన్నది మొఱుకుదనము
   సతతము దానిన్ సణుగుచు సయ్యాటల సా
   రతరముల జూడ నేలా !
   పతనంబగునది కుహేళి పరిధిని మీరన్ :)

   జిలేబి

   Delete
  2. "ముస్లింల సంతతి అయ్యుండి"

   ఒక మనిషి ఎక్కడ పుట్టాడన్నది ఒక యాక్సిడెంట్. గుడ్డి నమ్మకం బదులు సొంతంగా ఆలోచించాలి.

   Delete
 33. హరిబాబు గారూ, యూజీ శ్రీరాం గారూ, జై గొట్టిముక్కల గారూ, విషయపరిజ్ఞానం కలిగిన తదితరులూ - ఎవరైనా ఒక సందేహం తీర్చగలరా?
  మమ్మల్ని కులం పేరుతో తిట్టారంటూ కేసు పెట్టే సౌకర్యం కొన్ని కులాల వారికి ఉంది మన దేశంలో. అదే రకపు వెసులుబాటు అన్యకులాల వారికి కూడా ఉందా - ఉదాహరణకి బాపనోడు అనీ (లేదా దూషించే ఉద్దేశ్యంతో "బ్రాహ్మణుడు" అని గానీ), కోమటోడు అనీ, కమ్మోడు అనీ, అసలు ఏ కులం వ్యక్తినైనా సరే కులం పేరుతో తిడితే? ఉంటే వివరాలు చెప్పగలరా దయచేసి?

  (ఈ టపాకి పూర్తిగా సంబంధం లేకపోయినా సీరియస్ గా అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది, ఏమనుకోకండి)

  ReplyDelete
  Replies
  1. No!There is no such protection for braahmin.kamma,velama because they were declared by so called communists and their buds as exploitators and dalits and moolavaasees had all privileges to caal names or insult people belong to those castes because,you know it is their birthright and congenital mode of resistance!

   Delete
 34. Heritage of India by Ravi Shankar Prasad
  Pls watch this video

  https://www.facebook.com/sriram.ugk.5/posts/124483634916265?pnref=story


  Preamble which begins with the words "We the people of India...." has been reproduced and displayed in public offices. It would be a good idea if all the illustrations were brought out in the form of a separate publication, for they show an eminent artist contemplating our heritage from the Mohenjo Daro period to our own days.

  The Vedic period is represented by a scene of gurukula and the epic period by a visual of Rama, Sita and Lakshmana returning homeward and another of Krishna propounding the Gita to Arjuna on the battlefield. Then there are depictions of the lives of the Buddha and Mahavira, followed by scenes from the courts of Ashoka and Vikramaditya. Other great figures of our history who are represented are Akbar, Shivaji, Guru Gobind Singh, Tipu Sultan, and Lakshmibai.
  The freedom movement is delineated by line drawings of Mahatma Gandhi’s Dandi march and his tour of Noakhali as the great peacemaker, and of Netaji Subhas Chandra Bose saluting the Mahatma from abroad and asking for his blessings in the war of India’s liberation.
  There are also beautiful renderings of our landscape and some of the masterpieces of our art. Even the decorations used for the borders exemplify in the Santiniketan style.

  There are 11 pages of these signatures which begin immediately below the list of languages in the Eighth Schedule. The first to sign appears to have been Jawaharlal Nehru. For some unexplained reason the first page has a preponderance of Constitution-makers from the South — B. Patthabhi Sitaramayya, N. Gopalaswami (without Ayyangar), O.P. Ramaswamy Reddy, Alladi Krishnaswami Iyer, Ammu Swaminathan, T. Prakasam, K. Santhanam, K. Venkata Rao, then an illegible name, then G. Durgabai, M. Thrumala Rau, M. Anantasayanam Iyengar and N. Sanjiva Reddy. The names of Abul Kalam Azad, Vallabhbhai Patel and B.R. Ambedkar appear in the first column of the next page along with those of Baldev Singh, Amrit Kaur, Jagjivan Ram, John Matthai, Syama Prasad Mookerjee, Jairamdas Daulatram, K.C. Neogy, P. Subbarayan and C. Subramaniam. The very last signature is that of Feroze Gandhi. The president of the Constituent Assembly seems to have affixed his signatures after all the other members had signed. Nobody seems to have thought of leaving a special place for him, and so he has signed his name in the space next to the list of languages.
  He has also signed in two languages, first in Devanagari and then in the Roman script. Most others have signed in English, the outstanding exceptions being Abul Kalam Azad in Urdu and Purushottam Das Tandon in Devanagari

  ReplyDelete
 35. క్రిస్టియన్ మాఫియా స్కూల్ లో విద్యార్థులపై జరుగుతున్న విషమత ప్రచారాన్ని మరియు బోఖు మతాచారాన్ని ఎదిరిస్తూన్న హిందు ధర్మ రక్షకులు,నా సహోదరూలకు ఇవే నా పాదాబివందనాలు..

  షేర్ చేయండి ధర్మ యుద్ధం ఆరంభమైంది

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=495527544156380&id=446771072365361

  ReplyDelete

సందర్శకులకి నమస్కారం.
అందరూ వ్యాఖ్యల్ని నమోదు చేయవచ్చు,ఏ విషయానికి సంబంధించి అయినా మంచి సమాచారం అందించే వ్యాఖ్యల్ని నిరభ్యంతరంగా నమోదు చేయవచ్చు. మోడరేషన్ ఉంది, భాష సభ్యతాయుతంగా ఉంటే విషయం ఎలా ఉన్నా అభ్యంతరం లేదు.మీ మంచి వ్యాఖ్యలతో మంచి టపాలు వేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.మీరు నానుంచి వివరణ ఆశిస్తే వీలయినంత ముందుగానే అడగండి.కొత్త పోష్టు వెయ్యగానే పాతవి ఆగ్రిగేటరు నుంచి పోతాయి గదా!
భవదీయుడు
హరి.S.బాబు